مالش کون تو اتوبوس

سلام

يه روز داشتم با اتوبوس ميرغتم خونه خالم
خونشون يخورده دور بود،يعني از بازار ك سوار ميشدي تااونجا ببشتراز يه ساعت راه بود
اونموقع ها اخروقت اتوبوسا خيلي شلوغ ميشد
حرف شايد دوازده سيزده سال پيش بشه
اونموقع ها من ده يازده سالم بود
جلواتوبوس نزديك راننده وايستاده بودم
يكم نگذشته بود ديدم يكي از پشت داره خودشو به من ميماله.
اول يكم خودمو كشيدم جلو

 
بازم خودشو مالوند بهم وقتي ك با دستش كونمو ماليد ديگه شل شدم
يواش يواش چسبيد بهم اتوبوس انقد شلوغ بود ك هيچكي هيچي نميفهميد
كيرشو قشنگ بالا پايين ميكرد
يهو دسشتو اورد جلو كيرمو ازرو شلوارم ماليد برگشتم نگاش كنم تاريك بود نديدم فقط خندشو ديدم
دم گوشم گفت كجا پياده ميشي منم گفتم چند ايستگاه بعد
باهم پياده شديم
كيرش حسابي شق شده بود از رو شلوار ميديدم
باهم توراه ك ميومديم باهام حرف ميزد دستمو ميماليد رسيديم ك سر كوچه خالم گفت بيا بريم يجاي خلوت،نميدونم چرا قبول كردم
منو برد تو دستشويي عمومي
گفت تو برو تو يكيشون ببينم كسي نمياد منم بيام
چندلحظه نگذشت ديدم اومد
شلوارشو زود دراورد گفت شلوارتو دربيار كارتو بكنم زود برو
گفتم من تا حالا ندادم گفت گمشو بابا زود باش

 
گفتم فقط باهاش بازي ميكنم،شورتشو ك دراوردم ديدم كيرش بد نيس ولي مو زياد داشت
دستمو گذاشت رو كيرش منم نشستم با كيرش بازي كردم بعذ يواش يواش سرشو كردم تو دهنم تا ميتونستم مك زدم
دراوردم كيرشو نگاه كردم ديدم قرمز شده اصن حواسم نبود داره ابش مياد
خيلي زود ابش اومد ابشو ريخت رو صورتم بعد شورتو شلوارشو پوشيد منم تو همونجا با شيلنگ صورتمو شستم وقتي خم شده بودم بازم كيرشو لاي كونم ميماليد گفت كدوم وقتا مياي اينجا يروز بريم خونمون گفتم معلوم نيست
گفت كدوم مدرسه اي گفتم مدرسه حقي
دستشو رو كونم كشيد رفت..

 
الانم خيلي دوس دارم با كير كسي بازي كنم بخورمش و باهم حال كنيم

4 Replies to “مالش کون تو اتوبوس”

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*