علی عربی

تاریک | روشن

اسم من حمیده این خاطره مربوط میشه به زمانی که کلاس دوم راهنمایی بودم.
من یه پسر سفید پوستم با قد متوسط نه چاق و نه خیلی لاغر ولی کونم نسبت به بقیه اندامم بزرگه و تو محلو حتی شهرمون (که شهر کوچیکی هم هست معروفم ولی تک پرونم و به 4،3نفر بیشتر پا ندادم)
تو همسایگیمون یه پسری هست به اسم علی که یه سال از من بزرگتره و معروفه به کیرعربی بخاطر کیر بلندش ،تا جایی که بعضی وقتا معرکه میگرفتو کیرش رو به بقیه نشون میداد و بچه ها هم کلی میخندیدن.
منم خیلی دوست داشتم یه بار هم که شده مزه کیر بلندشو امتحان کنم ولی از دو چیز میترسیدم اول اینکه علی آقا دهن لق تشریف داشتن و بعدشم از کیر بزرگش که پارم کنه.
از طرفی اونم تو محل خیلی دنبالم بود.ضمنا از وضع خودشم خبرای بودار میومد تا اینکه از جایی خبردار شدم با یکی از بچه ها به اسم کریم سکس داشته و یه جورایی ازش آتو اومد دستمو به این ترتیب مشکل اولم حل شد.

یه شب خونه بودم که گفتن دم در کارت دارن رفتم دیدم علی آقاست گفت:بابا و مامانم رفتم جایی و خونه تنهایی میترسم میای پیشم؟
تو دلم گفتم خر خودتی ، از تنهایی میترسی یا واسم نقشه کشیدی ، ولی راستشو بخواین دنبال همچین فرصتی هم بودم گفتم باشه.
رفتم لباس پوشیدمو راهی شدیم، علی گفت بریم دور میدون دو تا ساندویچ بگیریمو بریم خونه گفتم باشه رفتیم 2تا سوسیس سفارش دادیمو نیم ساعت بعدش خونشون بودیم. جاتون خالی ساندویچا رو خوردیمو دراز کشیدیم پای تلویزیون به فیلم دیدن.

حدود نیم ساعتی تلویزیون نیگا کردیم دیدم خبری نیست بلندشدم گفتم من میرم خونه که گفت نه مامان بابام شب نمیان باید پیشم بمونی ، با خودم گفتم پس طرف نقشه کشیده تا صبح کون بکنه که تا الان چیزی نگفته گفتم نمیتونم بمونمو اومدم از خونه بزنم بیرون که دستمو گرفت و از اون اصرار که باید بمونیو از من انکار.
همینجور که با دست راستش دستمو میکشید دست چپشو انداخت دور کمرمو کشید منو تو بغلش، هیکلو زورش ازم بیشتر بود ولی منم دلیلی ندیدم که مقاومت کنمو چسبید بهمو شروع کرد به مالوندنم از رو شلوار دیگه کیرش داشت بلند میشدو منم به رویام نزدیک میشدم.

بعد 4،3 دقیقه دستمو گرفتو از تو هال رفتیم تو اتاق که دیدم طرف فکر همه چیو کرده و حتی جای خواب رو هم آماده کرده،دراز کشیدیمو شروع کرد به بازی با دودولمو یه انگشتشم مشغول باز کردن سوراخم بود.
کم کم داشت شلوارمو پایین میکشید که بهش جریان دهن لقیو مسئلش با کریم رو گفتم و اونم قول داد به کسی حرفی نزنه.
دوباره مشغول شدو لباسامو کامل درآورد و شروع کرد به خوردن کونم بعد از چند دقیقه خوردن حشرم زد بالا و خودمو ول کردم رو زمین، اونم شلوارشو در آورد و کیر گندش رسما عیان شد اول جا خوردمو یه کم ترسیدم آخه فقط تعریفشو شنیده بودمو تا حالا رویتش نکرده بودم اونم که متوجه وحشتم شده بود گفت نترس کم کم به خوردت میدم.
با انگشت یه خورده دیگه با سوراخم ور رفتو یه تف گنده انداخت دمشو سر کیرشو جاکردو شروع کرد یواش یواش به عقبو جلو کردن. گاهی وقتا هم یه فشار مختصری میداد تا راه خودشو باز کنه و منم رو ابرا سیر میکردم .

یه 10 دقیقه یی که در مالی کرد احساس کردم سرش جا شده و گفت خودتو شل بگیر که جا کنم ولی اگه درد داشتی بگو، عضلات کونمو ول کردمو یه فشار نسبتا شدید داد که از درد به خودم پیچیدمو دیگه ازش خواستم بیشتر هل نده ،یه چند لحظه همونجری موند تا کیرش تو کونم جا باز کردو یه خورده کشید بیرونو دوباره فشار داد تو. دیگه دردش تبدیل شده بود به لذت و ازش خواستم تندتر تلمبه بزنه و اونم از خدا خواسته سرعتشو بیشتر کردو دیگه تا بیخ کرده بود تو،هر بار که ضربه میزد برخورد تخماشو روی باسنم احساس میکردمو کلی حال میکردم. دیگه از حرکاتش معلوم بود که داره اضا میشه ، گفت چیکارش کنم گفتم بریز توش اونم تا قطره آخرشو خالی کرد تو کونمو یه نیم ساعتی روم ولو بود.

خلاصه اون شب نذاشت برم خونه و تا صبح دو بار دیگه کیرشو به خوردم داد.

نوشته: حمید

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Scroll to Top