نازی الهه شهوت

پریناز دختر زیبایی بود بسیار زیبا به حدی که وقتی شمارمو رو پله های مجتمع تجاری گرفت، احساس می کردم تو رویام.
چشای عسلی ، موهای خرمایی و بدن تنازش آدمو یاد بازیگرای هالیوودی می نداخت. باسن گرد بسیار زیبا و کمر لاغری هم داشت همیشه کفش پاشنه بلند بدون جوراب می پوشید.
کم کم بعد از یه مدت داشتم عاشقش می شدم خیلی دوسش داشتم حتی دوس نداشتم دستم وبه لای پاش ببرم . اما اون روز و فراموش نمی کنم….
 
تو یه پارک بودیم یه پاشو روی اون یکی پاش انداخته بود سفیدیه ساق پاهای قشنگش بیرون ریخته بود ناچارا دستمو آروم کشیدم رو پاش خیلی صاف و بدون مو بود دلم خواست بالا تر برم و حتی به رونشم دس بزنم که یهویی نگاه هر دومون به هم قفل کرد لباشو آورد جلو از لبام بوسید بعد لباش و وا کرد ولب پاینمو مکید من که ازش انتظار نداشتم جواب لباشو دادم بارون گرفت و من و اون تا ماشینم می دویدیم کیر من شق شده بود وخجالت می کشیدم همش تو دویدن دستم به کیرم بود که مبادا ضایع شم رفتیم تو ماشین هوای بیرون سرد بود تن من وپریناز آتیش داشت .
بازم شروع کردیم به لب خوردن که یهو چشم پریناز به کیرم افتاد دستشو گذاشت روش و گفت این چیه منم گفتم دست خودم نیست فک می کنم عاشقت شدم شیشه های ماشین کاملا مه گرفته بودشون زیپمو بازکرد کیرمو در آورد و با کیرم ور رفت انگشتشو آروم زیرش می کشید وبالا پایین میکرد من که شوکه شده بودم فقط دستم روی رونای نرمش بود .
یه دفه سرشو پایین آورد زبون زد ونوک کیرمو گازگرفت و با خایه هام ور میرفت نفسای پر حرارتش داشت دیوونم می کرد دستمو انداختم از پشت شلوارش تو کونش و زیپشو باز کرم باسنشو می مالیدم اونم کونشو عقب تر می آورد وحال می داد .
 
خیلی ترسیده بودم که نکنه کسی ما رو ببینه راه افتادم تو راه فقط داشت برام ساک می زد منم کاپشنمو رو سرش انداخته
بودم وبه سرش فشار می آوردم و از پشت بعضی وقتا کسشو کونشو ماساژ می دادم
یه هویی زنگ تلفنم به صدا در اومد مامانم بود که واسه کاری که یادم نمی آد صدام کرد منم پرینازو رسوندم و رفتم خودم خونه چن ساعت بعد پریناز زنگ زد
می گفت : دارم می میرم تو رو خدا کیرتو بذا تو دهنم با کیرت بکش به لبام آرومم کن کیرتو بذا تو کون وکسم خایتو بذا تو دهنم
من داشتم دیوونه می شدم منم شروع کردم گفتم بیا بشین رو دهنم آب کستو بخورم آخ چه بویی داره کست بیا کیرمو بذارم لای سینه های خوشگلت که یهو دیدم دستم به کیرمه و انگشتای اونو به سمت کسش راهنمایی می کنم تا جفتمون ارضا ء شیم
اما پری ناز که بهش می گفتم نازی تحمل نکرد گفت بابا مامانم رفتن مهمونی تا شب نمیان بیا دارم می میرم منم می خواستم گفتم میام
گفت: چی دوس داری واست بپوشم.
منم گفتم : دامن کوتاه با یه بلوز ،اونم گفت باشه
 
رفتم در خونشون درو وا گذاشته بود که برم تو وای در وکه بستم اومد به استقبالم تا به حال اینجوری ندیده بودمش آخ چه ساق پاهایی جوراب نازک بلند مشکی داشت با یه دامن قرمز کوتاه که خم نشده لپ ای کونش پیدا بود یه بلوز سکسی که سینه های سایز 75 ش بیرون ریخته بودن نتونستم جلو خودمو بگیرم دستشو گرفتم وبردم رو تختش لباشو بوسیدم و رفتم رو گردنش آه وناله می کرد آروم ولذت خش لیس می زدم صورتشو بعد یکی از سینه هاشو در آوردم و گذاشتم تو دهنم سرمو چنان فشار می داد به سینش که انگار باید هزار سال سینه بخورم
بلوزشو آروم در آوردم شکمشو لیس زدم و بعد رفتم رو نافش خیلی انگار دوس داشت انگشتای پاشو سفت کرده بودو به هم فشار می داد آخ دامنشو زدم بالا جوراب بلندش منتهی می شد به یه شرت توری قرمز که همرنگ سوتینش بود پاهاشو دستم گرفتم و از رو جوراب کف پاشو لیس زدم بعد آروم از بالا جورابشو از پاش در آوردم پاهاش که از پشت جوراب میومد بیرون کیرم گنده وگنده تر می شد ساق پاها و رونشو لیسیدم زبون زدم به کسش بعد خوابیدم شورتشو در آورد اومد نشست رو دهنم وحسابی مالید کسشو تو دهنم ولبم هر از گاهی کونشو لیس می زدم و سوراخ کونشو می خوردم و زبون می زدم بعد اونم لباسای منو در آورد و نشوندم رو تخت.
 
اومد پایین نشست کیر مو گذاشت تو دهنش از سرش تا تهش یواش بالا و پایین می کرد وبعضی وقتا با توک زبونش خایه هامو لیس می زد بعد رفت رو خط بین خایه هام وکونم لیس زد بعد ازم پرسید کونتو بخورم منم گفتم مال توام هر کاری می خوای بکن که کونمو شروع کرد به خوردن هی کونمو باز می کرد ولیس می زد حالا نوبت گاییدن بود رفتم روش تا لا پایی بزنم که آبم بیاد که یهو سوپرایزم کرد کیرمو هدایت کرد تو کسش بعد گفت من ارتجاعیم منم از خدا خواسته کردم تو آرومه آروم نوک کیرم از تنگیه کسش درد داشت و وانم آب کسش می ریخت وجیغ میزد بعد خمش کردم تف زدم به کیرم گذاشتم کسش محکم تلمبه می زدم و سیلی می زدم به باسنش اونقد که باسنش قرمز شده بود منم می کردم و اونم کونشو به سمت کیرم تکون می داد آخ داشت آبم می مومد بهش گفتم دوس داری کجات بریزم گفت بریز تو دهنم شاشتم می خورم که آبم که داشت میومد کردمش تو دهنش بقیشم رو هم ریختم رو سینه های نازش که حسابی مالیدش به هم سینهاشو آبم روش موند منم ازش لب گرفتمو بلند شدم لباسامو پوشیدم و رفتم تا سکس بعدی…
 
نوشته:‌ فرید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*