کون مظلوم من

سلام اسمم آرمینه و تو یزد میشینیم گفتنیه که من یکم خوشتیپم جوری که وقتی سوار اتوبوس میشم پسرا حسابی کونمو میمالن،لاپامو میمالن حتی بعضی وقتا دستمو یه روز تو مدرسه توی دستشویی بودم و یکی از بچه ها که همیشه بهم تیکه مینداخت اومد و منو کشید دستشویی اونجا من اونقد ترسیده بودم که حرف نمیتونستم بزنم اول اون کونمو از جلو مالید بعد به من گفت کیرشو بمالم،کیرش حسابی شق شده بود خیلی هم بزرگ بود خیلی میترسیدم و با خودم میگفتم نکنه بگیره به من تجاوز کنه ولی حالا خدا رو شکر منو نکرد و آخر منو بوس کرد و گفت اول تو از دستشویی برو از اون روز به بعد بهم زیاد گیر میداد و چون پشتم مینشست زود زود انگشتم میکرد همیشه هم مجبور بودم با اون برگردم خونه که تو راه اصلا یه لحظه نمیشد دستشو از رو کونم برداره یه روز که داشتیم با هم میرفتیم منو کشوند خونشون انگار پدر مادرش خونه نبودند تلفونو به من داد گف به مامانت زنگ بزن بگو دیر میای منم فهمیدم موضو چیه به گریه افتادم وقتی خواستم فرار کنم جلومو گرفت یه چک بهم زد با عصبانیت گفت زنگ بزن من هم زنگ زدم بعد از اون رف نشست رو مبل و به من گف بیا بشین جلوم وقتی رفتم گفت کیرمو بمال من مالیدم
 
در آوردش بیرون ترسیده بودم از موهام گرفت آورد جلو گف بکن تو دهنت براش ساک داشتم میزدم چند بار که دندونم به کیرش خورد مو هامو کشید منم داشتم با احتیاط ساک میزدم بهش گفتم تورو خدا اگه آبت اومد بگو بهم تا از دهنم در بیارو اون نامردم نگفت هر چی داشت رفت تو دهنم تفشون کردم بیرون یکم بیحال شده بود ازش اجازه خواستم که برم اونم گفت باشه ولی در قفل بود نتونستم برم ازش کلید خواستم اما چشاشو بسته بودو هیچی نمی گفت 10 دقیقه بعد پاشد گفتم که کلیدارو بده من برم گفت کجا ما تازه شروع کردیم خیلی ترسیدم اومد جلو منو گذاشت رو میز چون چندبارهم ازش کتک خورده بودم میترسیدم که باهاش دعوا کنم فقط یکم مقاومت میکردم اونم دوربینو گذاش رو میزو اومد جلو شلوارشو درآورده بود اومد دستشو برد و با یکم مقاومت من تازانو آوردش پایین گفت اووو چه پاهایی داری بعد از شورتو کشید پایین وقتی کیرمو دید گفت چقدر کوچولوهه من هم اصلا حرف نمیزدم بعد رف سراغ کونم گفت تو همه چیت بیسته اصلا بجای ناهارش کونمو قشنگ خوردو لیس زد منم همینطوری به سقف خیره شده بودم اشکام یواش یواش میچکیدند کیرش رو داشت میزد به وسط کونم پاهامم رو شونه هاش بود کونم هم درست جلو هه کیرش بعد خواست کیرشو بکنه تووم من یه لحظه از ترس لرزیدم بعد اصلا نمیدونم چطور دردی اما اصلا یه لحظه فک کردم داره کونمو میکنه اصلا خیلی درد وحشتناکی بود جالب اینجاش بود که اصلا یه سهانتم توم نرفته بود جیغ زدم با التماس گفتم خواهش میکنم بدار لا پاهام اصلا گوش نمیداد یه لحظه دشتشو گذاشت رو دهنمو فشار داد من دیگه رسما گریه میکردم سوراخمو سفت کردم سر کیرش که رفته بود تو اومد بیرون عصبانی شدو چهار بار با کف دست زد به کونم خیلی درد داشت منم قشنگ شل کردم یه بار دیگ سعی کرد ولی نمیرفت خودشم داشت خسته میشد زود زود صابون میکشید به سوراخ کونم بالا خره نصف کیرشو کرد تو کونم خیلی سختی درد کشیدم اما باز ول کن نبود اونقد انگشتاشو کرد تو سوراخم اونقد روغن زد تو سوراخم که همی کیرش رفت توم شروع کرد به تلمبه زدن باز درد داشت منم اه و اوهه میکردم اما گوش نمیداد منو عین یه جنده کرد آبشم ریخت توم یکم اونجاش خوشایند بود که تووم گرم شد ولی خارش داشتم وقتی ارضا شد بعد بیحال شد رفتم از جیبش کلیدو برداشتمو رفتم ولی من خنگ یادم رفت مموری اون دوربینو پاک کنم الآن هم به زور اون فیلم والبته خودش پس از اون هفته ای دو بار مفصل میکنه البته هر وقت فرصت پیدا کنه یه بار هم بیرون ترتیبمو داد ومن عین یه جنده کونم همیششه در اختیارشه بعضی وقتاهم کونم اونقد درد میگیره پنبه میذارم حتی خون هم اومده الآن زندگی برام جهنم شده چون الآ ن نمیدونم کی منو صدا میکنه که برم بهش بدم.
نوشته:‌ آرمین

بازدید از تبلیغات و سایت وبکم سکسی یادت نره! ممنون

4 دیدگاه دربارهٔ «کون مظلوم من»

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پیمایش به بالا