جدایی به خاطر سکس نبود

تاریک | روشن

اولین نگاه، اولین عشق، اولین سکس … برای من فقط یک کلمه تفسیر این هاست؛ مینا! عاشق شدم اما … همه چیز زود تمام شد … عاشقم بود و همه چیز زود تمام شد. معجونی از عشق و جوانی بود همه چیز؛ معجونی از عشق و سکس های دبیرستانی … عاشقانه ای که با نگاه آغاز شد؛ امید داشت … عشقبازی با تمام وجود بود اما … نمیدانم چرا همه چیز تمام شد!

چند ماه از قشنگترین عذاب دنیا گذشته بود … و من با احساسی برگرفته از جوانی و شهوت؛ به بهانه ای همراه خانواده ی خودم مسافرت نرفتم … از مینا خواسته بودم که با هم باشیم اون روزها؛ مینا با احساسی پر از دلهره گفت بود: باشه! خودم رو از خونه ی مادربزرگم به خونه رسوندم؛ یه دوش آب گرم و یک لیوان ماالشعیر؛ به استعاره از پیک شراب ! مینا آمده بود … همونطور که از من خواسته بود … بولیزی برمودایی و شلوار جین تنگ …

تن هر دو مثل بید زمستان میلرزید و وسط گل قالیچه ی اتاقم اولین بوسه گاه ما بود … روی تخت همه چیز مبهم بود … شهوت و عشق و شور و دلهره … همه چیز مثل خواسته های اون بود … هیچ پیراهنی روی زمین نیفتد و بند هیچ لباسی باز نشد … مینا از همه چیز راضی به نظر می رسید و من به بهانه ی عشقی که داشتم راضی تر بودم! همه چیز از دفعه های بعد شروع شد و آن صحبت بین ما … شاید شوخی که آخرش به ارضای شهوت من رسید … همه چیز عاشقانه بود، حتی خود ارضایی های من برای مینا! از حمام با هم صحبت میکردیم به روش خاص خودمان … اون خود ارضایی میکرد و من برای او و از احساس هم برای هم می گفتیم … گوشی های تلفن خیس نمیشد توی کیسه فریزری که گره اش زده بودیم؛ اما خودارضایی حسابی خیس مان میکرد … چند بار با هم بودنمان با عشق بازی و بوسه و باز شدن بند سوتین تمام شد؛ بدون هیچ اعتراض و درخواستی از سوی من! عاشقش شده بودم ..

اما حس تضاد بین عشق و شهوت آزارم میداد … اما لب به اعتراض باز نمیکردم! اصلا نمیداستم اعتراض داشتم به این حس ارضا نشده یا نه! رفته رفته همه چیز رنگ سکس گرفته بود … همه چیز از دست زدن به کیر من شروع شد … وقتی مینا از من خواست که یک بار از روی شلوار دست به آلتم بزنه، توی کوچه ی پشتی … صبح ساعت 8 وقتی همه خواب بودن … چند ماهی بود شرایط برای با هم بودن مساعد نبود و شاید اون کوچه بهترین جا بود … بعد از بوسه ی کوتاه از روی لب؛ مینا دست زد به کیرم و با خنده ای که فقط از دست شیطان بر می آمد از من دور شد … بار های بعد سکس پر رنگ تر شد و هر بار بیشتر از همیشه کس مینا رو میخوردم و چنگ زدن مینا به ملافه های سفید روی تخت رو میدیدم … مینا فقط کمی میخورد اما من اصراری نداشتم … من فقط میخوردم و مینا به گفته ی خودش بیشتر از چند بار ارضا میشد … بی حال از من عشق میخواست و من هم عشق میدادم و هم هوس … معلوم بود! هر شب هر دو برای هم خود ارضایی میکردیم و به هم نمی گفتیم …

مینا عاشقم بود و تنها سوال بعد عشقبازی اون همین بود: نوید تو راضی میشی از عشق بازی با من ؟ من میگفتم آره اما اون میدونست که من نمیشم … مینا بار های بعد تسلیم شده بود … بکارت براش مهم نبود؛ تنها چیز مهم این بود که با از دست دادن باکرگی اش دل من رو برای همیشه پیش خودش نگه داره … من میترسیدم اما تشنه ی سکس بودم … ” نوید تو منو کی میکنی” آخرین جمله ی مینا فبل اولین سکس ما بود … چند بار امتحان کردم و چند بار لیس زد اما درد گرفت مینا و من ادامه ندادم … آخرین بار بهم گفت میخوام تو هر لذتی رو بفهمی و از من تنها یک چیز خواست … سهراب آروم آروم بکن تو پشتم … کاندوم لازم نیست آبش رو بریز پشتم … سهراب تو چطور میخوای منو بکنی … من میخوام بشینم روی کیرت تا اونجوری دردم نگیره … سهراب آخه درد میکنه من میدونم … همه ی این ها آخرین حرف های ما بود قبل سکس … همه چیز شروع شد مثل همیشه … مامان اینا تهران بودن … رفتیم حمام و به جز بوی خوب موهای مینا چیزی یادم نمیاد …

اومدیم هر دو به یک اتاق رفتیم … وقتی در رو باز کردم مینا سوتین و لباس زیر مشکی تنش بود … بی اختیار فقط عشق بازی کردیم و آخر بهش گفتم برای سکس آماده ای؟ سرش رو تکان داد یعنی آره اما میدونستم میترسه … به حالت سگی خوابید و من چند بار امتحان کردم و نشد … با دست خودش کیرم رو گرفت و هول داد … قشنگترین احساس دنیا بود … عشق و شهوت هر دو با هم میخندیدند … مینا خودش رو انداخت روی تخت به خاطر درد اما دوباره بلند شد و من اینبار چند بار با اصرار فشار میدادم و مینا به خاطر عشق تحمل میکرد و من ارضا شدم و مینا هنوز درد داشت …. برای بار دوم خسته بودم و مینا رو آروم کردم با آغوشم … با بوسه هایی از عشق … اما بازی مینا با موهای سینه ی من آرومش میکرد …
همه چیز به سادگی تمام شد بین ما …

مینا هنوز فکر میکنه به خاطر سکس بود … این رو از آخرین اعترافش فهمیدم … وقتی گفت حق من جدایی بود، چون خودم رو بی هوا در اختیار تو قرار دادم!
هیچ چیز به خاطر سکس نبود …
تنها من میفهمیدم چرا تمام شد همه چیز …
اما …
عشق هنوز هست توی دلم …
توی تصویر خیالی خود ارضایی هایم …

نوشته: سهراب

1 دیدگاه دربارهٔ «جدایی به خاطر سکس نبود»

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Scroll to Top