امير با مريم خانم

تاریک | روشن

توی فامیلمون یک مریم خانم هست که صورت جذابی داره یکروز اومده بودن خونمون داشت توی اتاق خواب خونمون به بچه اش شیر میداد وقتی شیر دادنش تموم شد هنوز سینه اش رو توی سوتین نکرده بود و بیرون بود که من داشتم از جلوی اتاق رد میشدم اوه ه ه چشمم به سینه های مریم افتاد سینه های بزرگ با نوک کشیده بی اختیار یک مکث کردم اونم متوجه شد خنده ملیحی کرد و من از اونجا رد شدم با خودم گفتم اگه ناراحت شده بود نمی خندید ؟/؟ شب رو خونمون موندن فردا صبح همه اهل خونه رفتن دنبال کاراشون و مریم خونه ما تنها موند به یک بهونه بین روز اومدم خونه تا امتحانش کنم ببینم راه میده یا نه ؟/؟ اومدم زنگو زدم دیدم مریم در رو باز کرد رفتم داخل دیدم بچه رو خوابونده داره ماهواره نگاه میکنه بمن گفت امیر کانالهاتون هیچی نداره که ؟/؟ با لحن شیطنت آمیزی گفتم اونهایی هم که داره قفل کردیم گفت مگه چی داره که قفله ؟/؟ گفتم شیطونی داره از نوع کمر به پایین گفت خودتم نگاه میکنی ؟/؟ گفتم آره گفت خیلی فیلمهاش بد جوره ؟/؟ گفتم اگه میخوای باز کن ببین گفت منکه رمزش رو بلد نیستم ؟/؟ گفتم رمزش رو بهت میگم من میرم توی اتاقم تو بشین نگاه کن گفت تو باشی هم اشکالی نداره فقط صداش رو کم کن بچه بیدار نشه

منم از خدا خواسته سریع زدم روی شبکه پلاتینیوم شانسمون فیلم بود اونم چه فیلمی زود کیرررررم راست شد مریم هم غرق دیدن فیلم بود مخصوصا بلند شدم که کیر شق شدم از روی شلوار توجه اش رو جلب کنه همینطورم شد با خنده گفت اوه اوه چه زود فیلمه تاثیر گذاشته گفتم مجردی بد دردیه حالا تا بخوابه مکافات دارم گفت خوب چرا خودتو خالی نمیکنی ؟/؟ گفتم اینجا که نمیشه شما نشستی وگرنه خودمو خالی میکردم یکدفعه گفت یعنی جلق میزدی ؟/؟ اینو که گفت خیالم راحت شد میتونم روش کار کنم گفتم خب آره باید جلق بزنم دیگه گفت خب اگه دوست داری بزن گفتم جلوی شماااااا ؟/؟ گفت دوست داری من ببینم چطوری جلق میزنی ؟/؟ گفتم اگه کمک کنی توی جلق زدن آره خودش اومد جلوم و دستشو گذاشت روی کیرم شروع به مالیدن کرد منم سریع شلوارمو کشیدم پایین از دیدن کیرم تعجب کرد گفت واااای چقدر صاف ایستاده گفتم قابل شما رو نداره با دستهای لطیفش شروع کرد برام جلق زدن جااااااااااان چقدر دستهاش گرم و لطیف بود گفتم مریم میذاری بکنمت ؟/؟ انگار منتظر پیشنهاده من بود گفت میترسم کسی بیاد خونه ؟/؟ گفتم نترس تا ظهر کسی نمیاد گفت پس معطل نکن منم شروع کردم به خوردن لبهاش آروم پیرهنش رو درآوردم

یک سوتین مشکی تنش بود بدنش مثل الماس میدرخشید خودش شلوارشو درآورد گفت کوسمو بخور شورتشو زدم کنار اوووووف اوووووف هیچ مویی نداشت چقدرم خوشگل و دوست داشتنی بود یک کوس جمع و جور با زبونم شروع به خوردن کوسش کردم مثل مار بخودش می پیچید عجب صحنه رمانتیکی شده بود کوسش حسابی خیس شده بود شورتش رو کامل درآوردم تا اومدم بکنم توش گفت نمیخوای برات ساک بزنم ؟/؟ گفتم چراااااا همش مال خودته عزیزم دهنش برای کیرم کوچیک بود ولی حسابی بمن حال میداد بعدش سعی کردم کیررررررمو بکنم توی کوووووووسش آخ خ خ تنگ بود با دستش کمکم میکرد کیرم بره توش بالاخره رفت توشششششش جووووون مریم چشمهاشو بست و یک آخخخخخخخخ بلند کشید گفتم مریم جون درد داری ؟/؟ گفت آره اولشه اما بکن کیرت خیلی خوبه منم سرعتم رو زیاد کردم با التماس میگفت بکنننننننن پاره کننننننننن آه کووووووسم وااااااایییی کوووووووم امیرررررررر جووووووون فشارررررر بده توششششش نازکی صداش و مدل بیانش وادارم میکرد تندتر بکنمش یکدفعه شروع کرد اااااااااای اااااااااای وااااااااااااییییییی تندتر امیرررررررر تندتر بکنننننننن گفتم چیه ؟/؟ گفت دارم ارضا میشم تندتر بکنننننننن امیرررررررر جوووووووون منم وحشیانه میکردمش چند لحظه بعدش شروع کرد لرزیدن و ارضا شد انقدر صحنه ارضا شدنش حرکاتش بدنش و مدل چهره اش زیبا شده بود که منم به ارضا شدن نزدیک شدم سریع کیرمو درآوردم دادم دست مریم اونم شروع کرد برام جلق زدن گفتم داره میااااااااد یکدفعه تموم کیرمو کرد توی دهنش و آبم با فشار توی دهنش خالی شد بهش گفتم خوش بحال شوهرت آب کیر میخوری ؟/؟ گفت باورکن اولین بار بود انقدر سکس کردن با تو حال داد که بی اختیار اینکار رو کردم بوسیدمش و ازش تشکر کردم از خونه زدم بیرون.پایان

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Scroll to Top