شبهای شیراز

سلام

من مهران و شیرازیم
چند شب پیش داداشم زنگ زد که یه دوستا مشترکمون گفته بیایید تو باغش و چون داداشم ارگ میزنه خواسته که ارگشو بیاره و دور هم باشیم
منم حوصلم سر رفته بود و با هم راهی شدیم
رسیدیم باغش دیدم واویلا چه کس و کونایی دور همن
ی پارتی ۱۵نفره بود
از در که رفتم تو چشمم ی دختره ای را گرفت
اسمش مریم بود
یه ساپورت کرمی پاش بود با ی بلوز آستین کوتاه زرد و مشکی
موهاش بلوند بود و بلند
کون توپی داشت
این رفیق مشترکمون اسمش مرتضی ست مابهش میگیم حج مرتضی
اومد کنارم و گفت هر کدومو چشمت گرفته بر دار ببر اتاق آخر باغ
گفتم این مریمو دلم میخواد از کون بکنم
گفت مال خودت

آقا اینا داشتن مشروب میخوردن ولی من بخاطر معدم نمیتونم بخورم
حج مرتصی به مریم گفت این آقا مهران ما چشمش تو را گرفته
تو همون حالت مستی یه جونی گفت و گفت من مال توام.
گفتم می و تو بخور بیا بریم یه تابی تو باغ بزنیم
همه مست و پاتیل
خراب خراب
حج مرتصی اومد کنارم و ی قرص بهم داد گفت بخور تا کونشو پاره کنی.فک کنم ترامادول بود.آخه خیلی نعشم کرد
دیگه پاشودند به رقص و عشق و حال
یه دختری بود حدود ۱۸ تا ۲۰ ساله خیلی با این مریم جفت بود
اسمش آیناز بود.بچه بود اما خیلی سکسی بود
خلاصه بعد از رقص و عشق و حالشون
به مریم چشمک زدم گفتم بیا بیرون
اومدم خودم بیرون ی ۲ دقیقه بعد مریم اومد پیشم
دستمو دکر کمرش انداختمو بردمش سمت ته باغ
یه اتاق اونجا بود.ی فرش و دو تا کاناپه هم بود

تا وارد اتاق شدیم نشوندمش رو کاناپه و افتادم به جون لباش.اونم مست بود و حشری
دستم رو سینش بود و می مالیدمش اونم شهوتی شده بود.دستمو کردم از پشت تو شلوارش و از رو شرتش کسو مالیدم.خراب خراب بود.داغ داغ
کسش خیس خیس شده بود
بهم گفت تو این چند تا دختر چرا منو انتخاب کردی
گفتم هم خوشگلی هم بخاطر هیکلت
گفت جوووون.کجای هیکلم و دوست داری
گفتم سینه هات کشیدی پاهات و از همه بیشتر کون خوش فرمت
گفت من بهت کون نمیدما.البته با ناز گفت
گفتم اتفاقا فقط میخوام کونت بزارم
گفت آآآآآآقاااااا کونم درد میکنه.میسوزه
گفتم نترس بلدم چطوری بکنمت
گفت ب ی شرط.گفتم چ شرطی
گفت اول از کس بکنم منو ارضا کن که حالم خیلی خرابه بعد منم بهت کون میدم
گفتم باشه من قرص خوردم ب این زودی آبم نمیاد
اومد رو زمین شلوارمو در اورد و شرتمم در آورد تا کیرمو دید دلش ضعف رفت.گفت جووووون ب این میگن کیر.کلفت و بزرگ.گفتم نوش جونت.گفت برا کس عاااالی اما کونمو پاره میکنه.گفتم برا کونتم عالیه
شروع کرد ساک زدن.حرفه ای بود
ی کم ک خورد گفتم پاشو لباستو بکنم

تک پوش و ساپورتشو که در آوردم یه سوتین و شورت مشکی شیشه ای تنش بود.خیلی سکسی بودگفت بشبن رو کاناپه.نشستم اومد روبروم نشست رو پام دستشو حلقه کرد دور گردنم و لبامو مکید.منم دستم رو کونش بود و از رو شورتش میمالیدمش.یه کاندوم داد کشیدم رو کیرم.دستمو کردم تو شورتش و گذاشتم رو سوراخ کونشو میمالیدم.یه کم بلند شد و شورتشو داد کنار و کیرمو گذاشت دم کسش.زل زد تو چشام.هی لبشو گاز میگرفت و چشماشو تنگ و گشاد میکرد و یواش یواش کیرمو کرد تو کسش.داغ و خیس و تنگ بود.گفتم خوردیش،خوشمزس گفت اره خوشمزس.گفتم پس بدو رو کیرم.گفت مگه من اسبم.گفتم اره مقل اسب پایین و بالا بپر رو کیرم.تا اومد تکون بخوره ممه شو در اوردم گذاشتم تو دهنم.یهو شروع کرد پایین بالا کردن.شاید ۱۰دفعه پایین و بالا نرفته بود که سفت بغلم کرد و ارضا شد.بیحال نشسته بود رو کیرم.منم انگشتمو با آب کسش خیس کردمو کردم تو کونش.هی زیر لب ناله میکرد اما نای حرف زدن نداشت.میخواست لگه انگشتتو نکن تو کونم.اما من یه انگشتامو تا ته کردم تو کونش‌.ی کم سر حال شد گفت خیلی حال دادی گفتم نوش جونت اما باید جبران کنی.گفت دلت میاد کونم بزاری و من دردم بیاد.گفتم آره.گفت کون مریمت پاره میشه ها.گفتم نترس.کم کیر نخورده.گفت باشه فقط کرم میخوام
گفتم ندارم که گفت الان به آیناز میگم بیاره
زنگ زد رو گوشی آیناز و گفت کرم منو از تو کیفم بیار
۲دقیقه بعد آیناز اومد پشت در کرمو بده گفتم بیارش تو کمکت کنه.بهش گفت بیا تو.کاندمو در آوردم
تا اومد تو و کیر سیخ منو دید گفت واااااای چ کیری
گفتم دوست داری گفت نه این منو پاره میکنه بده به هموم مریم
به مریم گفتم داگی شو و شروع کردم کونشو خوردن.ب آینازم گفتم کرمو بردار و کیرمو چرب کن
آیناز کیرمو میمالید منم کون مریم میخوردم
به مریم گفتم به پهلو بخواب و آینازم لختش کردم
اومدم پشت مریم و کیرمو گذاشتم دم کونش و یواش یواش کردم توش
آیناز از پشت منو بغل کرد و دستش لا کشس بود
مریم واقعا داشت جر میخورد اما خوب کون میداد
آیناز هر چی من تلنبه میزدم شهوتی تر میشد

گفتم تو هم میخوای بکنمت گفت میترسم درد داره
مریم گفت نترس دمرو بخواب من کمکت میکنم
گفت میترسم.ب مریم گفتم خودت ومرو بخواب ک آیناز ترسش بریزه.مریم خوابید اومدم رو کمرش و کردم تو کونش
ب آیناز گفتم بخواب تا بیتم سراغ تو.خوابید و گفتم کونتو چرب کن
چرب کرد و خودش انگشت کرد تو کون خودش
رفتم رو کمر آیناز و یواش سرشو کردم توش
داشت میمرد از درد.اما صبر کردم و یواش یواش تا ته کردم توش.خوابیدم روشو تلنبه میزدم
گفتم مریم آبم داره میاد تو کون کدومتون بریزم.گفت بریز تو کون آیناز تا آب بندی بشه
سفت بغلش کردم با ضربه تلنبه زدمو ریختم تو کونش
نای بلند شدن نداشتیم
پاشودیم ی کم خودمونو مرتب کردیم و رفتیم پیش باقیه.
ی شب دیگه هم جفتشونو کردم اونم براتون میگم.

نوشته: مهران

2 Replies to “شبهای شیراز”

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*