اولين سكس من تو 14 سالگي

تاریک | روشن

سلام اسم من ناهيد هست ، 20 سال سن دارم مي خوام اولين سكسي كه توي عمرم داشتمو البته اون موقع يعني شش سال پيش كه اين قضيه بر مي گرده به سال 1384 و من 14ساله بودم. من يك پسر عمو دارم به اسم امير كه سه‌ سال از من بزرگتره. يه روز من خونه مادر بزرگم در يكي از اتاقها خوابيده بودم كه يك مرتبه احساس كردم يه نفر دامن منو زد بالا وداره با كونم ور ميره ، ترسيدم وآرام لاي چشمام رو باز كردم ديدم پسر عموم امير، نمي دونستم مي خواد چيكار كنه براي همين خودمو زدم به خواب بعد شرتمو آروم كشيد پايين من كه خجالت كشيده بودم يه تكون به خودم دادم تا دست از سرم برداره ولي انگار اون از بسكه حشري شده بود جرأت زيادي پيدا كرده بود و فهميده بود من بيدار شدم و دستشو آورد روي سينه هام وشروع كرد به ماليدن ؛ من كمي مور مورم شد واحساس خوبي بهم دست داد و ديگه تكون نخوردم تا به كارش ادامه بده. امير وقتي وضعيت رو آروم ديد شروع كرد با دست ديگش كسم رو بماله تا حالا همچين حسي بهم دست نداده بود و حسابي حشري شده بودم اون منو آروم برگردوند ولي من باز هم خودمو به خواب زدم كه شروع كرد با زبون در كس منو ليس زدن ،

واي چه حس خوبي داشت من ديگه طاغت نياوردم و اه اوهم در اومد بعد از اينكه مطمئن شد كه من بيدار شدم و حسابي تحريك شدم ، انگشت كوچيكشو تا بند اول انگشتش كرد توي كسم درد زيادي گرفت كه خاستم خودمو عقب بكشم تا انگشتشو در بياره امير انگشتش و در آورد وشروع كرد دوباره به ليس زدن كسم ولي باز هم هنگام ليس زدن با انگشتاش به كسم ور مي رفت لذت خيلي خوبي داشت وقتي ديد دارم لذت مي برم همينطور كه كسمو ليس ميزد انكشتشو به داخل كسم فروكرد دوباره دردم گرفت اما اين دفعه همراه با لذت بودانگشتشو تا ته فرو كرد توي كسم كه از كسم چند قطره خون بيرون اومد واين بود كه پردم پاره شد بعد دوتا انگشتشو كرد وآروم آروم عقب و جلو كرد بعداز چند دقيقه ديگه هيچ دردي رو حس نمي كردم وفقط لذت مي بردم آخ كه چه احساس خوبي داشتم بعداز اينكه ديد لاي كسم حسابي باز شده شلوارشو در آورد ديدم كيرش ديگه داره مي تركه كيرشو از توي شرتش نمايان كرد لامسب عجب كير بزرگي تو اون سن داشت كيرش گذاشت روي كسم گرماي كير گندشو احساس كردم كس منم تر تازه بود و حسابي خيس شده بود،

سر كيرشو گذاشت روي كسم يكم برد داخل عجب كير داغي بود اولش خيلي دردم اومد ولي وقتي تا ته فرو كردو يه كم عقب و جلو كرد ديگه داشتم لذت مي بردم اميرشروع كرد تلمبه زدن و همين طور سرعتش بيشتر مي شد من هم ديگه بي اختيار خودمو در اختيار امير گذاشتم چون نمي خواستم اون لذت زياد و از دست بدم كه ديگه داشتم به اوج مي رسيدم لرزيدم و آبم دور تا دور كير امير ريخت امير كيرشو در آورد كيرشو گذاشت روي كونم وسرشو كرد توي سوراخ كونم دردم گرفت ولي چون بي حال بودم ديگه هيچ تكوني نمي خوردم اون هم آروم كيرشو كرد تو، كيرش به خاطر اينكه آبم ريخته بود روش ليز بود وخيلي راحت تا ته كونم فرو رفت البته درد هم داشت ؛ شروع كرد كيرشو عقب و جلو كردن و تلمبه زدن بعد از چند دقيقه ديگه دردم نيومد ودوباره تحريك شدم داشتم لذت مي بردم كه دوباره به اوج رسيدم اونم يه هو كيرشو تا اونجايي كه جا داشت فرو كرد و آبش اومد و همون جا روي من ولو شده بود كيرشو به زحمت در آورد خودشو پاك كرد شلوارشو پوشيد رفت بيرون جاتون خالي بود من از اون روز فهميدم كه سكس چقدر خوبه و تا الآن دومرتبه ديگه باپسر عموم ويه بار با پسر خالم كه اونم دو سال از من بزرگتره سكس داشتم آخ كاش مي شد با پسر عموی ديگم كه از من چهار سال بزرگتره هم يه سكس كوچولو داشته باشم حيف كه به چيزای ديگه اي فكر مي كنه و با رفتارش نشون ميده توي اين واديا نيست…

.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Scroll to Top