تجاوز به من تو دبی

سلام من نگین هستم 24 سالمه میخواستم براتون از خاطرات بیزینس کردنم تو دبی بنویسم…
اولین بار 19 سالم بود که با دوستم تصمیم گرفتیم بریم دبی واسه بیزینس پس بلیط و ویزا اوکی کردیم و رفتیم دبی دوستم یک بار اومده بود دبی و آشنا بود یا اونجا .
وقتی وارد دبی شدم انگار دنیا واسم فرق کرده بود همه جا روشن و پر از زرق و برق شب حسابی به خودم رسیدم و با دوستم مرجان رفتیم دیسکو دلف از بدو ورود به دیسکو میتونستم نگاههای حشری مردها رو ببینم که چطور بدنمو برانداز میکردند حس خوبی بود نگاههاشون گرمم میکرد واقعا حشری شده بودم دیدن عربهای پولدار که همشون اومده بودن واسه عیاشی بیشتر تحریکم میکرد چند شات وودکا خوردم و حشرم حسابی زذه بود بالا دوست داشتم به همشون بدم تا اینکه اولین پیشنهاد رو یک مرد عرب 38-40 ساله داد بهم ولی مرجان گفته بود عجله نکنم بیشتر بمونم تا بیشتر تو چشم بیام

 

 

با اولین آهنگ که رفتم رو سن به رقصیدن و عقب و جبو کردن باسن بزرگم انگار همه دیوونه شدن تا اومدم پایین پشت سر هم پیشنهادی بود که بهم میشد دیگه طاقت نداشتم فقط کیر میخواستم اصلا واسم پول مهم نبود تا اینکه مرجان با دوتا مرد اومد مرجان اون زمان 28 سالش بود یک دختر جا افتاده ولی من یک جوون کم سن و سال مرجان خالد رو به من معرفی کرد و 4 نفری رفتیم خونه خالد که مهمانی بود تو مسیر مرجان همه نکات رو بهم یاد آوری میکرد و گفت هالد خیلی پولداره و خونش مهمونی هست باید حسابی بترکونیم اونم به جاش پوب خوبی بهمون میده .
وقتی رسیدیم خونه خالد دیدم 8 نفر مرد عرب رو زمین نشستند و دارن مشروب میخورن با دیدن من و مرجان چشاشون برقی زد و همه سر حال شدن بوی سیگار داشت حالمو بد میکرد قرار شد براشون با شورت و سوتین برقصیم در حین رقص اونقدر انگشتم کردند که داشت کونم پاره میشد و بعد چراغها رو خاموش میکردند ما بابد مبرفتیمتو بغل یک نفر مینشستیم و بعد با اون سکس میکردیم .
چراغها که حاموش شد من تو بغل اولین مرد نشستم وای باورم نمیشد از زیر لباس انگار چوب تو شلوارش بود اومدم بللند بشم دستمو گرفت و بعد که چراغها رو روشن کردن دیدم وای یک مرد سیاه 42-3 ساله نصیب من شده و با یک کیر که تا اون روز حتی نصفش رو هم ندیده بودم…
مرجان هم یک مرد 50 ساله قسمتش شد و رفتیم سمت اتاق خواب که از موقعی که راه افتادیم انگشت مرده که اسمش اسام بود تو کونم بود کم کم اثرات وودکاها رفت و تازه فهمیدم چه غلطی کردم واقعا پشیمون شده بودم و ترسیده بودم .مرجان رفت تو یک اتاق من و اسامه رفتیم تو یک اتاق وقتی اسام لباسشو در آورد واقعا بغضم گرفته بود خودش اومد سمتم وبا دست سرمو فشار داد پایین سمت کیرش و به زور مجبورم کرد واسش ساک بزنم خیلی کیرش بزرگ بود فقط تو این فکر بودم چطور میخواد جا بشه تو کسم که صدای جیغ و آخ مرجان بلند شد من ناخودآگاه اشکام ریخت

 

اسام بلندم کرد و همینطور که میخندید لباسامو در آورد و افتاد به جونم طوری کسم و سینه هامو میخورد با اون زبون زبر و دهن کثیفش که داشتم دیوونه میشدم میترسیدم نگاهش کنم که یک آن بدون مقدمه کیرشو تا ته کرد تو کسم من فقط گریه میکردم از درد و اونم بیتفاوت کارشو میکرد داشتم زیر هیکلش خفه میشدم که ناگهان برگردوندم و افتاد به جون کونم من فقط جیغ میزدم از درد و اونم کیر کبفت و سیاهشو تا ته کرده بود تو کونم و تلمبه میزد که دوباره صدای مرجان بلند شد که میگفت نه نه فقط یک نفر فقط قلبم رو هزار میزد یهو دیدم اسامه نفس نفس میزنه و احساس کردم کونم داغ شد که فهمیدم ارضا شده یک لبخند کثیف زد و بلند شد از روم ، از خودم بدم اومده بود تا اینکه دیدم نفر بعدی اومد تو هرچی خواهش کردم فایده نداشت و اون شب تا صبح 5 نفر بهم تجاوز کردند …

 

به هوش که اومدم ظهر شده بود‌و‌ بلند شدم که صد دلاری‌ها رو گوشه تختم دیدم  جمعشون کردم دوهزار و پونصد دلار بود تموم دردای دیشبش یادم رفت و خود به خود میخندیدم و اینجوری بود که وارد بیزنس تو دبی شدم.

0 Replies to “تجاوز به من تو دبی”

  1. خب منم تو کار بزنس تجاری هستم دب کانادا پاکستان هندوستان ایران اگه دلت خواست و همه جا خارج جا و مکان دارم هرکی دلش خواست بزنگه09334909068

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*