کس و کونم مال عشقمه

با صدای زنگ گوشیم از خواب بیدار شدم به صفحه ی گوشیم نگاه کردم چشمم افتاد به قیافه ی خندون پدرام که داشت بهم چشمک میزد لبخند زدم و جواب دادم
سلااام عزیزم
_سلام خانوم خابالوی من خوبی ؟
_مرسی آقای خوشحالم تو خوبی ؟
_آره قربون او صدای خابالوت برم … خانومم؟
_جونم ؟
_خونه تنهام خانومی میای پیشم ؟! شامم با بچه ها بیرون دعوتیم
بیا دنبالم عزیزم … کدوم بچه ها ؟
سامان اینا … حاضر شو اومدم …

 
1 ساعت بعد تو ماشینش بودمو داشت میروند به سمت خونه … 5 ساله که با پدرامم خیلی همو دوست داریم رابطمون خاص خودمونه اولین کسی بود که باهاش رابطه جنسی بر قرار کردمو پشیمونم نیستم رسیدیم به پارکینگ و پیاده شدیم رفتیم بالا 10روز بود که اینجا نیومده بودمو میدونستم اولین چیزی که پدی ازم میخواد عشق بازیه رفتیم سمت کاناپه هلم داد و خودشم افتاد روم و لباشو گذاشت رو لبام بعد یه کم شالمو از سرم کشیدو موهامو از رو گردنم کنار زدو لباشو گذاشت رو گردنم و بوسید و لیسید تا روی سینه هام بلندم کرد و مانتو و تاپمو در اورد لباشو گذاشت رو سینه هام و دستاشو حلقه کرد دورمو سوتینمو از پشت باز کرد و سر سینمو مکید و با خوردن سینه هام مثل همیشه دیونم کرد با بوسه رفت پایین تر و رسید به شلوارم شلوار و شورتمو با هم میکشید پایین و هر جایی که پیدا میشد میبوسید تا این که کاملا لخت شدم بلند شد و رفت عقبو دست به سینه نگام کرد میدونستم چی میخواد بلند شدمو آروم و با ناز رفتم سمتش لبامو گذاشتم رو لباشو بوسیدم اومدم پایین و گردنشو بوسیدمو و رفتم سمت گوشاش گوشاشو میخوردمو نفسای داغ میکشیدم دستامو بردم پایین تیشرتشو گرفتمو از تنش در اوردم ترقوه هاشو بوسیدمو با زبون زدنو بوس کردن رفتم پایین تا رسیدم به شلوارش شلوارشو از پاش در اوردم ،شرتشو می کشیدم پایین و هرجایی که پیدا میشدو لیس میزدم شرتشو از پاش در اوردمو تو چشاش زل زدمو سر کیرشو گذاشتم تو دهنمو لبامو دورش حلقه کردم عادت نداشتیم تو سکس حرف بزنیم کیرشو آروم آروم تا ته کردم تو و در اوردم زیر کیرشو لیسیدم تا خایه هاش خایه هاشو مکیدمو لیسیدم و پوستشو با لبام کشیدم و اومدم بالا تمام مدت تو چشاش زل زده بودم سر کیرشو کردم تو دهنمو تا ته رفتم و وایسادم موهامو از پشت گرفتو تو دهنم عقب جلو کرد تفم از بقل لبام میریخت رو سینه هام بعد یه کم کشید بیرون و هلم داد سمت کاناپه پاهام رو زمین بود و تنم رو کاناپه سینه هامو به هم فشار داد و کیرشو گذاشت لاشون که از تفم لیز شده بود جلو عقب کردو منم سر کیرشو زبون میزدم

 
_اووووف بسه دیگه هری … دیونم کردی خانومی … برو بالا
پایین تنمو کشیدم رو کاناپه پدی پاهامو گرفتو انداخت دور گردنشو سرشو برد سمت کسم و زبونشو کشید رو کسم لیسای پهنو خیسو داغ میزد لباشو گذاشت رو چوچولمو با مکیدنش دیوونم کرد زبونشو برد سمت سوراخمو و کرد تو و جلو عقب کرد و لیسید منم با رونام سرشو فشار میدادم انقدر این کارو ادامه داد تا بدنم سفت شد و یه آهه عمیق کشیدمو ا ارگاسم شدم سرشو اورد بالا و تو چشای خمارم نگاه کردمو خندید منم بهش خندیدم بلندم کردو برم گردوند و کمرمو کشید بالا و داگی استایل شدیم دستشو برد سمت کسم و از خیسیش کشید رو سوراخ کونم و انگشتشو کرد تو و یه کم بازی کرد که سوراخ کونم باز شه بلند شد
و سر کیرشو گذاشت رو سوراخمو فشار داد که تیر کشید و سوخت با ناله گفتم
پدرااااام
جونم
_سوخت … چربش میکنی ؟
بی حرف رفتو وازلین و اورد و مقدار زیادی زد به کونم و دستشو که چرب بود کرد تو و یه کم بازی کردو آمادم کرد و سرشو گذاشت دم سوراخمو فشار داد که رفت تو
آاااااااه … آخ
_ای جونم جوجم دردش گرفت … خوب میشه الان لوسه من

 
شروع کرد به جلو عقب کردن و کم کم تا تهشو داد تو صدای برخورد رون پاش با کونم و ناله هام تنها صدایی بود که میومد که صدای آه آه پدرامم بهش اضافه شد سرعتشو زیاد کردو آبشو خالی کرد تو کونم من خوابیدم و افتاد روم بعد یه کم سینه هامو مالید و بعد یه کم بلند شدن کیرشو رو کونم حس کردم برم گردوند و ازم لب گرفت پاهامو باز کردو کیرشو مالید به کسم که سفت سفت شد و دستمو گرفت بلندم کرد و خودش خابید رفتم روشو نشستم رو کیرش و تا ته رفت توم
_اااااااه
_جوووون سکسیه من … بالا پایین کن که مردم برا کس داغت
چشمامو بستمو شروع کردم بالا پایین کردم صدای اه اه کردن منو پدی با هم قاطی شده بود انقدر این کارو کردم که یه آهه بلند کشیدم و ارگاسم شدم و افتادم روش
_ای جوووون … حشریه من … دیونم کردی هری
از کونم گرفت و تو کسم تلمبه زد محکم و تا ته دستامو دور گردنش حلقه کردم از کونم گرفت و بلند شد … کونمو میکشید و ول میکرد و منم پاهامو دورش حلقه کرده بودم و کیرش محکم میخورد ته کسم یه کم اینجوری کسمو کرد که خسته شد رفت سمت اپن گذاشتم رو زمین و دلام کرد رو اپن پامو تا کرد اور بالا و تا ته کرد تو کسم … محکم و قوی تلمبه میزد و صدای ناله هامون تو هم قاطی شده بود آب کسم شره کرده بود رو پام و نمیتونستم رو پام وایسمو زانوم هی تا میشد و باعث میشد تلمبش محکم بخوره ته کسم ناله میکردمو جیغ میکشیدم که بدم سفت شد و آبم پاشید رو کیر پدرام ، پدرام یه اووووف گفتو دوباره محکم کرد تو کسمو تلمبه زد بعد یه کم کشید بیرون و محکم کرد تو کونم و آبشو خالی کرد سست شده بودمو اونم احتمالا حس منو داشت بقلم کرد و بردم رو کاناپه خوابیدو منم کشید رو خودش خابیدیم تا دوستای پدی زنگ زدن بیدارمون کردن که بریم بیرون .

 

 
نوشته: هری پاتر

بازدید از تبلیغات و سایت وبکم سکسی یادت نره! ممنون

2 دیدگاه دربارهٔ «کس و کونم مال عشقمه»

  1. ی خانوم مطلقه می خوام از”” مشهد “”” واسه ازدواج موقت طولانی مدت…
    30 سالمه…09330479114
    آیدی لاین :reza98789

  2. سلام یه خانم ازاصفهان میخام برای یه دوستی پایدارلطفاتماس بگیرید09130606897

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پیمایش به بالا