امان از مستی

من مینا هستم میخوام داستانی رو براتون تعریف کنم که خیلی کم اتفاق میفته یا من این طور فکر میکنم.

من دختری 20 ساله هستم با اندامی پر و قد بلند . داستان از جایی شروع شد که رضا دوست پسرم
خونشون خالی بود و من رفتم پیشش . رضا اندام خوبی داشت و یه کیر کلفت که چند بار اول منو واقعا
اذیت کرد.

اون روز رضا یجورایی مشکوک بود و من حس میکردم میخواد یه اتفاقی بیفته .
رضا به من گفت تا چند روز خونشون خالیه میتونم پیششون بمونم . منم زنگ زدم خونه گفتم میرم خونه همکلاسیم تنهاست چند روز پیشش میمونم.

سر شب رضا با یه شیشه مشروب اومد بهم گفت مینا امشب میخوام مست کنیم خفن .
حدود دو ساعتی با هم داشتیم میخوردیم و حال میکردیم کاملا مست بودم. تا حالا اونجوری مست نکرده بودم
هیچی حالیم نبود .

همونجا تو حال داشتیم حسابی لب تو لب حال میکردیم
با دستاش بدنمو لمس میکرد از رو لباس و حسابی حشری بودم . دستمو کردم تو شلوارش کیرشو گرفتم
حسابی داغ بود . بعد لباسامو در اوردم فقط شورت پام بود . رضا هم فقط شرت پاش بود
حسابی تو هم وول میخوردیم . تا اونوقت اونجوری حشری نبودم .

رضا تو گوشم گفت امشب تا صبح میکنمت
بهش گفتم عمرا تو دست دوم خوابت میبره . گفتم تو منو هیچ وقت سیر نمیکنی
به شوخی گفتم حداقل سه نفر میخواد تا منو سیر کنه

رضا گفت میخوای بگم بیان سیرت کنن
گفتم آره .
من با لحن شوخی میگفتم
ولی رضا جدی بود . من تو مستی حالیم نبود .

رضا تو گوشم گفت یکیشون اینجاست بگم بیاد.
فکر میکردم میخواد کل کل کنه
گفتم بیاد

رضا یهو صدا زد آرش بیا تو
آرش اومد تو اتاق باورم نمیشد . تو حال مستی نمی تونستم فکر کنم و حرفی بزم.
آرش لخت اونجا واستاده بود و منو نگاه میکرد
اومد جلو رضا از رو من بلند شد.

آرش پیشونیو بوس کرد و لبشو آورد جلو لب من.
من باورم نمیشد . ولی چشمام که خورد به کیرش که هنوز خواب بود دوباره داغم کرد
آرش شروع کرد لبامو خوردن . رضا دستمو گذاشت رو کیر آرش

رضا اومد جلو تو گوشم گفت اینم کیر اضافی دیگه چی میخوای

آرش داشت دوباره حشریم میکرد . کیرش شق شده بود .
بهم گفت شنیدم خوب ساک میزنی . کیرشو اورد سمت لبام
یه لحظه چشامو بستم با خودم گفتم مینا امشب جنده شدی وای بحالت

کیرشو فشار میداد به لبام
شروع کردم به ساک زدن بعد چند دقیقه رضا هم اومد گفت منم هستم
پا شدم نشستم دو تا کیر جلوم بود با دستام گرفتمشون و شروع کردم لیس زدن
یکی به این میزدم یکی به اون . تازه میهمیدم تو این فیلم ها چیکار میکنن .

رضا تو ساک زدن خیلی بد بود همیشه کیرشو میکرد تو حلقم
رضا سرمو با دستاش گرفت شروع کرد به تلمبه زدن تو دهنم . بعضی وقتا نفسم میگرفت .
بعد کمی آرش گفت رضا بیا دیونش کنیم

دو تایی افتادن به جونم . حدود نیم ساعتی داشتن منو لیس میزدن . کلا عقل از سرم پریده بود .

بعد کمی آرش گفت رضا بیا بکنیمش و شنیدم میگفت سیر نمیشه

ارش منو بغل کرد رفتیم تو اتاق روی تخت . من کنار تخت دمر دراز کشیده بودم .
آرش کیر کلفتشو از پشت میمالید به کسم . کیرشو آروم فشار داد تو
شروع کرد به عقب جلو کردن بعد چند لحظه رو رضا عجب کس ی هست

من حالیم نبود فقط آه و ناله میکردم . کم کم ضربه ها بیشتر و سریع تر میشد . حدود چند دقیقه بعد نوک کیرشو رو سوراخ کونم حس کردم

کیرش از رضا هم کلفتر بود . با دشت تمام کیرد . آبشو خالی کرد تو کونم گرمای آبش حشرمو بیشتر میکرد
من تازه ارضا شده بودم بیحال رو تخت دراز کشیده بودم . که رضا اومد جلو تو گوشم گفت تازه اول شبه . اینو که گفت یهو کیرشو تا دشته زد تو کسم . دادم در اومد زدم تو گوش رضا و رضا هی ضربه میزد و گفت جون بزن .

راستی یادم رفت بگم من پردمو تو یه عمل جراهی از دست دادم و تو یه تصادف رانندگی رحمم کاملا آسیب دید و امکان بچه دار شدن ندارم.

رضا با همون شدت آبشو خالی کرد تو کسم دیگه کاملا دیونه بودم

بعدش رفتیم تو اتاق تا یه چیزی بخوریم . نمیزاشتن لباس بپوشم میگفتم اینجوری باحالتره

بعضی وقتا از کنارم رد میشدن یهو انگشت میکردنو خلاسه یه ساعتی ام اینجوری ابهام حال کردن

ساعت رسیده بود به یک شب
که دیدم دوباره دارن شیطون میشن و رضا گفت وقت کاره بریم . دوباره رفتیم تو اتاق . تقریبا مستیم رفته بود
ولی اونا نمیذاشتن حشرم بخوابه . تو اتاق رضا رو به آرش گفت تک تک حال نمیده و آرش رو به من گفت پایه ای گروه سکس کنیم.

اولش ترسیدم . ولی نذاشتن من جواب بدم دوباره شروع کردن به لیس زدن بدن من . رضا خوابید رو تخت من رفتم رو براش ساک بزنم کسم به طرف صورتش بود . انگشتشو با آب کسم خیس میکردو میکرد تو سواراخ کونم . اینکارشو خیلی دوست داشتم حسابی حشریم میکرد .

آرش اومد جلو منو برگردوند . رضا زیرم بود . آروم نشستم رو کیرش با دستش کیرشو کلا جا کرد تو .
آرش داشت کیرشو رو سوراخ کونم تنظیم میکرد . وقتی کیرشو کرد تو حس کردم کیرشون داخل بدنم میخوره بهم . اولش سخت بود ولی کم کم برام جذاب شد . مهچین فشاری و حس کردن خیلی جالبه .

حدود نیم ساعتی به همین حالت داشتن منو میکردن فقط یه با جاشونو عوض کردن . اخرشم تقریبا هم زمان آبشونو خالی کردن تو کس و کونم .

من دو بار ارضا شدم . همونجوری روی آرش خوابم بردده بود رضا هم کنار ما رو تخت خوابیده بود
صبح که بیدار شدم نه رضا بود نه آرش .

حس بدی داشتم لخت روی تخت خواب بودم . صنحه های سکس شب قبل یادم میومد . با خودم میگفتم
من کیم یه فاحشه
یه دوش گرفتم و قبل از اینکه اونا بیان رفتم . دیگه اونا ندیدم ولی همیشه اون صنحه ها یادمه.

امیدوارم لذت برده باشین

بازدید از تبلیغات و سایت وبکم سکسی یادت نره! ممنون

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پیمایش به بالا