گی من و محمد

سلام.

این داستان راجع به خودمه.من امیر الان 20 سالمه لاغرم 58 کیلو ام.قد 180 و دوستم هم 60 کیلو و اونم لاغر و قدش هم یکم از من کوتاه تره.داستان از اینجا شروع شد که وارد سال دبیرستان که شدم میز اخر میشستم با یکی از بچه ها.
اون موقع ها محمد تازه از ردیف اول اومده بود ردیف جلویی ما میشست.
من از همون روز اول وقتی که دیدمش یه دل نه صد دل عاااشقش شدم.عاشق رفتارش،غرورش،حرف زدنش و خیلی خصوصیات دیگه که اونو برام جذاب تر میکرد.

 

محمد خیلی بچه پرو بود واسه همین اون سال علی رغم علاقه ای که بهش داشتم زیاد باهم خوب نبودیم.
خلاصه گذشت و سال اول تموم شد.وارد سال دوم شدیم.من یه سه ماه بود کسی که عاشقش بودمو ندیده بودم و داشتم از غم دوریش و ندیدن نگاهش میمردم که مدرسه شروع شد.
این بار دیگه دل و زدم به دریا و با کلی جنگ و دعوا با بغل دستیه محمد جای کناری محمد و گرفتم و نشستم کنارش و این جا دیگه قصه ما شروع شد.

 

اوایل فقط 2 تا دوست معمولی بودیم ولی همونطور که گفتم محمد بچه پررویی بود و خودش سر شوخی دستیو باز کرد
نزدیکای عید بود که دیگه هرجور شوخی ای مثل انگشت کردن و مالیدن و …. با هم میکردیم ولی مشکل این جا بود که محمد تا انگشتش به یدن من میخورد من کیرم شققققق شققق میشد و از طرفی دیگه اینا فقط واسه اون شوخی بود و محمد خیلی خیلی از گی بدش میومد و میگفت حالش بد میشه وقتی میبینه.
خلاصه دیگه من و محمد دو تا دوست خیلی خوب واسه هم شدیم و این روند تا اخر دبیرستان همینجوری پیش میرفت و من همین که با اون و کنارش بودم سعی میکردم روح و جسممو ارضا کنم.
وارد دانشگاه شدیم دیگه رابطمون جوری بو که رفت و امد خانوادگی داشتیم و من همچنان غیر مستقیم واشه بودن با اون تمنا میکردم و اونم غیر مستقیم به من میفهموند که نمیشه و بدش میاد و این چیزا.
یه روز که من رفته بودم خونشون و من و اون تنها بودیم و اون شب قبل تا صبح بیدار مونده بود و داشت بازی میکرد و اونروز خیلی لش و خسته بود.
کلی اونروز بازی کردیم و گفتیم و خندیدیم و وقت ناهار شد من داشتم رو گازشون غذایی که از شب قبل مونده بود گرم میکردم که یهو دیدم اومد از پشت کیرشو چسبوند به من و الکی شرو به تلمبه زدن کرد و من کیرشو کامل احساس کردم و حلیم شد که کیرش نیمه خواب شده و کیر من هم شق شده بود ولی دستمو تو جیبم کردم و گرفتمش تا اون نبینه.خوب ما از این شوخیا زیاد میکردیم ولی عجیب بود که کیر محمو شق شد رو کون من….
خلاصه سریع خودمونو جمع کردیمو رفتیم ناهار خوردیم.
بعد از ناهار رو مبل دراز کشیده بود که من اومدم لبه مبل نشستم کنارش هی با هم شوخی کردیم که یه دفه گفت کمرش خیلی درد میکنه منم بهش گفتم میخوای ماساژت بدم
اول که گفت نه ولی خیلی اسرار کردم و اون قبول کرد.
اول یکم ماساژش دادم که دیدم نمیشه بهش گفتم بیا رو زمین دراز بکش رو مبل نمیشه.
اومد رو زمین دراز کشید منم شرو کردم از بالا به پایین کامل ماساژ دادم

 
حالا اومدم سراغ پاهاش شرو کردم اومدم بالا رفتم رو کونش؛وااااایییی که چه کون خوش فرم و قلمبه ای بود.منم که کیرم راست شده بود هی به شوخی انگشتمو مکردم لای پاش و و سوراخش و گفتم بسه خسته شدم.
وقتی محمد برگشت دیدم کیرش شقققه شق شده بهش گفتم این چه وضعیه که منو کشید رو خودشو شرو کرد به لب گرفتن.من اولش هنگ کردم چون بعد از 5 سال بلخره اونی که ارزوشو داشتم شده بود.
منم دیگه از خدا خواسته شرو کرم زبونشو خوردن و لب گرفتن که گفت بذار برات تی شرتتو در بیارم و در اورد و شرو کرد سینه هامو خوردن من دیگه تو فضا بودم که از پشت هی کونمو میمالید و کم کم شلوارمم در اورد و داشتیم لب میگرفتیم و اون کون منو میمالید که کیرمو از تو شرتم در اورد و حلم داد رو مبل و افتار روم و شرو کرد ساک زدن.5 دقه ای برام ساک زد دیگه داشت ابم میومد که گفتم ول کنه که نیاد.رفتیم از دارو هاشون ترامادول پیدا کردیم و خوردیم که ابمون زود نیاد.
دوباره شرو کرد به ساک زدن که پاشد و لخت شد.
واااااااییییی چه کون خوشگلی.واااااای چه کیره خوش فرمی
من تا دیدم لخت شد کشیدمش رو خودم و دوباره لب گرفتیم و من نشستم شرو کردم ساک زدن.چقدر کیرش خوشمزه بود چقد خوشگل بود.رفتم پایین ترو یه ده دقه ای تخماشو خوردم.بلند شد چرخید و 69 شدیم و کلی ساک زدیم.
من به قدری تو فضا بودم که بهش گفتم زود تر بزن توش.
بلند شد منو هل داد بالا،پاهامو اورد بالا و شرو کر سولاخمو خوردن و لیس زدن بعد تف انداخت رو سوراخم و 2 تا انگشتشو اروم کرد تو که یکم جا با شه.با این حال خیلی درد گرفت چون خیلی تنگ بودم و اولین بارم بود.یکم که سوراخم باز شد کیرشو تفی کرد و گذاشت دم سوراخم خیلی خیلی اروم سرشو کرد تو که خیلی دردم گرفت ولی دردی رو هم که از اون بود میخواستم.

 
خلاصه اروم اروم کامل کرد تو و شرو کرد به تلمبه زدن چند دقه همینجوری تلمبه زد و خوابید روم و همزمان داشت زبونمو میخورد.
بهم گفت پوزو عوض کنیم و دراز کشید و من نشستم رو کیرش و راحت رفت تو.همینجوری که داشت میکرد نوک سینه هامم میخورد که باعث میشد حشری تر بشم.قشنگ داشت حالیم میشد که کیرش کاااامل میرفت تو کونم.البته کیرش 14 سانت بود و زیاد بزرگ نبود.دوباره پوزیشنو عوض کردیم و این دف فرقونی شدیم که خیلی لذتش بیشتر بود دلیلشم این بود که بعده ها فهمیدیم تو اون پوزیشن سر کیرش میخورد به نقطه جی من که همین باعث شد در همین حال که کیرش تو کون من بود اب من بیاد.
بعد از این که ابه من اومد بهم گفت داره ابش میاد چیکار کنه منم گفتم بریز توش و کلشو خالی کرد توش. و گرماشو احساس کردم.
چند دقه که گذشت پاشدیم بریم حموم با هم رفتیم زیر دوش داشتیم لب میگرفتیم که اومد دم گوشم گفت منم میخوام.
رفت پایین شرو کرد به ساک زدن کیرم باز بلند شد و برگشت کونشو به من کرد منم رفتم پایین سوراخشو خوردم یکم تف مالیدم به کیرم ک گذاشتم دم سوراخش من کیرم 15 سانت و یکم از اون کلفت تره انقد باز حشری شده بودم یه دفه فشار دادم تا اخرش رفت تو و یه داد زد و چند تا قطره اشک از چشش اومد دیگه کلی معذرت خواهی کردم و ادامه دادم این دفه ابم زود اومد.داشت میومد که گفت نریز توش منم در اوردمو نشست و ریختم تو صورتش.
دیگه پاشدیم و حموم کردیم و اومدیم بیرون لباسامو برام تنم کرد و لب گرفتیم و رفتم خونه…

 

نوشته: امیر

بازدید از تبلیغات و سایت وبکم سکسی یادت نره! ممنون
پیمایش به بالا