کردنم ولی کردیمشون

تاریک | روشن

سلام بکس اسم من سعید سنم ۲۵ ،من کمک مربی باشگاه هستم رشته ورزشیمم کیک بوکسینگه،کار اصلیمم وکالته
یه خونه نقلی دارم که خونه مجردی حساب میشه که معمولا واسه عشق وحال با رفیقا سکس و موقع های که میخوام غیبم بزنه میرم اونجا،همیشه بعد از باشگاه که ساعت ۹تموم میشد میرم خونه تو راهم به دخیا یه بوقی میزنم که شاید سوار شدن رفتیم یه عشقو حالی کردیم،یه شب که تمرین سختی داشتیم و داشتم میمردم از درد چون مربی با من تمرین کرد و خیلی ضربه های سنگینی بهم زد ،خلاصه داشتم میرفتم خونه که سر کوچه یه دختر دیدم داره با موبایل حرف میزنه و یه کون طاقچه داره یه بوق زدم اونم انگار از خدا خواسته سوار شد مجبور شدم که راهو ادامه بدم و نرم خونه،دیدم دختره داره با موبایل حرف میزنه اصلانم به من توجه نداره انگارم داره با یه پسره صحبت میکنه و هی فحش نثارش میکرد یه لحظه از سوار کردنش پشیمون شدم وتا خواستم وایسم که با لگد بیرونش کنم تلفن قطع کرد ورو کرد به من:
 
دختر:سلام ببخشید طول کشید
من:سلام جوجو نه اشکال نداره،کی بود چرا اینقدر بهش فحش میدادی?
دختر:ههههههه داستان داره طولانیه بیخی
من:باشه ،خب کجا دوست داری بریم? دور دور یا بریم خونمون?
دختر:خونتون!!!!! ااااا پس اهل سکسم هستی اره
من:کی از سکس‌صحبت کرد باااااو کفتم بریم خونمون یه دست تخته بازی کنیم لولت کنم،ولی حالا که میخوای سکس کنی من مشکلی ندارم
دختر:خخخخخخخ ای شیطون پس حالا که اهلشی واست یه سورپرایز مشتی دارم برات،،،،،این پسره که شنیدی داشتم باهاش دعوا میکردم قرار بود بیاد با من و۴تا از رفیقام سکس کنه ولی حالا زده زیرش تو اگه دلت میخواد میتونی جای اون بیای،
راستش حال نداشتم ولی تا حالا با ۵نفر سکس نداشتم واس همینم خیلی دلم میخواست برم،
من:باشه خب کجا بریم?
یه لبخنده حشری زد ادرسو داد وراه افتادیم اون سمت،رسیدم دم خونه کفت این خونه ماله منو رفیقامه طبقه ۴میشینیم ،ساعت ۱۱بیا باااشه،
 
اول فکر کردم که داره اسکلم میکنه و میخواست که بیارمش تا اینجا،برگشتم کفتم خب از کجا معلوم من اومدم درو باز کنید اصلا از کجا معلوم اینجا واس شماست،دیدم دست کرد تو کیفش یه گوشی در اورد سیم کارتشو در اورد وداد بهم،یه گوشیه لمشی با قاب طلا که بهش مدل یوو میگن،گفت بیا اینم ضمانت خوبه،دیگه باورم شد اونم شماره پلاکمو بر داشت نوشت رو دستش من با تمام سرعت از اونجا رفتم،ساعتو نگاه کردم دیدم ساعت ۱۰ بود ۱ساعت فرصت داشتم یه لحظه یاد این افتادم که ای وای من چطوری اخه ۵نفرو بکنم ،زود رفتم یه دارو خونه یه قرص ویگرا با یه اسپری لیدوکاین خریدم قرص خوردم توی ماشین نشستم اسپری رو خالی کردم سر کیرم ،یه معجونم خوردم که یه موقع واسه قورصه نزنه سنگ کوب کنیم،خلاصه ساعت شد ۱۱ من. فتم دم خونه دختره زنگ زدم و رفتم بالا رسیدم دم در واحد صدای ضبطشون کل ساختمونو بر داشته بود در زدم یه دختره ۲۷ ساله درو باز کرد گفتم سعیدم یهووو یه جیغ کشید رفت توی خونه درو بست کسخل نفهمیدم چش شد یهو همون دختره که سوار ماشینم شد درو باز کرد و کلی معذرت ،رفتم تو دیدم وااای یه گله دختر تو خونه دارن مشروب میخورن همشونم بالا تنه لخت وای باورم نمیشد یه دو سه پیک مشروب خوردیمو یکیشون پاشد رفت تو اشپزخونه منم این دختره بقلم سرمو بر گردوندم تا لب بگیرم ازش وای یه لب گوشتی با طعم ماتیک و مشروب دیوونم کرد سرمو بلد کردم تا اون یکی دخترارو نگاه کنم دیگه هیچی نفهمیدم،چشام سیاهی رفت
به هوش که اومدم دیدم منو بستن به تخت سرم بد جور گیج میرفت و گردنمم میسوخت،چشمامو بستم تا به خودم بیام بعد چند دقیقه نگاه کردم دیدم دستمو با چسب بستن خب چون من قدرت بدنی بالایی داشتم زور زدم گفتم شاید پاره شه همینکه داشتم زور میزدم باز شه یهو در باز شد چسبم پاره شد و دست راست من باز شد دختره که لختم بود داد زد و اون یکیام اومدن یکیشون امد جلو ک دستمو ببنده یه مشت به پاش زدم که مثل گاو خورد زمین ،اومدم که اون یکی دستمو باز کنم دیدم یه دختره با شوکر افتاد به جونم و هی میزد یهو پتورو زد کنار دیدم اوووه لختم قرصم اثر کرده و کیرم راسته راسته انگار بلند ترم شده بود حدودا باید ۱۴باشه ولی به نظر انگار ۱۷سانتی بود
 
خلاصه سرتونو درد نیارم شوکرو گذاشت رو کیرمو گفت جم بخوری زدم،منم که حرسی شده بودمداد زدم که جنده ها چی میخواین از جونم باز کنید تا حالیتون کنم،همون دختره که زدمش اومد گفت کاریت نداریم فقط میخوایم سکس کنیم ولی مطابق میل ما من یهو اروم شدم و گفتم خب لاشی واسه چی دستو پامو بستی باز کنید منم اومدم که شماهارو بکنم دیگه دختره کفت نه ما خودمون میخوایم انجامش بدیم،بالاخره لخت شدنو دستوپای منو محکمتر بستنو ۵نفری افتادن به جونم ۲تاشون کیرو تخممو میخورد یکیشونم نشست رو صورتم تا لسشو لیس بزنم ۲تاشونم پستونای منو میخوردن با اینکه یه اسپری خالی کرده بودم ولی قشنک احاس لذت داشتم منم کدیدم اینا کاری باهام ندارن باهاشون همراهی کردم ولی یهو وحشی شدن کیرو تخممو گاز میگرفتن پستونموگاز گرفتن اون یکیم با کون میکوبند به صورتم اول فکر میکردم میخوان من حشری بشم ولی نه اینا دیگه وحشی شده بودن داد زدم بابا چطونه یواش تر که یه مشت خابوند رو صورتم وای انگار که با پوتک زدن تو صورتم جنده عجب دست سنگینی داشت اقا سرتو درد نیارم میکردنو میزدن یه ۲،۳بار من کسه یکیشونو گاز گرفتم که منو لتو پار کردن دیگه توبه کردم گاز بگیرم خلاصه این کیرمو میکرد تو کسش اون یکی کسشو تو دهنم هرچیم من تمرکز میکردم زود ابم بیاد که ولم کنن مگه این لا مصب میومد یه ۴ساعتی منو زدن و کردن تمام بدنم جای چنگ و مشتو لگد اینا بود بعضی جاهام که چنگ انداخته بودن پاره شده بود و خون‌میومد ولی داشتم خیلی حال میکردم
 
بالاخره همشون ارضا شدن و رفتن ولی اب من نیومد من موندمو همون دختری که سوار ماشین کردمش برگشتم گفتم دمت گرم باب پدرمو در اوردین خیلی نا مردین برگشت گفت حالا کجاشو دیدی یه لگد تو صورتم زد که احساس کردم دماغم شکست،بعد اومد کیرمو گرفت دستشو شروع کرد ساک زدن وااای مثل این پورن استارا ساک میزد خیلی حال داد ولی یهو وحشی شد دیگه عادت کرده بودم به زدناش تا اینکه با اون کون طاقچش نشست رو‌کیرم وااااای کرد تو کونش اینقدر تنگ بود که کیرم داشت میشکست شروع کرد به تلمبه زدن یه نیم ساعت مثل ادم تلمبه زد که خیلی حال داد همینطور که داشت تلمبه میزد ناله میکرد که بد جور حشریم کردش اومد جلو صورتم گفت میخوام لب بدی گاز بگیری خط خطیت میکنم منم گفتم باشه لب گرفتیم یه ۱ساعتی مثل ادم سکس کردیم که واقعا حال داد سینهاشو خوردم اونم بدون وقفه تلمبه میزد انگار تو ابرا بودم دردای بدنم یادم رفته بود کیرمو از کونش در اورد کرد تو کسش وااای انگار تنور بود خیلی داغ بود یه ربع تلمبه زد گفتم داره ابم میاد زود بلند شد وشروع کرد ساک زدن تمام ابمو خورد ولی قورت نداد اومد جلو صورتم دهنمو باز کرد توف کرد تو دهنم وااای مزه شور ابم تو دهنم حس میکردم،گفت اگه قورت ندی دندوناتو خورد میکنم
 
منم توف کردم بیرون اقا چشت روز بد نبینه اینقدر با مشت لگد زد منو که دیگه نا نداشتم چشم چپمم که دیگه باد کرده بود نمیتونستم ببینم سرمو اوردم بالا نگاش کردم یه خنده کردم گفتم گیر من نیوفتی بیچارت میکنم،یهو شوکرو برداشت کذاشت رو گردنم و زد و دیگه هیچی نفهمیدم،به خودم اومدم دیدم تو ماشینمم،لباسامم تنمه ولی اینقدر خون ازم رفته که لباسم خونی بود،تمام بدنم درد میکرد تو عمرم همچین دردی احساس نکرده بودم به زور ماشینو روشن کردم راه افتادم سمت خونه مجردیم ساعت 6صبح بود رسیدم خونه تا درو باز کردم رفتم دست شویی وگلاب به روتون بالا اوردم،زنگ زدم به چندتا دوستام که بیان خونمون به دادم برسن اونام اومدن دیدن وضم خیلی خرابه بردنم بیمارستان ۱دندم شکسته بود شیرین یه ۲هفته بستری بودم،
دیگه ببخشید خیلی طولانی شد نظر بدین اگه خواستین بعدشو بهتون میگم که دنبال تلافی بودم چه کاری کردم…
نوشته: سعید

3 دیدگاه دربارهٔ «کردنم ولی کردیمشون»

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

ده + 17 =