خیاط, یه مرد حشری

سلام اسم من نازنین هستش من خیلی شهوتی هستم توی شهرمون یه خیاط مرد داریم که شب تا صبح وصبح تا شب توی خونشه و فقط واسه خانوما لباس میدوزه اینو بگم من خوش اندام و خوشگل هستم که جشم همه تو خیابون دنبال منه حتی بی ارایش هم واقعا خوشگلم یه روز خیلی شهوتی بودم و همش تو کف این خیاطه بودم به بهونه ی دوختن لباس رفتم اونجا یه مانتو تنگ و نازک که زیرش چیزی نپوشیدم و یه سوتین و شورت ست پوشیدم موهای کسمم زده بودم رفتم اونجا کسی نبود راستی بگم یه دفعه که رفته بودم پیشش وقتی داشت بلند میشد خودمو چنان چسبوندم بهش که فکنم خودش فهمید چی میخوام یه نیش خندی هم زد اما 2.3 تا مشتری داشت .

بریم سر اصل ماجرا وقتی رفتم کسی نبود منم در رو بستم و رفتم تو گفت خانووم بی زحمت درو که تاچشمش به من افتاد دیگه چیزی نگفت و اومد طرفم و گفت خوش اومدین و بهم دست داد تو کونم قند اب میکردن کیف دستیم از دستم افتاد دولا شدم برشدارم چاک سینه هام از تو مانتو پیدا بود اخه یقش باز بود بدجوری نگاه کرد. بعد گفت خوب بفرماییین چی میخواین بدوزم واستون گفتم یه دامن میخوام که یک وجب باشه فقط همین خیلی کوتاه و یه سوتسن تور همین رو که گفتم سریع رفت دمودستگاشو ازردو شروع کرد به اندازه گرفتن گفت مانتو ت رو در بیار تا اندازه ها واقعی بشه گفتم اخه جبزی نپوشیدم که یه لبخندی زدو گفت راحت باشید منم بدون معطلی در اوردم چشمش که به سینه هام افتاد از خود بی خوذ شد امد متر رو انداخت دور سینه هام تا اندازه بگیره هی شروع کرد از هیکلم تعریف که چه هیکله نازیو از این جور حرفا داشت دور سینمو اندازه میگرفت که یه دفعه یه فشاری داد که منم یه اهی کشیدم

دوبار این کارو کرد رفت پایین اندازه دامنو بگیره من با ساپورت مشکی اومدم یعنی شلوار نپوشیدم اومد مترو بزاره رو باسنم یه دستی کشید لای کونم منم عادی ایستادم گفت میرم یه دامنه بیارم اگه دوست دارین مثل این بذوزم البته باید بدون ساپورت باشه تا رفت و بیاد من که داشتم از حشر میمردم لخت شدمو خوابیدم رو مبلش تا اومد منو دید گفت منتظر بودم که لخت بشی دیدم داره لخت میشه باورم نمیشد کیرش 25 سانت بود اول ترسیدم اومدم لباسامو بپوشم بیام که دستمو گرفتو پرتم کرد رو مبل گفت کجا تا اینجا اومذی حشریم کردی حالا میخوای بدون اینکه کستو بکنم بری گفتم من دخترم گفت خوذم خانومت میکنم اومد دست و پامو بستو شروع کرد به خوردن کسم وا ی که چه حالی میداد

خیلی حرفه ای میخورد یه نگاهی به کسم کردو گفت من دیگه کس شناسم کس تو ارتجاعیه اگه کیر بره توش چیزیت نمیشه گفتم مگه تو کس میکنی گفت همه مشتریا یی که پول ندارن بدن واسه لباسشون تا دو سال میان به من کس میدن ازشون فیلم مگیرم که بترسن و بیان اینو گفتو دوباره کسمو خورد داشتم حال میکردم هی میگفتم بخور جون این کس مال تو که دیدم یه چیزی رفت توکونم انگشتش بود وای داشتم میمردم ترسیم گفتم نه اونجا نه گفت الکی کردم منم باور کردم

اومد لای پام نشست کیرو فشار داد تو کسم داشت جر میخورد یه دادی کشیدم که خوذشم ترسید دوباره دراورد و کرد توش میسوختم کیر بزرگی بود اما من عاشق کیر بزرگ بئدم با خودم گفتم تا کرده نشم نمیزاره برم پس بزلر یه حال اساسی بکنم تا ته کیرشو کرد توکسم باورم نمیشد کسم یه کیر 25 سانتی رو تو خوذش جا بده اینقدر ماهرانه میزد که من 7 بار ارضا شدم به من میگفت کستو جر میذم این کسو نمیدونم بخورم یا بکنم برمگردوندو کیرشوگزاشت دمه کونم و با یه فشار فرستاد تو که من بیهوش افتادم بعد یه 5 دقیقه که پاشدم دیدم با یه کیر مصنوعی میکنه تو کسم و کیر خودشم تو کونم بود وای نمیدونید چه حالی میدادداشتم حرفای حشری کننده میزدم که کیرشو در اوردو گفت بخور واسش ساک زدم داد میکشیدو محکم میزد به کونم جای دستاش مونده بدو خوابوندموپاهامو چسبوند بهمو محکم میکرد که ابش اومدو خالی کرد توکسم بی حال افتاد روم.پا شداز روی من .منم میخواستم پاشم که دیدم یه مردی اومد تو

یا خدا این کیه دیگه لخت مادر زاد جلوی من که دیدم خیاطه میگه بدو که وقت تنگه اومد طرفم داشتم فرار میکردم که منو گرفت چنان منو میکرد که یه ذره از پوستم جر خورده بود که بعد مجبور شدم بخیه بزنم تا نیم ساعت منو میکرد منم حال میکردم و حرفای جنده ای میگفتم ابشو خالی کرد تو کسمو بعد گفتن که اینو ببین دیدم فیلممه وبه من گفتن باید همیشه برم پیششون وگرنه فیلمو لو میدن.
الان دوساله که هر وقت بخوان منو می‌کنن منم جنده شون شدم. شما هم اگه دخترین جندگی رو امتحان کنین. پشیمون نمیشین.

بازدید از تبلیغات و سایت وبکم سکسی یادت نره! ممنون

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پیمایش به بالا