کلاس کامپیوتر و اولین کون دادن

اسم من ارشیاست 15 سالمه و کلاس نهم هستم.
این داستان داستان اولین باری هستش که کرده شدم. همه چیز از کلاس کامپیوتر مدرسه شروع شد.در کلاس کامپیوتر پشت هر میز دو نفر میشینن . جاها رو هم خود معلم تعیین میکنه…

 
وقتی من رفتم و پشت میز نشستم کنار یه پسره به اسم نیما افتادم . میشناختمش ولی خیلی تا اون موقع باهاش کاری نداشتم . من کار با کامپیوترم اصلا خوب نبود ولی اون کارش درست بود.
خلاصه اینکه بعد از چند ماه با هم کمی صمیمی شدیم . من بسیار سفید هستم و از نظد خیلی از بچه ها خیلی خوشگلم. یک روز سر کلاس کامپیوتر همیت طور که داشتیم حرف می زدیم بحث مون کم کم سکسی شد . همین طور که داشتیم حدف میزدیم ناگهان نیما دستش رو به اندازه 16 سانت باز کرد و گفت یه چیز انقدری تو کونت جا میشه ؟ گفتم منظورت چیه ؟
گفت می دونی کونت خیلی خوب چیزیه . لباتم که … تا اینو گفت گفتم خفه شو .
بعد از این که این حرفارو زد تو خودم دفتم و خیلی فکر کردم . من تا اون موقع به کسی نداده بودم. راستش از نیما هم خیلی خوشم می اومد.
یک هفته گذشت و یکشنبه شد . همون طور که گفتم کامپیوترم خیلی ضعیف بود اما نیما همیشه کمکم می کرد . اما اون روز هر چی معلم ازم میپرسید نیما یه ذره هم کمکم نکرد.

 
تا اینکه با خودم گفتم بهتره باهاش معامله کنم که اون کمکم کنه ومنم باهاش رابطه داشته باشم . دوباره یه هفته گذشت ویکشنبه شد . اون روز اولش نتونستیم باهم حرف بزنیم تا اینکه من سر بحث رو باز کردم و گفتم راجب اون حرفی که چند هفتع پیش زدی خیلی فکر کردم .
گفتم خیلی دوست دارم با هم رابطه داشته باشیم . گفت این الآن دقیقا یعنی چی ؟
گفتم منظورم گی بازی دیگه احمق جون . گفت داری شوخی میکنی ؟ گفتم برای چی باید شوخی کنم؟ گفت یعنی برام می مالونی ؟ گفتم آره ولی یه شرط داره . گفت هرچی باشه قبول میکنم . گفتم توی کامپیوتر کمکم کنی . گفت قبوله.حالا برام می مالونی .گفتم آره
میز های ما یه طوریه که از جلو پایین تنه اصلا معلوم نیست .
دستمو گذاشتم رو شلوارش کیرش سیخ شد . شروع کردم به مالیدنش. البته از روی شلوارش بعد از این اتفاق توی زنگ تفریح منو صدا زد و منو برد پشت یه دیوار . موقعیت این دیوار جوریه که از هیچ جای مدرسه به پشتش دید نداره. منو برد اونجا . بهش گفتم نکنه می خوای این جا منو بکنی . گفت می خوام ازت لب بگیرم . گفتم بیا تاکسی ندیده انجامش بدیم کیر هامون رو چسبوندیم به هم و لب های همدیگه رو گرفتیم .

 
خلاصه از اون به بعد خیلی بهم علاقه پیدا کرد . خیلی وقتا نازم میکرد و یا از پشت می چسبوند بهم . منم سر کلاس کامپیوتر براش می مالوندم و کمی که گذشت حتی زیپ شلوارش رو باز میکردم و برای کیرش جق می زدم. تا اینکه یه ماهی گذشت اومد پیشم منو کشوند پشت همون دیوار . زنگ ورزش بود . همه داشتند بازی می کردند و حواسشون به ما نبود .
بهم گفت شلوارتو بکش پایین مخوام کونتو ببینم. گفتم ممکنه ما رو ببینن . کفت هیچکی حواسش به ما نیست. کمربندمو باز کردم . شلوارمو آروم کشیدم پایین.
به کیرم دست زد . گفت چقدر سفید و کوچیکه.
آخه خودش خیلی سیاه تر از من بود وبدنش عضلانی بود .
بعد بهم گفت پشت کن . منم پشت کردمو کونمو دادم عقب . به کونم دست زد ونازش کرد .
گفت عجب کونیه . دستشو که روی کونم گذاشته بود انگشتش رو گذاشت رو سراخ کونم گفت خیلی تنگه . کیرم توش جا نمیشه. می تونی گشادش کنی . گفتم کی مخوایم با هم حال کنیم.
گفت یکشنبه.گفت کیرم خیلی کلفته ها.گفتم باشه. اون روز چهارشنبه بود.
گفتم تا اون موقع گشاد گشادش می کنم.
بعد کیرمو همون جوری که لخت بود چسبوندم به کیرش ولب هاشو بوسیدم.

 
وقتی رفتم خونه یه خیار برداشتم . رفتم تو اتاقم و درو بستم . اولش انگشتمو کردم تو دهنم خیس که شد کردم تو کونم خیلی درد داشت. گفتم اگه یه انگشت انقدر درد داره یه خیار کلفت چقدر درد داره. خواستم بهش روغن بزنم. ولی گفتم توی مدرسه که روغن نیست.
خیار رو کردم تو دهنم باهاش ساک زدم.بعد آروم کردمش تو کونم خیلی درد داشت.
کم کم تندش کردم .ک.نم قشنگ گشاد شده بود.
بالاخره روز موعود فرارسید.
به نیما گفتم اول من میرم تو دستشویی فرنگی 5 دقیقه بعد درو نیمه باز میکنم توبیا تو. بازهم زنگ بازی بعد از ظهر بود وهمه داشتند بازی میکردند.
این کارو کردیم . وقتی اومد تو دوباره از هم لب گرفتیم. بعد نیما پیرهنم رو درآورد.بعد زیپشو کشید پایین و کیرشو انداخت بیرون .کیرش خیلی سیاه بود. منم دهنم رو پر آب دهن کردمو شروع کردم به ساک زدن. کیرشو تا حلقم می کردم تو وآب دهنم رو روش میریختم . اون گردن و کمرم رو نوازش می کرد.بدن من هیچ مویی نداشت . زیر بغلم هم خیلی کم مو داشت . در کرک بود واصلا معلوم نبود . با این حال من همون یه ذره کک رو هم زده بودم تا شعوانی تر بشم.
اما کیر نیما کمی مو داشت تا زیر ناف و رود تخم هاش. تخم هاش رو مدام مکردم تو دهنم و می لیسیدم. خیلی گرم بودند . وقتی بدنم رو ناز می کرد خیلی حال می کردم.

 
کیرشو از دهنم درآورد .بعد لباسشو درآورد و شلوارشو کشید پایین.لباسامون رو به چوب لباسی آودزان کردیم . چ.ن دستشودد ها رختکن هم بودند.
بعد شلوار منو کشید . همون طور که جفتمون لخت بودیم کیرامون روبه هم چسبوندیم و همدیگر رو بغل کردیم ودوباره لب گرفتیم.این حرکت به هر دوتامون خیلی حال داد.
همین طور که لب می گرفتیم دستشو برد پشتم و کونم رو فشار داد.بعد منو برگردوند بعد شروع کرد به مالیدن کونم. بعد صورتم رو با دستش چرخوند و دوتا انگشتش را گذاشت روی لب هام. من هم انگشتاش رو لیسیدم. بعد دو تا انگشتش رو کرد تو سوراخم.
گفت خوب کشادش کردی . منم بهش لبخند زدم.
بهم گفت خم شو . منم خم شدم .دوتا دستشو گذاشت دو طرف کونم و شروع کرد به لیسیدن.
بعد بهم گفت صدات در نیاد وگرنه جفتمون بدبختیم . منم با سر تایید کردم.
کیرشو آروم فرو کرد تو کونم. اولش آروم تلمبه میزد ولی کم کم تندش کرد . خیلی درد داشت.
اما بازم حال میداد.بعد کیرشو کشید بیرون رفت رو توالت فرنگی لم داد .من رو نشوند رو پاش کیرشو کرد تو کونم . پاهمو بادستاش بالا گرفت وشروع کرد به تلمبه زدن.زورش خیلی زیاد بود . بدنشم خوب بود . اما این روش زیاد دوام نیاورد . منو برگردون تا روبرو اون قرار بگیرم …

 
کیرشو دوباره فرو کرد ولی این بار من باید کونمو بالا و پایین می آردم تا تلمبه بزنه. در همون لحظه ازم لب می گرفت و با دستاش شکم سینه هام رو می مالون و نوازش م کرد و هرزگاهی نوک سینه ام را فشار می داد . بعداز چند لحظه که من بالا و پایین دفتنم رو تند تر می کردم و با شهوت نفس نفس میزدم گفت آبم داره میاد می ریزمش تو کونت تا کثافت کاری نشه. گفتم باشه. آبش درومدو ریخت تو کونم. یه کمشم لبریز شد. بعد منو از روپاش بلند کرد .آبشو از رو کونم لسیسد بعد ریختتش تو دهن من.آبش ترش بود . بعد کیرشو آورد جلوی دهنم “فت تمیزش کن . سرش آغشته به آب بود منم سرشو لیسیدم و آبشو خوردم. خوشمزه بود.بعد شروع کردم به جق زدن . آبم ریخت زیر نافم .. در آخر از هم لب گرفتیم و بهم گفت واقعا خشگلی.البته بعد از این ماجرا من باره توسط نیما و دوستان دیگر کرده شدم و حتی یه بار یه سکس گروهی

 

نوشته: ارشیا

بازدید از تبلیغات و سایت وبکم سکسی یادت نره! ممنون

6 دیدگاه دربارهٔ «کلاس کامپیوتر و اولین کون دادن»

  1. سلام،
    دوست دارم به مرد های سن بالا بدم و تل سکس داشته باشم. هرکس هست به این ایمیل ایمیل بزه
    [email protected]
    سن قد وزن اندازه ی کیر یادتون نره. شماره هم همینطور

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پیمایش به بالا