خوب کونمو گاییدن

سلام امیر هستم ۱۸شیراز این داستان برمیگرده ب دوسال پیش از موقعی ک با علی آشنا شده بودم خیلی نمی‌گذشت علی ی پسر هیکلی و بدنی بدون مو. تا ی روز بحث سکس باهاش باز کردم و فهمیدم ک خیلی وقت هست ک تو کف من هست بعد از کلی صحبت قرار شد برم خونشون.یک روز ک خونشون خالی بود زنگم زد و من رفتم پیشش حدود پنج دقیقه باهم صحبت کردیم بعد فرستادمش داخل اتاق ک ی تخت دونفره داشت کامل لخت شد و من وارد اتاق شدم ک چند ثانیه هنگ کردم وای ک چه کیری داشت ۲۰سانت و خیلی کلفت.من هم لخت شدم و زانو زدم و ب زور کل کیرشو ساک زدم بعد از دو یا سه دقیقه رو تخت مدل داگی قمبل کردم و علی از داخل کمد کاندوم آورد بیرون و کشید روی کیرش بعد ی تف انداخت رو سوراخم و با ی ضربه کل کیرشو تو کونم جا داد من هم ک خیلی کون داده بودم راحت بود برام شروع کرد ب تلمبه زدن از نحوه تلمبه زدناش معلوم بود خیلی حال می‌کنه و حشری هست بعد از چند دقیقه پوزیشن رو عوض کرد خوابید روی تخت و من نشستم روی کیرش.کونم کیرش رو قورت داد و راحت بالا و پایین میشدم صدای تلمبه خوردن کونم کل خونه رو پیچیده بود.تو همین حال بودم ک ارضا شدم و علی هم من رو بلند کرد و رو هوا تلمبه میزد کمرش خیلی سفت بود.بعد از چند دقیقه مدل ایستاده کنار در وایسادم و ی پام رو داد بالا و کیرشو جا داد و محکم تلمبه میزد آخر سر کیرشو کشید بیرون و باز جا میداد خیلی حال میکردم.بعد از حدود یک ساعت و نیم کیرشو کشید بیرون و کاندوم درآورد و باز کیرشو کرد داخل کونم و تمام آب کمرشو خالی کرد تو کونم.بعد از این دوتامون بی‌حال افتادیم روی تخت و همینطور از تو کونم آب کیر علی نیومد بیرون.کونم گشاد گشاد شده بود.بعد با علی خداحافظی کردن و لباسام رو پوشیدم و از خونه زدم بیرون.

 

تو مدرسه ی چنتایی فهمیده بودن ک من کونی هستم و بهم پیشنهاد میدادن تا من یکی ب اسم محمد رو قبول کردم ی پسر قد کوتاه و عرب.باهم قرار گذاشتیم و من رفتم خونه محمد.درو باز کردم و بعد از سلام و احوالپرسی نشستم رو مبل.بعد از چند دقیقه محمد منو دعوت کرد ب اتاق.رفتم داخل و روی تخت دونفره نشستم و محمد هم بدون معطلی لباش رو گذاشت رو لبم و همو بوسیدیم.بعد از چند دقیقه محمد و من لباسامونو دراوردیم.وای من چی میدیدم محمد با اون قد کوتاهش عجب کیری داشت.حدود ۲۴سانت وکلفت.رفتم سمت کیرش و شروع ب ساک زدن کردم ب سختی کل کیرش داخل دهنم جا میشد.حدود ۱۰دقیقه ساک زدم و بعد بهم گفت قمبل کن همینکارو کردم و محمد از زیر تخت کاندوم خاردار و ژل لوبریکانت دراورد.کاندوم کشید روی کیرش و کلی ژل رو ریخت هم رو سوراخم وکیرش انگشتشو خیس کرد و فرو کرد داخل سوراخم تا جاباز کنه وقتی فهمید ک گشاد هسم سریع کیرشو مالید رو سوراخم وبا ی فشار کل کیرشو کرد تو کونم.

برام عادی بود دردی نداشتم و. همش لذت بود خوب کونمو گایید.درهمین حال بدون اینک کیرشو دربیاره منو برعکس کرد و محمد خوابید و ب من گفت ک بالا و پایین بشم.حدود نیم ساعت تو این مدل تلمبه زد و بعد منو نشوند رو مبل طوری ک کونم بیرون از مبل بود و شروع ب تلمبه زدن کرد.بعد این پوزیشن دوتا پاهامو انداخت رو شونش و مدل هفتی روی هوا تلمبه میزد حدود دوساعت کونم زیر کیرش گاییده شد ودراخر کاندوم رو دراورد و تمام ابشو ریخت توکونم طوری ک گرمای اب رو احساس کردم.بعد از این سکس دوبار دیگ منو کرد و اون روز بهترین روز عمرم بود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*