من و متخصص کس

تاریک | روشن

سلام به همه
اسم من میناست 21 سالمه و تازه با این سایت آشنا شده ام. این خاطره که می خوام براتون بگم مربوط به 5 ماه پیشه که مامان و بابام برا ارائه مقاله کنفرانس رفتن کره . من تک فرزند خونه ام ، خیلی بهشون اصرار کردم منم ببرن ولی چون دانشگاه داشتم و آخرای ترم بود قبول نکردن و منو به خالم اینا سپردن ولی من می خواستم از این فرصت استثنایی نهایت بهره رو ببرم واسه همین صبحا از خونه خاله میرفتم دانشگاه ولی دانشگاه که تموم میشد دنبال کیس میگشتم تا کلی لاس بزنم و بعدا میرفتم خونه تا عصری برم خونه خاله. اینو بگم تا حالا 3 تا دوست پسر داشته ام ولی با هیچ کدوم اجازه دست زدن رو ندادم. ولی اون روزا اصلا ارتباطی با کسی نداشتم. راجع به خودم بگم که دختر خوشگلیم ولی چون زیاد به کسی رو نمی دم مشتریم کم شده بود. سکس دوست داشتم و همیشه وقتی خونه خلوت میشد میرفتم سر کامپیوترو فیلم های سکسی رو نگاه می کردم و با خودم ور میرفتم و خودمو ارضا میکردم ولی همیشه زیاد از حسم راضی نبودم ، حس میکردم یه چیزی این وسط کمه. وقتی با خودم ور میرفتم کلی چوچولمو ماساژ میدادم وقتی آبکی میشدم یه انگشتمو تا ته میکردم تو و درش میووردم ولی وقتی با 2 انگشت میخواستم امتحان بکنم دردم می گرفت و بین راه می کشیدم بیرون و می دونستم که پرده دارم واسه همینه. البته یه بار یه خیار تقریبا کوچیکو برداشتم کردم تو و دردم اومد کشیدم بیرون دیدم یکمیش خونی شده و کسم میسوزه ، خیلی ترسیده بودم و به کسی هم نمیتونستم موضوع رو بگم ولی بعدا بازم 2 انگشتی کردم تو دیدم نمیره گفتم شاید خیار دیوارشو خراشیده و خونی کرده.
 
2 روز اول غیبت مامان و بابا بعد دانشگاه میرفتم چرخ میزدم ببینم چی می تونم پیدا کنم ولی نمیدونم چرا همه پسرا درس خون شده بودن و زیاد محلم نمیذاشتن منم میرفتم خونه خودمون با فیلمای سکسی حال میکردم. روز دوم بد جور حالم خراب بود رفتم زیر دوش یه پارچه انداختم تا آبپاشش از کار بیفته و آب با فشار از ارتفاع بیاد پایین و بریزه رو چوچولم ، 2 بار پشت سرهم ارضا شدم ولی بعدش چوچولم از کار افتاد دیگه حس نداشت فقط دلم میخواست یه چیزی بکنم تو. اومدم بیرون رفتم سراغ کامپیوتر، بدجوری حشری شده بودم. داشتم فکر میکردم اگه یه کیر تروتمیز اینجا بود چی میشد که چشم افتاد به یه کارت ویزیت که روش شماره مهندسی که قبلا اومده بود خونمون و کامپیوترمونو درسی کرده بود نوشته بود.پسر جوان و خوش تیپی بود که دفعه قبل بابام خونه بود و باهاش گرم شده بود. یه دفعه یه نقشه شوم بسرم خطور کرد.
زنگ زدم بهش و گفتم کامپیوترمون ویروسی شده و نیاز به تعمیر داره ازش برا فردا ظهر وقت گرفتم که بیاد خونه. دل تو دلم نبود که چجوری تحریکش کنم.فیلمهای سکسیمو کپی کردم درایو C و مخفی شون کردم تا کل حجمشو بگیره. بعدش باز رفتم حموم و کلی به خودم رسیدم و بعدش رفتم سراغ کشو مخفی بابام و یکی از کاندوماشو برداشتم و خلاصه آماده آماده بودم و بعدش رفتم خونه خاله.
 
فردا صبح رفتم دانشگاه و بدون معطلی ظهر برگشتم، اصلا حوصله درس تو دانشگاه رو نداشتم و فکرم روی طراحی نقشه بود.یه دامن از زانو پوشیدم بدون شرت و یه تاپ بدون سوتین. سر ساعت مقرر درو زد و منم با چادر رفتم بازش کردم ، وقتی دیدمش حظ کردم و تا دلتون بخواد براش عشوه ریختم.اسمش پویاست و25 سالشه و مهندسی نرم افزار خونده ، قدش حدود 180 و بدن خوش استیلی داره. خلاصه از اون 3 تا بیریختایی که قبلا باهاشون دوست بودم یه سر و گردن بهتره. راهنماییش کردم داخل و اتاقمو بهش نشون دادم رفت روی میز کامپیوتر نشست و بهم گفت که اینجارو یادشه و قبلا اینجا اومده . منم سرپا وایسادمو یه ذره از پاهامو از زیر چادر کشیدم بیرون تا لخت ببینه، همون لحظه دیدم یه لحظه چشش رفت رو پاچه ام ولی چون پسر سربه زیری بود دیگه نگاه نکرد بعدش کامپیوترو روشن کرد تا ببینه مشکل چیه، تا ویندوز بالا میومد پرسید که کس دیگه ای خونه هست یا نه، منم خیالشو راحت کردم که بابا و مامان اینجا نیست و رفتن خارج.ویندوز اومد بالا من خودمو بهش نزدیک کردم و چادرو شل کردم تا تا دلش می خواد دید بزنه ولی بد جوری هول کرده بود، بهش توضیح دادم که از وقتی داداشم (داداش نداشتم) اومد برا تعطیلات و دست به کامپیوتر زد سرعتش افت کرده و دیگه جایی برا درایو c نمونده درحالیکه من برنامه ای روش نصب نکردم.
 
با دستای لرزون ماوس رو گرفت و رفت درایو C و کلی گشت تا اینکه رفتو فایلهای مخفی رو فعال کرد و رفت فولدر فیلمها. بعدش بهم گفت که اینها کل حجم درایو رو گرفتن و بازشون نکرد. بهش گفتم آخه من که فیلمامو کپی میکنم درایو f و گفتم تا بازش کنه و یکیشو باز کرد و کپ کرد و زود بستش. بهش گفتم چی بود ، گفت هیچی نیست. اصرار کردم که بازم بازش کنه این دفعه یکی دیگرو باز کرد به امید اینکه این یکی سکسی نباشه ولی نشد، منم ماوسو ازش گرفتم فیلمو کشیدم جلو یه چند ثانیه ای نگهش داشتم و بعدش گفتم اینا رو حتما داداشم زده پاکش نکنین شاید لازم بشه کپیش کنین یه درایو دیگه. ولی نمیدونم چرا گفت بعدا خودتون کپیش کنین اگه اجازه بدین من برم چون سیستم ویروس نداره و از این حرفا.منم دیدم داره وسایلشو جمع میکنه بهش گفتم شربت و چایی حاضره بخورین بعدا برین که قبول کرد.رفتم بیرون اتاق از این ناراحت بودم که چرا نقشه ام نگرفت یه دفعه از لای در نگاه کردم دیدم پا شد چون کیرش بلند شده بود دستشو کرد تو شلوار و دادش پایین و بعد نشست ولی چشاشو از رو شدت درد بست چون داشت کیرشو میشکوند تا معلوم نشه منم قاط زدم و گفتم هر چه بادا بادخودمو لخت مادرزاد کردم و رفتم تو، وای باید اون لحظه از قیافش یه عکس میگرفتم، مثل گچ سفید شد و دهنش باز موند، رفتم طرفش و گفتم جون هرکی دوست داری بیا و منو از این شهوت نجات بده. خیلی ترسیده بودم نکنه دادوبیداد را بندازه ولی از شدت خوشحالی داشت بال درمی آورد، بهم گفت من تو خواب هم فکرشو نمیکردم فرشته ای مثل تو بخواد با من باشه و گفت از همون لحظه اول می خواسته بهم دست بزنه ولی میترسیده
 
دسپاچه شده بود (اولین بارش بود) و شروع کرد قربون صدقه ام رفت. منم بهش جریانو گفتم که اینا همش نقشه بود که دیگه خیالش راحت شد و اومد جلو یه بوس خوشگل از پیشونیم برداشت و شروع کرد ازم لب گرفت، وای چقدر حرفه ای بود دست بهم نمیزد بعد حدود 2 دقیقه دستش رفت رو سینه هام و همچنان داشت لبامو می خورد، بدنم آتیش گرفته بود و کسم ذق ذق میکرد اولش سینه هام درد میگرفت ولی بعدا لبامو ول کرد و درازم کرد روی تختو شروع کرد پستونامو خورد کل اطرافش حسابی لیس زد و نوکشو کلی میک زد. وقتی من باخودم حال میکردم هیچ وقت با بازی کردن با پستونام این همه تحریک نمیشدم ولی این دفعه تو اوج هیجان بودم اصلا هیچ جایی رو نمیدیدم چون بهم گفت چشامو ببندمو فقط از این احساس لذت ببرم فقط آخ و اوف میکردم که دیدم اونم باز داره قربون صدقم میره بیشتر تحریک شدم ولی بعدش ازم وازلین خواست و منم گقتم نداریم گفت پس روغن مایع بیارم منم تعجب کردم که برا چی می خواد رفتم زود از آشپزخونه یه بسته روغن مایع آوردم دیدم کل لباساشو داره در میاره ولی شرتشو برا من نگه داشت بازم منو خوابوند رو تخت و کلی روغن ریخت رو سینمو مالوند به سینه خودش بعد خوابید روم ازم لب گرفت و سینشو به پستونام چسبوند و حرکت داد اون موقع فهمیدم که منظورش از روغن چی بوده وای نمی دونین اصلا متخصص ناحیه تحریک بود تو اوج لذت بودم بعد با همون دستای روغنی پستونامو چسبید و تحریکم کرد جیغم رفته بود هوا فکر میکردم دارم ارضا میشم، بعدش هر دو تاشو ول کرد نشست جلوی کسم یه چند ثانیه ای مات مونده بود بعدش گفت خدایا ازت ممنونم این کس زیبارو نصیبم کردی بعدش گفت تا حالا کس و از نزدیک ندیده و تو این 15 دقیقه ای که گذشت خودشو بزور نگه داشته بود تا منو بتونه به اوج برسونه بعد زبونشو دراز کرد و برد مستقیم طرف چوچولم من تو خودم نبودم و اونم فقط فکر به اوج رسیدن من بود، کل کسمو کرد تو دهنش به شیوه های مختلف خوردش ، خودمو یکم بلند کردم دیدم اطراف دهنش از آب کس من خیسه و اونم با ولع لیسش میزنه بعد حرکات زبونشو تندتر کرد ، من که قبل بازی با کسم 60 درصد تحریک شده بودم 3 دقیقه از کس خوری نگذشته بود که به ارگاسم کامل رسیدمو بدنم لرزید و آب کسم 10 برابر شد ولی ول کن نبود
 
یه چند ثانیه دست بهم نزد و بعدش باز کسمو خورد من تو اون لحظه احساس میکردم یه چیزی کمه، درسته خیلی لذت میبردم ولی بدون اینکه کیرش یادم بیفته و منم بهش حال بدم خودخواهانه به فکر خودم بودم تا اینکه از پرسید دخترم یا نه ، وقتی دید دخترم می خواست با سوراخ کونم ور بره که بهش گفتم دوست ندارم کون بدم و گفتم انگشت وسطشو بکنه تو کسم ، با تعجب یه نگاهی بهم کردو پاهامو داد بالا لبای کسمو باز کرد و توشو با دقت نگاه کرد بعد یواشکی انگشت کوچیکشو داد تو منم با تعجب داشتم نگاه میکردم که یه دفعه گفت حلقویه!!! گفتم چی گفت پرده داری ولی یه سوراخ گنده وسطش هست بعد انگشت وسطیرو کامل داد تو
من خیلی ترسیده بودم ولی گفت عادیه خیالم راحت شد بعد گفت میخواد سوپرایزم کنه، پاهامو انداخت پایین تخت طوریکه کسم کامل بیاد بالا و یه بالش هم گذاشت زیر کونم و بازم افتاد به جون چوچولم و کلی لیسش زد و گفت برا مرحله دوم خومو آماده کنم و منم چشامو بستم و از این حالت داشتم استفاده می کردم که دیدم همراه خوردن انگشتشم داره میکنه تو و کم کم سرعتشو زیاد کرد و بعد انشگتشو کرد تو و با اون یکی دستش چوچولمو فشار داد پایین و سر اون یکی انگشتشو تو کسم حرکت داد، دیدم یه حس جدیدی دارم که خیلی خیلی خیلی لذت بخشتره ، دو سه بار حرکاتشو تکرار کرد تا اینکه من با یه جیغ ارضا شدم و بدنم سست شد ، چشامو باز کردم دیدم آب کسم زده رو صورتش داره اونارو پاک میکنه بعدشش اومد کنارم و نوازشم کرد ، یه چند دقیقه ای همون جور موندیم تا ذق ذق کسم فروکش کرد ازش پرسیدم این چه روشی بود گفت توی کس یه منطقه ای هست بنام جی اسپات که حساس ترین نقطه حسی دختراست ولی پیدا کردن منطقه اون و تحریک روی اون یه کم سخته. ازش پرسیدم تا حالا به چند تا دختر همچین حالی دادی گفت این اولین بارم بود و قسم خورد.باور نکردم و گفتم دروغ میگی ولی گفت که تا حالا به هیچ کسی دست نزده ولی تا دلت بخواد راجع به دخترا مطالب علمی و فیلم آموزش سکس دانلود کرده و نگاه کرده و چون انگلیسیش قویه مطالب زیادی هم خودش جستجو کرده و داستانهای سکسی زیادی خونده. کم کم باورش کردم ولی یه لحظه دیدم کیرش هنوز رو هواست و داره شرتشو پاره میکنه و یه لکه آبهم دورشه با دست زدم رو پیشونیم و گفتم وای !!! منو ببخش گفت چی شد؟ گفتم اونقدر غرق فکرهوس خودم بودم که اصلا یادم نیفتاد که من بخاطر چی این نقشه رو ریخته بودم
 
یه نگاه به کیرش انداخت و گفت مهم نیست از اینکه تونسته ایقدر بهم حال بده خوشحاله ولی منم دلم میخواست کیرو از نزدیک ببینم. دستمو گذاشتم روی سینه اش و خودمو بلند کردم گفتم حالا نوبت منه درسته دیر شده ولی از خجالتت در میام.درازکش شرتشو کشیدم پایین، وای خدای من چی میدیدم یه کیر تروتمیز که تا حالا توی هیچ فیلمی ندیده بودم کلشو وری ترشیده بودن که مثل موشک اتمی شده بود یه کمی هم خم بود، دستمو بردم و برا اولین بار کیرو دستم گرفتم کلشو گرفتم و آبشوکشیدم تا تهش چند بار این کارو کردم دیدم چشاشو بست وگفت خودم قبلا خیلی با دست باهاش بازی کرده ام. دیدم منظورش اینه که بخورمش ولی روش نمیشه مستقیم بهم بگه خواستم بخورم دیدم آبی که قبلا ریخته یه جوریه خوشم نیومد بهش گفتم میشه یه خواهش ازت بکنم گفت حتما گفتم میشه با آب صابون کیرتو بشورم خندیدو گفت هر جور راحتی، جلدی رفتم یه از دستشویی صابون مایع و دستمال خیس آوردم و پاکش کردم و با خیال راحت کردم تو حلقم و تا تونستم سرشو لیس زدم آخ و اوخش بلند شد اونجا فهمیدم خاصیت کیر مثل کس چون هردوش با سرعت زیادتر بیشتر تحریک میشن و ذق ذق می کنن، خیلی طول نکشید که یه آخ بلند گفت و آبشو با فشار داد بیرون راستشو بخوایین نمی خواستم آبش بزنه رو صورتم ولی تا من سرمو بلند کنم آبش پاشید رو صورتم و یکمیش رفت تو دهنم خواستم بالا بیارم ولی بعد با دستم پخشش کردم روی کل صورتم تا ناراحت نشه بعد سرمو گذاشتم گذاشتم روی سینه اش و اونم موهامو نوازش کرد و ازم تشکر کرد و منم از اون تشکر کردم.بعد پیشنهاد کرد بریم حموم،ولی نمی دونم چرا هنوز سیر نشده بودم
 
احساس میکردم از دستش میدم و باید امروز نهایت استفاده رو ازش ببرم. بهش گفتم من کاندوم آوردم ولی نای حرکت کردن نداشت و گفت اونم بمونه برا فردا، با این حرفش مطمئن شدم که از دستش نمیدم قبول کردم و رفتیم حموم و ازش خواستم توی حموم بازم روش جی اسپات رو روم امتحان کنه با اینکه خسته بود پاهامو باز کرد و بازم شروع کرد یه دفعه یه سوزش عجیبی تو کسم احساس کردم و جیغ زدم دیدم انگشتشو کشید بیرون و گفت وای !!! داشت سکته میکرد و پاهای منم بی اختیار بسته شدن، به التماس افتاد و گفت که منظوری نداره منم که میدونستم تقصیر اون نیست و تقصیر خودمه که ازش اصرار کردم بهش گفتم عزیزم اشکالی نداره این پرده که تا نصفه پاره بود الان کاملا پاره شده فدای سرت، یه لحظه مثل اینکه دنیارو بهش داده بودم بغلم کرد وازم تشکر کرد و تقاضای بخشش کرد منم شیطونیم گل کرد و بهش گفتم باری جبران باید اون کیر خوشگلشو بکنه تو، اونقدر خوشحال شده بود که داشت بال درمیآورد. زودی همدیگرو خشک کردیمو بازم رفتیم سر تخت و تا دلتون بخواد از همدیگه استفاده کردیم و این بار آب اومدنش دیرتر انجام شد و بعد دوره رفتیم حموم و بعدش خسته کوفته وسایلشو جمع کرد و رفت منم خیلی خسته بودم رفتم لخت لخت روی تخت خوابیدم وقتی چشامو باز کردم دیدم خورشید داره غروب میکنه زودی پاشدم آماده شدم رفتم خونه خاله. فکر میکردم اگه پرده ام یه روزی پاره شه تا چند روز نتونم راه برم ولی یه ذره هم احساس درد نداشتم.
اون هفته تا آخرش هر روز میومد و این بار اسپری تاخیری هم گرفته بود و هر بار سه چهار بار ارضام میکرد. بعدش رابطه مون بیشتر شد و هنوزم دوست پسر و شریک سکسیمه و این سایتم اون معرفی کرد و کلی اطلاعات راجع به سکس که کمتر کسی میدونه رو بهم داد
خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی دوسش دارم
نوشته: مینا

1 دیدگاه دربارهٔ «من و متخصص کس»

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Scroll to Top