ماجرای کیر من

 

سلام دوستان فک نمیکردم منم داستان بنویسم هومن هستم 24 ساله از تهران اولین تجربه سکسیمو سن حدود 18 19 سالگی تجربه کردم تا الان هم با 2 تا دختر و خانم سن بالا سکس داشتم ولی دوست زیاد داشتم قدم 179 وزنم 72 قیافم از 5 4 هست به خواطر ظاهرم و برخوردم و همچنین زبونم دخترای زیادی بهم پا میدادن برای دوستی . اولین تجربه سکسی من با دکترم بود دکتر روان کاو بود به خواطر مشکلات روحیم که از طلاق بابا مامانم پیشش میرفتم دکتر حدود 29 سال داره قدش کوتاهه ولی خوشگله .

ماجرای ما از اونجا شروع شد که دکتر یه سری تست برام اورد که تست بزنم داخلش در مورد سکس هم سوالاتی بود منم پر رو نبودم ولی از دکتر خوشم می اومد و خیلی به سکس فکر میکردم شروع کردم در این مورد به سوال پرسیدنو مثلا کنجکاو نشون دادن خودم دکتر هم خیلی مهربون تحویلم میگرفت بعده سه یا چهار جلسه بود فک کنم بهم شماره ایرانسلشو داد گفت که هر وقت خواستی میتونی تماس بگیری فک کنم گفته بود هر وقت مشکلی برات پیش اومد روحی باهام هر ساعت باشه میتونی مشورت کنی خیلی هوامو داشت همون ساعت که از مطب بیرون رفتم بهش پیام تشکر دادم خدایی اخر اخرا پول ویزیتش هم به زور میگرفت فک کنم همون شبش بود تماس گرفتم 10 20 دقیقه ای در مورد اتفاقایی که ناراحتم میکرد یادم افتاده بود باهاش حرف میزدم اونم سعی میکرد باهام شوخی کنه از شوهر نکردنش حرف زد میگفت کسی چرا منو نمیگیره و این حرفها البته به شوخی میگفت یکم با اس ام اس از ظاهرش تعریف کردم و موقعیتش که هر پسری ارزوشه و گفتم اگه سنم میرسید باهات ازدواج میکردمو این حرفا . این حرفمو خیلی کش داد هم شوخی کرد هم میگفت مواظب باش عاشقم نشی .
چند روز بهش اس ام اس یا گاهی زنگ میزدم صمیمی شده بودیم اون خودشو دکترم میدونست به این دلیل جراتش بیشتر از من بود راحت شوخی میکرد در مورد سکس ازم سوال میپرسید که تا حالا سکس داشتم یا نه منم سیاست به خرج دادم گفتم اره با 2 تا دختر سکس داشتم الکی گفتم تا حرفو باز کنم البته باورم نمیشد به دستش بیارم . از اون ماجرا یه روز گذشته بود باهاش اس میکردم بهش گفتم ماجرای سکسمو با اون 2 تا دختر تعریف میکنم ببین مشکله زود ارزایی دارم یا نه .
من نشستم با اس مثل داشتان براش توو 10 15 تا اس تعریف کردم که مثلا از کون کردمشون توو پارتی توو فاصله چند ماه از هم دکتر هم یا حالا باور میکرد یا دوس داشتو ادامه داستانو میگرفت بعدش برای اینکه خودشو حفظ کنه تلفنی برام تحلیل میکرد که این خوبه اون بده و این حرفا مثله مشاورا . بعده این قضیه دیگه روم باز باز شده بود اون باهام شوخی میکرد که نگیری دخترای مردمو بلا سرشون بیاریو این حرفا . منم جک های نیمه سکسی براش میفرستادم اونم میفرستاد .
یادمه یه بار ازم کتاب روانشناسی که میخوندمو خواست بهش به شوخی گفتم باشه برات میارم حالا میدی میخونی یا میخونی میدی . اونم اولش نگرفت چی میگم گفت اره میخونم بهت پسش میدم بهش فهموندم سر به سرش گذاشتم خیلی خندید درواقع بنفشه رو هم نشون داده بود دیگه ولی بعدا فهمیدم به خواطر موقعیتش نمیتونسته سکس کنه . حتی دیگه علنی بهش گفتم خیلی از اندامت خوشم میاد میخوام بغلت کنم اونم مثل همیشه با مهربونی جوابمو میداد میگفت اگه ما رو باهم بگیرن از کارم بیکار میشم میگن تو سنت کمه من از راه به درت کردم . خلاصه ول کن نبودم هیچ جا هم حاظر نبود بیاد به خدا بهم گفت خودشم دوس داره ولی نمیتونه . خلاصه کلی این دست اون دست کرد تا یه روز جمعه که دفترشو تعطیل میکرد همیشه باهام هماهنگ کرد بیام فایلای حذف شده لبتابشو ریکاوری کنم من خنگم بهش میگفتم حالا که منشیت نیست کسی هم نمیاد میتونم هان میتونم . اونم میگفت بده زشته . بلاخره پاشدم رفتم ازم با شیرنی پزیرایی کرد نشستم پای سیستمش و ریکاوریو نصب کردمو گذاشتم ریکاوری کنه بهش گفتم میزاری بغلت کنم اونم سرشو انداخته بود پایین با گوشیش متمرکز شد مثلا حواسش نیست من دستمو زدم به موهاش که از رو روسریش بیرون زده بود همون لحظه یه جوری شد تکون نمیخورد با اشاره بهم گفت برو اشپزخونه منم رفتم اشپزخونه همون که اومد پشت سرم بغلش کردم چندتا بوسه که کردم داشت از بغلم می افتاد زمین منم تا حالا با هیچکسی نبودم فکر میکردم داره فشارش می افته یکم میترسیدم اتفاقی براش بی افته از حال بره او این حرفا .

 

دستمو به باسنش مالیدم سفت بود شاید به خواطر اینکه ایستاده بود دست به سینهاشم زدم حالش بدو بدتر میشد . به جونم خودم دقیق یادم نیست اون روز بود یا دفعه بعدش بهم گفت شلوارتو بکش پایین . همون که شلوارو پایین کشیدم چشماش درشت شد بهم گفت عجب کیری داری اینو چیکارش کنم ادمو پاره میکنه فکر میکردم میخواد بهم روحیه بده که مثلا کیرت خیلی خواصه بزرگه . ساک زدنش کون دختر خارج از تصوراتم بودم کونش با دستم سفت بود ساک زدن هم دندوناش کیرمو خیلی اذیت کرد . از این به بعد کارمون همین شده بود هر جمعه صدام میکرم این دفعه ازش خواستم بکنمش حتی اسم کسشم نیاوردم مطمئن بودم از کس نداده بکرست . کونش چرب کردم با کرمی که داشت کیرمو به زور سرشو کردم توش اذیت میشد ولی نه مثله همه ولی تا نصف هم نمیزاشت بکنم توش خیلی دیر ابم می اومد حتی با اون همه تلنبه ابم نمی اومد از کونش که کیرمو در می اوردم دست به کیرم میزدم بیشتر حال میداد و یکم زور میزدم ابم می اومد . اخر اخرا که رفتم دانشگاه با دختر هم سن خودم اشنا شدم به امید اینکه مثل دکتر حال میکنم با دکتر به هم زدیم .

با این دختره هم چند ماه طول کشید ببرمش کافی نت دست مالیش کنم کون تپلی داشت بهش نمی اومد با سختی و اسرار تمام خونه اوردمش خوب لب بازی میکردیم عاشق لبام شده بود وقتی کیرمو نشونش دادم خیلی مست شد دستاشو گذاشت رو کیرش گفت هومن خیلی بزرگه حتی برام ساک هم زد باز اینم دندونش اذیتم میکرد ولی بد نبود با اسرار خواستم از کون بکنم هر چی فشار دادم نرفت تو . خیلی خوشم می اومد با سوراخ کونش با لبم بازی میکردم لبمو تا نصف توو سوراخ کونش میکردم حتی انگشتامو هم توش فشار میدادم ولی جایی برای کیرم نداشت حتی یه بار که باهم بودیم شهوتم زده بود بالا خیلی زور زدم از کون بکنمش خون اومد دیگه ادامه ندادم اخه خیلی هم دیر انزالم خیلی دیر با ساکو لا پاییو محالاته ابم 2 ساعته هم بیاد جوری که از پا می افتم با تلنبه زدن لاپای دختره . حتی خوده دکتره که کونش خوب باز شده بود یه ساعت . یه ساعتو نیم با غرق عرق ابم می اومد

اخرین نفر کس بود که تجربه کس رو باهاش ثبت کردم یه زن حدود 35 40 ساله بود باهاش یه طریقی اشنا شده بودم با هم قرار گذاشتیم و رفتم خونشون اصلا حال نداد زنیکه به محض اینکه پام خونش رسید گفت شلوارتو در بیار برو اون اتاق رو تخت دراز بکش زنیکه جنده فقط به سکس فکر میکرد باور کنین اصلا حس کردنشم پریده بود ولی دیگه اومده بودم همین که از شورتم کیرمو گذاشتم بیرون زنه گفت وای این چیه تو داری اصلا بهت نمیاد من ایجا بود دیگه باورم شد واقعا کیرم نرمال نیست فکر میکردم هم دکتره هم دختره ناشی بودم نتونستم بکنمشون سر جمع یه 20 30 باری باهاشون بودم حتی یه بار که رو کون دکتر زیاد فشار اوردم اونم زخمی شد کونش . بلاخره زنه ژله زد رو کیرم گفت اروم بزار توو کسم خوب نیست قسم بوخورم ولی دستشو تا اخر سکس از رو کیرم برداشت کنترلم میکرد که پارش نکنم خیلی خوشم اومده بود که کیر استثنایی دارم دوس دخترم از سفیدی کیرم با ساک زدنش حال میرد هم با گندگیش این زنیکه جنده زیرم حدود 45 دقیقه ای بود چند تا پوزیشنو باهاش انجام دادم اه و ناله میکرد گفت کسمو جر دادی . تازه کاندم گرفته بودم از نوع معمولی ابی تاخیریش هم بود ولی میدونستم دیر انزالم تاخیریشو نگرفته بودم زنیکه بهم گفت کاره خوبی کردی تاخیریا کیرو نمیزاره بلند بشه بهم گفت چی خوردی ابت نمیاد یا نه فکر کنم گفت چی زدی ابت هنوز نمیاد اوس کل از کس دادن خسته شده بود مجبور شدم رو کونش بشینم با دست ابمو بیارم خدایی حالم چند روزه بهم میخوره حتی عطری هم که زده حالمو بد میکنه ازش بدم اومد اومدنی همه لباس زیرامو انداختم دور . بهش میگفتم ساک بزن یا بزار از کون بکنمت . میگفت کیر حتی کوچیکم باشه نمیزارم از کون بکننم ساک هم نمیزد شاید مثلا احتیاط میکرده مریضی نباشه اخه اوس کل من به این سفیدی ترو تمیزی حتی یه سیگارم نمیکشم مرض دارم ؟. فکر کنم دیگه قید جنده رو زده باشم ولی تک پر رو میکنم کسی که با کیر گنده حال میکنه با بدن تمیزو خیلی با کلاس میاد به استقبالم برای سکس طولانی با پیش مقدمه طولانی . خوش باشین

نوشته: مستر گنده ملوسک

بازدید از تبلیغات و سایت وبکم سکسی یادت نره! ممنون

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پیمایش به بالا