کیرش از کیر شوهرم هم کلفت تر بود

سلام .من گلی هستم 35 ساله قد 160 و وزن 65 خوشگل و خوش پوشم.همیشه به خودم میرسم و مرتب سالن ورزش میرم که هیکلم روی فرم باشه.ماجرا مربوط به 4 سال پیشه.من همراه همسرم به یکی از شهرهای جنوبی رفتم چون همسرم اونجا کار میکرد و ما تازه ازدواج کرده بودیم.توی اپارتمان ما که سه طبقه بود هر طبقه دو واحد داشت.ما طبقه دوم بودیم.همسایه ما یه خانم و اقا با یه پسر دوساله بودن که وضعیتشون تقریبا مثل ما بود.یعنی مرد شاغل در شرکت بود و زن و بچه رو از شیراز اورده بود پیش خودش.خانواده خانمش شیراز بودن.خلاصه من و خانمش که اسمش هما بود با هم دوست شدیم.چون هیچکدوم اونجا کسی رو نداشتیم.با هم خرید می رفتیم یا گاهی من همراهشون تا پارک میرفتم گاهی هم اون با من میامد ورزشگاه.خلاصه بیشتر اوقاتی که همسرامون نبودن ما با هم بودیم.حدود 4 تا 5 ما بود که حسابی با هم دوست شدیم و مرتب پیش هم میرفتیم.من از همون اولایل اشنایی که خونه شون میرفتم نگاههای شوهرشو روی هیکلم میدیدم.چون لباس چسبون میپوشیدم و حجاب هم نمیگرفتم.هما هم توی خونه ما راحت بود.تا اینکه مامان هما مریض شد و قرار شد هما بره دیدن مادرش و به من سفارش کرد که هوای شوهرشو داشته باشم و هر چیزی واسه شام درست کردم واسه اونم ببرم.علی(شوهر هما ) چون کار اداری بود فقط صبح سر کار بود و عصر برمیگشت خونه.ولی علی(همسر من) شیفت بود.
منم بخاطر قولی که به هما داده بودم تقریبا هر شب واسه علی شام میبردم.
دو روز اول فقط درمیزدم و بهش عذا رو میدادم و برمیگشتم خونه.

 

 

روز سوم وقتی عذا رو بهش دادم گفت ببخشید من وقت نداشتم ظرفاتونو بشورم چون تموم وقت کارهای اداره رو انجام میدادم.منم گفتم اشکال نداره ظرفا رو بدید خودم میبرم خونه میشورم.گفتش نه ظرفای حودمم هست بعد میشورم.منم گفتم باشه پس من میام همه رو تمیز میکنم.رفتم توی خونه شون که دیدم وای اوصاع اشپزخونه خرابه.چادرمو در اوردم وبا یه بلوز چسبون و دامن بلند بودم.شروع کردم به تمیز کاری.علی هم رفت توی حال روی مبل نشست و لب تاپشو برداشت که کاراشو انجام بده.من حسابی مشغول شست و شو بودم که بعد از چند دقیقه دیدم علی امده و پشت سرم ایستاده.بهم گفت بزار منم کمکت کنم.گفتم نه خودم انجام میدم.خلاصه اصرار کرد که زیاده وامد که آبکشی کنه.توی همین حین خودشو بهم میمالوند یا واسه گرفتن طرفا دستمو میگرفت.منم سعی کردم سریعتر کارمو تموم کنم که زودتر برم.وقتی کارم تموم شد گفت اصلا نمیزارم اینجوری بری بشین یه شربت واست بیارم.منم به اجبار نشستم و شربت اورد و خودش داد دستم.تشکر کردم و زود خوردم که برم.گفت میدونم امشب علی شیفته و تنهایی.یکم پیشم بمون.گفتم کار دارم و بلند شدم که برم.از پشت سر بغلم کرد یهو یه جیغ کشیدم.دستشو گذاشت رو دهنم و گفت سروصدا نکن.همسایه ها صدا رو میشنون و ابروت میره.منم شروع کردم به التماس که ولم کنه برم.گفت اصلا حرفشو نزن من بعد از این همه مدت تو رو تنها گیر اوردم حالا بزارم بری.خلاصه شروع کرد به مالوتدن سینه هام.منم به سینه هام حساسم و زود شل میشم.همینطور ازش خواهش میکردم ولی پاهام داشت شل میشد.اونم فهمید و بغلم کرد بردم توی اتاق خواب.گذاشتم روی تخت و دامنمو بالا زد دستشو گذاشت لای شرتم و شروع کرد به مالوندن کسم.کسم خیس شده بود.اونم با انگشتاش لای کسمو میمالید و لبامو میمکید.داشتم دیوونه میشدم.دیگه حسابی شل شده بودم.بعد تاپ و شورتمو در اوردشروع کرد به خوردن سینه هام همش میگفت وااااییی چه سینه های ..همیشه منتظر بودم این سینه ها رو بخورم.با یه دستش یه سینه مو میمالید و اون یکی رو میمکید.من دیگه فقط اه و اوه میکردم یهو کیرشو در اورد که دیدم عجب کیر کلفتی داره از مال شوهرم کلفتتر بود بعد بدون مقدمه کیرشو تا ته کرد تو کسم…یهو یه اه از سر لذت کشیدم شروع کرد به تلمبه زدن و مرتب میگفت جووون کیرم تو کست…کیرم تو دهن شوهرت…زنشو جنده کردم و گاییدم…کست مال من شده…تو جنده منی…

 

با این حرفاش من بیشتر حشری میشدم…خلاصه چند دقیقه محکم توی کسم تلمبه زد که دیگه نفس هر دومون بند امده بود بعد کیرشو در اورد و ابشو ریخت روی سینه هام.و خودش بیحال افتاد روی تخت پیش من…..نفسم در نمیومد ولی سعی کردم بلند شم و دستمال برداشتم سینه مو تمیز کردم.دنبال لباسام میگشتم که بپوشم ….بلند شد و گفت هنوز کارم تموم نشده کجا میری؟؟با التماس گفتم تو که کارتو کردی بزار برم.پا شد و بغلم کرد و شروع کرد لب گرفتن ازم…جوری لبامو میخورد که فکر میکردم الان ازش خون میزنه بیرون.هولش دادم و گفتم ولم کن.که دوباره پرید گرفتم و انداختم دوی تخت و روی شکم خابوندم و از پشت کیرشو کرد تو کسم…واااای کسم داشت جرررر میخورد…هر کاری میکردم از دستش نمیتونستم فرار کنم خیلی قوی بود.گفتم جرم دادی بیشعور….یکم کونمو داد بالا و دوباره کیرشو کرد تو کسم….گفت میخوام کستو جرررربدم کسووووو….کیرم تو کس پاره ات…باید جلو اون علی کسکش زنشو بگام….ببینه چجوری زنش بهم کس میده….هی میگفت و هی تلمبه میزد…میگفت ابمو میریزم تو کست تا ازم حامله بشی….اون که نمیتونه حامله ات کنه…بده من زنشو واسش حامله کنم…اینقدر میگامت تا حامله بشی..کستو پراز آب کیرم میکنم…من التماسش میکردم تو رو خدا آبتو نریز تو کسم…میگفت پس باید بزاری خوب بگامت…منم چیزی نمیگفتم…خلاصه اون شب چندین بار منو گایید و تلافی نبود هما رو سر من در اورد.وقتی خواستم برم بهم گفت تو که دوست زنم هستی باید جور نبودش رو هم بکشی.

 

 

بعد از اینکه از دستش خلاص شدم و رفتم خونه به این فکر افتادم که به هما بگم ولی بعد فکرشو کردم که اگر حرفی بزنم اولا که حاشا میکنه دوما که ابروی خودم میره.پس دیگه سمت خونه شون نرفتم و باهزار کلک و ترفند شوهرمو راضی کردم که از اون اپارتمان بریم.
الان دیگه توی اون شهر نیستم و مدتها میگذره ولی هیچوقت حرفای اون موقع سکس یادم نمیره.
نمیدونم داستانمو دوست داشتید یا نه ولی سعی کردم تمام جزئیات رو براتون بنویسم.

 

 

نوشته: گلی

18 Replies to “کیرش از کیر شوهرم هم کلفت تر بود”

 1. سلام
  فرزاد ۳۲ تهران
  قد ۱۷۰ وزن ۶۵ نفر سومم
  زوجهای باشخصیتی که مایلن تلگرام پیام بدن
  ۰۹۳۵۶۴۹۱۲۰۳

 2. سلام.اسم من امیده واسم خانومم مهسا.ماهم تو اپارتمان زندگی میکنیم.پسر همسایه روبروییمون ازهمون اول تو کف خانمم بود.چن بار خانمم وسط سکس گف کاش رامین بود بجای تو.اولش ناراحت شدم اماکمی بعد واقغا لذت بردم.شوخی شوخی همش ب خانمم میگم کیر رامین تو کست .دوسدارم رامین زنمو بکنه خانمم خوشش میاد.کی عملی بشه نمیدونم

 3. بجای اینکه از انجا بری بجای شوهر دوم ازش استفاده میکردی کست برا شوهرت که بچت حرومزاده نشه ول کون ودهنت برا شوهر دومت.یا کم کم. شوهرتووهما روتشویق میکردی باهم سکس کنن بعدم ضربدری حضوری .انوقت زندگیتون ی معنی تازه پیدا میکرد..حماقت کردی که تمامش کردی تازه شروع شده بود

 4. چون بی حجاب بودی عین سگ گاییده شدی ولی من همیشه حجابم رو رعایت می‌کنم برای همین همیشه عین گاو گاییده میشم

 5. سلام.مهران هستم ۲۵ از بندر گناوه.داغ و همیشه حشری.دیگه خودتون میدونید جنوبیا سکشون چطوره. دنبال یه خانم مطلقه یا شوهردار اهل حال میگردم.ترجیحأ جنوبی باشه..اما اگه تهرانی یا قمی یا اراکی یا دلیجانی هم بود من دربست در خدمتشم. اگه کسی بود تماس بگیره..ممنون..منتظرم۰۹۳۶۷۱۶۵۲۵۵

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*