سکسم پولی بود ولی کلی لذت بردم

سلام نازی هستم ۴۰ساله ازتهران دوساله بیوه هستم .

 

این خاطره مال هفته پیشه یعنی ۲۲/۵/۹۸چشمو ابروی خوشکلی دارم کمر باریک و کون گنده کسم حلقویه…مدتی اینجا تاپیک زده بودم بخاطر مسائل مالی چون شوهرندارم و کرایه خونه میدم.نوشته بودم سکسچت باعکسو فیلم چون میترسیدم حضوری برم سرقرار.چندنفری اومدن ولی یک نفر اومد گفت شرایطتو خوندم ودلم بحالت سوخت کمکت میکنم بدون چشم داشتی.خلاصه شماره کارت دادمو پولو زد باورم نمیشد هیچی نخواست ولی خیلی ازش خوشم اومده بود.. چندروزی انلاین نشد ولی دوباره بهش پی ام دادم گفتم شمارتو بده با اکراه داد.چندبار زنگ زدیم…
یروز دعوتش کردم خونم اومد تو منم یه شلوارک زرد با یه تاپ کوتاه پوشیده بودم ازهمون اول ازنگاه محجوبش خوشم اومد..وقتی اومد داخل باورم نمیشد انقد باحیاباشه .منی که کونم انقد گندس از رو چادر هم همه نگاش میکنن حتی یک نگاهم نکرد..براش شربت اوردم خورد بعد نمیخواستم غرورمو بشکونم برم طرفش ولی دلمم سکس میخواست چون خیلی وقت بودسکس نداشتم.. رفتم پیشش نشستم و باهاش حرف زدم گفتم امیر سرتو بالاکن میخوام ببینمت نمیخورمت که.. نگام کرد منم لپشو بوسیدم سرخ شد جالب بود انگار هیچوقت دوست دخترم نداشت..رفتم روپاش نشستم براش نازکردم کم کم کلفتی کیرشو رو رونم حس کردم.کسم خیس شده بود.دیگه خجالتو گذاشت کنار لبامو بوسید انقد لبامو خورد نفسم بالانمیومد دوس داشتم براش ساک بزنم بلند شدم از روپاهاش بعد زیپ شلوارشو کشیدم بعد کیرشو در اوردم یک کیر استاندارد بود ۱۵سانتی میشد سرشو بازبونم لیس زدم اوف بو و طعم خوبی داشت

 

بعد کله شو کردم‌تو دهنم براش ساک زدم میدونستم ارضا میشه براهمین دیگه ادامه ندادم .گفتم دوسدارم کستو بخورم دراز کشیدم به پشت بعد شلوارکمو دراورد شورتمم باهاش دراومد بعد زبونشو تو کسم گذاشت وای باورم نمیشد انقد حرفه ای باشه زبونشو از سوراخ کونم میکشید تا میرسید به چوچولم میخورد انقد خوب میخورد که دلم‌میخواست تاصبح بخوره ..بعد گفتم امیر پاشو منو بکن پاهامو جفت کرد کسم زد بیرون سر کیرشو از کسم میکشید تا سوراخ کونم..انقد اینکارو کرد تا التماس کردم بکنه توکسم.بعد یدفعه همه کیرشو کرد تو کسم وایی یه لذت غیر قابل وصف بود داشتم دیوونه میشدم اووف کیرش تا ته توکسم بود بعد تلمبه زد دو دقیقه نشد ابش اومد ریخت توکسم..من ارضانشده بودم واقعا ناراحت بودم.ولی گفت کست خیلی تنگ بود طاقت نیاوردم راستم میگفت طفلک کس من حلقوی بود..پنج دقیقه صبر کردم اما کیرش بلند نشد گفتم امیر توروخدا اقلا کسمو بخور گفت برو کستو بشور بیار منم رفتم قشنگ کسمو شستم اومدم .گفت دستاتو به دیوار بگیر دستهامو که به دیوار گرفتم ازپشت زبون میکرد توکسم خیلی خوب میخورد انگشت میکرد توش انقد خوب میخورد داشتم ارضا میشدم یدفعه ول کرد تعجب کردم بلند شد ازپشت گذاشت توکسم واییی همین که گذاشت بیشترین لذتو بردم بعد کمرمو گرفت و تلمبه میزد اخخخ کسم داشت زیر کیرش جر میخورد به اوج لذت رسیدم و ارضا شدم اونم دوباره ارضا شد و بازم ابشو ریخت توکسم..درسته سکسم پولی بود ولی کلی لذت بردم..

 

نوشته: نازی حلقوی

4 Replies to “سکسم پولی بود ولی کلی لذت بردم”

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*