ضربدری با زوج باکلاس

نمی دونم چرا از اول ازدواجمون کنه شده بود … می گفت هر کاری که می کنی منم باید بکنم . نمی ذاشت برم فیسبوک یاسایتهای سکسی . می گفت منم باید باشم منم باید بیام… اگه داستان سکسی میخونی منم باید همراه تو و در کنار تو بخونم . تا یه مدتی منم بی خیال این برنامه ها شدم . غیرتم اجازه نمیداد که اونم پا به پای من بشینه و این بر نامه ها رو ببینه و یا داستانها رو بخونه . از شانس بد من هر وقت من خونه بودم اونم خونه بود .. حالا گاه چی می شد که یکی دو ساعتی رو از شرش خلاص بودم. فرانک زن خوشگلمو میگم که دو سالی رو ازم کوچیکتر بود و بیست و پنج سال سن داشت . با یه اندامی نه چاق و نه لاغر .. صورتی گرد و تپل .. با سینه هایی نیمه درشت .. باسنی هم متوسط و خیلی هم حشری .. منم مردی نبودم که اهل زن بازی و دنبال این دختر و اون دختر بودن باشم .خلاصه دوتایی مون وقتی از سایتهای سکسی برمی گشتیم به رختخواب .. میفتادیم به جون هم و خیلی حال می کردیم .. اونم خیلی گیر بود .. هر وقت می رفتم تا با تصویر یه زن کون گنده حال کنم می رفت عکس یه مرد رو با کیر کلفت می آورد تا جبران کرده باشه .. ولی یه خوبی سایت های این جوری اینه که بیشتر برای مردا ساخته شده. اون خیلی حسادت می کرد با این حال من دوست نداشتم که اون عکس لخت مردا رو ببینه . هر وقت به یک متنی می رسیدم که از سکس ضربدری و داوطلب بودن برای اون می گفت فوری از اون صفحه خارج می شدم تا یه وقتی زنم تحریک نشه .

 

تا این که یه روز حس کردم که دیدن این همه عکسای سکسی و خوندن داستانهای تحریک آمیز در کنار فرانک طوری رو من اثر گذشته که هوس زن دیگه ای رو کردم . ولی نمی شد از دست این زن در رفت .یه روز که اومدم خونه تا را رو ندیدم . ظاهرا داشت دوش می گرفت .گفتم بدون سر خر برم و سری به این سایتها بزنم .اوه چی می دیدم .یه زن و شوهر بالای چهل سال داوطلب سکس ضربدری شده بودن .. زن قالب کون وکس و سینه ها و مرد هم عکس کیرشو گذاشته بود ..اوه عجب چیزی بود این زنه . با این که فرانک خیلی خوش اندام بود ولی کون برجسته و اندامخوش این زن منو حشری کرده بود .. اونا درخواست سکس ضربدری رو داشتن …فرصت برای فکر کردن کم بود . تحریک شده بودمبه این که من و فرانک بریم وبا اونا سکس ضربدری کنیم . کیر من پنج سانتی بزرگتر از کیر اون مرد نشون میداد . این طور هم نوشته بودن که زن عاشق کیرکلفت و درازه و اندازه کیرحداقل باید بیست سانت باشه .. . یه دستی به کیرم کشید یه نگاهی به اون کون خوشگله انداختم تا کیرم شق شه .. کیرمو اندازه گرفتم و 21 سانت بود ..

فوری از خونه رفتم بیرون . رفتم به یه کافی نت تا واسه این زن و شوهر ایمیل بدمو ازشون کمک بخوام .. که واسه به راه آوردن فرانک با من همراهی کنن . یه خورده می خواستم فکر کنم که چی بنویسم . و دیگه در منزل فرصت فکر کردن نداشتم .چون فرانک از حموم میومد بیرون .
خلاصه رفتم به یه کافی نت و تا میتونستم پیام دادم .. یه ساعتی هم اون جانشستم ولی جوابی دریافت نکردم . وقتی بر گشتم خونه تا را رو دیدم که جلوکامپیوتر نشسته اتفاقا داره بههمون صفحه ای که سعید و سپپیده اون زن و شوهرچهل سال به بالا در خواست سکس ضربدری کردن نگاه می کنه . .. ..
-وحید خان .. تو منزل بودی ؟
-چی بود ..
-کی بهت گفت وقتی من نیستم اینو روشن کنی ..
-پس تو چرا روشنش کردی
-واسه ما فیلم نیا .. ببینم این زن و شوهر چیدارن میگن ..
-هیچی به درد تو نمی خوره .. به درد ما نمیخوره ..
-من نمی فهمم تو داری چیکار می کنی . این روزامثل گذشته به من توجه نداری. قدر منو نمی دونی . من باید یه جایی ازدواجمی کردم که قدر منو بدونن .یه مرد میانسالی که واسم ارزش قائل شه .. بد جوری هوس کون اون زنه رو کرده بودم ..فرانک هم تازه از حموم اومده بودو خیلی حشری به کیر اون مرد نگاه می کرد .نسبت به اول ازدواج کمی گستاخ وبی پروا به نظر می رسید . با این که منم خیلیحشری بودم سعی کردم خودمو بیحوصله نشون بدم . رفتم تو خط فیلم ..
-من نمی دونم چطور بعضی زن و شوهرا چه جوریراضی میشن که تن و بدن خودشونودر اختیار یک زوج غریبه قرار بدن . چه طورحاضر میشن که ببینن زوجشون بایکی دیگه در ارتباطه .فرانک : خب معلومه وقتی بخوان به زندگیشونتنوع بدن همینه دیگه . اصلا چه ایرادی داره !
-فرانک اصلا از این صفحه خارج شیم . این چههیکلیه که این زنه داره ..حالمو داره به هم می زنه ..فرانک یه نگاهی بهم انداخت و گفت اتفاقالیاقتت به همیناست تا قدر منو بهتربفهی . همون شوهرشو می بینی ؟! اگه اون جای توباشه می دونه که چه رفتاریباهام داشته باشه .. راستش می خوام یه چیزیبگم می ترسم دعوام کنی
-نهحرفتو بزن ..
-نمی دونم چرا ولی یه حسی بهم میگه اگه ما یهسکس ضربدری داشته باشیم تواخلاقت عوض میشه .. زندگی زناشویی ما هم یه سرو شکلی به خودش می گیره ..مثلا همین زوج چطوره .. تو برو با این زن حالکن تا قدر منو بفهمی ..شوهرشم به من حال میده تا بفهمی که مردم چهجوری قدر زنت رو می دوننکبکم داشت خروس می خوند . یعنی این نقشه منگرفته ؟ اگه اون می دونست که مناز ته دلم راضی هستم شاید همچین پیشنهادی رو نمی داد . ..
-عزیزم .. فدات شم وحید . قبول می کنی ؟ اون وقتبهت اجازه میدم خودتتنهایی وقتی من خوابم به هر سایتی که دوستداری سرک بکشی …
-فرانک منو مجبورم نکن .. ولی باشه به خاطراین که نشون بدم چقدر دوستت دارمباشه .. ولی می دونستم که زنم کس خل شده . چوناین از کس خلیه که یه زنیکیر کلفت و با حال بیست به بالا رو با یه کیروا رفته پونزده سانتی عوض کنه.. نمی دونم شایدم می خواست سکس نرم تریداشته باشه .. به هر حال جورشدن بر نامه هم به همین سادگی ها هم نبود . ..یه هفت هشت روزی رو قبل ازرفتن به خونه هومن و نازنین کلی با هم چتکردیم . منتها من سعی می کردم پیشزنم خودموزیاد مشتاق نشون ندم . آخه اون دوست داشت فکر کنه که زرنگ بازی درآورده شرایط به نفع اونه . من در میدون عمل باید خودمو نشون می دادم . فرانک بیشترین درد رو وقتی تحمل می کرد که می خواست به من کون بده .. وقتی به خونه هومن خان رفته اون دم و دستگاهشونودیدیم سرمون سوت کشیده بود ودهنمون وا مونده بود .. عجب تشکیلات و. عجب خونه ای .. یه خونه ویلایی وشیک .. به یه حالت دوبلکس .. ظاهرا چند تا خدمتگزار هم داشتن .. من نمیدونم اینا با این همه دک و پزشون چه جوریدرخواستشونو به سایت داده بودن .شاید نمی خواستن پیش در و آشنا تابلو شن .وااااایییییی نازنین چی شده بود… خیلی خوشگل تر و ناز تر از اونی بود که فکرشو می کردم .

 

باورم نمی شد که چهل و دو سالش باشه یعنی پونزده سال بزرگتراز من . یه پیرهن یکسرهآلبالویی از کناره چپ تا بالای پا چاک داربه تنش کرده بود که از قسمتسینه یه چاکی داشت که نیمی از سینه هاشو نشونمی داد .. مژگان درشت ابروهایکشیده .. موهای صاف و مشکی و جمع شده پشت سرش… روژ قرمز براقی که لبهاشوکلفت و هوس انگیز نشون می داد .. دلمو بردهبود . کیرم یه وری شق شده بود.. نازنین اومد طرف من . لباشو گذاشت رو لبام. با یه بوس کوتاه به من سلام داد . از اون طرف خیلی حال کردم که هومن همچین تیپی داره . یه مردی قدکوتاه و طاس با دماغی استخونی و چهره ای معمولی که حس کردم نازنین فقط به خاطر پولشه که زنش شده .. فرانک ماتش برده بود. فکر کنم انتظار یه مرد خوشتیپی رو داشت .. خوش و بش ها رو کردیم و شام مختصری هم خوریم . حس می کردم نازنین خیلی خوشحاله . اونا می گفتند کهایناولین تجربه ضربدریشونه .. بعداز شام رفتیم به یه اتاقی که اگه بگم پنجاهمتر زیر بناش بود اغراق نگفتم. یه تخت شیک و مدرنی هم در این اتاق قرارداشت که فکر کنم هشت نفر راحت میتونستن روش بخوابن .. هومن و نازنین با اینکه می گفتن اولین تجربه سکس غیرخودشونه ولی خیلی راحت لباساشونو در آوردن..فرانکی شیر کش و پلنگ کش ماتش برده بود .. منم لباسامو در آوردم . ما مرداحالا فقط یه شورت پامون بود . نازنین هم یه لباس خواب توری لیمویی رنگ بهتنش کرده بود که اون زیر شورت وسوتین مشکی و فانتزیشو خیلی زیبا نشون میداد . پوست بدنش از سپیدی برق میزد .. ولی برق چشای خوشگلش بیشتر بود . کیرم به طرز وحشتناکی اومده بود جلو.. هومن به کیر ورم کرده من زل زده یه نگاهی به زنش انداخت و گفت :
-ببینم نازنین جون چیکار می کنی . تو کههمش آرزو داشتی با یکی غیر منحال کنی .. و یه کیر کلفت تر بخوری می تونیجوابگوی وحید خان ما باشی یا نه؟ پیش مهمون ما شرمنده مون نکنی ..
-دشمنت شرمنده باشه آقا هومن . فدات شم که اگه دنیارو بگردم شوهری به خوبیتو گیرم نمیاد .هومن مثل خر کیف می کرد . یه نگاهی به فرانک انداختم و رفتم نزدیکش .. آروم بهش گفتم عزیزم تو نمی خوای لباساتودر آری ؟یه جوری لبامو ورچیدم که یعنیع زیزم تو آبرومونونبر دیگه.
-باشه .. ولی تو این کارو بکن .. من نمی دونم .آخه عادت ندارم .
-مگه ما عادت داریم ؟ دیگه اومدیم یه حالی بکنیم و یه تنوعی به زندگیمون بدیم . چقدر اسیر قید و بند های اجتماعی باشیم ؟ هر چند سپردن فرانک به دست یک مرد غریبه واسم غریب می نمود و دلم نمیومدولی نمی دونم چرا یهو این مثال یادم اومد که می تونستم از زبون هومن بیان کنم .. اسبو دادم خر گرفتم از خوشحالی پرگرفتم …

 

آدم زن به اون توپی وخوشگلی و خوش اندامی داره و میاد یه پلهپایین تر ؟ همین مثالو میشه بهنحوی از زبون زنم فرانک بیان کرد .. آخه من دراین جا حکم مرد بر تر روداشتم . فرانک خودشو کمی جمع و جور کرد . ولیمن واسه این که دیگه کاروتمومش کنم و یه وقتی زنم وسط کار دبه درنیاره .. حتی شورت و سوتینشو درآوردم .. فرانک دو تا کف دستشو گذاشت جلوی کسشو گفت ایییییییی ایییییشششششداری چیکار می کنی وحید .. بده .. زشته .. ما روداری سه تایی مون شکممونوداشتیم و از خنده روده بر شدیم . فرانک همفهمید که سوتی داده من و نازنین رفتیم یه سمتتخت و هومن و زن من رفتن به سمت دیگه اش ..خوشماومده بود . فرانک اصلا کیف نمی کرد .. دیگهرودر بایستی با فرانک رو کنارگذاشتم . می دونستم که دیگه اون حرف بزن نیست. باید نشون می دادم که منم می تونم حال کنم و لذت ببرم . نازنین به دمررو تحت افتاده بود .. کون برجسته اش زیبایی خاصی به اون محیط بخشیده بود . زیبایی از این نظر که منوبه اوج هوس رسونده بود . سعی کردم به سمت چپم نگاه نکنم و حواسم پرتنشه .. توجهم فقط به کار خودم باشه . لباس خواب نازنین رو دادم بالا .. واونو از سرش در آوردم . سوتینشو باز کردم .لبامو گذاشتم رو شونه هاش ..
-عزیزم خیلی خوشگلی و آبدار ..
– نشون بده که چقدر تشنه ای وحید ..
-مگه نمیبینی. ؟ حسش کن . حسش کن ..
-فقط از نگات ؟ لمسم کن . لمسم کن ..

انگشتامو روی پوست لطیف و پشتش می کشیدم ..حالا نوبت شورت فانتزیش بود کهاونو از پاش در آرم . تصادفا سرمو بر گردوندمبه طرف چپ … هومن هم منودید و یه چشمکی بهم زد که معناش این بود کهزنشو سر حال کنم و تا این جایکارم خوب بوده .. من که هنوز کاری نکرده بودمولی می تونست بفهمه که روحیهزنش چقدر شاده .. با دندونام چند بار شورت نازنین رو کشیدم پایین و زبونمواز نوک و از پهنا کشیدم رو کونش . جفت دستامورو کونش گذاشته و پس از بازکردن شکافش زبونمو اون وسط به حرکت در آوردم…
-اووووووههههههه وحید .. وحید .. من کیر میخوام .. من کیر می خوام .. از سمت چپ فقط صدای هومن چهل و پنج ساله رومی شنیدم که به فرانک می گفت چه کس تنگی داری ! چه کس تنگی داری .. یه نگاهی بهکس سفید و تپل و برقانداخته نازنین انداختم . درسته که کس اون گشاد تر از کس فرانک بود ولی به هیکلش میومد و اینو هم باید در نظر داشت که نازنین هفده سال بزرگ تر از فرانک بود . نازنین رو کرد . شورت منو در آورد .. حالادو تایی مون کاملا لخت بودیم . اون طرف کیر شق شده هومن و هم می دیدمکه فرانک خیلی خونسرد دستشودورش لول کرده بود . و با کیرش بازی می کرد .نازنین هیجان زده کیر منو گرفتبه دهنش هومن : آقا وحید خیلی خوش شانسی .. ماباید لفظی بدیم تا این نازنین کیر ما رو ساک بزنه .. یه نگاهی به فرانک انداختم ولی اون نگاهش متوجه من نبود .. با این حال گفتم فدات آقا هومن فرانک هم خیلی خونگرمه وبا حال ساک می زنه .. دیگه فرانک هم شروع کرد به ساک زدن … نازنین در حال ساکزدن کیر من بود که ازش خواستم یه استیل سگی به خودش بگیره .. چون کیرمن هوس کس و کون داشت .کیرمو از همون پشت کر دمش توی کس نازنین …
-آخخخخخخخخ آخخخخخخخ کسسسسسسم کسسسسسسم .. هومن کف می زد ..
نازنین : هومن تو به فرانک برس .. بهش حال بده .که بازم خوشش بیاد و بیاداین جا … حواست به منه ؟هومن : عزیزم لذت می برم می بینم این جور داریحال می کنی .. منم خیلی خوشممیومد .. سوراخ کون نازنین هم به من چشمک می زد . پهلوهای پر نازنین .. شونه های تپل.. کمر یکدستش .. و موهای خوشگلی که پشت سرشجمعشون کرده بود .. چقدر ازاستیل کیرم در ترکیب با کون گنده اون خوشم میومد که حداقل پونزده سانت ازکیرمو می کردم توی کسش و همونو می کشیدم بیرون .. خیلی بهم حال می داد ..از اون طرف تازه ناله های خفبف فرانک رو میشنیدم که از هومن می خواست اونومحکم تر بکنه . از بس اونو با کیر کلفت گاییده بودم کیر هومن کم آورده بود. ولی می دونستم به خاطر تنوع هم که شده دارهحال می کنه .. نازنین از عقب کونشو به سمت کیر من می فرستاد و من هم کیرموبه سمت جلو پرت می کردم ..
-بکش بیرون .. بکش بیرون ..کیرمو کشیدم بیرون .. فکر کردم دردش گرفته ولی نازنین با کف دستش چند بارکوبید به کسش و آب کسش با فشار خالی شد ..
-اووووووففففف چقدر مزه داره کیف داره ..جووووووون جوووووووووونجووووووووون .. طاقباز کرد و ازم خواست که کیرمو از رو بروبکنم توی کسش .. بغلم کرد محکممنو به خودش فشرد .. کیرم طوری طوی کسش قفلشده بود که تکون بخور نبود ..دیگه کیرم به حد انفجار و فوران رسیده مثل کوه آتشفشان مواد مذابشو ریختبیرون . آبم توی کس نازنین خالی شد ..اون طرف هومن حرکات مختلفی رو روی زنم پیاده می کرد . دیدم داره کس زنمو لیس می زنه..
-آههههههه هومن .. ارضام کن .. نزدیک شدما ..اوووووفففففف ..دستاش رو سر طاس هومن قرار داشت .. دیگه سر پرموی من نبود که موهامو بکشهو هوسشو کنترل کنه .. نازنین اسیر کیر من شده بود ..
-بگو چی می خوای ..ونو یه دور بر گردوندم .. دمرش کردم . دستموگذاشتم زیر کمرش و اونو آوردم بالا . خیسی کس نازنین رو به روی کونش کشیدهو کیرمو گذاشتم روی کونش .. سینه های درشت نازنین رو هم آروم آروم چنگشمی گرفتم تا اون درد کمتری رودر ناحیه کونش حس کنه .. صدای فرانک رو میشنیدم که به هومن می گفت تو چراحواست به اون طرفه حالا شوهرم داره تو کونزنت می کنه .. بذار بکنه .. توبه کار خودت برس .. از وحید بی غیرت یاد بگیرکه اصلا در بند من و تو نیست. حالتو بکن …خوشم میومد حرص خوردن فرانک رو می دیدم . به زحمت نصف کیرمو کردم توی کون نازنین .. روحم , جونم , عمرم تازه شد . حال کردم . زندگی و تنوع و عشق وهوس به این میگن . خوراک واقعی کیر من همین نازنین جون بود .. قشنگ به قالب بر جسته کونش نگاه کرده و واقعا چی درست کرده بود این نازنین .. داشتم خوببه دو تا قاچ و برش کونش نگاه می کردم که ببینم چه جالبه که کاملا یه اندازه اند . هر چند مال بقیه هم همینه ولی فقط دوست داشتم نگاش کنم .کیرمو می کشیدم عقب و سوراخ کونش باز تر میشد کیررو به سمت جلو حرکت داده بسته شدن سوراخو می دیدم.. چه صحنه های پرشکوهی .. لذت بخش .. اعصابموآروم می کرد . نازنین با کف دستش مرتب می زدبه کسش .. من انگشتامو فرو کردمتوی کس نازنین و با حرکات سریعم اونو ارگاسمش کردم و این بار توی کونش خالیکردم .. اون طرف دیدم هومن و فرانک همچنان مشغولن .. و هومن رو سینه های فرانک خالی کرده .. ..

 

خوشحال شدم که توی کسش خالی نکرد . با این که زنشوحسابی کرده بودم ولی نمی دونم چرا دوست نداشتم توی کس فرانک خالی کنه ..فرانک لباشو ور چیده بود و با اشاره طوری که هومن و نازنین نفهمن بهم گفت که برم سمتش . انگار تازه قدر کیر منو فهمیدهبود .. هومن نتونسته بود ارضاش کنه . منم حالیش کردم که زشته . الان دیگه هومن همه کاره و اختبار دار اونه.. ولی واسه این که بعدا رفتیم خونه رو من منت نذاره گفتم آقا هومن اگه ایرادی نداره یه سکس دو به یک هم داشته باشیم..
نازنین : من حوصله کیر شوهرمو ندارم . تو بروطرف زنت . ولی باید قول بدی که جون داشته باشی و بازم بیای طرف من .. ..
رفتم زیر زنم فرانک دراز کشیدم و اون اومد رو کیرم نشست ..
-آخخخخخخ آخیشششش .. اووووووففففففف .. داغ کرده بود و چاره درد و داغی اون کیر من بود … هومن هم رفت یه کرمآورد و مالوند به سوراخ کون زنم و کیرشو فروکرد توی کون فرانک . از اونجایی که فرانک به من کون داده بود تونست کیرهومن رو تحمل کنه ..

 

-جاااااااان .. فدات شم ..نازنین هم با لذت اومده بود جلو و صحنه گاییده شدن زنم توسط دو تا کیر رو به خوبی ورانداز می کرد .. فرانک لباشو گذاشته بود رو لبام و منم به سرعت میکردمش . می خواستم نشونش بدم که باید قدر کیرمنو بدونه . حس کردم که ارضاشده .. چون از دو طرف کسش یه مایعی در حالبیرون ریختن بود .. آب کیرهومنو دیدم که داره یواش یواش میاد پایین .اون توی کون فرانک خالی کرده کیرشو کشیده بود بیرون .. ولی زنم از من آب میخواست . کسش تشنه بود .نازنین شیره منو کشیده بود ولی به خودم فشارآوردم تا چند قطره ای رو توی کس فرانک خالی کردم .. .

 

نوشته: سالار

بازدید از تبلیغات و سایت وبکم سکسی یادت نره! ممنون

116 دیدگاه دربارهٔ «ضربدری با زوج باکلاس»

 1. بچه ها من یه دوست پسر دارم با هاش همه جوره حال میکنم واون همه جوره باهام حال میکنه ولی تو سکسهامون همیشه ازم میخواد دوست صمیمیش هم اگه دوست دارم شریک سکسهامون بکنیم منم دوست دارم تجربه کنم ولی میترسم عشقش بهم کم بشه یا اصلاً از چشش بیفتم بچه ها توروخدا جواب بدین منتظرم

  1. دو نفری فشار رو تو زیاد میشه میتونی تحمل کنی مواظب خودت باش ….

  2. سلام.منم خیلی این حالتو دوست دارم.تو باید ببینی که دوست پسرت بی غیرته یا نه اگه هست بی تردید برو و اون همیشه تو رو دوست داره
   اگرم خواستی من در خدمتت هستم
   09381528020

   1. سسلام من سعید 34ساله وساناز 23ساله دنبال زوج ظربدی وحشری میگردیم ساکن ترکیه .امیر جان ما هره دوشمارا دوس دارم وسکس میخایم باهم ااین شماره وایبر وستاب 00905357288880 تمارس روی وایبر تا همرا ببینم عزیزم سلام به خانمت برسونید بکو یک هدیه طلا براش میکیرم

  3. من وخانمم عاشق سکس ضربدری هستیم اما زوج قابل اعتماد گیرم نیومده

   1. مسعود حشری و رمانتیک

    خب بیا سه نفره بریم تو کارش تا نفر چهارم بیارم براتون

   2. سلام بچه ها ما موافقیم اما اعتماد سخته خیلی دوست داریم با یک خانواده باشخصیت اشنا بشیم اگر باشه

   3. سلام ماهم زوج هستیم 28و24از اصفهان تجربه نداریم ودنبال یه زوج محترم وقابل اعتمادیم 9393343450

  4. عزيزم اگه دوست داشتي در خدمتم كه كستو تا حد ارضا شدن بليسم بعدشم بكنمش اگه دوست داشتي پيام بده فدات بوس بوس [email protected]

  5. شمبول کوتاهه

   مدام ازش سوال کن که “چطوری به سکسمون تنوع بیشتری بدیم….” ؟

  6. سلام.عزیزم بدون شک از چشش میافتی خودم کاره ۳نفرم میتونم انجام بدم تنهازندگی میکنم بچه خوزستانم از اصفهان۰۹۱۶۲۱۰۹۹۰۲

 2. دو نفری بهت فشار میاد مواظب خودت باش. اگه تجربه کردی حتما بنویس…

 3. منم دوست دارم ضربدری رو
  اخ که چه حالی میده زنت جلوت زیر یه نفر دیگه ارضا بشه
  من حمید هستم 29 ساله زنم مهناز 26 سفید سینه 85 کون تپل لامبادایی بپوشه دیوونه میشی هرکی خواست بیاد یاهو

  1. سلام اگه دوست داشتین سکس ضربداری کنین پی ام بدین ایدی لاینمه matin007a

   سلام اگه دوست داشتین سکس ضربداری کنین پی ام بدین ایدی لاینمه matin007a

   1. سلام افشين هستم ما هم پايه سكس ضربدري هستيم پايه بوديد به شماره من 09125441942 اس بده يا تو تلگرام بزن

    1. خودم میام زنتونو میکنم اگه خواستین ورزشکارم کیرم 26 سانتو خیلی کلفته کوس و کون زنتونو جر میدم فقط باکلاس و خوش اندامو جوون باشه زنتون و اهل دوستی و گردش و…09149730437

  2. سلام خوبی اهل کجایی هستی شرایط ما مثل هم هست چطور میشه باهم آشنا بشیم

  3. سلام یه پیام تل بزار بیام زنتو. ارضا کنم .قابل اعتماد وحرفه ایم.09366370636.این شماره تلگراممه

 4. سلام من امیرم 29سالمه و زنم 26ساله دنبال زوج خوب میگردیم واسه سکس ضربدری09214326679

 5. سلام ۲۸ سالمه ۱۷۰ قد ۶۶ وزن دنباله یه خانوم متاهل واسه سکس یا دوستی هستم اس بدید کاملا داغ و حشری هستم دنباله یه رابطه عاطفی فقط خانوم متاهل یا سن بالا اس بده خانومایی که دنباله شارژن اس ندن
  سکس چت هم هستم فقط خانوم اس بده
  خودمم متاهلم
  ۰۹۳۵۶۴۹۱۲۰۳

 6. علیرضا

  منم عاشق سکس ضربدری هستم خودمم متاهلم ولی زنم خیلی مذهبی و چادری اصلا اهل این کار نیست من خیلی دوس دارم یکی دیگه بکنتش ولی حیف نمیشه

  1. سلام من و همسرم هم مذهبی هستیم ولی با یک روش می شه این کار رو کرد اگر پایه هستی به من ایمیل بده. ما زوج جدی هستیم و با هم حرف می زنیم. حتی خواستی می تونه همسرم راضی اش کنه.

  2. سلام میشه ب ایمل من پیام بدین منم همینطور ولی راهی دارم بشه راضشون کرد

  3. سلام منم مثل علیرضا هستم خودم دوست دارم ولی میترسم به زنم بگم دوست نداشته باشه زنم خیلی بدن قشنگی داره نرمه

 7. سلام دنبال خانم باشخصیت از هرجای ایران باشه میگردم واسه سکس ودوست بودن ممنون میشم یکی بهم اس بده از اهوازم اسمم رضاست 25سالمه مجردم

 8. سلام به همه،اگه زوجی ازمشهدهست که دوست دارن بایه مرد دیگه سکس داشته باشن،ایمیل بزنن بهم. خانمم اگه اهل دوستی ازمشهد هست ایمیل بزنه.
  Saeed. [email protected]

 9. مهرداد

  سلام
  من یه خانم واسه صیغه میخوام
  اگه هم زوج ها خواستن میتونند یه مرد تو رابطه‌اش اضافه کنن
  فقط آخر هفته
  عزیزان خرمشهر و اباداني
  لطفا
  تماس
  بگیرید
  09169311315

 10. سلام ما زوجیم 30و26 از شهرستان غرب کشور…پایه mfmپولی هستیم دومیلیون میگیریم واگه اعتماد کنیم پایه مسافرت باهزینه پارتنر هستیم
  ایدی لاینsm1760
  ایدی تلگرامresa17
  فقط دوستانی که میتونن بیان خونمون درخدمتیم .وقبلش باید وب بدن تا خانوم پسند کنن مااصلا عکس نمیدیم فقط وب تصویری

  1. سلام رضا
   خوبی؟
   منم از غرب کشورم. من با کمال میل در خدمتم.
   با من تماس بگیر. (در ساعت اداری با شماره من تماس بگیر)
   09013727601

  1. ممیلاد

   سلام زوج هایی که تمایل به سکس ضربدری دارن پیام بدن ..مجردها پیام ندن لطفا اهل سکس سه نفری نیستیم ..فقط ضربدری
   میلاد۳۳….فروغ۲۹
   ای دی تلگرامm616161m@

 11. من امیرم 34 سالمه زوجهایی که دنبال یه نفر برا سکس شون هستند با من تماس بگیرند ممنونم 09129323925

 12. داریوش۲۲۲

  سلام مجردم ۲۸ ساله از (کرج) اگه زوجهایی مایل ب سکس mfmبودن من هستم تو هر سنی باشید من هستم 09199620171

 13. زوج واقعی از اصفهان یا اراک واسه سکس ضربدری بهم پیام بده امید ۲۹ و سمیرا ۲۶ .ایدی تلگرامم @omid6421

 14. من فریبا 30 و همسرم رضا 35 مایل به دوستی با زوج مودب و قابل اعتماد از تهران—موازی و ضربدری

  1. ما هم زوجیم طرفدار موازی و ضبدری مایل هستین ایمیل کن فریبا خانم ممنون

  2. سلام وقت بخیر
   ما هم دنبال زوج با شخصیت برای دوستی و رفت و آمد هستیم اگر تمایل دارید ایدی بزارم

 15. سلام.من ی دوس دختر دارم دوس داره سه نفره سکس کنیم.پسرای حداکثر 20 ساله تلگرام پیام بدن
  09039572461

 16. ماهانتحصیل کرده و مجرد هستم. در خدمت زوج های با شخصیت اصفهانی هستم. تلگرام9331600184

 17. سلام. ما زوج هستیم . دنبال یه زوج بافرهنگ مثل خودمون میگردیم. تجربه هم نداریم. دنبال دردسر هم نیستیم. فقط دوستی و سکس. اگه کسی بود پیام بدد. اینم جیمیل ماست. Bardia121uz

  1. مهرداد

   سلام مهردادونازی هستیم33و26بافرهنگ.دنبازوج بافرهنگ مث خودمون هستیم

   1. من وزنم پایه ایم دوست عزیز، ماام دنبال دردسر نیستیم 26من وخانمم 20سالشه

    1. من وحید از کرج هستم پایه همه جور کردن عشق حالم خونه ام از خودم دارم تلفن
     ۰۹۱۲۰۳۶۶۸۰۴
     مهندس وحید رفیعی

     1. سلام سینا جان ماهم زوجیم 34و26درخدمتیم اگه تمایل داریدبااین شماره زنگ بزنیدمن امیدعلی 09363492526

   2. سلام اگر تهران هستيد پيام بديد از آشناييتون خوشحال ميشيم
    09125778055

  2. ما هستیم تلگرام پیام بده۰۹۱۲۵۹۵۹۵۴۶البته باید یی مقدار رو همسرم کار کنم

 18. مهرداد

  سلام. زوج های عزیز که دنبال نفر سوم میگردند پایه هستم.۳۲ساله.مطمئن و تحصیلکرده ۰۹۳۰۸۱۳۰۵۵۹ اهوازم

 19. سلام زوج هستیم دنبال یک زوج خوب ومطمین واسه ضربدری میگردیم زوج پایه پیام بدن فقط تلگرام مجرد بلاک میشه فقط زوج ممنون @saAamjoon3537

 20. مهرشاد

  سلام من وهمسرم پایه دوستی و …..
  خواهشا با معرفت و با فرهنگ ….
  من ۳۴ و همسرم ۲۹ ساله
  ایدی تلگرام @ shadmehr

  1. سلام من هستم پایه همه چیز هستم دهنم قرص قرصه خیالت جمع دوست داشتی بزنگ09124471098 جوادم

  2. رضا و پریا

   سلام من و همسرم مدتی هست که بدنبال زوج مناسب برای تجربه سکس ضربدری هستیم اگر تمایل داشتید پیام بزارید.
   [email protected]

 21. با سلام لطفا از شیراز پارتنر با شخصیت خواستید در خدمتم.کسری 32 ساله.

  یا اگه ضربدری پایه بودید دوست دخترم هست.
  لطفا ایمیل بزنید ب. [email protected]

 22. سلام زوج های که تمایل به رابطه ضربدری دارند پیام بدن
  ای دی تلگرام
  mmoslem61@

 23. اگه دنبال نفر سوم‌میگردید من هستم‌.
  خوش اندام
  و قابل پسندیدن برای زوجتون

 24. از تهران با جا کسی هست که بخاد با من و دوست دختر نازم سکس سه نفره توپی را تجربه کند… خاهشا از تهران با جا و توانایی مالی بالا باشه. لطفا ایمیل بزنید
  [email protected]

  1. بنده ۳۴ ساله ساکن تهران با قد ۱۹۰ و وزن ۹۰ کیلو و تیپ خوبی دارم

 25. Alireza esmaeili

  سلام دوست عزیز…
  جسارتا واسه دوستی اینجا پیام گذاشته بودین…اگه هنوزم تمایل دارین بنده در خدمتتونم…اهل مشهدم،۳۲ساله و مجرد…قد ۱۷۸،وزنم ۸۷

 26. سلام ما زن و شوهر هستیم از تهران
  دنبال یه زن و شوهر تحصیل کرده و با کلاس هستیم
  ترجیحا بچه ها داشته باشن و خانواده کامل باشن مثل خود ما
  لطفا فعلا فقط ایمیل کنید به:[email protected]

  1. سلام امین هستم تهران نفر سوم میشم باشخصیت و معتمد ۳۱ سالمه 09192493308 واتس اپ یا اس ام اس ممنونم

 27. سلام و ارادت
  زوج شمال تهران برای دوستی و مسافرت داخل و خارج تحصیل کرده خانواده دار با کلاس و توان مالی خوب
  فقط زوج لطفا

 28. سلام و ارادت
  زوج شمال تهران برای دوستی و مسافرت داخل و خارج تحصیل کرده خانواده دار با کلاس و توان مالی خوب
  فقط زوج لطفا
  [email protected]

 29. منم درد شما رو دارم نمیدونم جیکار کنم خیلی هم بهش میگم میگه میترسم عادت کنم به این کار .

 30. درود بر دوستان زوج هستیم از کرج 32 و 28 ساله دنبال یه زوج با شخصیت با کمالات و خوش گفتار حتما بچه دار و ترجیحا کارمند باشه ، دارای صداقت و معرفت برای یه دوستی و رابطه زیبای بدون شیله و دروغ و قابل اعتماد باشه دوستان خواهشی که دارم حتما زوج پیام بده و ديگران نه وقت خودشونو و نه مارو تلف نکنن . ممنون از شخصیت و جنبه بالای شما .
  ادرس برای پیام [email protected]

 31. از این همه پیشنهاد باسه تنوع زندگی سکسی پارتنرها اونم تو این مملکت خرابشده،واقعا عجیبه و جالبه…….
  فقط کافیه این همه فرهنگ جهالت و زور و فشار مذهب بیاد پایین…..ی انقلاب سکسی رو خواهیم دید……
  بنظرم تا چند سال دیگه دقیقا اتفاقات فرهنگی و بخصوص سکسی مخصوصاً برای نسل ۶۰ ،۷۰ به بعد که ۱۸۰ درجه برعکس ظاهر مردم هست،رو خواهیم دید……
  .
  .
  .
  ایکاش میشد یجوری اعتماد کرد به اینایی که این بالا گفتن….ما هم زوجیم،البته نه در ایران…..اگه زوجی هست که بتونه بیاد ترکیه،ایمیل بزنه
  [email protected]

 32. لطفا فقط زوج واقعی حضوری یا تصویری
  نفر سوم با تجربه هستم(سایز بزرگ) از خوزستان ایدی تلگرامم:
  armamjoon@

 33. به دنبال زوج خوب و بالای 30 سال در استانبول هستیم .لطفاً فقط از طریق ایمیل.

 34. زوجها و خانمهای تنها که در آلمان و سوئیس هستند در خدمتشون هستم لطفا به آیدی تلگرام من پیام بدید.
  Vorhe@

 35. رحمانی

  زوج‌هایی که دنبال نفر سوم هستن با سایز و تایم بالا تماس بگیرن…تهران …
  09195805653

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پیمایش به بالا