ضربدری با شوهرامون

سلام
من پریسا هستم 26 ساله از رباط کریم تهران عاشق سکس ضربدری ام و هرکاری می کنم شاید بتونم به این خواسته دلم برسم راستشو بخواین دلم میخواد سکس با کسی غیراز شوهرمو تجربه کنم و توی آغوش مرد دیگه ای ارضا بشم وبشوهرم هم خیانت نکنم وگرنه بخاطر زیبایی ام هر مردی از خدا میخواد بهش چراغ سبز نشون بدم و اگه بخوام خیانت بکنم هرمردی رو که دلم بخواد میتونم به راحتی بدست بیارم
اما میخام وقتی من توی آغوش مرد دیگه ای لذت می برم شوهرمم با زن دیگری سکس داشته باشد
تاوقتی شوهرمو بازن دیگری درحال سکس می بینم بخاطر حس حسادتی که پیش میاد من هم برای تلافی با تمام وجود خودمو در اختیار مردی که قراره منو بکنه بذارم تا به اوج لذت برسم و انواع پوزبشن ها راو حتی سکس همزمان با دو مرد را که یکیشون شوهرم باشه رو تجربه کنم
بعضی ازدوستای خانوادگیمون روهم دلم میخاد باهاشون اینکارو بکنیم اما بی انصافا بعضاشون فقط میخوان منو بکنن و حاضربه ضربدری نیستن حالابگذریم از اینکه زن بعضیاشونم به جای یکی چن تا دوست پسر هم دارن
خلاصه

 
چن روزپیش خونه دوستم مهرانگیز بودم که زن خوشگل و خوش تیپیه اونم 29 سالشه و دوتابچه هم داره
گوشیشو بهم داد تا چن تاکلیپ رو ببینم و خودش رفت توی آشپزخونه چای ومیوه بیاره که پیامی واسش اومد ک ناخواسته خوندمش نوشته بود خوب میدونی که هلاکتم بیشتراز این منتظرم نذار.
کنجکاو شدم و چن تا از متن های قبلی شو هم خوندم
نوشته بود اگه به من افتخاربدی که به وصل هم برسیم خوشبخت ترین مرد روزگار میشم
گرمی تن تو منو به زندگی امیدوار میکنه ناامیدم نکن ای عروس رویاهایم بذار فقط یکبار. باهم سکس روتجربه کنیم
و …….
مهرانگیز هم برایش نوشته بود
نه نه توروخدا بس کن
تاالان هم خیلی اشتباه کردیم
باحرفات منو تحریک میکنی
کاری نکن آبرومون بره. قول خودتو یادت رفته. اول گفتی ففط باهم حرف بزنیم.و همدم هم باشیم که من رو حرفت حرفی نزدم و قبول کردم چون منم به همدمی که باهاش دردودل کنم نیاز داشتم ولی بعدش حرفهای احساسی زدی و ازمن خواستی بجای تلفن و تلگرام حضوری باهم بیرون بریم که رفتیم
البته خوش گذشت ولی تو از رابطه دوستانه ای که داشتیم پاتو جلوتر گذاشتی و کم کم دستامون تو دست هم رفت وباحرفهای عاشقانه بعدشم منو خام کردی و از هم لب گرفتیم و رابطه عاشقانه شد
ومن هم اسیر توشدم

 
کاری کردی که وقتی پیشتم خیلی راحت. دستامو توی دستات بذارم و بهت اجازه بدم بوسم کنی نوازشم کنی و ……
دیشبم که به بهونه گرفتن خودکار اومدی در خونه خیلی راحت منو بغل کردی من هم که تسلیم تو شده ام و انگار منو جادو کردی و لب و گردنمو حسابی خوردی که اگه دخترم از خواب بیدار نمی شد و منو صدا نمی زد و کمی بیشتر می موندی حتما کاری که نباید بشه رو میکردی
خواهش میکنم تمومش کن یا کل رابطه رو یا این درخواست سکس رو
……
و من همچنان غرق خوندن پیامها بودم که صدای مهرانگیز منو به خود آورد
که چایی تعارف میکرد
لبخندی زدم و گفتم اون مرد خوش شانس کیه که تونسته تا مرحله سکس باهات جلو بره؟
رنگش قرمز شد وبا دستپاچگی و
باتعجب پرسید پیامارو خوندی؟
گفتم آره حالا بیا تا مث دوتا دوست خوب باهم حرف بزنیم
بنده خدا خیلی خجالت می کشید واسه اینکه آرومش کنم گفتم. حالا توهم. ببا پیامهای من وبخون ببین من چن تا عاشق دلخسته دارم
که منتظرن بهشون چراغ سبز نشون بدم که بیان منو بکنن
یکی که چیزی نیس
باتعجب نگام کرد و هیچی نگفت
ادامه دادم و گفتم اتفاقا واسه مشورت با تو اومدم اینجا که راه حلی پیدا کنیم بارهم باتعجب نگام کرد و منتطر ادامه حرفام شد
خلاصه بعداز کلی حرف زدن آروم شد وخیالش راحت شد که از طرف من مشکلی براش پیش نمیاد
من هم از فرصت استفاده کردم و موضوع خودمو باهاش درمیون گذاشتم وازش خواستم منو یاری کنه
اول باور نمی کرد ولی وقتی قسم خوردم که دنبال همچین برنامه ایم کمی سربسرم گذاشت و گفت ولی شوهرم تورومث خواهر خودش میدونه و بعیده باهات رابطه عاشقانه برفرار کنه
من هم به شوخی بهش گفتم حالابذار وارد کار بشم ببین جلوچش خودت چه جوری این خواهرو جر میده و قول میدم شوهرم خیلی بهتر و بااحساس تر از این آقاهه باهات تا کنه و اگه این رابطه برقراز بشه میتونه رابطه ای همیشگی باشه و صاحب دوتا شوهر میشی بدون ترس از آبروریزی

 
بهش گفتم من کاری به رابطه تو با اون آقا ندارم میخای ادامه بدی یاندی به خودت ربط داره ولی از امروز باید خودتو به شوهرم نزدیک کنی من هم از امروز میخام خودمو واسه شوهرت آماده کنم هووی عزیزم

بعد از کلس حرف و برنامه ریزی قرار شد من و مهرانگیز برای ایجاد رابطه عاشقانه. باشوهرهای همدیگه از همون روز دست به کار بشیم برای اینکه خیال مهرانگیز راحت شود. که این قضیه شوخی نبس اول من باید اقدام می کردم
قرار شد به بهونه ذفتن به جشن تولد یکی از دوستامون مهرانگیز بچه ها را ببره خونه مادرش بذاره
خودشم مثلا بره حموم تا وقتی من ساعت 5 عصر میرم خونشون بتونم بااردلان تنها باشم و …..
به خونه خودمون برگشتم طبق نقشه ساعت 5 عصر مجددا رفتم درخونه مهرانگیز و زنگ درو زدم
با آرایش بسیار خفنی منتظر موندم تااینکه اردلان گوشی آیفون روبرداشت بعداحوالپرسی گفتم به مهرانگیز بگید بیاد بریم داره دیرمیشه
اردلان در رو باز کرد و
گفت مهری تازه رفته حموم دوش بگیره حالا شما تشربف بیارید داخل تا حاضر میشه
گفتم عجب دختر تنبلی شده این مهری ( مهرانگیز) خانوم و وارد حیاط شدم
اردلان هم از ساختمون بیرون اومد که بیاد استقبال من
عمدا خودمو به زمین انداختم که مثلا پام پیچ خورده و جیغ بلندی کشیدم
اردلان بدو بدو اومد بالاسرم وایساد وگفت چی شد پریسا خانوم؟
من هم دستمو به طرفش دراز کردمو گفتم انگار پام شکست
همش تقصیر این کفشای پاشنه بلنده
دیدم دستمو طوری از روی مانتو گرفت که به وستم نخوره

 

 

من هم عمدا با اون یکی دستم بازوشو گرفتم و بلند شدم وقتی کنار قرار گرفتیم چشامو خمار کردم و لبمو می گزیدم آه میکردم بعدهم دستمو دورگردن اردلان. وگفتم کمک کن بتونم راه برم و حسابی خودمو بهش چسبوندم راه افتادیم اما انگار معذب بود ومیخواست ازمن فاصله بگیرد بهش گفتم عزیزم نمیتونم خوب راه برم بیا دست بنداز دور کمرم بلکه بتونم راه بیام
اوهم چاره ای نداشت و دست انداخت دور کمرم که من آهی کشیدمو سرمو گذاشتم روی شونه اش. و گفتم جشن دیگه بی جشن بااین حال چطور برم برقصم
اردلان گفت خداکنه آسیب جدی ندیده باشی
گفتم پریسا قربونت بشه اینقدر بفکر منی عزیزم لبمو گذاشتم رو صورتش بوسیدمش و خودمو بیشتربهش چسبوندم و اون یکی دستمو گذاشتم روی سین بازوش گفتم درد دارم وایسا و سرمو به سینش می مالیدمو به بازوش چنگ میزدم که مثلا دردش خیلی شدیده و سرموبلند می کردم توصورتش نگاه می کردم و آه می کشیدم او واسه اینکه نیفتم مجبورشد محکم منو بگیره
حالا روبروی ایستاده بودیم یک دستم دور گردنش بود اون یکی دستم دور کمرش سرم روی سینش بصورتش آه می کشیدم اوهم دور کمرمو گرفته بود کاملا به چسبیده بودیم منم اون پایی که مثلا آسیب دیده بود رو بلند می کردم تکونش میدادم با اینکار اردلان تحریک شده بود وکیرشو که سیخ شده بود کاملا حس می کردم و مرتب آه می کشیدم. اردلان طفلکی نمیدونست چکارکنه
کیرش قدعلم کرده بود
تن ظریف من بهش چسبیده بود

 
و باحرکات سکسی امانشو بریده بودم اوهم درحالی که سعی می منو کنار درختچه های داخل حیاط بکشونه بدنمو نوازش میکرد و گفت بریم روپله ها بشین تا مهری رو بگم بیاد
آهسته گفتم فقط خدا کنه مارو تو این وضعیت نبینه که امکان داره به ما شک کنه وخیال کنه داریم باهم حال می کنیم
گفت نه عزیزم نگران نباش تازه رفته تو حموم گفتم خداروشکرو کمرمو تکون دادم و بیشتر بهش چسبوندم و گفتم منو بگیر دارم میمیرم
احساس کردم متوجه شد که حرکاتم نمایشی و عمدیه چون اوهم کیرشو روی کوسم تنظیم کرد وکمرمو به خودش چسبوند دستشو زیر رونم گذاشت و رونمو بلند کرد و گفت الان درستش می کنم…

 
ادامه دارد

بازدید از تبلیغات و سایت وبکم سکسی یادت نره! ممنون

72 دیدگاه دربارهٔ «ضربدری با شوهرامون»

 1. سلام
  خاطره زیبایی بود
  من هم دوست دارم اگر مایل بودی با هم دوست بشیم
  به ایدی تلگرام پیام بده
  H_a_59

 2. معصومه

  سلام ادامشو بنویس دیگه چند روز منتظریم واسم خیلی جالب ادامشو بخونم

  1. همینو بگو
   داستان نیمه کاره حالگیریه خب
   من به مهرانگیز میم گولش زدید

 3. منم اهل رباط کریمم اگه پایه ضربدری هستی بیا باهم همسرامونو اوکی میکنیم

  1. سلام
   اگر كسى هست
   من با هميرم هستم ولى نميدونم چطور بايد بهش بگم

   1. اخخخخخ جون منم عاشق ضربدری هستم .ولی زنم راضی نمیشه .اگه سی بتونه راضیش کنه یه کوس تنگ و تنیزو میکنه..خیلی تنگه.

   1. من و میترا

    سلام خوبی پرهام
    آیدی تلگرام میزارم پیام بده.کمکت کنم.راضی کردن همسرت با ما.
    Miniatoric@
    پیام خواستی بدی اول خودت رو معرفی کن.

    1. سلام اكه كسي نفر سوم خواست ميتونم كمكشون كنم ! ٠٩١٠٢٩٣٣٥٢٣

  2. امی خان سلام سکس ضربدری ما برقراره خیلی لذت بخشه تازه فهمیدیم تنوع یعنی چه خیلی زیباست جلو چشم شوهرم زن دوستشو میکنه خودمم زیر کیر دوستش دارم لذت می برم لذتی در سایه گناه گناهی که به یک لحظه لذتم حاضرم هزار خروار بکنم

   1. من دوست دارم سکس ضربدری رو اما خانومم رو نمیدونم چطور راضی کنم

 4. من 32 سالم هست 188 سانت و 95 کیلو ، هیکل قشنگ و چهار شانه ای دارم ، سکس عالی و طولانی دارم بدون هیچ اسپری و قرص و دارویی میتونم یه کله سکس بکنم ، بعدش آبم میاد ، هر زوجی که بخواد آماده همه جوره سکس و دوستی هستم من ساکن تهران هستم ولی هر جای ایران باشید میام تلگرام @mhdparsa

  1. سيمبر ١٢٣٤پ

   عالي بود…

   خيلي خوشم اومد…

   منم دوست دارم سكس ضربدري رو …. اما اون سه نفر رو ندارم،،. كه قابل اعتماد باشن… بدجور دلم ميخواد

   1. سلام منم عاشق سکس ضربدری هستم.ولی زنم راضی نمیشه..اگه کسی بتونه راضیش کنه یه کوس تنگ وعالی رو میکنه..جووووون

    1. امیرمحمد

     من هستم ولی تنهام فقط میتونم تنها بیام دوتایی زنتو بکنیم

 5. سکس ضربدری

  من هم اهل ضربدری هستم ولی خانومم قبول نمیکنه میخوام نقشه ای بکشیم که خیال کنه از قدیم دوست هستین
  X1x2xy

 6. جالب بود و هات
  کامل بنویس گلم
  داستان نیمه کاره حالگیریه نمک جان
  راستی، یه سر به مهرانگیز بزنید تو حموم خفه نشده باشه بنده خدا
  Lov

  1. عزیزاگه کلفتیشو میتونی تحمل کنی پیام بده بیا توتخت جیگرتو خنک کنم

 7. باتماشای فیلم سکس گروهی موقع سکس با خانمتون برای هر کاری راضی میشه.ولی میگه نه.چون میترسه فردا طلاقش بدی ولی مطمئن باشید اگ یکبار وادارش کنیدحتی به زور وبعد طوری رفتار کنید که حس کنه از این کارش خوشتون امده ووبراتون عزیزترشده حتی برای اینکارش ی هدیه بهش بدید با هاتون راه میاد وبعد زندگی سکسیتون عوض میشه فکرشو بکنید دوتا زوج جلوی هم زنای یکدیگر رو بکنند..چی میشه

 8. سلام من هم خیلی دوس دارم سکس گروهی و ضبدری رو اما نمیدونم چجوری مطرحش کنم
  خودم هم خیلی میترسم نمیرونم چیکار کنم اگه خانم یا زوجی تجربه داره بیاد راهنماییم کنه لطفا خانم یا یه زوج با تجربه
  در ضمن اگه زوجی هم هست برای سکس ضبدری تو تلگرام لطفا پیام بده منم با یکی میام
  Asal32tehran
  tnks

 9. اگرکسی برای سکس ضربدری امشب بود با این شماره تماس بگیره09308484151

   1. سلام کجایی هستین؟اگه تبریز هستین به این شماره اس بده.09380157445.

 10. سلام اگه کسی فرد سوم با اعتماد از شیراز خواست بزنگه 9193175227مردهستم

 11. سلام از تبریز و شهرستانهای کنارش نفر سوم کسی خواست در خدمتم کمر سفت و بهترین فاکر با انواع سکس ها با ساپورت منتظرم ۰۹۱۴۲۸۲۹۳۰۶ خانم هات هم میتونه زنگ بزنه میتونم چندین بار ارضا کنم با سکس وحشی یا نرم

 12. سلام از تبریز زوج بود نفر سوم خواست من در خدمتم کیرم عالیه و میتونم انواع پوزیشنهای سکسی رو بکنم با ساپورت کسی خواست ویلا دارم و یه خانم بود در خدمتم تماس بگیرین تیپ و قیافه هم خوبه و دوس دارم با یه زوج خوش اخلاق و سر نگه دار باشم و میتونم چن بار خانم رو ارضا کنم با سکس وحشی یا لطیف خواستین بزنگیم ۹۱۴۲۸۲۹۳۰۶ ممنونم

 13. منم برا سکس ضربدری پایه هستم.ولی نمیدونم زنم رو چجوری راضی کنم.از تبریز.

 14. سلام عرض ادب امیر هستم از کرج نفر سوم همجورم ساپرت میکنم زوجی مهترم وخوش اخلاق میخوام همجورم هوارو دارم ۰۹۱۰۸۳۸۷۵۷۹ تماس بگیرد هرجا تشریف داشته باشید من میام خدمت شما

 15. سلام من افغانی هستم ترتمبز 4 سال است روی کوس ندیدم آماده هرجور برنامه ی کسی نفر سوم خواست در خدمتم زن مرد دوتایی شونوجیر میدم طول فرمانده هم 20الا22سانت است هیچ خطر هم براتون ندارم چون کسی باور نمیکند کی آبروتون بره بعنوان کار گر میام و میرم
  09381447647

 16. اوج لذت میخوای تجربه کنین من هستم ٣۴ساله مرد ولی اول باید تعهد بدی چون بدجور جر میخورین نفر سوم هستم یا پایه گروپ با چن تا خانم یکی هم باشه اشکال نداره٠٩١٠١۵۶۴۴۵۴

 17. ناصر ۸۰

  ناصر۸۰تبریز.نفر سوم مطمین وراز دار وباشخصیت وابرودار خواستی درخدمتم.زوج پایه ازتبریز واطرف بودپیام بده۰۹۱۴۵۸۴۶۹۰۸

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پیمایش به بالا