کوسی که تو هواپیما تور کردم

سلام.

فرید هستم 31 ساله. 2 ساله که ازدواج کردم. تو یه شرکت توزیع مواد غذایی مسئول فروش هستم به خاطر کارم بسیار خوشتیپم و همیشه بسیار خوش بو. بابت کارم مدام به مسافرت با هواپیما به نقاط مختلف ایران می رم. خاطره من مربوط به زمستان سال 93 که پرواز بندرعباس به تهران می اومدم.

***

ساعت 12 شب بود و هواپیما با دو ساعت تاخیر داشت پرواز می کرد. من رفته بودم یکم بخوابم تو مسجد که در نتیجه جز نفرات آخر رسیدم و صندلی آخر هواپیما به من رسید. در کنار من دو صندلی بود که یه زن حدود 40 ساله بسیار خوشگل و بسیار هات که یه کاپشن چرم قهوه ای تنش بود و یه ساپورت مشکی با پوتین قهوه ای پاش بود و یه بچه حدود 7 ساله. من کنار پنجره بودم و زنه بچشو بین ما گذاشته بود و خودش سمت راهرو. بچه ها بهانه می گرفت که من می خوام کنار پنجره باشم. مادرش از من خواست و ما جابه جاشودیم. بچه ای نشست کنار پنجره من کنار راهرو و مادرش که اسمش هما بود وسط نشست. کم کم من داشتم اس ام اس های توی گوشیمو می خوندم که بسیار سکسی بود و خنده دار. توجه هما به من جلب شد . من چون خیلی از قیافش خوشم اومده بود و دوست داشتم باهاش حرف بزنم بهش گفتم اس ام اس های جالبی دادن بچه ها و گوشیرو دادم که نگاه کنه.

 

چند تایی رو خوند و بعد با ی لبخند پر از شهوت گفت چه بی ادب هستن دوستاتون و این باعث شد سر حرف من و هما باز بشه. گفت که سه تا بچه داره و شوهرش که چون هواپیما گیر نیاوردن این دو تا با این هواپیما می رن تهران و شوهر و دو تا بچه دیگش با هواپیما 10 صبح فرداش. من عمدا دستمو چسبونده بودم به دستاش تا ببینم چه می گه. هیچ واکنشی نشان نداد. یه لحظه دستشو گرفتم دیدم مستقیم تو چشمام نگاه کرد تا خواست چیزی بگه با پررویی دستمو بردم زیر کاپشنش و از روی ساپورتش مالیدم به کسش یه لحظه یه اه کوچک کشید. بهش گفتم بهت خوش می گذره. گفت تو یه هفته گذشته از دست این سه تا بچه نتونستم یه سکس با شوهرم انجام بدم. خیلی هشری شدم. منم هی به کس و روناش دست می کشیدم تا رسیدیم نزدیک تهران. بهش گفتم ماشینم تو فرودگاهه می رسونمت فورا قبول کرد.

بچش مثل خرس خوابده بود. تو راه تا خونشونن که سمت رسالت بود هی بهش دست می کشیدم و اون هم دستش رو کیرم بود. شوهرش بهش زنگ زد و گفت که رسیدن و دارن می رن خونه. یه لحظه بهش گفتم هما امشب مال من می شی. یه نگاه به من انداخت و گفت از بندرعباس تا حالا ماله تو نبودم؟ منم سریع لبشو بوسیدم و با سرعت به سمت خونش رانندگی کردم. رسیدیم خونش من بچشو تو اتاقش گذاشتم و دیدم هما تو حال نشتسته رفتم کنارش سریع ازش یه لب گرفتم. دیدم خودش سریع دکمه های کاپشنوشو باز کرد و سریع بلوزشو در اورد بعدش سریع زیپ شلوارمو باز کرد و کیرمو در آورد و شروع به ساک زدن کرد. مدام می گفت جون چه کیر کلفتی. می گفت کیر شوهرش کلفته ولی کیر تو غیر کلفتی خیلی درازه. بعد انداختمش زمین و ساپورتشو کشیدم پایین و شروع کردم به خوردن کسش. اونقدر آب از کسش امده بود که وسط ساپورتش خیس خیس بود. حسابی که کسشو خوردم. گفت تو رو خدا بکن دارم می میرم. سریع کیرمو کردم تو کسش خیلی تنگ نبود ولی خیلی بزرگ نبود چون جا برای کل کیرم نداشت و وقتی زیاد فشار دادم خیلی دردش اومد و هی جیغ می زد ته کسم داره پاره می شه…

 

من ولی اصلا اهمیت نمی دادم و با سرعت تلنبه می زدم. بعد بهش گفتم بیاد رو کیرم بشینه. برای اینه دردش نگیره یه بالش کوچیک روی پام گذاشتم تا کیرم تا آخر نره تو کسش. داشت بالا و پایین می پرید رو کیرم که شیطونی کردم و بالشو کشیدم و اون با سرعت کوشش تا اخر جر خورد. یه دفعه یه جیغ بلند زد که بچش بیدار شد. سریع رفت بچشو به زور خوابوند. بعد می خواست بهم کس نده و می گفت کثافت برو بیرون منم بغلش کردم و کلی خرش کردم تا دوباره گذاشت بکنمش. بعد از اینکه حسابی کسشو گاییدم. ازش خواستم بهم کون بده که مخالفت کرد. بعد من مجبور شدم به زور بگیرمش و بردمش تو آشپزخانه و گفتم الان به زور جرت می دم هر چی دوست داری داد بزن آبروی خودت می ره. به زور کف آشپزخانه انداختمش و فقط روغن مایه پیدا کردم. حسابی روغن تو سوراخ کونش ریختم بعد کیرمو با فشار زیاد هل دادم داخل کونش که از درد از حال رفت. منم تا ته کردم تو کونش دیدم کیرمو داغ کرد بی خیال تلنبه می زدم بعد که داشت آبم می اومد تا آخر کردمش تو کونش و کیرم کشیدم بیرون دیدم از کون هما داره خون مي‌اد… فهمیدم کونشو جر دادم. سریع لباسامو پوشیدم و یه لیوان آب ریختم روی صورتش که به حال اومد یه لب ازش گرفتم و سریع رفتم. داشتم درو می بستم دیدم بلند شده و داره گریه می کنه. خیلی کس بود. این بهترین سکس زندگیم بود.

 

نوشته: فرید

0 Replies to “کوسی که تو هواپیما تور کردم”

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*