کیس بازی

با سلام

اسمه من عليرضا ست 27 سالمه اين داستان مربوط ميشه به عيد امسال . الان چند ساليه که بين همه دوستام من ازدواج کردم و متاهلم همسرم پريا از وقتي دوست دخترم بود از نظر پوشش جلوي دوستام راحت بود البته منم سخت گير نيستم از اينکه خوش تيپه خوشم مياد . بر گرديم به چند روز پيش سوم فروردين دوستم ارش همراه دوس دخترش ندا مهمونمون بودن , قبل اومدنشون بعداز اينکه اماده شدم چشمم اوفتاد به پريا …واو !!! کلي سکسي شده بود يه شلواره چرم تنگ مشکي با يه تاپ که بدونه سوتين که گردي سينه هاشو و زيبايي اندامشو نشون ميداد واسه شوخي مثل هيزا نگاهمو قفل کردم رو اندامش خنديد بهم گفت هيچ وقت درست نميشي ( البته ميدونستم بيشتر واسه کل کل با ندا اينقدر به خودش رسيده بود چون ندا هم خيلي دختر سکسيه) .
ارش و ندا بلاخره رسيدن و بعد احوال پرسيو حال و احوال و پذيرايي طبق روال اين روزا , همه سرا رفت تو گوشيا بعد تقريبا ده دقيقه سرمو اوردم بالا ديدم يه مقدار از هاله ي قهوه اي سينه ي پريا از گوشه تاپش بيرونه !! (هميشه وقتي خودمونيم اين اتفاق ميوفته , بهش ميگم سينه هات شيطونن )حواسش اصلن نبود . زير چشي ارش و ندا رو چک کردم که به پريا برسونم يه جور که تابلو هم نباشه خجالت بکشه . ندا سرگرم گوشيش بود ولي ارش يه جور که ضايع نباشه داشت نگاه ميکرد . پيش خودم گفتم الان خود پريا متوجه ميشه تاپشو تنظيم ميکنه , ولي انگار قرار بود امشب شبه ارش باشه بعد چند دقيقه ديدم بدتر شد نوکه سينش کامل بيرونه .سعي کردم با چشم بهش اشاره بدم پريا تا فهميد قضيه چيه چشاش گرد شد که البته هم اشاره دادن من تابلو بود هم جم جور کردن پريا که باعث شد يه لبخندي هم رو لب ارش بشينه . بعد ده دقيقه رفتم تو اشپزخونه پريا بعد دو سه دقيقه اومد پيشم گفت ببخشيد و ميره لباس شو عوض ميکنه (فکر کرده بود ناراحت شدم) بوسش کردم گفتم عيبي نداره و ارشم پسر نديده اي نيست فکر بد نميکنه .

 
از اشپزخونه اومدم بيرون ديدم ارش و ندا هنوز درگيره موبايل شونن خواستم جو عوض شه پرسيدم پايه مشروب هستيد ؟ گفتن يکي دو پيک خوبه , نشستيم دوره هم شروع کرديم که يکي دو پيک طبق معمول تبديل شد به يه دونه شيشه ودکا (کلا ما ايرانيا تو اين قضيه نميتونيم شيک باشيم)
مشروب که تموم شد همه هم گرم صحبت از هر چيزي شده بوديم
که پيشنهاد يه بازي دادم , کيس بازي (KISS) .

سخت ترين قسمت داستان توضيح اين بازيه : هر چند نفر باشيد دوره هم ميشينيد يه ورق پاسور يا هر برگه اي اون شکلي رو لباتون ميزاريد با کشيدنه نفستون رو به داخل , رو لباتون نگهش ميداريد بدون اينکه از دستتون استفاده کنيد تحويل نفره بعدي ميدين اگه اين وسط از رو لب هرکس بيفته بايد لب نفره بعدي رو ببوسه. اخيششش تموم شد.

تو جو بازي بوديم . من که هنوز اتفاق دو سه ساعت پيش کرم به جونم انداخته بود که هر بار بين پريا و ارش برگه ميفتاد قانونا رو سخت تر ميکردم , مثل تايم بوسيدن . گرفتن صورت بين دو دست
يه جور که بازي از يه بوس کوچيک به بوسه هاي عاشقانه داشت تبديل ميشد اين وسطم مطمئنم ارش راحت تماما سينه هاي زنم ديده بود.

 
بعد يک ساعت بازي , ندا چون فرداش مسافر بود گفت ديگه خسته شده شايدم متوجه شده بود زنه من داره يواش يواش هووش ميشه گفت که ميخواد بخوابه . همه تلو تلو خورون بلند شديم که بريم بخوابيم.
به بچه ها لباس راحتي داديم و من و پريا رفتيم تو اتاقمون . ارش وندا هم رفتن تو اون يکي اتاق
پريا شلوارشو در اورد يه دامن راحت کوتاه پوشيد ديگه حال نداشت تاپ شو عوض کنه اومد تو تخت خواب , سر جريان نوک سينهش که اومده بود بيرون يه خورده سر به سرش گذاشتم با اينکه خيلي داغ کرده بودم قرار سکس گذاشتيم واسه فردا که تنها باشيم راحت سرو صدامون کنيم بوس شب بخير گفتم خوابيدم . ميدونم خيلي کليشه است ولي از اوناييم که وقتي خوابن توپم جفتشون شليک کنن بيدار نميشم , البته اتفاقاي اونشب نميذاشت بخوابم , نيم ساعت گذشته بود که صداي در يخچال اومد پريا يه خورده تو جاش جا به جا شد و بلند شدنشست تو تخت نگام کرد خيلي اروم پرسيد اب نميخوري خودمو زدم بخواب جواب ندادم خيلي اروم بلند شد رفت سمته اشپز خونه .

 

 

يه چند دقيقه گذشت که ديدم پريا برنگشته از تو اتاق خواب ما راحت به اشپرخونه ديد داشت خيلي اروم از گوشه نگاه کردم تو کل خونه فقط چراغ هوود روشن بود ميشد اتفاقاي که تو اشپزخونه ميفتاد ديد.
کيس بازي و مشروب کاره خوشو کرده بود .چشمم افتاد به ارش و پريا که لباشون قفل همه ارش کم کم دستشو از تو يقه تاپ پريا برد تو سينشو ميمالوند گشادي يقش بيشتر شده بود دو تا سينش اومده بود بيرون ارش با اون يکي دستش شرته پريا رو تا رو زانو هاش داد پايين و بود با کس پريا بازي مي کرد شايدم انگشتشو داشت ميکرد تو کسش .دستشو از رو سينه پريا برداشت و موهاشو از پشت تو دستش گرفته اروم به پايين هدايتش کرد
پريا رو زانو هاش نشسته بود کير کلفت و دراز ارش از تو شلوارک در اورد . به شوخي قبلا تعريف کير ارش واسش داده بودم که با وجود قد کوتاه ارش کيرش خيلي بزرگه بيست و يک يا دو سانت بود

 
پريا شروع کرد به بوسيدن و زبون زدن به سر کير ارش , اينکاره هر موقع واسه خودمم انجام ميداد ديوونه ميشدم . شروع کرد به خوردن کيره ارش , نصفش بيشتر تو دهنش جا نميشد . ارش فکر کنم ديگه طاقت نداشت پريا رو بلند کرد نشوند رو کانتر اشپزخونه شرت پريا رو کامل در اورد شلوارک و شرت خودش هم همينطور دست چپ شو برد سمت لبا پريا , پريا انگشت ارش مک زد به لباش ماليد بعد ارش پريا رو خوابند رو کانتر همون انگشتو کرد تو کس پريا اون يکي دستشو برد سمت دهن پريا . پريا فکر کنم فکر کرده بود واسه اينکه صداش در نياد ارش دستشو با چهارتا انگشت کرده تو کرد دهنشو به لباش ميمالونه بعد ارش انگشت دست چپشو در اوردو چهار تا انگشت دست راستشوبرد سمته کس پريا کرد تو داخل ميديدم پريا از درد داره ساعد خودشو گاز ميگرفت . ارش داشت واسه اون کيره گندش امادش ميکرد بعد دو دقيقه دوست صميميم پا ها زنمو باز کرده کيرشو گذاشت داخل کسش شروع کرد به عقب و جلو کردن صدا نفساشون خونه رو برداشته بود . بعد سه چهار دقيقه دوتاشون نفس بلند کشيدنو ارش چند لحظه همون جور رو پريا خوابيده بود و پريا موهاي ارش نوازش ميکرد.

 
چند دقيقه بعد ارش به زور بلند شد . يه سري حرفايي که از ارومي نامفهوم بود به هم گفتنو .ارش شلوارکشو پوشيدو رفت سمت اون يکي اتاق
پريا که دو تا سينش از تو يقه تاپش بيرون بود شرتش تو دستش بود با همون وضيعيت اومد تو اتاقون من تو اين فاصله برگشته بودم سر جام
اومد سرم بوسيد گفت “مرسی خيلي حال داد”
جمله اي که هميشه بعد از سکسامون ميگفت…

8 Replies to “کیس بازی”

  1. خانمهایی که دوست دارن ی کیرکلفت تو کوسشون بره تماس بگیرن درضمن شماره
    ۰۹۳۹۳۶۳۱۲۹۸به علت قطع شدن میتوانید با این خط ۰۹۱۸۴۸۴۷۷۱۰ تماس بگیرید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*