نغمه و برادرش

اين ماجرا حدود 3 سال پيش اتفاق افتاد. يه برادر دارم سه سال از من بزرگتره. اسمش حميده. من بيست و يک سالمه و عادت دارم که هميشه در خانه دامن کوتاه بپوشم. همين باعث ميشه هر کي منو ميبينه تحريک بشه. يه شب در حالي که دمرخوابيده بودم از خواب بيدار شدم ديدم يکي دامنمو زده بالا و داره با کونم ور ميره.اولش ترسيدم يکمي چشامو باز کردم ديدم داداشمه.خيلي جا خوردم باورم نميشد.نميدونستم چکار کنم.به آرومي به کونم دست ميکشيد که بيدار نشم.بعداز چند دقيقه که با کونم بازي ميکرد شرتمو تا زير باسنم کشيد پايين و شروع به دست کشيدن و بوسيدن کونم کرد.زبونشواز پايين به بالا ميکشيد روي چاک کونم بدنم مورمور ميشد.من کاملاًخودمو به خواب زده بودم چون حشري شده بود جرأتش بيشتر ميشد با دستاش لمبه هامو از هم باز کرد و زبونشو به سوراخ کونم رسوند.نوم زبونشو ميکرد تووميچرخوند خوشم اومده بود.حسابي پشتمو ليس زد وسوراخمو خيس کرد وقتي از خوردن و ليسيدن کونم سير شد شلوارشو کشيد پايين وکيرشو در آورد.آبه دهنشو زد به کيرش و خوابيد روم.کير سفت و داغ و کلفتشو لاي لمبه هام حس کردم .احساس خوبي بهم دست داد .کيرشو رسوند به سوراخم و فشار داد.همينکه سرش رفت تو درد شديدي بهم دست داد تکون خوردم که کيرش در بياد اما محکم چسبيده بود و نميذاشت.فکر کنم ديگه ميدونست بيدارم.سر کيرشو کرده بود تو ولي تکون نميخورد.وقتي ديد من خودمو سفت گرفتم ودردم مياد يه دستشو از زير بغلم آورد و سينمو چنگ زد و با نوک پستونم بازي کرد.بعد از چند دقيقه دردش کم شد و دوباره احساس لذت کردم.تا ديد کونم شل شد آروم فشار داد.چند بار اينکارو تکرار کرد تقريباً نصف کيرش تو بود.سوراخ کونم باز شده بود کيرشو کشيد بيرون ودوباره تف زد و کرد تو . اينبار راحت رفت تو . دردش کم بود حسابي ليز و روون شده بود.عقب و جلو کرد حشري شده بودم.دلم ميخواست بيشتر بخورم دست ديگه شو از زير شکممم آورد تا با کسم بازي کنه منم شکممو دادم بالا که دستش از رد شه همين باعث شد که لاي کونم کاملا باز بشه اونم از فرصت استفاده کرد وبا يه فشار همه کيرشو کرد تو کونم . دوباره درد گرفت ولي اينبارهمراه با لذت بود . شروع کرد با کسم بازي کردن و کيرشو تو کونم جلو و عقب ميکرد . در همون حال با سينم ور ميرفت . داشتم به اوج ميرسيدم تا اونموقع همچين حسي بهم دست نداده بود . همينکه بدنم به لرزه افتاد و داشتم از شدت لذت بي حال ميشدم اونم يهو کيرشو تا اونجا که جا داشت فرو کرد تو و نگه داشت و آبشو خالي کرد همونجا .بي حال افتاده بود روم . به زور بلند شد و کيرشوکشيد بيرون. تازه فهميدم که سوراخ کونم چقدر باز شده لباس منو درست کرد و شلوارشو کشيد بالا و رفت. تا مدتها رومون نميشد تو چشم هم نگاه کنيم ولي دو بار ديگه هم با اون سکس داشتم.
——–

بازدید از تبلیغات و سایت وبکم سکسی یادت نره! ممنون

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پیمایش به بالا