سکس با زنداداش دوستم

سلام ارش(مستعار)30 ساله

ی دوستی داشتم که زنداداش خیلی خوشگل و خوش بدنی داشت. اونا خونوادشون تقریبا مذهبیه
من از روز اولی که اینو دیدم از سفیدیش و چهرش کلی راست کردم
اصلا به فکرمم نمیرسید که ی روزی کس و کونش و باز کنم
خلاصه من اینو میدیدم و نگاهش میکردم اونم کم کم نگاهاش شرو شد( بعد خودش گفت که تو خونه اصن محبتب نمیبینه)
تا یه روزی من داشتم میرفتم دیدم رفت خونه و اومد از کنارم رد شد و شمارشو انداخت
منم میترسیدم زنگ بزنم
یه خط بدون سند داشتم فردا ساعت 10 زنگیدم که برداشت و شرو کردیم حرفیدن و از من چی میخای و ….

خلاصه ک شبا ساعت 10ونیم به بعد پیامش میومد. من هیچوقت شرو نمیکردم
اون واقعا محبت کم دیده بود
میحرفیدیم و کم کم بهش گفتم بیرون میای گفت نه نمیشه میبینن
گفتم خونه چی گفت میام
منم جا نداشتم تا ی روز تا ظهر خونمون خالی بود
صبحا باشگاه میرفت
منم داشتم سرکار میرفتم ک یهو دیدمش

پیام داد کجا گفت واسا بیام پایین ببینمت منم رفتم تو کوچه تنگ و اومد عقب ماشین دراز کشید
گفتم کجا بریم گفت نمیدونم
منم گفتم بریم خونمون گفت ن گفتم کسی نیست اخر راضی شد
خلاصه ک اومدیم تو پارکینگ و اوردمش تو تا لبم و گذاشتم رو لبش رفت تو دنیای هوس
ی قرص خوردم و اومدم دیدم لباسا باشگاهش همش سکسیه
جوراب ساق بلندم داره پوشید با ی شرت توری
سینه هاش صورتی بود

مالوندمش و به زور ساک زد و منم سرشو گذاشتم توش و یهو ازبس کسش اب انداخته بود تا ته زدم رفت تو ی اخ بلندی گفت و منم قرص اثر کرده بود تلمبه میزدم ک حال میکرد
در میاوردم کیرم و خشک میکردم دوباره میکردم توش قدر کیرو واقن میدونست
دمر خابوندمش ی پشتی گذاشتم زیرش گون گنده ای داشت
اروم گذاشتم رو سوراخ کونش اولش نذاشت وقتی ی کم کردم توش دیگ خوشش اومد
تلمبه میزدم اونم زیرم حال میکرد کیرم تا نصفه بیشتر توش بود با دست کونشو باز کرد منم همشو کردم توش
بدنمو چنگ میزد دیدم لرزید
اب منم نمیومد
با تمام نیروم کونش میزاشتم اونم فقط میگفت جوووون
بعد نیم ساعت دیگ داشت میومد گفت بریز تو کونم
منم فشار دادم تا خایه و ریختم توش انگار واسش تسکین بود ابم
دو دقه ای توش نگه داشتم و تا کیرم شل شد دراوردمش
دیگ وقت نداشت باید میرفت

گفت ک از سکس باهام راضیه
این شد استارت کار ما
زیاد نمیتونه بیاد

ولی وقتی بتونه حتما میاد
عاشق من شده با کیرم
بعد اون ماجرا 5 دفه دیگ سکس داشتیم
الانم ادامه داره
مرسی ازینکه خوندین

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*