کردن کون تو روز کنکور

سلام.میخوام یکی از خاطرات همجنس بازيموبراتون تعریف کنم!

تقریبا2,3 روزقبل از کنکور بود که وقتی داشتم زیست تصویری رو ورق میزدم ومرورميکردم به قسمت سکسی کتاب رسیدم!جایی که دستگاه توليدمثلي زنان و مردان رو توضیح داده و ازونجايي که47 روز جق نزده بودم،واقعا تو کف بودم چون از وقتی جق رو شناختم،سابقه نداشت اينقد تو کف بمونم! خلاصه اونجا رو که ورق میزدم کیرم شق شد! اینم بگم که کیرم 14سانت بیشتر نیست ولی کلفته! همون موقع بود که با خودم گفتم:چی میشد بعد کنکور بتونم یه گی درست و حسابی کنم!

 

خلاصه رفتم کنکور رو دادم و اومدم خونه و واس کنکور زبان آماده میشدم که بابام گفت:شب میخوایم برسم خونه پسرعمم که تازه داماد شده و زنش رو به خونه برده!داشتم از خوشحالی بال درمياوردم چون پسرعمم هم حتما میاد اونجا!پسرعمم 14سالشه و اسمش ابوالفضل وخیلی سفید و تیپ سکسی داری و قبلا هم 5،6 باري کرده بودمش!خلاصه ساعت2:30رفتم کنکور زبان و حسابی توش ريدم چون از اول تا آخر فکرم پیش ابوالفضل و کردن اون بود!
خلاصه اومدم بیرون و اومدم خونه و اصلا خوابم نميومد! اينم بگم که خونه پسرعمم که قراربود بريم،یه کوچه جلوتر از خونه خودمون بود!بالاخره شب شد و رفتیم خونش و دیدم ابوالفضل حسابی تیپ زده وپیش باباش نشسته!

 

خلاصه بعد سلام و احوال پرسی رفتیم ماهم نشستیم ويه یک ساعتی بودیم وبعد به ابوالفضل گفتم میای بريم بیرون؟اونم گفت:بريم!رفتیم بیرون و گفتم گوشیم رو فراموش کردم از خونه بیارم بیا تا بريم زود بردارمش و اونم اومد و رفتیم تو خونه و منم تو این مدت و تو مهمونی کیرم داشت شرتمو پاره میکرد! به محض اینکه اومد تو سالن،در رو قفل کردم وکليد رو برداشتم و اون که فهمیده بود چه خبره،سروصداميکرد و میگفت به بابام میگم و منم که حسابيدتو کف بودم وحاليم نبود چی میگه به زور شلوارشو در آوردم و انداختم کنار و بهش گفتم:یا وايميستي تا زود بکنم و بريم یا زنگ میزنم به دوستام که بیان و حسابی گشادت کنن و اونم گفت فقط زود باش تا بريم که بابام شک میکنه!کیرم رو که حسابی شق بود در آوردم و گفتم بخور تا زود آبم بیاد و اونم حسابی ساک میزد و من که حسابی تو کف اون کون سفید بی موش بودم گفتم بسه و دستاش رو گذاشتم رو اپن و خودشو خم کرد و منم سر کیرم رو یه کم تف زدم و گذاشتم دم سوراخش ويه زور زدم و تا ته کردم تو و اون هی خودشو تکون میداد وسروصدا میکرد که محمد خواهشا در بیار مردم ولی من بدتر تلمبه میزدم و اونم که دیگه داشت گریه میکرد و منم یه 10دقيقه ای تلمبه زدم وآبم که اومد احساس ضعف شدیدی کردم وبی حال شدم و پاهام دیگه زور نداشت!

 

دستم رو به اپن گرفتم و یه کم وايستادم تا بهتربشم وبعد کیرم رو درآوردم و رفتم خودمو تمیز کردم وابولفضل هم بعد اینکه یه چن تا فحش بهم داد،گشادگشاد تا اونجاي دستشویی رفت و خودشو تمیز کرد و وقتی اومد بیرون هم داشت غرغر میکرد که کثافت خیلی درد داشت منم که واقعا حال کرده بودم اصلا بهش توجه نميکردم و باورم نميشد که به همین زودی تونسته بودم خودم رو خالی کنم! براش یه لیوان آب سرد بردم و ازش معذرت خواهی کردم و دلداريش دادم و شلوارشو پاش کرد و باهم هماهنگ کردیم که بگیم رفته بودیم تو پارک و بعدش دوباره رفتیم خونه پسرعمم و گفتیم که رفته بودیم پارک ابوالفضل هم که هنوز درد داشت و خلاصه ازون روز به بعد دوباره نتونستم گیرش بیارم و وقتی من رو ميبينه روش رو برميگردونه! امیدوارم خوشتون اومده باشه!همش عين واقعیت بود!

 

نوشته: محمد

0 Replies to “کردن کون تو روز کنکور”

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*