اولین کون

روشين تو بغلم نشسته بود. داشتيم با هم صحبت ميکرديم و منم همينطور با موهای کسش که ازش خواهش کرده بودم بذاره بلند بشن بازی ميکردم. انگشتام کاملا تو موها گير ميکردن و خيلی کيف ميداد. روشين رو يکماه پيش تو راهه دبيرستان باهاش دوست شدم. هيکل ريزه سينه های بزرگ و چشمای سبزه روشنی داشت. تقریبا هر روز تا موقعی که مامانش از سرکار برگرده یعنی حدوده سه الی چهار ساعت ما دوتا لخت تو بغل هم بودیم ولی خوب نهایتا به لاپایی ختم میشد. دستم که لای موهای کسش بود و با چوچولش بازی میکردم بهش گفتم بذار امروز یه تجربه جدید داشته باشیم. گفت چه تجربه ای؟ گفتم از کون بکنمت. یه نگاهی بهم کرد و زد زیره خنده. گفتم چرا میخندی من که جدی گفتم. گفت منم بدم نمیاد ولی سپیده دوستم یکبار اینکارو کرد و تا چند روز کمرش درد میکرد. گفتم بابا اون بلد نبوده. با تعجب گفت مگه تو بلدی؟منم دیدم ضایع شد گفتم منظورم اینه که راستش میکنم میذارم توش!!!گفت: خیله خوب بیا امتحان کنیم ببینیم چطور میشه!از پشت دراز کشید و گفت خوب شروع کن.

من یه نگاهی انداختم منتها چیزی شبیهه سوراخ ندیدم تو دلم گفتم بدشانسی هرچه کاره سخته ماله پسرهاس! منم بناچار روی روشین خوابیدم به امید اینکه کیرم خودش راه کونه خانم رو پیدا کنه!هی داری چیکار میکنی ؟ با تمامه وزنت افتادی رو من دارم له میشم!پس چیکار کنم باید بکونمش تو کونت یا نه؟!آخه بد بخت اینطوری که تو نمیره. فقط من زیرت له میشم.حالا درست میشه یه لحظه صبر کن ( و همینطور داشتم با کیرم دنباله سوراخه خانم میگشتم)دیوونه از دستت هم استفاده کن اون چیزت رو بگیر بذار رو سوراخ بکن تو!باشه باشه عصبانی نشو ( کیرمو گرفتم و بصورت عمودی گذاشتم رو شیاره وسط)کسخل این کونه زیپ که نداره بازش کنی هر جا دلت خواست بکنیش تو!تو هم منو دست کم گرفتیا بابا خوب اولش یخورده سخته دیگه.ول کن آشیل بذار من برات جلق میزنم کرمت بخوابه.

چرا انقدر هولی الان پیداش میکنم ( بلند شدم دو تا لپ رو یه خورده وا کردم دیدم چه سوراخه نازنینی اون وسطه و با انگشت یه خورده مالوندمش)خوب معطله چی هستی؟ بلند شم یا میکنی توش لامصبو؟!بذار جاشو حفظ کنم وقتی میخوابم نمیتونم ببینمش!احمق مگه چندتا سوراخ اون وسطه که حتما باید ببینیش؟؟؟( راست میگفت تا حالا فکرش رو نکرده بودم) خیله خوب عزیزم الان درست میشه.کیرم رو گرفتم و گذاشتم رو سوراخ یه هل دادم دیدم نیم متر رو هوام و یه نعره وحشتناکی میادپدر سگ کونم و پاره کردی! دلت میخواد یه خیار رو نشسته محکم تو کونت بکنن بفهمی چه دردی داره؟آخه عزیزم تو خودت گفتی بکنم توش. منم داشتم میکردم توش که منو پرت کردی.آخه این بدمصب خیلی سفته یه خورده نرمش کن. کرم داری؟نه حالا من تو این گیرو ویر از کجا کرم پیدا کنم؟خوب اشکال نداره من واست تف میزنم یه خورده لیز بشه که راحت بره تو.یه خورده تف انداخت کفه دستش و به کیرم مالوند که حسابی لیز بشه.

روشین جان خوبه لیز شد. الان آبش میریزه بیرون. خوب پس دیگه بی عرضه بازی در نیاریا وای به حالت.( خدایا حسابی جلو یه دختر آبروم رفت) بابا ایول دیگه ما یه کونم نتونیم بکنیم دیگه هیچی!!!!آره میبینم آقای کون کن! دهن منو گاییدی.دستش درد نکنه حسابی لیز شده بود منم نوکش رو گذاشتم رو جایی که احساس میکردم کونش باشه و فشارش دادمخاک بر سره احمقت کنن کونمو پاره کردی آشیل دردم اومد.( عصبانی شدم) اینطوری که نمیشه هی بهم فحش میدی. بذار بره تو بعد بگو درد داره.خنگه خدا نمیتونی غلط میکنی دختر میاری لختش میکنی بعد عرضه نداری بکنیش.خیله خوب لازم نیست سرکوفت بزنی اصلا من از خیرش گذشتم.غلط کردی !! مگه شهره هرته ! حالا که اینطوره حتما باید بکنی توش بی عرضه.منم از خدا خواسته چیزی نگفتم و فقط کمی اخم کردم. بهم گفت:تو بگیر دراز بکش من خودم همه کارا رو میکنم.منم دراز کشیدم. اومد روم کیرم رو با دستش گرفت و آهسته گذاشت رو سوراخش. به آرامی پایین رفت. یکدفعه تمامه وجودم گرم شد. به آرامی خودش رو حرکت میداد.

با همون دوبار اول که تکون خورد آبم اومد ولی انقدر باحال بود که کیرم نخوابید و روشین داشت حسابی کیف میکرد. همونطور که داشت لذت میبرد گفت دوباره که خواست آبت بیاد بهم بگو و بازم ادامه داد. جیغ های قشنگی میزد و خودشو به هر طرفی که دوست داشت مینداخت. بعد از یه ربع گفتم که داره میاد. کشید بیرون و خوابید رو پاهام و با دو انگشت سره کیرم رو گرفت و فشار داد. چند لحظه بعد ولش کرد و آبم با فشار پرید تو صورتش. یه نگاهی بهش کردم دیدم چشمای سبزش با صورته پر از آبش خیلی خوشگل شده و سرم رو گذاشتم زمین. کیرم رو گرفت و حسابی لیسش زد. بعد اومد تو بغلم و دراز کشید. گفت: دیدی کاری نداشت! فردا باید کس کردن هم یادت بدم.

پایان

بازدید از تبلیغات و سایت وبکم سکسی یادت نره! ممنون

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پیمایش به بالا