کردن کون مینا دوست نامزدم

سلام.اسم من حسین هستش خاطره ی ک میخام براتون تعریف کنم بر میگرده ب دوسال پیش.نامزده من ی دوستی داشت ب نام مینا که اغلب همیشه خونه نامزدم بود و همیشه اونو میدیدم.به دلایلی من و نامزدم از همه جدا شدیم و این بهانه ی بود برای مینا خانوم که خودشو ب من نزدیک کنه.بعد از دوستی با مینا رابطه ی ما خیلی عمیق تر شد ک کونشو ب من هدیه کرد.اما میخام ماجرای گایدن مینا به وسیله کیر کلفت من و پسر عموم مهدی رو براتون بگم.یه روز دلم خیلی هوس کس کرده بود ی زید پایه داشتم ک همیشه از کوس میکردمش.اون روز من ماهرخ رو بردم خونه پسر عموم و ی دست از کوس کردمش.پسر عموم گیر داد ک منم باید بکنم.من قول مینا رو بهش دادم ک تا ی ساعت دیگه میارمش.بعداز اینکه ماهرخ رو پیاده کردم ب مینا زنگ زدم و گفتم اماده شو.مینا هم از خدا خواسته قبول کرد.
 
رفتم دنبالش و سریع بردمش خونه.پسر عمو کیرش سیخ و منتظر بود.منو مینا رفتیم تو اتاق و طبق قراری ک با مهدی داشتم گفتم هر وقت صدات کردم بیا.من با وجود اینکه ی بار ابم ریخته بود بازم حشری بودم.منو مینا شروع کردیم ب لب گرفتن.گردونو لاله گوشو وحشیانه میخوردم.اه اوه مینا در اومده بود.لباسشو در اوردم و شروع کردم ب پاره کردن سوتینش….وای خدا همیشه سینهای مینا واسم جذابیت خاصی داشت.تپل و سفید با نوکی کاملا قهویی.مثل وحشیا افتادم ب جون سینهاش و چنگش میزدمو میخوردمش.مینا هم کیرمو با دستش فشار میداد.انداختمش رو مبلو شلوارشو کشیدم پایین.پاهای تپلو سفیدش اب کیر ادمو راه مینداخت.پاهشو و روناشو لیس میزدم.اااااه.رسیدم ب شورتش.همیشه عاشق اینم ک شورتو با دندونام مثل وحشیا پاره کنم.با دندونام شورتشو جر دادم تا رسیدم ب کوس تپلو صورتی نازش.خیس خیس بود.چنان لیسی ب کوسش زدم ک داشت از حال میرفت.کوسشو با تمام وجودم میلیسیدمو چوچولشو تو دهنم میمکیدم.حسابی حشری شده بود.میگفت.ححححححسین جرم بده.کیرتو بکن تو کوسم حسسسسسسین.اااااخ.جنده ی تو شدم اااااه.بلند شدمو کیر کلفتمو دادم دستش.سر کیرمو چنان مک میزد ک انگار داره ابنبات میخوره.کیر ب اون کلفتیو تا دسته میکرد تو دهنش.بعد ده دقیقه ساک زدن ب حالت 69شدیم.عاشق 69هستم.هردومون وحشیو شهوتی شده بودیم مث سگ همدیگه رو لیس میزدیم.میگفت جوووووون کیر کلفتتو خودم صاحب شدم.مال خودمممممه.جوووون.
 
با تمام وجودش میخورش.منم زبون تو سوراخ کوسش میکردمو میچرخوندم.اووووف مزه کوسش واقعا باحال بود.گفت کیر میخاد جندت.بکنم حسسسسین.دراز کشیدمو اومد روم خابید.کیرمو گذاشت لا کوسشو محکم وسط کوسش میمالید اااااه چ حالی میداد.داغو خیس بود.کونشو با اب کوسش خیس کردو یهو تا دسته کردش تو کونش(خودم سوراخ کونشو گشاد کرده بودم قبلا)یهو ی جیغ کشید نفسش بند اومد.میگفت هر موقع کیرتو میکنم تو کونم انگار برام تازگی داره.ب شدت تمام رو کیرم بالا پایین میشد همش قربون صدقه کیرم میرفتو میگفت…اووووف قربون کیرت برم کیر کلفتم.جندتو پاره کن.جرم بده.کیرت تا دسته تو کونم.ااااخ کیرتو میخام کیر کلفتم ااااااه .یهو دیدم وقتش مناسبه ک مهدیم وارد بازی کنم._گفتم مینا دوس داری دوتا کیر بهت بدم._ ارههههه جوووون دوتا کیر میخام.یهو حواسش رفت ب مهدیو گفت ن نمیخام.یکم اسرار کردم دیدم فایده نداره.کیرم لا کوسش بودو کاملا روم خابیده بودو از لب میگرفت.منم یهو گفتم مهدی بیا.مهدیم یهو پرید تو اتاق.لخت بود با کیری کاملا سیخ شده و کلفت.فورن پشت مینا نشستو بدون حرف تا دسته کردش تو کون مینا.منم لباشو محکم میخوردم ک جیق نزنه.مهدی بطور وحشیانه تو کون مینا تلنبه میزد منم سینهای مینا رو ک رو من دراز کشیده بود میخوردم.دیگه مینا از شدت شهوت داشت از حال میرفت.مهدی بعد از پنج دیقه ابش اومدو ریختش تو کون مینا ولی چون اون کون تپلو سفیدو نمیشد همینطوری ازش بگذری صداشو در نیاوردو بازم ب تلنبه زدنش ادامه داد.منم از زیر مینا در اومدمو به حالت چهار دستو پاش کردیمو مهدی کیرشو گذاشت تو کونش.منم کیرمو گذاشتم تو دهنشو مینا با تمام لذت کیرمو میخورد.مینا یهو لرزیدو بی حال شد فهمیدیم ک ارضا شده ولی ما کار خودمونو میکردیم.
 
منو مهدی جامونو عوض کردیم.من کیرمو کردم تو کونشو با تمام شدت تلنبه میزدم تو کون مینا.مینا هم فقط اخ اخ میکرد.بعد از ده دیقه تلنبه زدن ایم اومدو ریختم تو کون مینا.بیحال افتادم ی گوشه ولی مهدی ول کن مینا نبو.من رفتم رو مبل لم دادم داشتم گایده شدن مینا رو میدیدم.مهدی تو حالتای مخلتف مینا رو از کون میکرد.اون کون تپلو گوشتی سفیدو هر کس زیر اون کیر کلفت میدید ابش میریخت.یهو دوباره کیرم سیخ شد.مهدی رو گفتم مینا رو بیار اینجا.کیرمو دادم دست مینا و اونم مث ابنیات لیسش میزدو میخوردش منم با سینهاش بازی میکردمو نوک سینهاشو فشار میدادم طوری ک دردش بیاد.مهدی هم اصلا تو ی فاز دیگه بودو داشت مث سگ مینا رو از کون میکرد.کیر مهدیو کشیدم بیروووون ووووای چقد سوراخش گشاد شده بود.کیرمو گذاشتم جای کیر مهدی و با ضربهای محکم میکوبیدم تو کونشو با سیلی رو کونش میزدم طوری ک اشکش دراومد.واقعا حشری بودم دوباره جامو با مهدی عوض کردم.مهدی داشت ابش میومد.کمر مینا رو محکم گرفته بودو محکم با تمام توان کیرشو میکوبید تو کون مینا .کم مونده بود تخماشم بره تو کونش.یهو باز مینا ارضا شد.این بار سومش بود ک ارضا میشد.مهدی با تلنبه های وحشیانه ابشو با تمام فشار تو کون مینا خالی کرد.منم ک کیرم تو دهن مینا بود.مهدی از حال رفتو همونجا افتاد.مینا هم اومد بغل من.واقعا اشکش در اومده بود.پنج دیقه تو بغلم خابید منم ک حشریو ول کن مینا نبودم.شروع کردم ب خوردن کوس مینا تا دوباره حشریش کنم.بعد چند دیقه دوباره اه و ناله مینا دراومد.منم کیرمو کردم تو کونش.واقعا دیگه نا نداشت.
 
پانزده دیقه ی تو حالتای مختلف یسره تو کون مینا تلنبه میزدم.خابیدم رو کونشو خودمو ولو کردم رو کمرش.اوووف مث ابر نرم بودو سینهاش ب زمین چسبیده بود.یهو احساس کردم داره ابم میاد.گفتم مینا ابم داره میاد.گفت ن یکم دیگه بکن داره اب منم میاد باهم ارضا شیم.منم تلنبه هامو محکم تر کردمو سر مینا رو برگردوندمو لب تو لب شدیم.وووای خیلی بهم حال میداد.یهو هردومون بهم پیچیدیمو باهم ارضا شدیم.ابمو تا ته تو کون مینا خالی کردم.چند دیقه ی لخت تو بغل هم خابیدیم.و بعد اماده رفتن شدم.این بود داستان منو مینا.بعد داستانای دیگه سکسم با مینا رو براتون تعریف میکنم
;”’..
نوشته: حسین

بازدید از تبلیغات و سایت وبکم سکسی یادت نره! ممنون

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پیمایش به بالا