نقطه جى

اين داستان در باره اولين سكسى هست كه من بدون ابنكه به كيرم دست بزنم و فقط با كرده شدن آبم اومد .

اسمم كامبيزه ٢١ سالمه و از ١٣ سالگى همجنسگرا هستم . يك شريك جنسى دائمى داشتم كه همكلاسيم بود و بعدها بهترين دوست هم شديم . تا حالا خيلي مفعول واقع شدم ولى هيچ وقت صرفا با دادن آبم نيومده بود . هميشه وقتى كونم ميذاشتن و ميكردنم حتما بايد كيرمو تحريك ميكردم كه ارضا بشم ولي …

من چهره دخترونه و خوشكلي دارم ااين موضوع از دوره راهنمايي به بعد باعث شده بود كلى اشخاص دنبال جور كردن و كردنم باشن . اندامم نه لاغر و نه چاق ورزش رزمى كار ميكردم ى بدن خوبى داشتم . كونم از كون خيلي دخترا خوشكل و خوش فرمتر بود … سفيد و گوشتي و خوش فرم و بدون مو …

و اما داستان از جايي شروع ميشه كه من با يك دوست فاعل جديد به اسم كيوان آشنا شدم . كيوان هم ٢٥ ساله بدن مردونه و كمى چاق و پر مو داشت … يكى از روزايي كه خونشون خالى بود به من پيامك داد و من سريع مقدمات دادن رو فراهم كردم ، دوش گرفتم و موهاى بدنم رو زدم و يه آرايش سبك … رفتم تخونشون … درو باز كرد و رفتيم تو اتاقش فيلم سوپر گذاشته بود و سيكار ميكشيد … من شلوار لى و تيشرت تنگ استين كوتاهمو در اوردم و رفتم شلوارك كيوان رو كشيدم پايين و كيرش كه تقريبا نيم خيز بود گذاشتم دهنم … ميمكيدم و تو دهنم ميچرخوندم و عقب جلو ميكردم كيوانم مثل هميشه صداى لذت بردنش هوا رفته بود … اينقدر خوردم كه مثل سنگ سفت شده بود يه كير خوشكل ١٥ سانتى و نسبتا كلفت و خوش خور … ميكردم تو حلقم تا جايي كه لبام به خايش ميرسيد كمى نگه ميداشتم و بعد درش مياوردم و سرش و ميمكيدم … بعد از كمى ساك زدن بلند شد و اومد شرت زنونه كه پام بود رو كشيد پايين و لاى كونمو باز كرد و سوراخ كونمو خورد و خورد و با دستاش كپلامو ميمالوند . من هميشه وقت دادن اولش بشين پاشو ميرم كه خودم كيره طرفمو فرو كنم تو كونم اينجورى دردش خيلي كمتره و البته به حسن ديگه هم داره كه بهش ميرسيم ..

پريدم روى كيرش پشت به صورتش چون ميدونستم دوست داره موقع بشين پاشو كونمو ببينه و بماله …. خلاصه حسابي تلمبه زدمو كونمو چرخوندم و بعد از كمى تلمبه زدن دو سه تا روش ديگه منو گاييد آخرين روش دوباره دراز كشيد و من نشستم رو كيرش اين بار روم بهش بود صداى قرچ و قرچ فرو رفتن كيرش بلند شده بود و صداى برخورد كونم به خايه هاش ميومد كه يك دفعه حس كردم يك درد لذتبخش خيلي شديد اومد ته كونم و منم محكمتر ميكوبيدم كه يك آن با يك ضربه كيرش ته كونم آبم از كيرم فوازه زد بيرون . با هر ضربه كيرش ته كونم آبم ميپاشيد و اينقدر لذت و درد رو باهم داشت كه با هر ضربه فرياد بلندى از لذت و درد و شهوت ميزدم اونقدر بلند و غير قابل كنترل كه مطمئنا هر كسى بيرون از پنجره رد ميشد ميفهميد چه خبره …. خلاصه اينكه آب كيوانم همراه با من اومده بود كه البته كاندوم داشت .

از اون روز به بعد كه فهميدم چطورى بدم كه آبم بيات هميشه آخر كار بشين پاشو ميرفتم كه بعدها فهميدم اسمش نقطه جى هست كه با تحريكش آب مرد ميات . اگر يك بار امتحان كنيد رسما شما معتادش ميشيد و در پى تكرار اون لذت دنبال شريك جنسي خواهيد بود .

 

نوشته: كامي

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*