کون آکبند من و کیر مربی شنا

سلام به همه
اسمم نیماست امروز می خوام داستان اولین سکسم را براتون بگم امید وارم خوش تون بیاد.
14 سالم بود مدرسه ها تازه تعطیل شده بود و منم بیکار بودم 24 ساعت پای پلی استیشن بعد یه مامانم بهم گفت این جوری نمیشه و منو کلاس شنا ثبت  نام کرد ولین جلسه خیلی نرمال بود مربی مون یه پسر 25-26 ساله بود هفته ای 3 جلسه تمرین میکردیم …

 
خلاصه سر تونو درد نیارم تو جلسه 3-4 بود که من متوجه رفتارای عجیب مربی شدم هر وقت منو می برد تو اب به جای این که دستشو پشت کمرم بزاره میزاش زیر باسنم و خیلی نرمال با من صحبت میکرد خیلی ادی و منو بیشتر از همه تحویل میگرفت . از خودم بگم اون موقع تغریبا 165 قدم بود 60 کیلو وزنم بی مو سفید و کمی تپل .هفته سوم بود ساک برداشتم رفتم استخر همه جا ساکت بود با مربی سلام کردم رفتم لباس عوض کردم رفتم تو دیدم هیچ کس نیست فقط منو مربی بودیم گفتم بقیه کجان گفت کمکم میان خلاصه من گرم کردم رفتم تو آب 5 دقیقه بعد مربی اومد صدام کرد رفتم پیشش مثل همیشه منو بغلم کرد و کونمو دست زد گفت 2 بار طول استخرو شنا کنم منم شروع کردم دور دوم بود رگ پام گرفت مربی منو از آب کشید بیرون خیلی درد داشتم منو برد تو سونا و شرو کرد منو ماساژ دادن دست شو از پاچه مایو داخل میکرد و تا لپای کونمو ماساژمیداد منم خوشم میامد اونم فهمیده بود برا همین مایو مو از پام درا آورد من شاکی شدم گفت مگه نمی خوای پات خوب بشه من ساکت شدم

 

شرو کرد مالیدن همش کونمو میمالید لای کونمو باز میکرد و به سوراخم دست میزد منم خیلی حال میکردم . کم کم ماساژ و ول کرده بود و فقط سوراخمو میمالید منم حرفی نمیزدم ارم در گوشم گفت دوست داری؟ من فقط با سر تکان دادن جوا بشو دادم چون روم نمیشد بهم گفت همین جوری بمون برمیگردم من گفتم اگه کسی اومد چی؟ گفت کسی نمیار در قفله رفت برگشت با چند جور پماد یه کمی از یکیشون مالید خیلی سرد بود یه کمی سبر کرد بعد اون یکی رو باز کرد و مالید به سوراخم و انگشت شو کردن داخل کمی میسوخت ولی حالم میداد بعد دو انگشتی کرد چند دقیقه گذشت بلند شد شرتشو در آورد کیرش بلند شده بود .کیرش خیلی باحال بود باریک و دراز وسفیدو تمیز کیر شو اورد جلو داد دستم گفت بمال برام میلیدم براش گفت بخور کمی خوردم بلد نبودم دندونم اذیتش میکرد گفت بلیس منم براش کیرشو زبون میزدم چند دقیقه لیسیدم منو برگردوند گفت قمبل کن منم هر چی میگفت نه نمیگفتم خلاصه یه تف زد و اروم اروم کرد داخل …

 

 

من درد داشتم همش منو دلداری میداد الان تموم میشه و بلا خره تا اخر کرد تو کیر شو و شرو کرد تلمبه زدن وقتی سر کیرش به اخر کونم می خورد خیلی حال میداد نمیدونم چقدر طول کشید که کیرش شروع کرد نبض زدن منو محکم بغل کرد و داخل کونم داغ شد ابشو ریخته بود توم بعد کیرشو اروم در اورد من کونم باز مونده بود و کمی میسوخت رفتم توالت و همه آبش از کونم خالی کردم اومد پیشم گفت دوست داشتی گفتم میسوزه دوباره همون پمادی که سرد بود و آورد و مالید به کونم هم داخل هم بیرون کونم بعد لباس منو تنم کرد رفت برا امروز بسه میتونی بری خونه .

تو راه خونه درست نمینونستم راه برم وقتی رسیدم خونه مامانم پرسید چرا اینجوری راه میری گفتم رگ پام گرفته رفتم تو اتاقم گرفتم خوابیدم وقتی بیدار شدم ساعت 8شب بود مامان شام درست کرده بود شام خوردم یکمی پلی اسیشن بازی کردم دوباره رفتم تو اتاقم یه چیزی داخل کونم میخارید به هراز زحمت ساعت 12 خوابیدم فرداش هم همین طور رفتم حموم کمی خودمو انگشت کردم ولی اروم نمی شدم…

 

 

فرداش دو باره رفتم استخر مربی تا منو دید اومد جلو سلام احوال پرسی . لباسامو عوض کردم رفتم تو دوباره منو تو اب دست زد نمیدونم چم شده بود همش کیرشو میخاستم منم زیر آب به کیرش دست زدم خندید گفت بزار بچه ها برن .
بچه هارو زود تر تعطیل کرد و منو نگه داشت تا اومد گفتم من دوباره میخام خندید گفت باشه بزار دررو ببندم بیام اون روز منو 2 بار کرد زیاد درد نداشتم .خلاصه تا اون جا بودم هر جلسه منو میکرد .

 

نوشته: نیما کیردوست.

بازدید از تبلیغات و سایت وبکم سکسی یادت نره! ممنون
پیمایش به بالا