فتح کون تنگ خاله

تاریک | روشن

سلام دوستان میخوام خاطره سه ماه پیش با خالم رو براتون تعریف کنم. اول از همه من سعیدم ۲۰ سالمه قدم ۱۸۴وزنم ۷۵ باشگاه میرم و اندام خوبی دارم.این خاطره مربوط میشه به اولین سکسم که با خالم اتفاق افتاد. البته دوست دختر داشتم ولی فقط در حد یکم مالیدن و لب بوده،همین.من کلا دو تا خاله دارم.یکی ۳۵ سالشه و متاهل با یه بچه که رفته شهر شوهرش. و اونیکی خاله که ۲۸ سالشه و خونه مامان بزرگم اینا زندگی میکنه.من با خاله کوچیکم که اسمش النازه خیلی راحتیم و همیشه با هم شوخی میکنیم و خیلی صمیمی هستیم.خلاصه یه روز همه رفته بودن خونه خاله بزرگم بمونن چون هر ماه میرن سر میزنن.من و خاله نرفته بودیم چون حوصله نداشتم. با خاله #نشسته بودم که یدفعه گفت حوصله ش سر رفته منم گفتم یه سریال تو این چند روزببینیم،اونم رفت خوردنی بیاره. سریال دانلود کردمو گذاشتم.بعد اینکه قسمت اول تموم شد گفتم قسمت بعدی رو #دانلود کنه تا بیام. رفتم خوردنی بخرم وقتی برگشتم دیدم که بعله خاله ما رفته تو IDM پورنایی که دانلود کردم رو پیدا کرده.حواسش نبود که من اومدم و داشت با دقت میدید. با یه دست داشت کصشو میمالید با یه دست سینه شو.یدفعه برگشت و دید که من اومدم و هین کرد و دستشو در آورد. سریع فیلمو استپ کرد و گفت:
اینا چیه تو میبینی. بعد #صفحه رو بست. من از طرفی از اون حرکت خاله شوک شده بودم هم از اینکه پورنا رو پیدا کرده گفتم:
خاله بچه بازی در نیار من که بچه نیستم. اونم دید چیزی نمیتونه بگه از طرفی خودشم سوتی داده بود گفت
بهرحال این چیزا خیلی بده.
منم گفتم:
ولی خاله خوشت اومده بودا گفت نخیرم اصلا هم اینطور نیست. باش منم گوشام دراز اونم میخواست بحثو از رو خودش بندازه رو من گفت: تو اصلا چرا این چیزا رو میبینی؟مگه دوست دختر نداری؟(بهش گفته بودم راجبش) گفتم: چرا ولی خب…کاملا برطرف نمیشه. بعدشم مال خیلی وقت پیشه .


یعنی چی کامل؟ خب میدونی دیگه مثلا اون کاری تو فیلم میکنن و نمیشه کرد…
اونم سکوت کرد…
خاله تو چی؟کسیو داری؟ برو گمشووو
إععع #مسخره نشو دیگه داریم حرف میزنیم اینهمه سوال پرسیدی منم پرسیدم خب … منم داشتم ولی مثل تو کامل نه…خب بسه دیگه سریال مونو ببینیم
لپ تاپو باز کردم که ویدیو دوباره اومد بالا. لانا رودز بود پررو بازی دراوردم به خاله گفتم:
خوشگله نه؟ اه بزن بره خجالت بکش
نه خدایی سلیقم خوبه؟ هدفم این بود که کشش بدم حشری ش کنم نه اخه این چیه
خب خاله مگه تو چه جوریشو دوست داری (با خنده) هیچ جورش خب بیا شاید خوشت اومد قول میدم بین خودمون بمونه هیچی نگفت ولی اومد نزدیک تر منم تو کونم عروسی بود ویدیو بعدی peta jensen بود. خاله این مورد علاقمه
بدن قشنگی داره پس چی البته به پای تو نمیرسه
گمشوووو نه جدی بدن فوق العاده ای داری
؛واقعا هم همینطوری بود خاله ورزش میکرد و اندام محشری داشت.با قد حدود ۱۷۲ وزن حدود ۷۰ چهره زیبا ،اندام فیت ،سینه های درشت سایز ۸۰ ،باسن گرد برجسته چیزی از پورن استار کم نداشت.
البته این لخته تو با لباس من نمیتونم نظر کارشناسی بدم (با خنده) بفرما نظر کارشناسی هم بده. حدود نیم ساعت پورن دیدیم و کیرم بلند شده بود و داشتم باهاش بازی میکردم که نظر خاله رو جلب کنم که موفق هم بودم.البته خاله هم داشت از رو شلوارش کصشو میمالید که وقتی برمیگشتم نگاه کنم دستشو برمی‌داشت ولی صددرصد شهوتی شده بود چشماش خمار شده بود و نوک سینه هاش سفت که از رو لباسش مشخص بود. پیشرفت بزرگی بود ولی طاقتم سر رسید کیرمو در اوردمو شروع کردم اروم جق زدن خاله هینی کرد و گفت داری چکار میکنی
خاله اون تو اذیت بود درش اوردم میخوای نگاه نکن ولی از عمد کیرمو جلو چشش گذاشته بودم مال تو هم بزرگه ها
کیرم ۱۹ سانت کلفته
تو که دوست نداشتی کی گفته دوست ندارم
اینو که گفت دیگه فهمیدم اوکیه
_دوست داری بگیریش دستت؟


اومد و دستشو #حلقه کرد دورش و شروع کرد جق زدن قلبم داشت از دهنم میزد بیرون.انتظار داشتم تا وقتی آبم بیاد برام جق بزنه ولی یکدفعه کیرمو گذاشت تو دهنش. حس فوق‌العاده‌ای داشت بی نقص ساک میزد. یکم بعد دیگه مطمئن بودم خودشم میخواد لباسشو بعد سوتینشو در اوردم و سینه های بزرگ و خوش فرمش افتاد بیرون مثل وحشی ها افتادم به جون سینه هاش میمالوندم گاز میگرفتم محکم مک میزدم ناله های کوتاه میکرد دیگه داشتم به ارزوم میرسیدم. انقدر خوردم که کبود و سرخ شده بود.کیرمو از لای سینه هاش میکردم تو دهنش .افتادم به جون لب و گردنش حسابی از هم لب گرفتیم و گردنشو خوردم. نوبت کصش بود شلوار و شرتش و که کشیدم پایین دیدم کصش بدجور‌ آب انداخته بود یه جوون گفتم و شروع کردم کصشو خوردن.مزش معرکه بود.شصت و نه شدیم زبون انداخته بودم تو کصش و چوچولشو گاز میگرفتم.دیگه داشت داد میزد و کمرمو چنگ مینداخت تا اینکه ارضا شد.بغلش کردم و ازش لب گرفتم.بلند شدم رفتم کرم رو اوردم و کونشو چرب کردم.یه اسپنک زدم که کونش لرزید و سرخ شد.انگشتمو اولو چرب کردم اروم اروم کردم تو یه اخ گفت.انگشت دومو کردم تو که آی آی میکرد.حسابی جاشو باز کردم.ولی هنوز تنگ بود لامصب.کیرمو حسابی چرب کردم یه تف غلیظ هم تو کونش انداختم که گفت نه درد داره.منم گفتم اونا محکم میکنن درد میگره درد نداره.البته مثل چی گه میخوردم فقط میخواستم اون کون بزرگ وخوشگل رو بگام.
گفت پس تورو خدا #یواش منم اروم کیرمو تا سرش کردم تو که جیغ زد که وااای سوختم. کونش تنگ تنگ بود.خواست بره که نگهش داشتم و یکم دیگه فرو کردم.قربون صدقش میرفتم.اشکش در اومده بود.یکم نگه داشتم و دراوردم. دوباره چرب کردم و کردم تو مدام ناله میکرد و درد میکشید. رو شکمش خوابیدم پاهاشو باز کردم تا ته فرو کردم داد زد واااای. منم سرعت دادم و سینه هاشو میمالیدم.داگیش کردم و دوباره کردم تو. تا ته کیرم تو کونش بود.اوووف بلاخره به ارزوم رسیده بودم.کیرمو اروم میاوردم تا سرش میکردم توش دیگه جیغاش به ناله تبدیل شده بود و همینطوری آه میکشید دیگه سرعتو بالا بردم دیگه داشت لذت میبرد و میگفت اووف جرم بده سعید اینو که گفت با شدت زدم توش و تند تند تلمبه زدم جیغ میزد و آه آه میکرد رو آسمونا بودیم. یکم دیگه کردمش که ابم با شدت تو کونش سرخش خالی شد.بی حال کنارش افتادم.بعد بلندش کردم رفتیم حموم و اونجا هم حسابی حال کردیم.اون چند روز لخت تو خونه میگشتیم و حال دنیا رو کردیم و من اون چند روز حسابی از خجالت کون خاله در اومدم. البته هنوزم بعضی وقتها میرم و حسابی عشق میکنیم میدونم اشتباهه ولی نمیتونم از این کار دست بکشم. دوستان این خاطره رو دلم نیومد نزارم و تا جایی که تونستم سعی کردم خوب بنویسم. اگه خوشتون اومد سکسای اون چند روز هم مینویسم.

نوشته: سعید

3 دیدگاه دربارهٔ «فتح کون تنگ خاله»

  1. به خاله‌ات کیر منم پیشنهاد کن 25 سانت به کلفتی مچ دست تشنه‌ی کس و کون خاله جونت
    تماس بگیر 09103153328

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Scroll to Top