سکس خستگی ناپذیر

 

تو ماشینش از شدت استرس و هیجان تموم تنم یخ کرده بود تا زمانی که به خونه اش برسیم من هزار جور فکر و نقشه تو سرم بود که هر چی زودتر سکس و شروع کنم اما چاره ای جز این که مثل یک دختر خوب بشینم و اشتیاقمو به رو خودم نیارم نداشتم
واااااااااااای که این پسر همون چیزی بود که میخواستم بود قد بلند 4شونه و ته ریش که من عاشقش بودم
منم یک دختر 22ساله تو پر بودم که همیشه وهاب میگفت با وجود تپلیت اصلا شکم نداری و عاشق گودی کمرم و سینه های برجسته و سفتم بود پوست سفید و قد بلندو چشمای درشتو دماغو دهن کوچیکی دارم
خلاصه وارد خونش شدیم که خیلی خودمونی پرسید که کجا بشینیم تو پذیرایی یا اتاق؟منم گفتم هر جا راحت تره.بعده 4ماه دوستی اولین بار بود خونشو میدیدم

گفت چیزی میخوری؟گفتم الان شام خوردیم نه مرسی
ی باشه گفتو اومد جلوم ایستاد چونمو گرفتو شروع کرد صورتشو اوورد جلو و لبامو خوردن همینطوری هم کمر مانتومو باز کردو بدون این که لب گرفتنو قطع کنه مانتو و تاپمو از تنم در اوورد تو دلم خوشحال بودم که انتظار نکشیدمو خودش شروع کرد
رو تخت هلم داد اومد روومو شروع کردیم به لب گرفتن سر تا سر تخت دو نفره و قلطع میزدیمو زبونامون تو هم میرفت من دستم چنگ انداخته بودم تو موهاشو اونم سینه های منو فشار میدادو نوکشو با دو انگشت میچرخوند با تموم وجودم نفس میکشیدم وای که چقدر من این پسرو دوست داشتم
دستشو برد سمت شلوارمو دکمشو باز کردو از پام درش اوورد
از روی شرت کسم میمالوند اما لبامم ول نمیکرد از بغل شرت انگشتشو گذاشت رو کسمو میمالوند منم با دهن پر اخ و اوخ میکردم ک یهو انگشتشو کرد تو کسم واااااای که چه حالی داشت اومد شروع کرد سینه هامو خوردن و گاز گرفتن همینطوری با انگشتشم تو کسمو مالوندن حسابی که سینه هامو خورد تمومه روی بدنمو شروع کرد به بوسیدن تا رسید سمت کسمو شرتمو در اوورد شروع کرد کسمو خوردن وای که چطوری لیس میزدو تموم زبونشو میکرد تو سولاخ کسم باز بالای کسمو میخورد انگشت میکرد تو کسم دیگه تحمل نداشتم ترسیدم ارضا بشمو مزه کیرش به دلم بمونه بلندش کردمو انداختمش رو تختو خودم اومدم بالاش و ازش یکم لب گرفتمو از وسط سینش تا بالای کیرشو لیس زدم شلوارشو از پاش در اووردم کیرشو یهو کردم تو دهنم تندتند سرمو بالا پایین میکردم از ذهنم درش میاووردمو زیرشو از پایین لیس میزدمو میومدم تا بالا یهو باز میکردم تو دهنم با دستم واسش جلق میزدمو تخماشو مک میزدم تا حسابی راست کرد وکیرش داغ داغ شده بود که رفتم رو کیرش نشستمو دستامو دو طرف شونه های وهاب گذاشتمو تند تند خودمو بالا پایین میکردم جوری که تموم کیرش تو کسم بود تو همون حالت منو چرخوند و به پهلو شدم از پشت کیرشو کرد تو کسم منم پای روییمو حلقه کردم دوره پاهاش از این ور جلو کسمو میمالوندم چنتا تلمبه زدو بهم فهموند که مدل سگی شم دوباره از پشت گذاشت تو کسم منم فقط اخ و اوخ میکردمو دلم نمیخواست این سکس تموم شه چنتا محکم میزد تو کسم و کیرشو بیرون میاووردو دوباره محکم میزد تو کسم ااااااااخ که چه لذتی داشت ولی واقعا دستام درد گرفته بود واسه همین به رو دراز کشیدمو پاهامو دادم بالا که یهو محکم کرد تو کسمو تند تند تلمبه میزدو منم از لذت جیغ میزدم و داشتم ارضا میشدم و لرزیدم که دیدم وهاب هم تموم ابشو خالی کرد رو سینه هام منم همه ابشو رو سینه هام مالوندم خیلی خوب بود که با هم ارضا شدیم کنارم دراز کشیدو ازم لب گرفت تا صبح 2بار دیگه ارضا شدیم الان 2ساله با همیمو و هم عاشق همیم و هم عاشق سکس کردن با هم چون سکسای مختلفی با هم داریم برای همین از سکس هم خسته نمیشیم

نوشته:‌ ؟

بازدید از تبلیغات و سایت وبکم سکسی یادت نره! ممنون

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پیمایش به بالا