امید و لاله

سلام دوستان.این اولین داستانیه که میخوام براتون بنویسم امیدوارم خوشتون بیاد.اسم من لاله است یه دختر خوشکل و خوش قیافه و خیلی حشری که دوست داره با کسی سکس کنه که مثل خودش حشری باشه و بدونه چطور یه دختر حشری رو ارضا کنه.داستانی که می خوام براتون تعریف کنم یه داستان واقعیه که مربوط میشه به دوستی و آشنایی من با پسری که فکر نکنم تو زندگیم مثل اون دیگه ببینم..
برا کاری می خواستم به یکی از شهرای مرکزی کشور برم وقتی که تو اتوبوس نشسته بودم پسری اومد بالا که از همون لحظه ای که دیدمش احساس کردم خیلی دوسش دارم و اینکه یه جورایی دلم می خواد باهاش باشم و تصمیم گرفتم که کارو یه سره بکنم و باهاش رابطه برقرار کنم.دوس داشتم با کسی باشم که واقعا دوسش داشته باشم چون من یه بار به اجبار خانواده ام با کسی ازدواج کرده بودم که دوستش نداشتم و خیلی زود ازش جدا شدم و به طور مستقل زندگی میکردم.خلاصه من بنای دوستی رو با اون گذاشتم و با اون ارتباط برقرار کردم(نحوه قدم جلو گذاشتن رو فاکتور گرفتم)روز به روز ارتباط من با امید بیشتر شد تا اینکه دیگه به خودم گفتم وقت اینه که دعوتش کنم به خونم چون حسابی امتحانش کرده بودم و تقریبا میشناختمش و با روحیاتش تا حدودی آشنا بودم تنها استرسی که داشتم این بود که اون مرد گرمو حشری که من میخوام نباشه هرچند تو این مدت در مورد سکس هم صحبت هایی با هم داشتیم.
 
 
خلاصه روز موعود فرا رسید امید من اومد به خونه من.تو این مدت چند بار دیده بودمش ولی این بار یه چیز دیگه بود منم حسابی خودمو آماده کرده بودم و حسابی به خودم رسیده بودم.امید قدی حدود 186 داره و سرشونه های پهن که با شلوار جین و تی شرت خوشکلی که پوشیده بود بلند تر نشون می داد وای که چه هیکلی داشت داشتم فکر میکردم که خدا کنه کیرشم مثل هیکل خوش فرمش باشه که یهو گفت نمی خوای دعوتم کنی بیام تو که به خودم اومدم و یه لب حسابی ازش گرفتم و دستشو گرفتم و اونو دعوت کردم تو خونه واقعا محو تماشاش شده بودم.بعد از پذیرایی مفصلی که ازش کردم لباسای راحتی که براش خریده بودم بهش دادم و ازش خواستم لباساشو عوض کنه چون اصلا دیگه طاقت نداشتم و دوست داشتم هر چه زودتر تو بغل عزیزم غرق بشم.تا رفتم اتاق خوابو آماده تر کنم و همه چیو مرتب کنم برگشتم دیدم لباساشو عوض کرده که وای چقدر بهش میو مد چون رنگ پوستش سبزه متمایل به سفید بود رنگ سورمه ای خیلی بهش میومد
 
وای دوس داشتم همین الان بخورمش خجالتو گذاشتم کنار و پریدم بغلش اونم منو با قدرت بغل کرد و منو بوسید پاهامو دور کمرش قفل کردم و ازش خواستم که بریم به اتاق خواب اونم با گفتم یه چشم خانوم ،منو برد به اتاق خواب و منو انداخت روی تخت و خودشو انداخت روی من و شروع کرد به بوسیدن من که چقدر قشنگ این کارو میکرد و منم لذت می بردم .همینطور که داشت منو می بوسید من برگردوندمش و خودمو انداختم روش منم شروع کردم به بوسیدنش و بوئیدنش.تو همین حین تاپی که تنش بود رو درآوردم و شروع کردم با ولع خوردن لبو، گردن و گوشاشو و رسیدم به سینه اش واقعا سینه محکمی داشت که هر زنی آرزو داره یکیشو داشته باشه که بتونه سرشو اونجا بذاره.نوک سینه هاشو خوردمو دیدم حسابی صداش در اومده فهمیدم به سینه اش حساسه و منم ادامه دادم داشت آه و ناله می کرد و قربون صدقم می رفت که چقدر ناز صدام میزد و ازم تشکر میکرد.
 
کیرش بلند و سفت شده بود و فشارشو روی کسم حس می کردم و دوست داشتم الان توی کسم بود.تو همین حین که داشتم شکمشو می بوسیدم اونم لباسمو در آورد و وقتی با شورت و سوتین سورمه ای ست من روبرو شد حسابی خوشش اومد و یه جون حسابی گفت و سوتینمو باز کرد و وقتی سینه هام افتاد بیرون یه آه بلند کشید و با تمام وجود منو به خودش فشار داد و منو بوسه باران کرد و به هر طریقی بود لباشو به سینه هام رسوند و شروع به خوردن اونا کرد وای که چقدر قشنگ می خورد منم دیگه داشتم دیوونه می شدم سینه هامو از دهنش در آوردم و رفتم سراغ اون جایی که باید می رفتم و رفتم.رسیدم به شلوارکش که اونو در بیارم منتظر بودم با شورتش روبرو بشم ولی دیدم ناقلا وقتی لباسشو عوض کرده شورتشو نپوشیده و من با یه کیر خوشکل و خوش فرم خوش استیل روبرو شدم که با دیدنش کسم بیشتر باد کرد و حسابی حشری تر شدم و یه اووووووووووووووف آبدار گفتم و با ولع شروع کردم به خوردنش داشتم مثل وحشیا میخوردمش و اونم با من ور می رفت و منو بیشتر ترغیب می کرد که کیرشو بخورم حسابی صداش در اومده بود منم با تمام وجود کیر امید عزیزمو میخوردم و لذت می بردم.وقتی که حسابی کیرشو و تخماشوخوردم
 
ازم خواست که بلند شم بلند شدمو اون منو خوابوند و خودشو انداخت روم و شروع کرد به بوسیدن ولیسیدن گردن و گوشام و رو شونه هامو میلیسید و رفت سراغ دست چپم و تا نوک انگشتای دستمو بوسید و لیسید و برگشت و سینه چپم رو گرفت تو دستش و یه کم مالوندش و شروع کرد به مکیدن سینه ام وای که چقدر قشنگ این کارو می کرد داشتم آتیش می گرفتم داشتم میمردم.واقعا داشتم لذت می بردم و قربون صدقش می رفتم.رفت سراغ سینه راستم و شروع کرد به خوردن اون و حسابی سینه ام رو می خورد و مک می زد و منم داشتم با پاهام کیرشو می مالیدم و با دستام بدنشو نوازش می دادم بعد از خوردن سینه هام یواش یواش اومد سراغ شکمم و اونو می بوسید و لیس میزد و رسید به نافم اونو با مهارت تمام خورد و زبونشو کرد توی اون که من حسابی حال می کردم.خوشم اومده بود از اون مردایی بود که به لذت بردن شریک جنسیش خیلی اهمیت می داد و رسید به جایی که باید می رسید وای جون رسید به کس تپل من که هنوز ندیده بودش از رو شورت کسم می بوسید و نفسشو روی کسم میزد
 
شورتمو با یه شکل قشنگ کشید پائین و وقتی کسمو دید حسابی حال کرد و گفت وای قربون کس تپلت برم من چه کس خوشکلی واییییییییییییییییی اووووووووووووووووووووووووووووووووووف….منم بهش گفتم مال خودته خود خودت….
منتظر بودم که حسابی کسم رو بخوره ولی فقط یه بوس کوچولو روی کسم زدو رفت سراغ ریشه رونم از اونجا شروع کرد به خوردن وای چه حالی داشت ، نمی دونستم اینجا اینقدر لذت میده اون از هر نقطه بدن استفاده میکرد و می دونست هر جایی رو چطوری بخوره و چطوری به آدم حال بده خلاصه تا نوک انگشتای پام رو بوسید و لیسید و اون یکی پام رو همینطور و یه حال حسابی بهم داد و سر و صدای منو درآورده بود و منم صداش میزدمو قربونش می رفتم و تا اینکه ماهرانه خودشو به کسم رسوند و با آرامش خاصی که بیشتر دیوونم می کرد کس تپل و داغ و حشری و خیس خیسمو می خورد و آتیش می زد به کسم و می گفت اووووووووووف.منم بهش میگفتم بخورش بخووووووووووور مال خودت کس من مال خودته به هیشکی به جز تو نمیدمش کیرت تو کسم. با اینکه هنوز زیاد کسمو نخورده بود ولی من دیگه طاقت نداشتمو کیر میخواستم الان فقط کیر می خواستم کیر امیدو میخواستم گفتم بسه بکن تو کسم تو رو خدا بکن تو کسم وای که چقدر قشنگ کسمو میخورد هم تشنه کیر بودم هم از خوردن کسم بی نهایت لذت میبردم
 
نمی دونم چطوری توضیح بدم که چطوری کسمو می خورد خلاصه تا اومدم به خودم بجنبم تمام بدنم به لرزه افتاد و من بهترین ارگاسم تمام زندگیمو تجربه کردم ولی هنوز تشنه کیر بودم کیر می خواستم کییییییییییییییییییییر.اونم آبمو می خورد این دیوونه ترم میکرد ودیگه به التماس افتاده بودم و ازش خواهش میکردم ولی اون کار خودشو می کرد و با تمام وجود کسمو میخورد و زبونشو میکرد تو کسمو با انگشتش باهاش بازی می کرد و نقطه حساس کسمو خیلی زود پیدا کرد وانگشتشو گذاشته بود روش و می مالیدش منم همچنان التماس می کردم دیگه جون نداشتم خلاصه بعد از کلی التماس، سلطان سکس من اومد بین پاهام نشست و خودشو آماده کردن کس من میکرد منم برا اینکه تحریکش کنم که زودتر کیرشو بکنه تو کسم همش میگفتم جرم بده جرم بده کسمو پاره کن زود باش زود باش تو رو خدا جرم بده دیگه لامسب…….
 
.بالا تنه اش رو انداخت رو من و نفسشو رو گردنم خالی میکرد و منو می بوسید و حشری تر می کرد ولی خبری از کیر نبود و منو تشنه تر میکرد و التماسای منم بیشتر میشد امید تو رو خدا بکن دیگه کیرتو بکن تو کسم جرم بده تو رو خدا تو رو جون لاله بکن تو کس لاله دارم میمیرم.خیلی سریع از بالا تا کسم رو بوسید ولیس زد و رسید به کسم و دستشو خیلی آروم روی کسم کشید و اونو ماساژ میداد داد می زدم امید کس من ماساژ نمی خواد کیرتو میخواد کییییییییییییییییییییییییییییییر می خواد تو این مدت همش یه خنده ناز و شیطونی روی لباش بود و اونو جذاب تر و دوس داشتنی تر می کرد.خلاصه سر کیرشو گذاشت روی کسم و اونو روش می مالید دیگه داشتم احساس می کردم که دارم می میرم چون تو اوج لذت و خماری بودم و اونم منو عذاب میداد و دیونه میکرد از اینم حال میکردم که مثل بعضی از این پسرای بی جنبه نبود که تا یه کس میبینن دست و پاشونو گم میکنن خلاصه انتظار من به سر اومد و کیر عالی امیدو تو کسم احساس کردم …آره کیرش تو کسم بود تو اون لحظه احساس کردم دیگه از خدا هیچی نمی خوام ولی تو همین حس بودم که کیرشو از تو کسم درآورد و دوباره کرد تو کسم کفتم بذار توش باشه ، می گفت صبر کن بذار کارمو بکنم و بعدش شروع کرد به حرف زدن با من یه حرفایی می زد که داشتم دیوونه میشدم دقیقا میدونست چی بگه و چه حرفایی بزنه حدود 10 بار کیرشو تا دسته میکرد تو کس خوشبخت منو در میاورد وای آخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخ آههههههههههههههههههههههههههه جوننننننننننننننننننننننننننن
 
داشتم میمردم فکر نمی کردم اینقدر لذت بخش باشه بار آخر که کیرشو تا ته کرده بود تو کسم احساس کردم کیرش تو معدمه …کیرم تو کست کس خوشکلو نازت این جمله رو زیاد تکرار می کرد الان دیگه کیرش تا ته توی کسم بود و تخماش چسپیده بود به کسم اگه میشد دوس داشتم تخماشم بکنه تو کسم تو همین حالت بهم می گفت کیرم کجاست؟منم با یه حالت بی حال که واقعا دیگه نا نداشتم میگفتم تو کس منه، میگفت تو کس کی؟میگفتم تو کس منه تکرار این حرفا دیوونه ترم میکرد اون میگفت تو چیه منی؟خودش میگفت تو زن منی تو عشق منی تو شکارچی دل منی تو زن خودمی …
این حرفا رو که می زد دیگه با تمام وجود لذت میبردم منم میگفتم آره من زن خودتم من عشق خودتم من جنده ی تو ام فقط تو، کسم فقط مال تو کس من فقط با کیر تو حال میکنه و فقط کیر تو رو دوس داره …همزمان با این حرفا اونم سرعت کردنشو بیشتر کرده بود و من با تمام وجود داشتم لذت می بردم .منو برگردوند و ازم خواست حالت سگی بگیرم وای که چقدر این حالتو دوس دارم براش حالت سگی گرفتم و امیدم با اون کیر خوش فرمش پشت من قرار گرفت یه زبون ناز به کسم زدو کیرشو گذاشت در کسم و اونو تا ته توی کسم جا کرد کسم داشت جر می خورد دیگه صدام در اومده بود و داد می زدم جرم بده جرم بده بکن زنتو بکن جندتو بکن منو بکن لاله رو بکن اونم نامردیشو نکرد و با شدت زیاد کس منو جر میداد و کسمو حسابی حال میداد صدای اونم در اومده بود واقعا که استاد مسلم سکس بود
 
همینطور که کیرش توی کسم بود با دستشم سینه هامو میمالید و منو به اوج می رسوندو سرمو برگردوند و لبامو با ولع و خیلی قشنگ میخورد.ازم خواست سرمو ببرم پائین تر و کونم بدم بالاتر و بیشتر قنبل کنم منم همین کارو کردم و با گفتن اطاعت قربان به روی چشم اونو حسابی سرحال آوردم.پاهاشو گذاشت دو طرفم طوریکه کیرش روی کونم عمود بود من فکر میکردم میخواد کیرشو بکنه تو کونم ولی اون با شدت تمام کیرشو تا ته کرد توی کسم آخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخ آخ بلندی کشیدم و بعد از چند بار که کیرشو عقب جلو کرد داشتم ارضا میشدم و همش قربونش میرفتم و قربون کیرش میرفتم که اینطوری بهم حال میداد خلاصه این من بودم که برای بار دوم بوسیله امیدم ارضا شدم و به اراسم رسیدم اونم میگفت جوووووووووووون جووووووووووووووووون..
 
 
با اینکه خیلی داشتم حال میکردم ولی واقعا خسته بودم وای چه کمری داشت مگه آبش میومد باور کنید اینقدر قشنگ و با حال کس تپل منو میکرد ومی گائید که اصلا دوس نداشتم تمومش کنه و دوس داشتم ادامه بده ساعت حدود 3 نیمه شب شده بود باور می کنید از ساعت 12 شب کارمونو شروع کردیم.کیرش تا ته تو کسم بود که گفت میخوام بکنم تو کونت مشکلی که باهاش نداری بهش گفتم میشه امشب نکنی تو کونم ؟اونم بدون اینکه سوالی بپرسه گفت چشم خانومم هدف ما جلب رضایت شماست .قربونش برم چقدر قشنگ و با مزه حرف میزد گفتم الهی قربونت برم امشب فقط کس خانومتو جر بده گفت الان چه حالتی دوس داری؟منم که خسته بودم و همین حالت سگی رو دوس داشتم گفتم همین حالت خوبه اونم اطاعت کرد و بعد از کلی بوس و لیسیدن دوباره شروع کرد..وای حالا یه کم فاصله افتاده بود بین گائیدن کس من و احتمالا باید بیشتر از 10 دقیقه تو اون حالت می موندم بعد از چند بار عقب و جلو کردن امید که فکر کنم فهمیده بود من خسته هستم ازم خواست که روی دستم بخوابم منم باز با گفتم به روی چشم عزیزکم خوابیدم و اونم اومد روبرو خوابید
 
وای چه پوزیشن قشنگی من تو بغل عشقم بودم پیشونیش روی پیشونیم ،سینه هاش روی سینه های من و کیر معرکه اش روبروی کس تپل و هنوز تشنه ی من و پاهامون بین هم پیچ خورده بود و داشت با هام حرف میزد که کیرشو تو کسم احساس کردم واییییییییییییییییییی آخخخخخخخخخخخخخخخخخخ اینارو من می گفتم و هی مگفتم بکننننننننننننننننن جرم بدددددددددددددددددددددددددده آخخخخخخخخخخخخ جووووووووووووووون کیر امیدم تو کسمه داره کسمو جر میده ،امیدم میگفت قربون خودتو کست برم کس خوشکلتو میکنم کس نازتو جر میدم امید کسمو میکرد و من بی هوش بودم امید کس منو می کرد و من دیوونه تر میشدم و لبام و می خورد و گردنمو می خورد و تو موهام دست می کشید که دیدم امید داره سرو صداش در میاد متوجه شدم داره آبش میاد صداش بلندتر شده بود منم داشتم دوباره ارضا میشدم وای که چه حالی می داد اگه دوتامون با هم ارضا می شدیم وای جووووووووووووووووون آخخخخخخخخخخخخخخ اووووووووووووووووووووففففففففففففففف امید گفت آبم میخواد بیاد کجا بریزمش منم گفتم بریز تو کسم قرص خوردم
 
وای خدا منو امیدم با هم ارضا شدیم و امید همه آبشو تو کس من خالی کرد چقدر داغ بود داشت کسم میسوخت.امید بوسه بارانم کرده بود و فدای من میشد و قربونم میرفت منو تو آغوشش گرفت و بهش گفتم امید تو رو خدا کیرتو در نیار اونم کیرشو در نیاورد و تا صبح کیر عشقم توی کسم بود و من آرام ترین خواب عمرم رو تجربه کردم و تا صبح(البته تا ساعت 11 صبح) تو بغلش خوابیدم.
امیدوارم خوشتون اومده باشه لطفا اگه خوشتون نیومد فحش ندید و بدونید که هر چه نوشتم عین حقیقت بود و ماجرای من با امیدم ادامه داره لطفا نظر بدید و منو مشتاق به نوشتن ادامه ماجرام بکنید.ببخشید طولانی بود و اذیت شدید…
 

0 Replies to “امید و لاله”

  1. واقعا زیبا و جداب بود .
    اگه دختری با مشخصات خودت سراغ داری منو خوشحال کن تا منم یه سکس توپ باهاش داشته باشم .
    مهراد 09392567505

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*