شب های تنهایی من

5 ماهه که سکس نداشتم.الان که دارم اینومینویسم لباسمو در آوردم وفقط یه شورت ویه سوتین تنمه.دمر افتادم رو تختم.میتونم کونمو توی آینه ببینم.مثل پورن استار ها کونمو میلرزونم وبا دستام به کونم ضربه میزم ومیگم او یا.یاد اولین کون دادنم میفتم.18سالم بود واوج حشری بودن و بی عقلی.با یه پسری که بدنسازی کار میکرد قرار بود سکس کنم.اولین بار کیر اون رو ساک زدم.هنوز مزه ش تو دهنمه.خیلی بهم مزه داده بود.امااز کونم نگم بهتره.حال داده بودا اما خیلی درد داشت.یادمه گریه کرده بودم و پسره واسه اینکه ارومم کنه کیرشو اورد جلو دهنم و گفت بیا پستونک بخور.منم با چشای پر از اشک واسش ساک زدم واروم تر شدم.یادش بخیر.روی همین تخت با ارش عوضی که 5 ماهه باهاش بهم زدم کلی سکس داشتم.یادمه سوراخ کونمو با جون ودل میبوسید.صورتشو فشار میداد به نرمی کونم توش غرق میشد.خیلی کونمو دوس داشت.ارش دوس داشتنی بود.واقعا همیدیگرو دوس داشتیم.

این قد دوسش داشتم که واقعا آبشو قورت میدادم.هر وقت میخواستیم سکس کنیم اول لختم میکرد و کسمو لیس میزدوسینه هامو میمالید.منم واسش ساک میزدم وابشو. میاوردم.تا بار دوم ابش دیرتر بیادشاید خیلی ها انتظار دارن که دوس پسرشون مثل فیلمای پورنو یک ساعت بکونتشون .اما اینا همه چرت وپرته.حتی یادمه اولین بار که واسه ارش ساک میزدم ابش اومد و ریخت تو دهنم.خجالت کشیده بود.اما من واقع نگربودم.کلی قربون صدقه ی کیرش رفتم و گفتم اتفاقا خوشم اومد ابتو خوردم..وا ی من کیر میخوام.5 ماه رنگ هیچ کیری و ندیم.نه اینکه فکر کنید جنده هستما.نه.اما یه دخترم که بر اساس میل طبیعی ام دوس دارم کرده بشم.البته توسط دوس پسرام…میخوام با خودم ور برم امشب.سوتینم ودر میلرم وسینه هامو میمالم.کاش الان یه کیر تو دستم بود.اینقدر واسش ساک میزدم که ابش رو میاوردم.این لحظه سکس رو دوس دارم که بیفتم و منتظر باشم که اب کیر میخواد پاشیده بشه روم.وقتی که داره میاد یه حس خوبی دارم.آب میریزه روو بدنم ومیمالمش به شکم وسینه هام.گرمی جالبی داره…دلم تنگ شده.بر میگردم توی اینه کونمو میبینم بازم.اخه ارش چطور این کون و فراموش کرده.شورتمو در میارم.انگشتمو میکنم تو سوراخ کونم.فدای سرم.کونم مال خودمه به هرکی دلم بخواد میدمش.با دستام کسمو میمالم.

اخخخخخخخخ من کیر میخوام.فعلا ناچارم خودم خودم رو ارضا کنم.کسمو میمالم به تشک.یه کیر مصنوعی دارم که ارش بهم داده بود.از کمد درش میارم و میذارمش تو دهنم.از هیچی بهتره.معلوم نیست الان ارش داره کدوم جنده ای رو میکنه.برام مهم نیست.احتمالا همون جنده ی همیشگی .توی این چند ماه روحیه سکس نداشتم.اما از امشب میخوام دوباره شروع کنم.امشب خیلی حشری ام.کاش میرفتم پیش این پسره.اخه یکی تازه باهاش دوس شدم.گفته بود تنهاست وبرم پیشش.کاش میرفتم.اگه میرفتم الان در حال کس دادن بودم…کیر مصنوعی رو از دهنم در اوردم و میکنم توی کسم.تا ته کردم توش.دمر افتادم با یه دستم اونو نوی کسم حرکت میدم،با اون یکی دست اینا رو دارم توی لپ تاب تایپ میکنم.اه اه اه آخ کسم.سخته تایپ کردن.بابا یکی بیاد منو بکنه.ای آی آی آی آی کیرمیخوام آی آی کسم میخاره.کشیدمش بیرون….چه کارا که با ارش نکرده بودیم.یه بار مربای توت فرنگی رو مالید به سینه هام و روی نافم و روی کسم.بعد شروع کرد به خوردن.هم برام جالب بود وهم حشری میشدم.منم مربا رومالوندم به کیرش وتخماش.خیلی خوشمزه بود.کیر با طعم مربا! بعد غذاهای دیگه هم امتحان کردیم.یادش به خیر.یه ویلا توی شمال گرفته بودیم.سکس توی طبیعت خیلی حال میده.لخت لخت روی چمنا منو خوابوند.شکمم که به سبزه ها میچسبید یه قلقلک خاصی رو روی سطح لخت بدنم حس میکردم.انگار سبز ها هم ذره ذره ی بدنمو می کردن.

دستامو باز کردمو سینه مو فشار میدادم به چمنا.کیر ارشم کسمو به وجد میاورد..دارم تولپ تاب عکسای تولد ارش رو میبینم که دوتایی تو خونشون بودیمو خل بازی راه انداختیم.براش یه ساعت گرفته بودم.این عکس وخیلی دوس دارم چون یه عالمه سرش خندیدم.نمیتونستیم دوربین وتنظیم کنیم که ازمون خوب عکس بگیره.بالاخره موفق شدیم این عکس وبگیریم.تواین عکس من رو مبل نشستمو پاهامو نیمه باز گذاشتم.ارش دامنمو داده بالا وکسمو میبوسه.شورتم نپوشیدم.ماجرا داره.طی یه حرکت ابتکار ی با کاغذ کادو یه شورت واسه خودم درست کردم وچند تا روبان بهش اویزون کردم.با کلی چسب سعی کردم بمونه تو کونم.وقتی که نوبت هدیه رسید.پاشدم دامنمو کشیدم پایین.روش نوشته بودم (please fuck me my heart…)کلی خوشش اومده بود..من انواع سکس رو با ارش امتحان کردم.حتی زوری وخشونتی.دهنمو بسته بود.یه کیر مصنوعی توی کسم.دستمم از پشت بسته بود.موهامو از پشت گرفته بود دستشو کونمو میکرد.کلی با کمربند ودستاش زده بود منو.تمام کونم کبود شده بود.گریه م گرفته بود.همون یه بار فقط اینجوری منو کرد ومن فهمیدم که مازوخیست نیستم.اما انگار ارش سادیستی بود.اگه نبود که الان پیشم بود.نه پیش اون دختره ی جنده.این اواخر که منو میکرد انگار تمام عقده ها وناراحتی اشو روم خالی میکرد.بدون نوازش بدون بوسه.فقط در میاورد و فرو میکرد تو کسم.برام هیچ لذتی نداشت.بهش میگفتم که من جنده نیستم که یه راست فرو میکنی.هیچ اعتنایی نمیکرد و عین سگ محکم تلمبه میزد وابش میرخت تو کسم.حتی حواسش نبود که بپرسه قرصامو خوردم یا نه.بی توجه کسم رو از ابش انباشته میکرد.اون زمان که خیلی عاشق بودیم وقتی ابش توی کسم ریخته میشد حس میکردم تمام عشقش داره از کسم میره تو قلبم.گرمی اب کیرشو گرمی هوس وخواستنش میدونستم.واسه همین دوس داشتم ابشو توی دهنم بریزه.این جوری ارضا بشه.و با عشق همه شو قورت میدادم.اما اواخر وقتی ابش میمومد یا میریخت توی کسم یا میپاشید رو صورت وسینه هام.منم دهنمو اصلا باز نمیذاشتم و سریع جلو چشمش ابشو پاک میکردم.

دیگه رابطه مون بهم ریخته بود.تا اینکه فهمیدم داره خیانت میکنه.دیگه از چشم افتاده بود.اخرین سکس مون خیلی تلخ بود.سرتا پام پر از بغض و کینه بود.رو تخت افتاده بودم.اومد رو تخت نشست و کمربند شلوارشو باز کرد.از جام تکون نخوردم.سینمه وگرفت وفشار داد.برگشتم سرد تو چشاش نگاه کردم.کیرشو در اورد و گذاشت رو لبم و با کیرش میزد تو صورتم.قدیما این کارشو دوس داشتم.با دستم کیرشو از جلو صورتم زدم کنار و گفتم بس کن ارش .شورتمو دراوردمو گفتم بیا بکن و تمومش کن.گفت چرا این قد عصبی هستی؟حرفی نزدم کیرشو فشار داد به لبم.اصلا لبامو باز نکردم.گذاشتش رو سینم.فقط سرمو برگردوندم وچشامو بستم.ناچار کیرش و فرو کرد تو کسم و تلمبه زد.تو چشای دروغگوش خیره شدم.داشت تن تند میکرد و تنم رو تکون میداد.به نفس نفس افتاده بودم.هیچ عشقی نبود دیگه حس کردم جنده ام.فقط به قیافش نگاه میکردم که عاجزانه ناله میزد و داشت از کسم لذت میبرد.ابش اومد سریع خودمو جمع کردم وابش ریخت رو تخت.لباسمو پوشیدمو رفتم دم پنجره .هن.ز رو تخت ب حال افتاده بود.بدون اینکه نگاش کنم گفتم ارش دیگه نمیخوام ببینمت .حتما میدونی چرا؟گفت چی میگی؟گفتم چیزی نگو زودتر از اینجا برو فقط…

نوشته: یلدا

بازدید از تبلیغات و سایت وبکم سکسی یادت نره! ممنون

4 دیدگاه دربارهٔ «شب های تنهایی من»

  1. سلام
    یه خانم پولدار سن بالا از یزد برا ازدواج موقت میخام از یزد کسی هست پیام بده لطفاا
    ۰۹۳۳۵۷۷۹۵۰۱ محمد از یزد

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پیمایش به بالا