زهره حشری

سلام

من زهره هستم ۳۹ سالمه و سه ساله طلاق گرفتم یه پسر ۱۰ ساله دارم که پیش باباشه هفته ای دوبار میبینمش پارسال طلاق گرفتم چون شوهرم نسبت به قبل خیلی سرد شده بود و بر عکس من هرشب میخواستم که فهمیدم یه دوست دختر داره
خیلی ضربه خوردم من واسش همه کار میکردم انداممو خیلی خوب نگه داشته بودم و ورزش میکردم ولی اون دوست دختر داشت
طلاق گرفتم و پسرمم ازم گرفت و منم یه جایی رو اجاره کردم و روزا سرکار شبا خونه خواب و افسردگی تا چند ماه بعد کم کم خوب شدم و شهوت خیلی اذیتم میکرد هفته ای یکی دو بار کم کم خودمو ارضا میکردم که زن صاحب خونه گفت دنبال یه خونه باش خواهرزادمو میخوام بیارم من فرداش از سر کار پیاده اومدم اولین مشاور املاک وارد شدم سلام کردم و گفتم که خونه میخوام و اجاره و پیش چقدر میتونم بدم که پرسید چجور جایی میخواین و چند نفرین گفتم یه نفر یه نگاه کرد و گفت تنهایین گفتم بله گفت چجور جایی میخواین گفتم تمیز باشه و همسایه هاش خوب باشن زیادم بزرگ نباشه گفت همین الان بریم ببینیم گفتم بریم اومد بیرون درو قفل کرد و سوار ماشینش شدم تو راه باهم حرف زدیم خیلی شوخ طبع بود دیگه رسیده بودیم که پرسید راستی قصد ازدواج نداری؟؟

منم گفتم تا کی باشه که گفت خودم من یکم سرخ و سفید شدم ولی اون خندید و پیاده شد با کلید درو باز کرد و گفت اینجا مال خودمه و وارد شدیم یه خونه یک طبقه هفتاد متری یک خوابه با حیاط و باغچه خونه خیلی به دلم نشست تقریبا همه وسیله ای داشت گاز یخچال فرش یه مبل سه نفره هم بود پرسید خوشتون اومد گفتم اره خوبه شرایطش چجوریه گفت بشین تا بگم وقتی نشستم نشست بغلم تقریبا چسبید بهم و گفت این خونه یکم شرایطش فرق میکنه که من فهمیدم قراره چی بشه (قبل از اینم یکی دوباری تو شرایط اینجوری قرار گرفتم که اگه خواستین میگم) نگاهش کردم گفتم چجوریه؟؟ گفت قرار داد مینویسیم ده تومن پیش و ماهی پونصد گفتم قبوله گفت ولی سر ماه نمیخواد اجاره بدی منم که میدونستم با یه حالت سوالی گفتم پس چکار کنم؟؟که یه دفعه دوتا انگشتشو هل داد لای پام و گفت اجارشو هفتگی بده وقتی دستش از رو لباس خورد به کسم آتیش گرفتم میدونستم قراره سکس کنیم ولی انتظار نداشتم اینقدر زود کسم لمس بشه خودمو کنترل کردمو با حالت خماری گفتم یعنی حرفمو قطع کرد گفت یعنی یه شب تو هفته زن من میشی هنوز داشت کسمو میمالید خیلی وقت بود سکس نداشتم و خیلی زود تحریک شدم کیرشو گرفتم و گفتم ببینم میتونم تحملش کنم لباشو اورد جلو و لبامون تو هم قفل شد و اون کسمو و من کیرشو میمالیدم چند دقیقه بعد گفت پاشو رفتیم تو اتاق خواب انداختم رو تخت و افتاد به جونم لبامو میخورد و دکمه های مانتو باز کرد و سریع بالا تنمو لخت کرد و حسابی سینه هامو خورد دستشم روی کسم بود من تو اوج بودم که دیدم داره شلوارمو در میاره و شرتمو انداخت کنار سرم نگاه کردم دیدم پاهامو گذاشت سر شونش و کیرشو مالید لای کسم یه آهی کشیدم که گفت بکنم توش چکار میکنی و داشت سر کیرشو میمالید به چوچولم از بس خیس بودم قشنگ لیز میخورد رو کسم گفتم بکن توش با یه چشم کرد تو این دفعه بلند تر گفتم آآآآآآآههههه و داشتم واقعا لذت میبردم

چند دقیقه که زیرش بودم ارضا شدم اما اون هنوز داشت میکرد من دوباره تو اوج بودم که کشید بیرون و آبشو پاشید رو بدنم و افتاد بغلم من رفتم یکم لب گرفتم و گفتم همه بدنمو آب کیری کردی گفت عوضش حامله نشدی گفتم کثیف که شدم گفت برو حمام گفتم خودت کثیفم کردی خودتم باید بشوریم پاشو به زور بلندش کردم رفتیم حمام اول خودمو شستم بعد کیرشو گرفتم و زیر آب خوب مالیدم و شستم و جلوش زانو زدم اولش خواب بود ولی یکم که خوردم شق شد و به زور دندون نمیزدم بهش خیلی وقت بود هوس یه ساک درست و حسابی داشتم و خوب خوردم بعد خوابوندمش کف حمام زیر دوش و نشستم رو کیرش حالا دیگه همه چی دست خودم بود بیست دقیقه ای تقریبا رو کیرش بودم تا ارضا شدم از آه و ناله های اونم معلوم بود داره میشه سریع کشیدم بیرون و گذاشتم لای سینه هام ایندفعه کمتر ولی بازم لای سینه هام پر آب کیر بود یکم دیگه با هم ور رفتیم و اومدیم تو تخت خواب زیر پتو لخت لخت گفت من خستم میخوام بخوابم تو چکار میکنی من پرسیدم برم؟؟گفت اگه دوست داری بمون میخوای بری هم میرسونمت منم گفتم نه میمونم خوابیدیم ساعت تقریبا شش یا هفت بود نصف شب بیدار شدم دیدم سعید بغلم خوابه و هنوز هردو لختیم دوباره خوابیدم صبح زود دوباره کیرشو تو کسم حس کردم و بعد یه سکس هردو رفتیم سر کار و بعدش قرارداد نوشتیم فقط من گفتم گفتم به جای هفته ای یک شب باید سه شب بیاد خونه اما تو این یک ماه هرشب داره منو میکنه حتی پریود شدم هم دو شب اومد واسش خوردم خیلی هم اصرار میکنه از پشت ولی تا حالا نزاشتم
ممنونم که وقت گذاشتین و خوندین خداحافظ

نوشته: حشری خانوم

5 Replies to “زهره حشری”

  1. سلام زهره جون علی هستم از بوشهر من هستم اگه پایه باشی همه جور ه ساپورتت می کنم ۰۹۳۷۴۰۳۵۸۶۸

  2. کس خیس داری بیا زبونم ابشارش کنم بعد با با کیرم بلرزونمت
    تکسن بده نلگرام سکس چت ابتو در بیارم
    @shhn35

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*