بهترین سکس خیابونی من

تاریک | روشن

سلام من مینا 40ساله هستم از تهران خیلی هاتم ولی خوب خدا نخواست که شوهر داشته باشم داشتم ولی خوب…
من تابحال با 20تا مرد سکس داشتم البته نه اینکه پول بگیرم نه هروقت داغ میکنم یکی رو پیدا میکنم باهاش سکس میکنم و بعد ولش میکنم چرا شو خودم هم نمیدونم
این سکس که میخوام براتون بگم برای خودم خیلی جالب بود
یه شب یه فیلم سکس دیدم که زنه میرفت سراغه مرده خیلی دوست داشتم منم اینکارو انجام بدم ولی خوب من که مردی نداشتم اون زمان 28سالم بود هیکل خوبی هم داشتم ولی خوب صورت زیاد قشنگی ندارم
عصر داشتم از سر کار می اومدم سوار ماشین شدم از شب قبل خیلی داغ بودم به راننده که نگاه کردم داغ تر شدم یه مرد میان سال بود حدود 50ساله جلو نشسته بودم بهش گفتم میرم کرج اونم را ه افتاد شروع کردم مثل فیلم شب قبل کسمو مالیدن بنده خدا زیر چشمی نگاه میکرد و میگفت استغفرالله منم هی جری تر میشدم شلوارمو کامل کشیده بودم پایین البته هوا تاریک شده بود اونم توی اتوبا ن از بیرون مشخص نبود با خیال راحت انگشتهامو میکردم توی کسم و آخ و اوخ میکردم حس کردم راننده داره دیونه میشه دستشو گرفتم گزاشتم رو کسم هیچی نگفت دست زدم روی شلوارش کیرش خوابه خواب بود بیشتر جری شدم زیپش و باز کردم کیرشو گرفتم تو دستم تا بلند بشه
نشد که نشد هی هم میگفت استغفرالله گفتم کوفت و کیرشو کردم تا ته تو دهنم پشت فرمون هول شد ولی اصلا فکرم کار نمیکرد فقط میخواستم کیر اونو بلند کنم و بکنم توی کسم یک ربع میک زدم یه کم بلند شد گفت بریم خونه من کسی نیست پشت در بکنمت گفتم نه من خونه نمیام همینجا تو ماشین بکن گفت احمق میگیرن پدرمو در میارن گفتم نه من یه جای خلوت سمت تهرانسر سراغ دارم برگرد برو اونجا کسی نیست گفت صبر کن برم یکی رو بیارم تو این فیلمها دیده بودم دونفر بایه نفر سکس میکنن ترسیدم گفتم نه جرم میدید گفت قول میدم بدت نیاد رفت در خونه رفیقش به من گفت بخواب کم ماشین خوابیدم رفیقش که اومد تعجب کرد گفت این کیه گفت یه کسه داغه خوراک خودته ولی اول خودم میکنم رفیقش گفت باشه رفیقش نشست پشت فرمون و شرو ع کرد تو اتوبان رفتن اونم اومد پشت کنارم نشست گفت یه کم کیرمو بخور ولی زیاد نه ابم میاد گفتم باشه کیرشو کردم تو دهنم یه دفعه بلند شد لعنتی بیشتر از 25سانت شد یه کیر بلند و لاغر گفتم کجا اینو قایم کرده بودی گفت برگرد حالا بهت نشون بدم برگشتم کرد تو کسم تا ته فشار داد دادم رفت هوا دستاشو از زیر مانتو کرد تو کرستم و نوک سینه هامو گرفت و فشتار داد تند وتند تلمبه زد منم جیغ مکیزدم یواش کسم جر خورد دوستش از پشت فرمون هی میگفت جون بکنش و دستش و می اورد میزاشت رو کسم ابش که خواست بیاد کیرشو در اورد و منو برگردوند کیرشو تا ته کرد تو حلقم از موهای سرم نگه داشت و ابشو خالی کرد تو دهنم داشتم خفه میشدم ولی اون کیرشو در نیورد تا قطره اخر ابشو خالی کرد تو دهنم بعد نشست کنارم گفتم دیونه خفه شدم گفت کست طلاست به رفیقش گفت تو بیا بکن ببین چیه این کس طلا اونم اومد گفت اول کیرمو خوب بخورمن ابم دیر میاد
کیرش کوتاو کلفت بود همه دهنم پر شده بود خیلی کیف کردم خوردم بعد گفت بسه حالا به پشت بخواب و پاهاتو ببر بالا منم فوری خوابیدم اومد روم کیرشو یک دفعه تا ته کرد تو کسیم تا خواسم جیغ برنم دهنمو با لباش بست پاهامو گذاشت روی شونه هاش با همه وجود تلمبه زد داشتم جر میخوردم گفت میخوام ابمو بریزم تو کست گفتم نه حامله میشم اینکار و نکن گفت باشه همونطور که پاهام بالا بود کیرشو از کسم ذر اورد گزاشت روس سوراخ کونم گفتم کونم جر میخوره من کون ندادم تاحالا گفت نه اروم میکنم دیگه خودت کون بودی اروم اروم با نوک کیرش کونمو مالید و با اب کسم خیسش کرد بعد یک دفعه پاهامو برئد بالا کیرشئ تا نصفه کرد تو کونم و نگه داشت جیغ زدم و از درئد گریه کردم با دوتا انگشتاش شروع کرد به مالیدن چوچوله م و با یه دست دیگه نوک سینمه مو مالید داغ شدم درد یادم رفت یکدفعه تا ته کرد تو کونم و شرو کرد به تلمبه زد تو کونم 5/6تا که تلمبه زد ابش اومد همه رو ریخت تو کو.نم بهش گفتم من که ارضا نشدم گفت باشه بتازم میکنمت کیرش و کرد تو کونم از کمرم نگه داشت خودم بالا پایین کردم لبامو گرفت به دهنشو میک زد تا ارضا شدم خیلی کیف کرد هیچ سکسی به اندازه این سکس به من لذت نداده بو د هرجا که هستن سلامت باشن
نوشته: مینا آزاد

3 دیدگاه دربارهٔ «بهترین سکس خیابونی من»

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Scroll to Top