حال اساسی با کیر دلخواه

سلام . من یه زن 25 ساله هستم که6 ساله ازدواج کردم اما تا حالاهیچ خیری از کیر شوهرم ندیدم .هم خیلی کوچک وهم خیلی زود آبش میاد. در ضمن وقتی تریاک مصرف میکنه زمانش طولانی تر میشه ولی چه فایده فقط خودش لذت میبره! 4 سال از زندگی با سرد مزاجی وسکس معمولی با شوهرم داشتم. در ضمن فهمیدم که شوهرم وقتی من را خونه ی مادرم میبره با دوستاش خانوم میارن خونه وحال میکنن .چون من یک بار وقتی برگشتم چند تا کاندوم را با جعبه ی خالی دستمال کاغذی داخل یه یلاستیک دیدم که داخل سطل زباله انداخته بودن برا همین شک کردم و بعد از کلی سین جین گفت که دوستام با دوست دختراشون جا نداشتن و از من خواستن تا خونه را در اختیارشون بگذارم .من که میدونستم خودش هم اهل این کارهاست خیلی جر وبحث کردیم . من دیگه از اون روز به بعد خیلی نسبت بهش سرد شدم ولی زیاد به روش نمیآوردم.
 
بعد از مدتها من هم که با دیدن فیلم ها و تعریف دوستانم از کیر های با حال, خمار یه کیر خوش تراش وباحال بودم .یه روز برا تفنن شماره ی یه پسری به اسم سعیدکه ازش خوشم اومد را گرفتم و کم وبیش باهاش اس بازی میکردم وگاهی تلفنی صحبت میکردیم و من باهش خیلی ریلکس شده بودم و درد و دل میکردم تا کم کم موضوع سکس را پیش کشید که با شوهرت حال میکنی یا نه ؟ من هم راستش را گفتم که خمار ارضا شدن حسابی هستم .اون هم چون باشگاه میرفت و بادوستش شراکتی کار میکردن خیلی وقتها بهم پیشنهاد میداد که برم خونشون یه بیاد خونمون .من هم دودل بودم روزی که با شوهرم سر خرید مدل مانتو بحثم شد واون با بی ادبی بهم گفت خیلی خود سر شدی و خدا میدونه وقتی نیستم چه کارایی میکنی. من هم با ناراحتی ازش جدا شدم و اومدم خونه.تا مدتها حرفش آزارم میدادکه چرا من این همه به پای این میسوزم و این طوری جواب من را میده.تا اینکه یه روزکه شوهرم برا کارش رفت بیرون از شهر.من به سعید خبر دادم که رفته. بعد از دو روز سعید اس داد و ازم خواست برم خونشون من هم قبول کردم و سر خیابون قرار گذاشتیم با ماشینش اومد دنبالم.مجرد بودو مامان باباش رفته بودن مسافرت . وقتی رفتم خونشون با کلی ذوق وشوق ازم استقبال کرد وازم خواست مانتو وشالم را دربیارم . من هم با اصرارش درشون آوردم.برام یه لیوان شربت آلبالو آورد و نشست کنارم و آروم دستشا کشید رو رونم من خیلی از تیپش خوشم اومده بود کمی نزدیک شد و آروم آروم دستش را گذاشت روی شونم و من را به طرف خودش کشوند و یه لب حسابی ازم گرفت من حسابی گرم شده بودم که گفت میخوام امروز سکس واقعی را نشونت بدم .دستم را گرفت و گفت بیا بریم اتاق خواب تا جیگگگگگگگگرت را حال بیارم من هم قند تو دلم آب شد با یه کم ناز و ادا گفتم باشه من را تو بغلش گرفت و بلند کردو دور اتاق چرخی زد و برد رو تختش .
 
دستی رو موهام کشید و لباسم رو درآورد واییییییییییییییی چه حالی داشتم با دستای بزرگ ومردونش سینه هام رو گرفت افتاد به جونشون و میلیسید من هم حسابی شهوتی شده بودم و کیرش را که مثل دسته بیل بزرگ شده بود و از روی شورتش حسش میکردم رو بهم میمالید.آخخخخخخ صدام دراومده بود که خودم گفتم سعید جون دیگه طاقت ندارم بزار کیرتو ببینم, گفت خودت شورتما در بیار؛ بلند شد و ایستاد من هم با حرص وطمع شورتش را گرفتم وکشیدمش پایین که از بس کیرش بلند شده بود شورتش پایین نمیومد واییییییییییییییییی چه صحنه ی باور نکردنی میدیدم یه کییییییییییر بزرگ و کلفت وخیس که من ذوق زده شده بودم چه سر بزرگ وقشنگی داشت با هیجان گذاشتمش تو دهنم و حسابی ساک زدم انقدر بزرگ بود که نمی تونستم تانصفه بیشتربکنم تو دهنم.کسم حسابی آب انداخته بود بعد منا بلند کرد و انداخت رو تخت و شروع کردبه لیسیدن کسم و تمام آبای کسم رو لیسید من دیگه از حال میرفتم که گفتم سعید بکن تو کسم دارم میمیرم اونهم نا مردی نکرد وکیرش را گرفت تو دستش و گذاشت در سوراخ کسم و آروم آروم فشار میداد آخخخخخخ چه حالی میداد دستشا آورد ونوک سینه هاما میمالید و محکم وحسابی تلمبه میزد من هم که حسابی حال اومدم ضربان قلبم تند تند زد و با جیغ بلندی ارضا شدم خییییییییییییلی حال داد بعد ازم پرسد قرص میخوری گفتم آره .بعد از 5دقیقه که تو بغلش بی حال افتاده بودم بهم گفت بیا روم من هم رفتم روش و کیرش را گرفتم تو دستم و گذاشتم در کسم و حسابی فشار آوردم تا تهش رفت تو کسم. وایییییییی جیگرم حال اومد بالا و پایین میرفتم کمی درد داشتم اما دردش با حال بود.کسم دوباره آب انداخت که دوباره ارضا شدم نمی دونم چرااین طوری شده بودم من تا حالا دو بار پشت سر هم ارضا نشده بودم ازم خواست تا زانو بزنم .پشت سرم رفت و کیر خوشگلش را گذاشت تو کسم محکم تلمبه میزد بهم گفت اجازه هست عقب را هم امتحان کنیم من هم که تجربه این کیر گنده را از عقب نداشتم ترسیدم و گفتم :نه نه فعلأ کسم را بگا که تو عمرم همچین کیفی نکردم .عجب کیری بود واقعأحال اومدم بعد از چندین بار تلمبه زدن سرعتش بالا رفت و با صدای بلند سعید که آه آه میکردفهمیدم میخواد ارضا بشه
 
دیدم خودش را بهم چسبوند طوری که حس کردم کیرش داره از دهنم میاد بیرون یه دفعه تو کسم داغ داغ شد واییییییی چقدر آب کیرش باحال وداغ بود .کیر که چه عرض کنم دسته بیل را از کسم کشید بیرون و بی حال افتاد رو تخت و من را هم محکم کشید تو بغلش و یه نیم ساعتی به هم ور رفتیم بعد دوش گرفتیم . یه دست دیگه دوباره سیر تو حمام منا کرد و ارضا شدیم وقتی اومدم بیرون لباساموناپوشییدم و دو دست غذا سفارش داد جاتون خالی خوردیم وبعد منا رسوند خونمون بعد از اون 5 بار تا حالا هر ماه یک بار هم دیگه را میبینیم و تلافی نو وکهنه را درمیاره باور کنید بهترین لحضات عمرم سکس با سعید .خیلی بهم حال میده که دیگه هیچ جا چنین کیفی نکردم این داستان من و واقعی واقعی. لطفأنظر بدین البته با جنبه ها…..
نوشته: مبینا

بازدید از تبلیغات و سایت وبکم سکسی یادت نره! ممنون

11 دیدگاه دربارهٔ «حال اساسی با کیر دلخواه»

 1. مینا جان داستان با حالی بود
  منم مجرد زندگی میکنم اگه دوست داشتی بهم ایمیل بده با هم دوست بشیم
  منتظرم
  [email protected]

 2. pegman amiri

  سلام
  خیلی قشنگ بود .
  می دونی حالتو درک می کنم چون من چند بار حال تو رو تو خانم های متاهلی که باهاشون
  سکس داشتم دیدم .راستش اولا فکر می کردم این طبیعیه که کیر من اینقدر بزرگ و کلفته
  اما وقتی می دیدم زنهای متاهلی که تجربه سکس برای سالها داشتن و قتی باهاشون سکس می کنم چند بار ارضا می شن و دیگه دست بر نمی دارن متوجه شدم که این کیربه این سادگی پیدا نمی شه وقتی باهاش یکی دوساعتی طرفو می کنی می ره فضا ، تازه می فهمم چرا وقتی تا ته می ره تو طرفم ارضا می شه .بقول نیلوفر انگار داره می خوره به قلبم
  راستش من تو سکس دوست دارم با کسی باشم که از کاندوم استفاده نکنم و راحت خالیش کنم توش و این کیرو طاقت داشته باشه چون این تو کسی که چند ساله داره می ده بزور می ره چه برسه بکسی که تازه داره سکس می کنه .
  راستش ازت خوشم اومد
  اگه دوست داشتی می تونیم با هم بیشتر آشنا بشیم
  [email protected]

 3. من یه پسر مجرد ودنبال یک زن صیغه ای خوش استیل میگردم خانومای دارای شرایط میتونن ایمیل بدند

 4. سلام منم اسمم سعید هست دوست داشتی بهم پیام بده همون چیزی که دوس داری منم دارم 09138560815

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پیمایش به بالا