دختر شیطون همسایه

سلام .
این قضیه بر میگرده ب حدودا 5 سال پیش که کلاس سوم راهنمایی بودم ما یه دختر همسایه داشتیم که از بچگی هر روز خونه ما بود و با هم بازی میکردیم و حسابی صمیمی بودیم اون کلاس اول راهنمایی بود یه روز حدود ساعت 9 صبح اومد در زد کسی خونه نبود و منم خواب بودم رفتم واسش درو باز کردم اومد داخل منم رفتم تو اتاق واسه ادامه ی خواب چند دقیقه گذشت دیدم اومد تو اتاق گفت علی پاشو گفتم مرض بذار بخوابم یهو پرید نشست رو کمرم منم کمرم درد گرفت چندتا فحش دادم گفت خب ببخشید خره حوصله ام سر رفته گفتم به من چه نکن مهسا بذار بخوابم خیلی اذیتم میکرد ک از جام بلند شم بهش گفتم خب چته ؟ گفت حوصله م سر رفته پاشو بازی کنیم به شوخی گفتم من حوصله کامپیوتر ندارم اگه میخوای بازی کنی مثه بچگی تو زن بشو منم شوهرت خندید گفت باشه دیفونه گفت چیکار کنیم گفتم بیا فکر کن الان شبه بخواب بذار منم بخوابم خسته م یهو دیدم اومد خوابید اصلا فکرشو نمیکردم منم پشتمو بهش کردم و خوابیدم اونم از پشت بغلم کرد چند دقیقه گذشت ی فکرایی اومد سراغم اولش ترسیدم به باباش بگه ولی بعدش دلمو زدم ب دریا چرخیدم و لبمو گذاشتم رو لبش خودشو یکم کشید عقب گفت چیکار میکنی ؟ گفتم همه ی زن و شوهرا از این کارا میکنن خب واسه اولین بار دیدم ازم خجالت کشید خواست بره خونشون نذاشتم گفتم باید بمونی یادت رفته قول دادی تنهام نذاری الانم من تنهام پس نرو !! گفت باشه…

 

همونجور ک تو بغلم بود چند بار بوسیدمش و شروع کردم ب لیسیدن گردنش دستمو کردم زیر تاپش از روی سوتین سینشو میمالیدم بهش گفتم اجازه میدی لباستو در بیارم سرشو تکون داد یعنی آره لباسشو کامل در آوردم با این ک سینه هاش خیلی کوچیک بود دوست داشتم بخورمشون شروع کردم ب خوردن سینه هاش با دستمم کوسشو میمالیدم عجب کوسی داشت تپل و بدون حتی 1 مو رفتم سراغش و شروغ کردم ب خوردن اون کوس صورتیش داشت ناله میکرد پاشودم و لباسمو در آوردم کنارش نشستم و گفتم میخوریش نفسم ؟ گفت دوست داری بخورم ؟ گفتم آره شروع کرد ب خوردن بلد نبود قشنگ ساک بزنه منم با موهاش بازی میکردم حدودن 3 دقیقه خورد احساس کردم آبم داره میاد نذاشتم ادامه بده که آبم بیاد بوسیدمش و گفتم میشه از پشت بکنم ؟ گفت درد داره گفتم یکم بخاطر من تحمل کن ب روی شکم خوابوندمش ی دفعه هوس کردم مثه فیلما روغن بریزم روش ی شیشه روغن بادام آوردم و کونشو قشنگ روغن مالی کردم اولش انگشتمو کردم داخل یکم که جا باز کرد کیرمو کم کم کردم داخلش سرش که رفت داخل انگار دنیا رو بهم دادن حدودا 2 دقیقه تلمبه زدم تا آبم اومد اولین بارم بود طبیعی که زود آبم بیاد 2 بار از کون کردمش چند دقیقه کنارش خوابیدم بعد بلند شدم رفتم حموم اونم رفت خونشون .

 

پایان

0 Replies to “دختر شیطون همسایه”

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*