سکس با زهراو دوستش مهسا

 سلام بچه های شهوتناک.من مهرداد 23سالمه.این خاطره من برمیگرده به روزی که از خدمت امدم هیچ دوست دختری نداشتم.سرم کچل بودو روم نمیشد ب کسی شماره بدموعادتم نداشتم ب کسی بگم برام ی نفروجورکنه.جون خودم هم خوشگلیشوداشتم هم قدرتو جراتشو.ولی بخاطرکچل بودنم روم نمیشد تا اینکه دلو زدم به دریا ب امیر دوستم گفتم اونم گفت مهرداد تو برامن دوست پیدامیکنی حالا چی شده تو داری ب من میگی.گفتم نپرس انجام میدی یانه؟گفت نوکرتم هستم چون میدونست من دوست دختر داشته باشم اونم ی نفعی میبره خونه ماشین پول من وضع مالیم بد نبود.ولی زیاد پول دوست نیستم.
 
خلاصه چندروزی گذشت تهران خونه خالم بودم ساعت 11شب بود که گوشیم تک خورد منم تک زدم اس داد ببخشید مزاحم شدم اقا مهرداد گفتم بله شما؟خلاصه باتوضیحاتی که داد فهمیدم از طرفه امیر داره میزنگه باگرمی ازش استقبال کردم و سریع بهش زنگیدم.چند کلمه حرف زدیم بعد گفت نمیتونم زیاد بحرفم شب خوش گفت خوابیدیم.فرداشد خبری ازش نشدمنم اعتنایی نکردم تا فردای عصرش اس داد کجای نمیای بیرون هموببینیم منم گفتم تهرانم چندروزه دیگه میام.کاره ماشده بوداس و زنگ.خلاصه از تهران امیدم فرداش باهاش قرارگذاشتم موهام یکم بیرون زده بودنواسه همین یکم ازخجالتم کم شده بود.درکتابخونه سوارش کردم همین که نشستتو ماشین دست داد وبوس داد جا خوردم.چرااینجوری توملاقات اول.راه افتادیم تو شهر تاب میخوردیم گفت من خیلی ازتون تعریف شنیدم پسره با معرفت احساساتی لارج و خوش اخلاق.منم واسه شوخی گفتم چه جالب همش بر عکس جاخورد اخماش رفت توهم .گفتم تا ببینم طرفم چطوری باشه ایناهستم خنده امدرولباش.دختری بود قد بلند سبزه لبای برجسته هیکلی توپ توپری داشت.
 
منم که چند ماهی کیرم حال نکرده بود تشنه زهراشد خلاصه چند روزی گذشت زهرا وابسته من شده بود بدون اجازه من اب نمیخورد.ی روزکه رفیتم بیرون گفتم تو چقدمنودوست داری گفت خیلی گفتم چیکار میکنی برام گفت هرکاری که بگی رک گفتم بهش غیراز سکس هرکاری بگم میکنی.ساکت شد اره اونم تشنه سکس بود ولی من نقطه ضعفشوگیر اوردم.هیچی دیگه نگفت.تا فردا اس دادهرکاری بگی میکنم .منم گفتم فقط سکس میخوام زنگ زد گفت توچرااینجوری یروز میگی سکس نه امروز میگی اره.اخرش اره یا نه گفتم اره اونم قبول کرد واسه پنج شنبه که اون مدرسه نداشت قرار گذاشتیم که برم دنبالش بریم خونه ما بهش گفتم من توسکس اوله که از طرفم خوشم میاد یانه پرسید چیکار کنم منم هیچی نگفتم گفتم خودت بایدبفهمی تا پنج شنبه دیگه جوابشو ندادم امیر اس دادمهردادزهرازنگ زده به من گریه کنان میگفت مهرداد دیگه جوابمو نمیده گفت بهش بگو ناراحت نباش واسه خودش بهتره.من داشتم اوناوابسته خودم میکردم همینم شده بود.پنج شنبه شد ساعت 9 صبج زنگش زدم تا جواب داد باگریه گفت کجایی تو گفتم سرکوچتون زود بیا رفتم دنبالش وااااااای چی میدیدم زهرا دوستش بود باهم انگار رقابت خوشگلی گذاشته بودن امد جلو گفت مهرداداجازه میدی دوستمم بیاد ب بهونه درس خوندن زدیم بیرون گفتم اره سوار شدن ب زهراگفتم میدونه کجاقراره بریم گفت اره ولی کاری ب مانداره.منم کیرم شق شده بودو تودلم گفتم یا هردوشون یا هیچکدوم رفتیم خونه زهرا لباساشو عوض کرد روکردم ب دوستش مهسا تو عوض نمیکنی انگارمنتظر حرفه من بود بلندشد عوض کرد
 
واااای چه هیکلی سینه های سایز70 سیخ جون میداد واسه خوردن ب زهرا گفتم بریم تو اتاق رفتیم شروع کردیم واقعا کم نمیذاشت هرکاری بلد بود میکردمنم هرچی میگفتم انجام میداد یساعتی لاث زدیم لبمو میخوردیم سینه هاشوگازمیزدم مک میزدم بعدکیرمو تاته کرده تو هلقش و تلمبه میزدم داشت ابم میومد گفتم از کس یا کون بکنم گفت جلو نه از پشت بلندش کردمو نشونمش روکیرم خودش کرد تو کونش کیرمو تلمبه میزد اینقد زدکه ابم امدوهمشو خالی کردم تو کونش ولوشد رو تخت گریه میکرد بلند شدم برم بیرون هواسم ب مهسا نبودکه دیدم لخت شده و داره ب خودش ور میره منو ندیدبرگشتم تو اتاق به زهراجرایانو گفتم گفت اره شهوتش بالاس منم گفتم میخوام سه نفری سکس کنیم گریش گرفت که نه مهردادتوماله منی حاضرم همین الان کسمودراختیارت بذارم ولی ماله من باشی من گفتم نه لباسامو پوشیدم گفتم تو به من اعتماد نداری میخواس نیاریش که قبول کرد لباسامو در اوردم به زهرا گفتم که نیاد بیرون رفتم هنوزداشت به خودش ور میرفت رفتم از پشت بغلش کردم کیرموگذاشتم دمه دهنش مثه جاروبرقی جمش کردو بااشتها میخورد زهرا پشت در گریه میکردمهسااز جلو باز بود چون انگشتش تو کسش بود کیرم بلند شدسینه هاش و کردمتو دهنم مک میزدم لباش درشتوبرجسته کیرمودراوردم کردمش تو کسش یه جیغ بلند کشید ااااااااه مهرداد محکم بکنم جرم بده من ماله توهم منم تندتند میکردم ابلشو میخوردم که زهرا امد بیرون گفتم منم بکن بازم دوتاشون بحالت سگ شدن رو هم خوابیدن مهسا زیر زهرا رو بود کیرمنم یا توکوس مهسا بود یا توکونه زهرایه چنی باریم تو کنه مهسا میکردم ی ساعتی کردم یا انواع وحرکاته سکسی هردوشون ارضا شدن منم ابم امد ریختم رو صورت هر دوشون.از اون روز به بعد هفته ای یبار دوتاشون ماله من شدن زهراهم راضی بود.امیدوارم خوشتون امده باشه نوشته مهرداد     

بازدید از تبلیغات و سایت وبکم سکسی یادت نره! ممنون

2 دیدگاه دربارهٔ «سکس با زهراو دوستش مهسا»

  1. mehrdad kheili adame pasti hasti k oon dokhtaro b khodet vabaste kardi va ontori bahash raftar kardi,hamatoon mesle hamin.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پیمایش به بالا