مدرسه پر برکت داداشم

سلام به همگی.رضام بچه ارومیه میخوام داستان یکی از سکسامو واسه بروبکس باحال شهوانی بنویسم.خدایی واقعیته اگه فحشم بدین اشکال نداره.من یه 6 سالی هست پرورش اندام کارمیکنم هیکله خوبی دارم 25سالمه وازنظر چهره معمولیم و یه داداش کوچیک دارم که 8سالشه وخیلی دوسش دارم.برم سراصل مطلب…………….

داداشمو از 6سالگی یه مدرسه غیرانتفاعی که هم آمادگی داشت هم ابتدایی ثبت نامش کردیم.راستی بگم که الان داداشم دوم میخونه و 3ساله که به اصرار من که این مدرسه نزدیکتره ثبت نامش میکنیم.این داستانم مربوط میشه به پنجمین دوست زنم که به لطف این مدرسه باهاش رفیق شدم.با 2تایه اولی نتونستم سکسی داشته باشم ولی با 3تایه بعدکه بهترینشون همین آخری بودسکس داشتم……..

اکثرا من داداشمومیبرمومیارم.اگه بچه کوچیک تویه خونوادتون باشه میدونین که مدرسه ابتدایی پر کسای باحالو جوونه که میان دنبال بچه هاشون که البته بعضیاشون بیوه یا مطلقه هستن و بعضیاشون شوهردارکه 2تا دوسته اولم شوهرداشتن که سکس نکردم با هاشون.20یا30روز پیش که رفتم سراغ دادشم وقتی ماشینو پارک کردم پیاده شدم تا برم تویه حیاط مدرسه منتظر تعطیل شدنشون بشم توجهم به یه زن جلب شدکه پوتین چرم با یه پالتوی تنگ پوشیده بود که برجستگیه کونش قشنگ معلوم بود ولی قیافشو ندیدم چون پشتش به من و تا حالا اصلا ندیده بودمش بیاد مدرسه.یکم دقت کردم بهش دیدم ناخودآگاه یه لحظه روشو کرد طرف منو قیافش خیلی نمک بود.جامو عوض کردم که باهاش روبرو شمzoomکردم روش جوری که همه فهمیدن دارم تابلو نگاش میکنم خودشم فهمید زیر چشمی نگاه میکرد.بچه ها تعطیل شدنو یه همهمه ای شد منم از فرصت استفاده کردم رفتم کنارش وایسادم یه سلام ریز دادم بهش که ببینم عکس العملش چیه نازوعشوه میاد یا نه ولی خیلی بی تفاوت رفت جلوتر که دقیقابا این کارش ریده شد بهم.

بچش اومد دستشو گرفتو رفتن سوارماشین شدن داداش منم اومد ماشینه من پشت ماشینه این جیگر بود.اومدم از جلوش رد بشم که برم سمت ماشینم دوباره نگاش کردم این بار یه نیشخند زد که فهمیدم بله خانوم خوشگله میخاره.لامصب تا من سوار شمو استارتو بزنم که برم دنبالش یه عوضی آورد درست جایی پارک کرد ماشینو که من نتونستم از پارک خارج شم.جیگر طلا رفتو من نتونستم برم دنبالش که اعصابم خورد شداز ماشین پیاده شدم رفتم با مرتیکه یقه به یقه شدیم راستی شماره ماشینشوحفظ کردم.خلاصه کل روز تو فکرش بودم که کاش فردام بیاد.فردا شدو من زودترازهمیشه رفتم جلو مدرسه پیاده شدم اطرافو نگاه کردم ماشینشو ندیدم گفتم اه کیرتو این شانس نمیا دیگه…………
یکم منتظر شدم یه لحظه دیدم بلهههههههههه خانوم اومد ماشینشو یکم دورتر پارک کرد خیلی خوشحال بودم اخه کس خفنی بود.منتظرشدم که بیاد بره حیاط مدرسه ولی نیومد.یکم رفتم نزدیکه ماشینش دیدم داره نگام میکنه سلام دادم بهش با سرش جواب سلاممو داد رفتم نزدیکش قلبم داشت میومد توحلقم شیشه رو داد پایین گفت بفرمایین کاری داشتین؟گفتم والا اگه زحمت نیست شمارموsaveکنین اینجاتابلوئه یه تک بزنین بگم کارمو.شمارمو گفتمو نوشت ولی تک نزد که گفتم جونه عزیزت بزنیاااااا گفت باشه میزنم.بعدپیاده شد رفت حیاط مدرسه که وقتی باسنشو دیدم حالم بدشد………….
بچه ها تعطیل شدنو تویه راهه خونه بودم که دیدم یه اس ام اس اومد وا کردم دیدم نوشته سلام شهلام…………کیرم درجا شق شد.

کلی اس ام اس زدیم بهم تویه چند ساعت که اسمت چیه چیکاره ای چرا بهم شماره دادی و از این حرفا.که گفتم میتونی صحبت کنی گفت آره زنگیدم گفتم ازدیروز که دیدمت رومخمی جیگر کلا همش فکرم پیشه تو بود واز این مخ زنیا که همه استادشن.ما بین حرفامون یه لحظه گفت من زنما رضا شوهردارم که انگار یه سطل آب یخ ریختن روسرم یه اااههییی کشیدمو تو دلم گفتم ریدم به این شانس بهش گفتم نمیخوام با زنه شوهردار دوس باشم(انصافا زنه شوهردار همش بدبیاری میاره).
که اونم گفت هرجورراحتیو خدافظی کردمن لعنت گفتم به این شانس.درست 1minدیگه اس داد اگه دروغ گفته باشم چی؟؟؟؟؟؟؟
گفتم بی مزه!!!!!!!!!!!گفت هر جورراحتی ولی من تازه طلاق گرفتم میخوای باورکن نمیخوای نکن bye.بعد گفتم مطمئن؟ گفت آره.بعد چندروز صحبت کردنو کس شعر گفتن حرفامون سکسی شد از اس ام اس سکسی بگیر تا سکس تلفنی.از اونجا که من پاره وقت کارمیکردم فقط جلومدرسه همو میدیدمو یکی دوباری بیرون که کمتر از 5minمیشد کار خاصیم نمیشد کرد چون بچشم تویه ماشین میشد.خلاصه رابطه ی ما تویه هفته ی دوم بود و حتی یه بارم سکس یا یه حال معمولی نکرده بودیم.

تا اینکه یه شب بابام به مامانم گفت که فردا صبح خواهرشوعمل میکنن صبح زود میریم بیمارستان تو کونم عروسی بود به شهلا گفتم که فردا صبح منتظرتمو با کمال میل قبول کرد.
رفتم حموم خودمو تمیز کردم تا فردا صبح هول هولکی نشه.شب تا صبح فکر اون کون نذاشت بخوابم.صبح داداشو بردم مدرسه شهلام دیدم دلم میخواست همونجا بکنمش.گفتم بهش الان میرم سره کار یکم دیگه میرم بیمارستان تا ببینم مامان رفته بیمارستان یا نه

ساعت 9:30کاروپیچوندم(کارم کمک حسابدار بود)رفتم بیمارستان مامان اونجا بود پدرم سر کار و خونه خالی در اختیار من تا شهلاجونمو جربدم.بهش گفتم 10:30منتظرتم.رفتم خونه اتاقو مرتب کردم یه قرص تاخیریم با چایی ترکوندم کلیم ادکلن زدم به خودم.زنگ زدم آدرسو گفتم بهش و منتظر شدم تا بیاد.محله ی مام خیلی باحاله هیچکی با کسی کاری نداره(راستی از شهلا جونم بگم 32 ساله موهاش زیتونی قدش متوسط وزنشو دیگه نمیدونم چاق یا لاغر نبود معمولی ولی باسنش که عاشقشم قشنگ تویه چشمه و سایز سینه هاش 75رنگه پوستشم تقریبا برنزه چون تو باشگاهی که میرفت 2بار سولاریم کرده بود کوسشم واقعاااااااا خدایی هلووووووو)
زنگ زد که سر کوچس داره میاد.زنگ خونرو زد من درو وا کردم رفتم به استقبالش همین که اومد داخل یه لب جانانه از هم گرفتیم.از پله ها که میرفت بالا پشت سرش بودم کونشو میدیدم دیوونه میشدم.بلاخره رفتیم اتاقم نشست رو مبل کنار تختم گفت به به عجب اتاقی چه بویه مست کننده ای که دوباره ازش یه لب کوچیک گرفتمو پالتو شالشو درآوردم رفتم واسش شیرینی بیارم.راستی یادم رفت بگم تویه راه واسش شیرینی ناپلونی گرفتم آخه شهلاجونم خیلی دوس داره.شیرینیو آوردمو 2تایی خوردیم………….

کنارش نشسته بودم یه لحظه با دستش محکم کوبید به پام گفت رضاااااااااااااااااااااااااااا!!!گفتم جونم؟گفت عوضی من 6ماهه سکس نداشتم چیکارمیکنی پس؟؟؟(2ماه بودازشوهرش جداشده بود 4ماهه قبلشم به خاطره خیانتای شوهرش باهاش سکس نداشته)همینو که گفت لبامو گذاشتم رو لباش بی انصاف جوری میخوردلبامو که کبود شدن همزمان کیرمو از رو شلوارک میمالید منم با یه دستم سینه هاشو میمالیدم اون یکی دستمم گذاشته بودم پشت سرش موهاشو ناز میکردم زیر گوشاشو میک میزدم گردنشو میبوسیدم.نشومدمش رو تختم تی شرتشو درآوردم واییییییییییی خداا 2تا سینه پرتقالی از پشت سوتین صورتیش داشتن بهم چشمک میزدن نمیدونم دیگه چطور سینه هاشو وا کردمو چقدر خوردم خودشم شل نبودن واقعا مثل مال پورن استارا بودن شیرینو خوشمزه طعم خاصی داشتن بدجور اه ه ه ه ه ه میکشید.
شلوارشو که خیلی تنگ بود با هزارمصیبت درآوردم شرتشو که دیدم فشارم افتاد اخه لامبادایه صورتی خیلی دوس دارم شرتش یکم خیس بود.پاهاشو دادم بالا شورتشو درآوردم بازشون کردم من از کس خوردن خوشم نمیاد ولی کسش خیلی خوشگل بود که وسوسه شدم چندتا بوسو لسیه کوچیک زدم بهش که یه اوووووووووووف اهییییییییی میکشید که ترسیدم صدامون بره بیرون پا شدم تو کامپیوتر آهنگ گذاشتم. بعد با دستم با کسش وررفتم انگشت وسطیمو تندتند میکردم توش.تقریبا 5minانگشت کردم تویه کسش که یه لحظه پاهاشو سفت کرد کسشو آورد بالا یه اه ه ه ه ه ه ه ه ه بلند کشیدو ارضا شد کلیم آبش اومد که یکمشم ریخت روی روتختیم که پاکشون کردم.

حالا دیگه کیر میخواست بدجور دیونه شده بود یه لحظه ترسیدم با خودم گفتم این روانیه هاااا.شلوارکمو دارآورد شورتمو که رسما پاره کرد کیرمو که دید گفت واااااااااااااااااااااااااااااای چه کیر باحالی(کیرم نه زیاد کلفته نه دراز 18 یا19 سانت میشه و انصافا خوشگل مثل بعضی کیرا زمخت نیست)چشتون روز بد نبینه انقد خورد کیرمو که داشت میکند از جاش تخمامو میکرد دهنش حشرش انقدبالا بود تا سوراخ کونمو لیسید وااااای چه حالی میداد.تی شرتمو درآوردم ماتش برده بود گفت عاشقه تنتم رضاااااااااااااااااااااااااااااااااااااا……الانم که الانه هروقت جلو مدرسه همو میبینیم میگه دلم میخواد بازوهاتو گاز بگیرم رضاجونم.
خلاصه بازوهامو کلی گاز گرفت با موهای ریز سینم ور میرفت سینمو چنگ میزد که بخاطر اینکاراش تا2 3 روز باشگاه نرفتم چون خیلی تابلوبود.خوابوندمش رو تخت بلند داد میزد رضاااااااااااا کیر میخوام زودباش رضااااااااا زودباش……اولش نمیخواستم کاندوم بزنم ولی از زیر تخت درآوردم دادم بهش اونم زد سر کیرم.کسش عینه کس دختر 15 ساله تنگ بود.سر کیرمویکم مالوندم به کسش بعد آروم کردم توش که با یه لحن حشری گفت جووووووووووووووووون بکن گلم تا ته بکن توش رضاجونم.منم تلمبه میزدمو با حرفاش بیشتر تحریک میشدم سینه هاشو میخوردم پاهاشو دور کمرم حلقه کرد وسرعت تلمبه هامو بیشترکردم.چون قرص خورده مطمئن بودم آبم دیر میاد ولی میدونستم وقتی از پشت بکنم آبم زود میاد اخه وقتی گرمای کون به کیرآدم میخوره چند برابر کس حال میده.واسه همین کسشوتا تونستم با انواع مدلها کردم که یه بارم ارضاشد.
حالا نوبته کونش بودکه گفت میخوام از کون بکنی درسته که دردش زیاده ولی چون همیشه با حسرت به کونم نگاه میکنی فدای سرت.وااااااااااییییییییی عجب کونی واقعا تک نمونه

عالیییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی.قمبل کرد بادستاشم لوپایه کونشو واکردمنم یکم کرم زدم اول با یه انگشت بعددوتایی حسابی سوراخشو واکردم.کیرمو گذاشتم رو سوراخش یهو تا ته کردم توش که انقد دردش گرفت روتختیو گازگرفتو اشکش دراومد بعد گفت عوضی یکم آروم که گفتم کون به این نازی جلومه آروم بکنمش؟؟یکم گذاشتم تا جا وا کنه آروم آروم تلمبه زدم بعد تندش کردم که بدجور داد میکشیدومیگفت جرررررررم بده رضاااااااو من کلی حال میکردم که نفهمیدم کی آبم اومد وتوش خالی شدالبته تویه کاندوما.بعدش یکم تو بغل هم درازکشیدیم من رفتم شاشیدم ولباساشو پوشوندمو یکم شیرینیو شربت خوردیمو راهیش کردم رفت.هنوزم باهاش درارتباطم انصافا خیلی هاته.امیدوارم خوشتون اومده باشه دوستان

نوشته: رضا

بازدید از تبلیغات و سایت وبکم سکسی یادت نره! ممنون

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پیمایش به بالا