برده ی زوج حشری

پویا هستم و 19 سالمه شاید براتون عجیب باشه اما من همیشه حس برده بودن داشتم و دوست داشتم برده یه خانم یا آقا باشم.

چندباری برده تلفنی چنتا دختر بودم اما هیچی حس حضوری نمیشه خب بریم سراغ داستان من یه پسر لاغر و سفیدم بدنم مثل دختراست کاملا بی مو موها و چشام مشکی کلن خوشکلو نازم اما بیشتر مرد پسند هستم تا دختر کش.چند وقتی بود با شبکه ای تو ماهواره به نام یوروتیک تی وی آشنا شده بودم که توش پیام میذاشتن از طریق آون شبکه با زوجی آشنا شدم محبوبه 34 ساله و ناصر40 ساله گفتن که دنبال یه پسر مفعول و برده هستن که تو سکس مثل سگ باهاش رفتار کنن منم از خدا خواسته قبول کردم و گفتم من کاملا حاضرم رفتم سر قرار …

***

قرارمون تو پارک ساعی بود نشسته بودم که دیدم یه خانم آقا به سمتم میان آقاهه که ناصر بود یه مرد جا افتاده با قد متوسط و بدن عضلانی و تیپ اداری خانمه هم که محبوبه بود یه خانم تقریبا لاغر سفید ابرو مشکی با دماغ عملی با مانتو و مقنعه مثله اینکه از سرکار اومده بودن آخه جفتشون کارمند بانک سپه بودن خیلی صمیمی بودن آشنا شدیمو رفتیم خونشون تو خیابون سرسبیل تهران یه آپارتمان 65 متری دو خواب تو یه منطقه شلوغ وقتی که رفتیم ازم پذیرایی کردن ناصر گفت محبوبه جان این بچمونو ببر آمادش کن محبوبه هم با همون مانتو منو برد تو اتاق و حسابی آرایشم کرد و آورد پیش ناصر .

 

ناصر گفت جووون عجب چیزی هستی کونی جفتشون نشستن رو مبل محبوبه گفت بچه کونی یه ذره برامون برقص منم با همه خجالت شروع کردم به رقصیدن که محبوبه بلند بلند میخندید و ناصرم گفت جووون برقص جنده منم براشون میرقصیدم محبوبه گفت چار دستو پا بیا جلوم زانو بزن منم زانو زدم ناصر بلند شد زیپشو کشید پایین و یه کیر 20 سانتی کلفت پر پشم و گذاشت رو لبام دهنمو باز کردم گفت آه بخووور و کیرشو تا ته کرد تو دهنم و تند تند میکرد تو حلقم نفسم بند اومده بود کیرشو به صورتم میمالید و خایه هایه عرق کردشو میلیسیدم همینطور که میخوردم محبوبه میگفت کیر بخور کونیی محبوبه صورتمو گرفت و چسبوند به کسش از رویه شلوار پارچه ای شلوارشو درآورد یه کس سفید با یه ذره موهایه تازه در اومده انداخت جلوم بوی کسشو از دور میشد حس کرد محبوبه گفت کسمو لیس بزن منم تند تند لیس میزدم کسشم عرق کرده بود و عرقشو میخوردم رونشو لیس میزدم و محبوبه انگشتایه دراز و سفید دستشو که حلقه هم دستش بود تو دهنم میکرد

 

ناصر به خانمش گفت این کونی رو یه لحظه به من غرض میدی محبوبه هم دو تا سیلی بهم زد یه کم مثل گوسفند موهامو مالید و به شوهرش گفت آره عشقم این کونده ماله تو دهنشو بگا دوباره ناصر کیرشو کرد تو دهنم ناصر گفت محبوبه طاقتم داره تموم میشه آمادش کن این کونده رو محبوبه هم گفت چشششممم محبوبه شلوارمو کشید پایین به کونم چنگ میزد با دستایه زنونشو گفت جوون چه پسری حیف قراره خیلی درد بکشی ترسیدمو کونمو سفت کردم که محبوبه خندید و گفت آخی عزیزم اگه میخوای کمتر درد بکشی شلش کن شل کردمو محبوبه به سوراخم کرم مالیدو انگشتشو کرد تو کونم همینطور داشتم کیر میخورد گفتم آیی جفتشون با هم گفتن جووون دوتا انگشتتشو کرد تو کونمو بد شد چارتا آروم ناله میکردم و کیر میخوردم کونم کاملا در اختیار محبوبه خانم بود

 

پنج تا انگشت میزد در کونم میزد کونمو بشکون میگرفت و دردم میومدو اون لذت میبرد برم گردوند محبوبه کسشو دوباره گذاشت دهنم و ناصر از پشت کیرشو کرد تو کونم و حالا نکن کی بکن وحشیانه طلمبه میزد که موقع کس لیسیدن صورتم به جلو پرت میشد یه چیزی حدود 10 دقیقه منو وحشیانه از کون گایید ناصر به زنش گفت خانم با هم ارضا شیم اونم با صدایه حشری گفت آره خوب لیس بزن کونی زبونمو میبردم تو کسشو و تند تند میخوردم که ناصر کونمو پر آب کیر کرد همزمان محبوبه جیغ زد سرمو به کسش فشار داد و آبش اومد تو دهنم و گفت قورتش بده پویا منم آبشو خوردم محبوبه کف پاشو که جوراب رنگ پا پاش بودو گذاشت رو صورتم و از رو کسش هولم داد اونور با شوهرش رفتن لباس پوشیدن اما من با کون پاره نای بلند شدن نداشتم اون تازه شروع ماجرا بود هنوزم که هنوزه برده و سگشونم و کارایی باهام میکنن که روم نمیشه بگم…بگم ؟ بگم؟

 

 

نوشته: پویا احمدی نژاد

6 Replies to “برده ی زوج حشری”

  1. دختر یاخانمایی ک برده میخان هرکار دوسدارن انجام بدن بزنگن 09306557327
    پسرای از16تا23سال هم میتونن بزنگن

  2. سلام من سهیل هستم برده زوجها _ ساکروکوس لیسم _ دوست دارم جلوی محبوبه جان به شما
    آقا ناصرکون بدم_من زنونه پوشم هستم_دوست دارم جلوی محبوبه خانوم منوازکون بکنین_همه کاری تو سکس براتون میکنم_09227625068_من ازمشهدم ولی میتونم بیام تهران_

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*