کون کن قهار

دیگه سنگینی بدنش و نمیتونستم تحمل کنم گفتم آقا له شد بوسم کرد دستاش و دو طرفم سپر کرد شروع کرد به تلمبه زدن حس خوبی بود لای پام گرم شده بود کیرش که خشک شد گفت به بغل بخواب خوشکله رو پهلوی چپ خوابیدم لپای کونم مالید ی بوسم کرد دوباره لای پام وکیرش و خیس کرد گذاشت لای پام و در عین حرکت کردن شروع کرد گردنم خوردن که ناخودآگاه ی حسی بهم دست داد و ی آی کوچیک گفتم و اونم با ی جون بلند جواب و داد گفت مثل اینکه به گردنت حساسی و دوباره شروع کرد به خوردن قربون صدقه رفتم حس خوبی بهم دست داده بود برای اولین بار بود که داشتم موقع دادن حال میکردم از 10 سالگی تا حالا که 14 سالم بود 3تا از اقوام و 4تا از همسایه ها ترتیب و داده بودن همشون مثل هم شلوارم تا زیر کونم میکشیدن پایین لپای کونم از هم باز میکردن و بعد ی تعریف و تمجید چندتا تف میداختن رو کونم و کیرشون و تفی میکردن میذاشتن لای پام و در عرض دو سه دقیقه آبشون لای پام خالی میکردن و تمام ولی امروز آقای حسینی معلم خصوصی زبانم که از جلسه اول متوجه نگاه سنگینش شده بودم تا این جلسه به بهانه های مختلف دستمالیم میکرد و بوسم میکرد بالاخره کار خودش کرد ولی کردنش با بقیه فرق داشت لبم بوسید کاملا لختم کرد و همه جام بوس کرد حتی کونم با صدای آقای حسینی بخودم اومدم و گفت سینا جون آبم داره میاد اشکالی که نداره بریزم رو بدنت نه آقا پس رو شکم بخواب اومد روم کیرش گذاشت روی قاچ کونمو محکم بوسم میکرد یواش یواش کیرش و لای کونم تکون میداد و نفساش تند شده بود گرمای نفسش و بخوبی حس میکردم که با ی آه بلند کمرم گرم شد آبش که خیلیم زیاد بود روی کمر و کونم خالی کرد و کیرش با دست گرفت و چندبار کشید لای کونم و صورتم بوسید و گفت مرسی سینا جون و بلند شد کون و کمرم و پاک کرد که از این کارش خیلی خوشم اومد چون به اونا که میدادم خودم باید کونم تمیز میکردم

دوباره اومد بغلم کرد چندبار لبم بوسید و گفت اذیت که نشدی گفتم نه خیلیم خوب بود اولین باری بود که که از کون دادن لذت بردم و شما خیلی مهربونید چون اونای دیگه وقتی آبشون میاد به من توجه نمیکنن که آقای حسینی گفت سینا جون تو خیلی خوشکلی و نباید بذاری اونا اینقدر راحت ازت سواستفاده کنن و چون بهت احترام نمیذارن نباید بهشون بدی آخه نمیشه آقا اونا تهدیدم میکنن که به بابام میگن و آبروم و میبرن آقا خندید و گفت چون تو بچه بودی اونا از این کلک استفاده کردن تو هم گول خوردی ولی حالا تو دیگه بزرگ شدی و کلاس سوم راهنمایی و تا چند ماه دیگه به بلوغ میرسی و از این به بعد هر کدوم خواستن بکننت بگو من دیگه نمیدم اگه اذیتم کنید میرم به بابام میگن تا ازتون شکایت کنه خلاصه اونروز حرفای زیادی در این مورد زد و منم بکار گرفتم تقریبا هم جواب داد بچه های همسایه دیگه کاری باهام نداشتن و پسر عمم هم همینطور اما دو تا پسر خالم که خودشون خوشکل بودن تو بچگی حسابی کونشون لا داده بودن با زبون بازی و پیشنهاد پول و پلی استیشن و ما مثل برادر میمونیم این حرفا بازم کونم میذاشتن البته رفتارشون خیلی با هم خوب شده بود که همین من و راضی میکرد
ولی آقای حسینی ی چیز دیگه بود واقعا از ته دل دوست داشتم تو بغلش بخوابم و هفته ای دو روز با هاش کلاس داشتم و از اون روز به بعد یکساعت زودتر میرفتم کلاس تا حسابی وقت داشته باشیم بعد 4 بار که با هم سکس کردیم چیزهای زیادی ازش یاد گرفته بودم فیلم سوپر نشونم داد و تا یکروز بعد اینکه لختم کرد و حسابی همه جام خورد بهم گفت تا حالا کسی کیرشو تو سوراخت کرده نه آقا چندباری پسرخالم میخواست بکنه کیرشو میذاشت رو سوراخم ولی همین که ی ذره فشار میداد چنان دردی میگرفت که دیگه بهش اجازه چنین کاری رو ندادم پسر خالت کسخل بوده همینجوری که نمیشه قانون داره من خودم سوراخت و باز میکنم دوست دارم اولین کیری که میره تو سوراخت کیر من باشه

ترسیدم و گفتم نه آقا تو رو خدا خیلی درد داره گفت نترس این کار یکی دو روز نیست روش قانون خودش و داره من یواش یواش سوراخت و باز میکنم اونوقت لذتی میبری که خودت هر روز میای سراغ کیرم و اصلام نمیذارم درد بکشی به من گفت زانو بزن رفت پشتم چندبار کونم بوسید شروع کرد سوراخم لیس زدن خیلی بهم حال داد بلند شد یچیز ژل مانند آورد و زد به سوراخم انگشت اشارشو رو سوراخم تکون میداد کمی از انگشتش رفت داخلم که بازم برای من لذت بخش بود و گفت میخوام انگشتم تا ته بکن توش اگه حس ریدن بهت دست داد بگو تا بریم توالت انگشتش و یواش یواش تا ته کرد توی کونم از شهوت زیاد کیرم سیخ شد چند بار که عقب جلو کرد حس کردم داره انم میاد بهش گفتم دستش و در آورد و بردم توی توالت و گفت خودت و خالی کن کارم که تموم شد با آب گرم کونم شست نحوه پاک کردن خالی کردن سوراخم با آب رو عملی برام توضیح داد و گفت هر وقت خواستی بیای پیشم قبلش اینطوری خودت و خالی کن دوباره بردم تو اتاق روع کرد انگشت کردن و منم تو حال که کیر شقم و دید گفت خوشت اومده با صدای لرزون گفتم آره ی جون گفت انگشتش و بیرون آورد گفت دیگه طاقت ندارم بخواب دستم گذاشت رو کیرش گفت میبینی واسه تو چی شده مثل چوب سفت بود از سرش آب شفاف میومد شروع کرد به کردن کیرش و به سوراخم میمالید من از سر لذت آی آی میکردم و سرش و که هل میداد تو سوراخم با آخ گفتن من دیگه فشار نمیداد و وقتی آبش اومد سرش گذاشت رو سوراخم همه آبش ریخت توم واقعا لذت برده بودم و فرداش با اینکه باهاش کلاس نداشتم به تلفن خونش
زنگ زدم اونم گفت سریع بیا و اونروز دیگه نتونست طاقت بیاره کیرش و تا ته داخلم کرد تا دو سال هفته ای چند بار بهش میدادم اوبنه ای شدم و یروز فهمیدم از شهر ما رفته و نامرد حتی خداحافظیم نکرد اون موقعها موبایلم در دسترس همه نبود و من موندم کونم که کیر میخواست

اما از حق نگذریم واقعا کون کن قهاری بود جوری منو کونی کرد که الانم که 27 سالمه بعضی اوقات هوس دادن به سرم میزنه

نوشته: سینا

One Reply to “کون کن قهار”

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*