عاشقانه های خیس و پر از شهوت

دیشب عشقم تو اتاق خواب داشت لباس هاشو اتو میکشید.
منم روی تخت دراز کشیده بودم و یواشکی کلیپ سکس میدیدم :”
که حواسم نبود صداشو قطع کنم و یکم از آخ و اوخ رو کیوان شنید و با شیطنت گفت چیکار میکنی شیطون الان میام به حسابت میرسم :)))
 
وقتی اتو کاریش تموم شد چراغ رو خاموش کرد و آباژور های دو طرف تخت رو روشن کرد اومدم پیشم
یکم شوخی کرد که چی می بینی به منم بده گفتم نمیدم یکم قلقلکم داد و منم وول خوردم تو بغلش
بغلم کرد پاشو گذاشت لای پامو یکم لاو ترکوندیم و بوس و لب خوردن و…
منم یکم شل شدم.. گردنشو مکیدمو با نفسای داغم گردن و گوشش رو قلقلک دادم..
کیوان انگار تصمیم داشت من شروع کنم.. برای اولین بار..
آخه تازه خانمش شدم :”
دستامو زیر تی شرتش بردم و کمرشو نوازش کردم آروم از پایین به بالا انگشتامو کشیدم
کیوان رو روی شلوار جینی که پام بود کونمو فشار میداد
تی شرتش رو دادم بالا و با کمک خودش درش آوردم..
شکم و سینه شو می بوسیدم و لیس میزدم
کیوان هم موهای منو ناز میکرد
تاپم رو درآورد
 
رفتم روش خوابیدم.. لباشو مکیدم و دستشو دور کمرم حلقه کرد سوتینم رو واکرد منم درش آوردم.. نوک ممه هامو به سینه اش مالیدم.. با دستش گرفت مالیدشون.. بعدم پهلوش دراز کشیدم سینه هامو بدجور میخورد و منم آهم درومد..
همونجور که دراز کشیده بود کیر بزرگ و کلفتش که راست شده بود از زیر شلوارک بهم چشمک میزد..
سرمو رو شونش گذاشتم به پهلو کنارش دراز کشیدمو همونجور که گردنشو میمکیدم دستمو کشیدم رو شکمش
آروم دستم بردم زیر شلوارک و شورت اش..
بیخ کیرشو گرفته بودمو آروم لمسش کردم.. دسمو حلقه کردم و روبه بالا و پایین آروم تکون دادم.. بعدم تخماشو مالیدم داغ بود و نرم.. گفت جووون میخوای عشقم؟گفتم آرررره عزیزم.. گفت مال خودته..3>
از زیر شلوار درش آوردم یکم مالیدم و زیر چشمی کیر کلفتشو دید میزدم.. خودش شلوار و شورتش رو درآورد منم کنارش نشستم.
 
خیلی حشری شده بودم و چشام خمار بود..
نوک کیرش یکم خیس بود از روی پاتختی دستمال مرطوب رو برداشتم و کیرشو پاک کردمو بوسیدمش..
یکم لبامو غنچه کردمو نوکشو کردم لاش.. چندبار اینکارو کردم.. بعدم حسابی تخماشو از زیر تا روش لیس زدمو مکیدم و لای لبام بردم خیلی دوست داشت..
زبونمو دور کلاهک کیرش میکشید که گفت میخوری کیرمو؟
گفتم بله عشقم
تو دهنم بردمش همش که نرفت تو داشتم خفه میشدم یکم بالاپایین کردم که باز سرش یه مایع شیشه ای اومد که رفت تو حلقم شور بود..
تهوع گرفتم که گفت بسه قربونت
 
دیگه با همون دستمال کیرشو تمیز کردم.. گفت رو زانوهات واسا.. وایسادم ممه مو مالید لبامو خورد و دستشو آروم روی کمرم کشید..
دکمه شلوارمو واکرد.. آروم آوردش پایین.. درش آوردم..
از روی شورت کسمو بوسید و بو کرد.. جوووون…دستشو زیر شورتم برد
کسم خیس بود
آروم آروم مالید من دیگه وول میخورم تو بغلش و مدام گردن و لباشو میمکیدم
شورتم رو درآورد پامو کامل واکرد،با یه دستمال مرطوب کسمو پاک کرد چشامو روی هم فشردم..
رفتم بالای تخت نشستم و به بالش ها تکیه دادم.. کیوان پامو واکرد..
دراز کشید رو شکمش.. لباشو گذاشت رو کس
چندبار کسمو بوسید لاشو واکردو مکیدش..
زبونش رو از کونم تا روی کسم میمالید
 
وقتی زبون خیس و داخش لای کسمو قلقلک میداد دیوونم میکرد..
سوراخ کسمو یکم زبون زد..
چوچوله مو با لباش میمکید و نوک زبونشو به برجستگی وسطش میمالید..
موهاشو ناز کردمو سرشو رو کسم فشار دادم..
خیلی حشری بودم. گفتم بیا بغلم دیگه عشقم..
دراز کشیدم.. اومد روم خوابید.. دستاشو پل کرده بود که وزنش اذیتم نکنه
نوک کیرشو لای کسم لیز داذ.. از لذت آه می کشیدم..
روم افتاد باهم غلت خوردیم و من رفتم روش
کیرش سیخ واساده بود.پامو واکردمو آروم کسمو مالیدم به کیرش
کیرش لای کسم وول میخورد. کلاهک کیرش رو چوچوله ام بود و آروم خودمو تکون میدادم.
کیوان لپ های کونم رو واکرد و میمالیدش
نوکش انگشتشو از لای کونم به کسم رسید آه کشیدم
چوچوله خیس و پف کرده من رو کیر عشقم بود.
دیگه باتموم وجود میخواستم کیرش بره تو کسم..
کنارش رو پهلو خوابیدم اومدپشتم
پامو داد بالا و خودش یکم اومد پایین
نوک کیرشو مالید لای کسم
آخ گفتم.. آروم کیرشو کرد تو کسم.. اوف کیرش کلفته کسمو پر کرده بود
 
کمرمو لیس میزد
یه دستشم روم بود و چوچوله مو میمالید.. لای انگشتاش میگرفتش..
اولش کیرشو آروم تکون میداد
چندبار کامل کیرش درومد و لیز خورد
کلاهش برجسته اش میرفت لای چوچولم و دیونم میکرد
آه و ناله میکردم اووووف.. میخواستم نه فقط کیرش که کل بدنش بره تو کسم..
گفت اووووف فشارش بده.. گفت جوووون..
کیرشو تا ته کرد تو کسم.. تند تند میزد.. آه آخخخ اوف جوووون
گفتم کیوان میخوام کامل حسش کنم..
طاق باز دراز کشیدم و پامو واکردم
چندبار کیرشو مالید لای کسم..
کلاهک کیرشو میکرد تو کسم و درمیاورد
دیوووونم کرد
گفتم وای کیوان بکن تو دیگه!!!
گفت جووون تو چی بکنم عشقم؟؟
گفتم تو کسم…
 
گفت اوووووووف و کیرشو تا ته کرد تو کسم..
تند تند تلمبه میزد.. کیرش تا ته تو کس تنگم بود..
تق تق صدا میداد..
خوابیده بود روم و لبامو میمکید که ارضا شدم کسم آتیش گرفت کلی آه و اوه کردمو کمرم یکم بلند شد و گردنشو مکیدم که اونم آبشو خالی کرد تو کسم.. اوففف پمپ میزد تو کسم.. گفتم یه دقه درش نیار بذار توش بمونه.. یک موند گفت عشقم کست داغه دارم میسوزم.. بعدم لبامو بوسید یکم دراز کشیدیم حالمون جا اومد..
بعدشم گفت بریم حموم گفت وای نه لالا دالم.. گفت تنبل خانم.. دیگه دستمال مرطوب آورد خودمونو تمیز کردیم و همونجور لخت رفتیم زیر پتو و آباژور رو خاموش کردیم.. یکم حرف زدیم.. بعدم آهنگ بی هوای رستمی رو گذاشت.. دوستت دارم دلم میگیره بی تو بی هوا.. هرلحظه قلب من میشکنه بی تو بی صدا..بازو و سینه مو ناز میکرد که خوابم گرفت..
 
صبح که پاشدم ساعت 10بود و رفته بود سرکار.برام اس داده بود که دلم نیومد بیدارت کنم عزیزم
 
نوشته:‌ عسل 3>

0 Replies to “عاشقانه های خیس و پر از شهوت”

  1. خیلی خوشم اومد . همه از این که چطور خیانت کردن نوشتن ولی تو …عاشقانه و واقعی نوشتی…
    مرسی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*