سالهای دور از لیلا

سلام
اسم من بهراد 25 سالمه این داستانی که میخوام تعریف کنم برای یک سال پیش البته ماجراش از 5 سال پیش شروع شده بود. 5 سال پیش ترم دو دانشگاه تموم شده بود من برگشتم شهرم با کسی هم نبودم تک وتنها تا اینکه یک روز تو یه کافی شاپ نشسته بودم دیدم دو تا دختر بدجوری امار میدن یکیش خیلی خوب بود خلاصه منتظر موندم تا اینا پاشن بلند که شدن منم بلند شدم رفتم دنبالشون آخر هم به یکیشون شماره دادم اونم بعد از چند روز زنگ زد اسمش لیلا بود.هیکل خیلی خوبی داشت .کمرش باریک باسن بزرگ سینه هاش هم درشت بود.بعد از چند ماه حرفای ما رفت سمت سکس.باهم لاس میزدیم.اس ام اس سکسی و…
آخر هر 2 تا راضی شدیم به سکس اما نه کامل تا حدودی ولی تو شهر خودمون مکان نداشتیم.دانشجو بودیم اما تو شهر های مختلف موقعیت خونه دانشجویی هامون هم اوکی نبود.خلاصه بعد از مدتی گفتم آخر هفته خونه ما اوکی میشه بچه ها نیستن بیا اینجا اونم اوکی داد اماااا درست چند روز قبلش فهمیدم خیانت کرد و دعوا شد رابطه تموم شد.بدون سکس….
گذشت بعد از چند ماه خواست برگرده اما من اوکی ندادم با یکی دیگه دوست شده بودم اما گفتم دو تا رفیق باشیم.سرتون رو درد نیارم گذشت تا پارسال.4سال باهم رفیق بودیم گاهی صحبت میکردیم بعضی اوقات هم دیگه رو میدیدیم.هر دو تا هم با کسی دوست بودیم اما همیشه یه حسی بینمون بود با اینکه هر دو تا طرف داشتیم.همیشه هم صحبت این میشد که کاش اون رابطه تموم نمیشد.تو این 3 4 سال طبق عادت قدیم گاهی با هم لاس میزدیم.اما سکسی نداشتیم.همیشه هم بهش میگفتم سکس با تو تو دلم میمونه.اونم میخندید خودشم کرم داشت.میدونست چه هیکلی داره.هر چند ماه هم که میدیدمش هیکلش بهتر میشد.به خودشم حسابیمیرسید.

 
آدم اینو میدید ناخوداگاه کرمش میگرفت سیخ میکرد.نامرد کرم هم داشت.البته نا گفته نماند منم کرم میریختم.خلاصه شد تا پارسال.چند ماهی خبری ازش نبود.یه روز جمعه سر ظهر تو خونه با همه بحثم شد زدم بیرون.خواهرم مسافرت بود کلید خونش دستم بود که هر روز به خونشون سر بزنم.منم اعصابم خورد رفتم یه پاکت سیگار گرفتم.رفتم خونه خواهرم که یکی دو روز اونجا باشم.بعد بیام خونه.خواهرم اینا دو روز دیگه از مسافرت میومدن.خریدام رو کردم رفتم خونه خواهرم.قضا آماده کردم نیشستم فیلم دیدم.تو حال و هوای خودم بودم فیلم میدیدم.که دیدم گوشیم زنگ خورد فکر کردم خانواده هست نگاه نکردم.دیدم بازم زنگ خورد گوشی رو نگاه کردم دیدم شماره غریبه هست حوصله نداشتم جواب ندادم.بعد از چند دقیقه دیدم باز زنگ خورد گفتم دیگه بردارم هرکی هست کاره واجب داره.برداشتم دیدم لیلا هست من تعجب کردم که این زنگ زده احوال پرسی کردیم گفتم نسیتی گفت چند ماهی اینجا نبودم تو نامرد هم که تا من زنگ نزنم زنگ نمیزنی خندم گرفت…

 

صحبت کردیم بعدش گفت کجایی ببینمت گفتم خونه خواهرم فهمید عصبیم گفت چیشده گفتم هیچی تو خونه بحثم شد زدم بیرون اومدم اینجا خواهرم مسافرته دو روز دیگه میاد گفت اوکی پس پاشو بریم بیرون من بیکارم حوصلم سر رفت تو هم حال و هوات عوض میشه گفتم ماشین ندارم فروختم.الانم کجا بریم روز تعطیل اینجام که همه جا بسته هست گفت ای بابااااا پس بیخیال به شوخی گفتم پاشو بیا اینجا گفت نه من گفتم خود دانی اونم بهش برخورد گفت بیشعور من به خاطر تو گفتم بریم بیرون حال و هوات عوض شه تو اینطوری میگی اخلاق تو درسو بشو نیست منم خندم گرفت باهاش شوخی کردم که دلخور نشه بعدشم خداحافظی کردیم.منم ادامه فیلم رو دیدم.بعد از چند دقیقه دیدم اس ام اس داد جدی بیام اونجا اوکی هست،آخه شهر کوچیکه میترسم یکی منو ببینه به خانوادم بگه آدرس خونه رو دادم گفتم واحد اول آرایشگاه هم داره کسی شک نمیکنه داشتم میومدم در ساختمون باز بود آرایشگاه هم هستن. واحد خواهرم هم طبقه 5 هست تک واحد همسایه تو رو نمیبینه اگه پایین هم کسی تو رو دید آسانسور 6 رو میزنی کسی نمیفهمه گفت پس اوکی میام آخه خیلی دلم برات تنگ شده هر چند میدونم تو آدم نیستی دلت تنگ نشده اگه هم بشه به زبون نمیاری حال توهم اوکی نیست میام حال و هوات عوض میشه.منم گفتم حالا که میای نمیشه تا فردا بمونی اون گفت نمیدونم بهت میگم تا یکی دو ساعت دیگه میام یا تا فردا پیشت میمونم یا نه دیگه منم گفتم باشه.منم پیش خودم گفتم ایول این میاد تنها نیستم از بیکاری در میام دو ساعت هم باشه دو ساعته دمش گرم.

 

یکی دو ساعتی گذشت دیدیم زنگ زد میگه به خانواده گفتم میرم پیش دوستم مهسا شوهرش از دیروز رفته ماموریت گفت بیا پیشم تا فردا بمون که برگرده منم گفتم ایول هنوزم پیچوندن رو خوب بلدی اونم فحش داد گفت تو دیگه کی هستی هنوز یادته.یک ساعت دیگه اونجام.منم پا شدم ظرفا رو جمع کردم منتطر شدم تا بیاد…
ساعت حدود 6 زنگ زد گفت سر کوچه ام ساختمان آرایشگاه فلانی گفتم آره همونه بیا اگه کسی بود اسانسور 6 رو بزن اکه نه پنج.اومد بالا در رو باز کردم اومد داخل سلام احوال پرسی در رو که بستم هم دیگه رو بغل کردیم من یه نگاه بهش انداختم گفتم هر دفعه بهتر میشیا خندید اونم گفت توهم باز چاق شدیا (من برعکس لیلا هیکل خوبی نداشتم اما تیپم بد نیست خوبه)لیلا اخلاق من رو میدونست که از آرایش غلیط بدم میاد یه آرایش ملایم کرده بود که من دوست داشتم خیلی ناز شده بود.رو راحتی نشستیم شروع کردیم به صحبت بعدش من پا شدم یه چیز بیارم بخوریم گفتم میخوای لباس عوض کنی برو تو اتاق خواهرم اینا اگه لباس نداری از مال خواهرم یه چیز بردار گفت کوری کیفم رو نمیبیینی پر وسیله هست بعد رفت منم یه چیز آوردم نشستم تا بیاد بعد از چند دقیقه اومد من هنگ کردم یه تاپ بندی طوسی که بند سوتین مشکیش معلوم بود با شلوارک طوسی چسبون تا زانو هاش متوجه شد هنگم گفت کوفت باز هیز شدی گفتم لیلا سینه ها جی میگه هر دفعه بزرکتر میشه گفت گمشو هیز نخیر بابا 4سال پیش تا حالا 10 تا رفته بالا اصلا به تو چه والا دو تایی خندیدیم اومد کنارم نشست.سه چهار ساعتی بگو بخند کردیم صحبت قدیم تا شب شد گفتیم از بیرون شام بیارن آوردن خوردیم بعدش با لپ تابش فیلم گذاشت نیشتیم دیدم بماند این وسطا نزدیک بود پام رو بزنم به میز لپ تابش بیفته داغون شه رو وسایلش ادم شدیدن حساسی بود یه کتک هم خوردم به مسخره بازی گذشت وسطای فیلم دیدن یه صحنه لب گرفتن خیلی عاشقانه بود منم به شوخی گفتم عزیزم اون موقعه میمردی از این لبا به من میدادی خندید گفت اخ گفتی عزیزم.

 

خندیدم خودمون رو زدیم به هم بعد جفت شدیم به هم سرشو تکیه داد به من منم بغلش کردم گفت آخیش چه حالی میده تو بغلت بودن منم گفتم اون موقع قدرشو ندونستی گفت خفشو دیگه صحبت قدیم رو نکن فیلمتو ببین منم زیاد با فیلم عاشقانش حال نمیکردم ولی پیش خودم گفتم برای کرم ریختن خوبه حالا که تنها هستیم.تو بغل هم بودیم دستم دور شونش بود فیلم که میدید منم بدنشو اروم لمس میکردم میدونستم رو گوشش خیلیییی حساسه با لاله گوشش همم بازی میکردم اونم یه خورده ولو شده بود سمتم گفت نکن دیگه هنوز یادته رو گوشم حساسم خندیدم همین بین باز فیلم رسید به صحنه عاشقانه و لب گرفتن گفت نیگا از این لبا میخواستی عزیزم منم محکم تر بغلش کردم صورتش رو بوسیدم با تعجب یه نیگا بهم کرد گفت کرمت گرفتهاااا منم باز گوشش رو گرفتم بازی کردم یه پام رو میمالوندم به پاش اینم شل شد سمت من از نفس هایی همراه با آه کشید که من عاشقش بودم نیگاش کردم اونم منو نیگاه کرد گفتم خوب چی میشه حالا از اون لبا بهم بدی بعد از این همه سال یه نیگاه معنی دار کرد گفت بیا کشتی منو منم نامردی نکردم سریع لبو ازش گرفتم اون چشماش در اومد من به روی خودم نیاوردم لباشو میخوردم اونم شروع کرد به خوردن محکم همو بغل کردیم بعد خودش ول کرد گفت من شوخی کردم تو سریع لب میگیری از خدا خواسته بودی منم گفتم حالا یه لب بود دیگه ناز نده برا من خندید گفت دلم میخواد طرفم که نیستی دوستمی که لب گرفتی اصلا برو اونور منم نامردی نکردم محکم تر بغلش کردم گفت ااای لهم کردی باشه نمیرم فیلمتو ببین منم گفتم فیلم چیه تو هستی فیلم میخوام چیکار اونم گفت روتو بنازم پررووو روشو کرد سمت لپ تاب اما من همینطور صورتش رو نگاه میکردم بازوش رو هم ناز میکردم دید بیخیال دیدنش نمیشم فیلم رو قطع کرد روشو کرد سمت من گفت ها چیه آدم ندیدی گفتم چرا ولی لیلا خیلی وقته ندیدم

 

سریع یه بوس رو لباش گذاشتم اونم گقت نکن اینکارو دیگه گفتم دلم میخواد به تو چه اونم گفت پرو میزارم میرما منم گفتم عمرا نمیزارم بری گفت مگه دست تو هست گفتم اره.اصلا دلت میاد بری بعد از چند وقت همو دیدیم پیش همیم گفت خوب باشه نمیرم.منم گفتم مرسی یه بوس دیگه رو لبش گذاشتم بعد همینطور همو نگاه کردیم من صورتم رو نزدیک تر کردم چسبیدم به صورتش لبامون به هم نزدیک بود یه بوس کردم اونم مکث کرد بعدش یه بوس داد منم تکرارکردم چند بار پشت هم اینکارو کردیم بعد من دیگه زدم به بیخیالی شروع کردم به خوردن لباش اونم بدش نیومد ادامه داد مشغول لب بودیم که دو تایی خودمون رو چرخوندیم سمت هم منم اینو محکم بغلش کردم لبو جدا نکردم تو همون حالت یه آی گفت منم اینو کشوندم سمت خودم دراز کشیدم رو راحتی انداختمش رو خودم اونم یه خنده منی داری کردو ادامه داد هر دو تا داشتیم داغ میشدیم حسمون داشت اوج میگرفت لبو ول کرد آروم گفت بهراد بعد از این همه سال هنوزم دوست دارم منم گفتم راستشو بخوای منم دوست دارم گفت چه عجب تو دهن باز کردی مغرور یه خنده معنی داری کردیم (راستشو بخواین واقعا هم هنوز یه حسی بینمون بود)دوباره شروع کردیم به لب گرفتن دیگه کامل روم دراز کشیده بود دستم پشتش بود کمرشو میمالیدم محکم به خودم میچسبوندم که نرمی سینه هاش رو احساس کنم کیرم یواش یواش داشت بلند میشد دیگه کامل اونم احساس میکرد بدنشو رو من میمالوند حسابی داشتیم حال میکردیم دستم رو بردم سمت کون گندش چسبیدم میمالیدم چنگ میزدم اونم حال میکرد من بلند شدم اون رو پاهام نشست من رفتم گردنشو خوردم اون حسش بالا زده بود آهی که من دوست داشتم رو میکشید من حشری تر میشدم رفتم سمت گوشش لاله گوشش رو میخوردم اون بدتر شد اه میکشید با لحن سکسی گفت بهراد تورو خدا گوش نه من بدتر میکردم اونم محکم چسبید بهم خودشو رو پاهام تکون میداد من گفتم لیلا پاشو بریم تو اتاق اینجا فضا کمه خندید گفت هوی بریم اما گفته باشم زیاد دلتو خوش نکنا منم خندیدم گفتم خوب حال پیش بریم شاید خوشت اومد خندید رفتیم تو اتاق من هولش دادم انداختمش رو تخت رفتم روش شروع کردم به خوردن گردنش اونم محکم منو چسبید با دستاش کمرم رو میمالید من با دوتا دستام سینهاش رو چسبیدم میمالیدم گردنشو میخوردم بدجوری حشری شده بودیم آروم اومدم سمت سینه هاش زبونم رو انداختم لای خط سینه هاش بازی میکردم اونم اه میکشید

 

قسمت هایی که از تاپش بیرون بود رو حسابی خوردم اروم رفتم پایین نفساش بیشتر میشد بدنمون داغ داغ بود اروم تاپش رو میدادم بالا شکمش رو میخوردم میمودم بالا تاپش رو کامل در آوردم یه نگاه به سینه هاش کردم دیگه طاقت نیاوردم سوتینش رو باز کردم افتادم به جون سینه هاش که خیلی نرم بود پنبه بود چنگ میزدم میخوردم اونم اه و ناله چنک که میزدم جیغ میکشید دردم میاد نکن بمال بخور بیشتر بخور منم گفتم مال منه ها گفت همش ماله تو هست 4سال پیش باید میخوردی نخوردی الان تا میتونی بخور من حشری شدم افتادم به جون سینه هاش کیرم دیگه کامل بلند شده بود داشت شرتم رو پاره میکرد اونم کسش رو میچسبوند به کیرم باز شل میکرد دید کیرم داره پاره میشه گفت جوووون زیر شلواری چی میگه زودتر میخوامش حشرش بدجوری زده بود بالا من گفتم واقعا میخوای مطمئنی گفت اره میخوام بدجور میخوام حالمو ببین دیوونم کردی از خوردن دست کشیدم گفتم میخواییش عشقم گفت اره بده بهم گفتم بگیر من از رو خودش انداخت کنار اومد نشست رو کیرم داشت بالا پایین میکرد من گفتم صبر کن پاشو گفت چیشده گفتم نمیخوام زد حال بخورم بذار ببینم داماد جان چیزی داره پا شدم رفتم تو کمد وسایل کلی گشتم چیزی پیدا نکردم اعصابم خورد شده بود لیلا گفت پیدا نکردی گفتم نه گفت کشو میز آرایش رو نگاه کن شاید اونجا باشه منم گشتم دیدم ته کشو پلاستیک هست باز کردم دیدم اسپری تاخیری حال کردم به لیلا پشت کردم که بزنم گفت هوی اینکه سرو کارش با منه چرا پشت میکنی گفتم خودت باید درش بیاری(من همیشه تو سکس دوست دارم طرف کیرم رو در بیاره)خندید گفت جوووون حتما.اسپری رو زدم شلوار کشیدم بالا دراز کشیدم رو تخت اونم دوباره نشست روم بالا پایین میکرد کس تپلش تو شلوارک تنگش عاالللی زده بود بیرون بالا پایین میکرد من حشری شده بودم خودشو خم کرد رو من ازم لب گرفت بالا پایین میکرد سینه هاش آویزون بود عالی بود لب رو ول کردم گفتم اون سینه لامصب رو میخوام اونم سریع گفت بیا عشقم گذاشت تو دهنم منم تا میتونستم میخوردم اه ناله لیلا منو حشری تر میکرد آخر سینه رو گاز گرفتم جیغش رفت هوا گفت وحشی نشو اااااه.

 

بعد گفت سینه رو ول کن عزیزم کار دارم منم ول کردم تاپم رو در اورد از گردن شروع کرد به خوردن بال پایین میکرد یواش یواش رفت پایین رسید به کیرم از رو شلوار مالید بعدش شلوارم رو در اورد کیرم تو شرتم داشت میترکید شرتم رو کشید پایین کیرم رو دیدش گفت جوووون گفتم بخورش گفت نمیخورم گفت پس چیکار میکنی گفت نگاه کن شروع کرد به مالوندش بوس میکرد نامرد زبون نمیزد سینه هاش رو میچسبوند بهش ول میکرد اینکارو ادامه داد اما من دلم میخواست بخوره چند بار گفتم گفت نه اما تابلو بود داشت ناز میداد منم که حشرم داشت منو پاره میکرد شیرین زبونیم گل کرد گفتم لیلا جونم تو اینو نخوری کی بخوره مگه مال تو نیست جون من بخور یه نگاه کرد گفت حالا شد یه چیزی جناب مغرور خوب خمار شدی شروع کرد به لیس زدن سرش اه من رو در اورد اروم اروم کردت و دهنش تابلو بود بلد نیست بعد از چند بار دندون زدن و داد منو در اوردن اکی شد خیلی نازو اروم میخورد تا حالا کسی اینجوری کیرم رو نخورده بود بازم یکی دو باری دندون زد که من داد زدم این نامرد میخندید کیرم حسابی قرمز شده بود اینم دید حشرم زده بالا میخورد میگفت جووون کیرتو برم ماله منه من دیگه طاقت نیاوردم اینو خوابوندم پاهاشو باز کردم افتادم رو کسش از رو شلوارکش میمالیدم اه نالش بلند شد میبوسیدم اروم شلوارک رو میکشیدم پایین تا کامل دراوردم پاهاشو دادم هوا از پشت ساق پا شروع کردم به خوردن تا نزدیک کسش…

 

رونش خیلی خوش فرم و نرم بود اون فقط اه ناله میکرد شرت مشکیش رو در اوردم چی میدیدم یه کس صاف بی مو تپل گفتم باز تو صاف کاری بودی گفت تو که میدونی من همیشه در حال صاف کاریم نمیذارم یه خورده در بیاد منم گفتم جووون افتادم رو کسش شروع کردم به بوس کردن اه و نالش شدید شد از بالا تا پایین لیس زدم نوک زبونم رو که انداختم لای خط کسش باز از اون اه ها کشید منو حشری کرد شروو ع کردم به خوردنو مالوندن کسش حسابی داغ شده بودو قرمز اون از حشر داشت دیوانه میشد سینه هاش رو چسبیده بود میمالید حسابی که خوردم بلند شدم رو زانو نشستم مونده بودم کجا بذارم کون یا کسش نمیدونستم پرده داره یا نه گذاشتم رو کسش بالا پایین کردم داشت دیوونه میشد من دیگه طاقت نیاوردم گفتم لیلا کجا بذارم کست یا کون گفت فعلا فقط کس گفتم پس نداری یهو قیافش رفت تو هم گفت من تا پارسال با کسی سکس نداشتم داشتما اما سکس کامل نه اصلا نمیشه گفت سکس با دوست پسرام لاس میزدم همو میمالیدیم ولی به کسی اجازه کردن نمیدادم تا 1سال پیش با یه نامردی دوست شدم همیشه سکس میخواست اما من راضی نبودم نمیخواستم منو بکنه یه شب پیشش بودم اینقدر بهم مشروب داد بیحالم کرد منو گایید پردمو زد اصلا به هوش نبودم داشت ادامه میداد که دیدم بدجوری رفت تو خودش ناراحت بود گفت به خاک مامانم قسم راست میگم اونم من بیهوش بودم (چون میدونستم مامانش رو خیلی دوست داشت 8 سال پیش فوت کرده بود و این نابود شده بود حرفشو باور کردم)دیدم خیلی ناراحت شد رو ش دراز کشیدم اروم ازش لب گرفتم نازش کردم گفتم عشقم اشکال نداره گذشته کاریشم نمیشه کرد الان من اینجام عزیزم نگاه کرد گفت بهراد خیلی دوست دارم هنوزم همونطور بزرگترین اشتباهم خیانت به تو بود ببخش منو الانم فقط به خاطر اینکه دوست دارم اینجا تو این وضعیتم منم گفتم همون موقع بخشیدمت هنوزم دوست دارم بعد گفتم اگه الانم دلت نمیخواد نکنم داخل با لاپا گداشتن اینا… که نذاشت حرفم تموم شه گفت تو با همه برام فرق داری بعد از این همه سال هنوزم دوست دارم بکن تو منم گفتم  چشم عزیزم اگه اون نمیزد الان من زده بودم

 

خندید گفت خیلی عوضی گمشو ادامه بده منم گفتم خشکه خیسش کن پا شدم لیلا چهار دست و پا شروع کرد به خوردن حسابی خیسش کرد کیرم اماده اماده بود یه نگاه به میز ارایش خواهرم کرد کرم رو گرفت گفت بزنم سرش میترسم از درد پاره شم گفتم تو جون بخواه بزن عزیزم اونم زد دراز کشید پاهاشو داد هوا منم سر سوراخ کسشو خیس کردم مشخص بود دلشوره داره منم نخواستم اذیتش کنم پاهاشو گذاشتم دور کمرم دولا شدم روش اروم سر کیرم رو گذاشتم تو کسش باز اهی کشید که منو دیوانه میکرد کیرمو دراوردم چند بار اینکارو کردم هر دفعه بیشتر میکردم تو بیچاره راست میگفت خیلی تنگ بود کسش داغ داغ بود کیرم تو کسش میسوخت تا اینکه بعد از چند دقیقه کیرمو تا جایی که جا داشت کردم تو اه کشید من افتادم روش سینه هاشو چسبیدم لب گرفتم اروم میکردمش اون اه ناله میکرد لب میداد یواش یواش تند میکردم این بیشتر اه وناله میکرد منو کامل میشناخت میدونست چیجوری دیوونم کنه که هم به من حال بده هم خودش بیشترین لذت رو ببره از لب رفتم به گردن داشتم میخوردم این اه و ناله میکرد اروم در گوشم میگفت دوست دارم محکم منو چسبید دیگه کسش جا باز کرده بود خودشم فهمید دیگه درد زیادی نداره محکمتر منو چسبید گفت بیشتر میخوام تا ته فرو کن میخوام تندتر میخوام منم دیگه تا جایی که میتونستم تند میکردم اه ناله ما کل اتاق رو گرفته بود رفتم سمت سینه هاش میکردمو سینه هاش رو میخوردم دیگه اه ناله لیلا تبدیل شده بود به جیغ کشیدن منم فقط میکردم سینه میخوردم یه لحظه واستادم کیرم تا اندازه ای اوردم بیرون که فقط سر کیرم تو کسش بود اروم که شد لبو گرفتم یه لحظه سریع تا ته کردم تو کسش جیغی کشید که اگه در حال لب گرفتن نبودیم همسایه ها میشنیدن

 

بعد با سرعت چند دقیقه کردمش بلند شدم از روش گفت عوضی جرم دادی منم گفتم داری حال میکنی دیگه طوری میکنمت که تا عمر داری یادت نره خندید گفت دوست دارم دیگه دربست در اختیارتم منم گفتم پس حالا چهار دست و پا شو چند دقیقهی به این حالت کردمش دیگه خسته شده بودم گفتم لیلا جونم حالا نوبت تو هست اونم گفت پس دراز بکش منم دراز کشیدم امد روم نشست کیرمو گرفت گذاشت تو کسش با اه و ناله بالا پایین میکرد افتاد روم سینه هاش رو گذاشت تو دهنم منم خوردم و اون بالا پایین میکرد دیدم اه ناله هاش خیلی افتضاح شده فهمیدم داره ارضا میشه من تو همون حالت محکم چسبیدمش با سرعت میکردم قشنگ داشت جون میداد داشتم میکردمش که یهو به خودش لرزید جیغ کشیدو شل شد ارضا شده بود منم کیرم رو کشیدم بیرون یه خورده ابش اومد محکم بغلش کردم لب گرفتم ازش دستم رو بردم بین بدنمون کسش رو اروم مالیدم اونم بعد فقط لبش رو لبم ثابت بود تکون نمیخورد بعدش گفت دیونتم بهراد ترکوندی منو منم گفتم قابل نداشت یه خورده لب گرفتیم گفتم پس من چی گفت تو جون منو بخواه من ماله توام دوباره کردم تو کسش چند دقیقه کردمش کون نرمشو چنگ میزدم میکردم وای کونش فوق العاده نرم بود همین بین گفتم لیلا کونتو میخوام گفت میترسم از درد پاره میشم گفتم اروم میکنم اذیت نشی گفت چی بگم نمیتونم مخالفت کنم بکن اما یواش گفتم بعد کون ساک میزنی گفت اه بدم میاد گفتم پس الان بخورش گفت ای به چشم رفت سراغ کیرم حسابی خورد اما بازم چند باری دندون زد که حسابی دردم اومد فحش میدادم بهش.

 
حسابی که خیس کرد گفتم کرم بزن جر نری گفت عوضی کسم رو که جر دادی خدایی از کون درد داره اروم بکن گفتم باشه تو کرم بزن کرم رو زد به شکم خوابوندمش کونشو چسبیدم چنگ زدم عالی نرم بود بوسیدم خوردم سوراخ کونشو خیس کردم افتادم رو رفتم گفتم با دستات کونتو باز کن کرد رفتم بزارم کونشو سفت کرد گفتم شل کن گفت میترسم گفتم حواسم هست رفتم بزارم دیدم نمیشه یه بالشت گذاشتم زیر شکمش که کونش بالا بیاد سر کیرم رو گذاشتم به زور یه خورده رفت داخل جیغ میکشید درد داره در اوردم از پشت دراز کشیدم روش گوشاش رو خوردم باز یه خورده حشری شد گفتم یعنی از کون نکنم مکث کرد گفت بکن چی بگم منم دلم میخواد اما درد داره گفتم اروم میکنم تا جا باز کنه گفت باشه باز رفتم سراغ کونش سر سوراخ کونش هم کرم زدم سر کیرم رو گذاشتم تخت رو چنگ میزد به زوور یه ذره کردم تو نگه داشتم این فقط اه و ناله با جیغ میکشید چند باری اینکارو کردم تا اون حد باز شه خلاصه به همین روش تا جایی که میشد کردم تو نگه داشتم لیلا درد شدید داشت یه خورده نگه داشتم ارووم اروم شروع کردم به کردنش اونم دیگه یواش یواش داشت بهش حال میداد ولی جیغش رو میکشید منم منم نازشو میکشیدم چهار دست پا شد دیدم دیگه داره حال میکنه کمرشو میمالدم میکردم اینم با یه دست سینه هاشو میمالید منم یواش یواش تندتر میکردم دیگه جا باز کرده بود باز حشری شد گفت گشادم کردی دیگه دردم به درک هر طوری میخوای بکن بهراد منی جونمی منم حشری شدم گفتم لیلا منی فقط مال منی جوووون اونم گفت اره بکن مال توام تندش کردم هر دفعه بیشتر میکردم تو تا اینکه تا اخر کردم تو کونش سینش. ول کرده بود کسش رو میمالید اه و ناله و جیغ میکشید منم از پشت سینشو چسبیدم فقط میکردمش کونش عالی بود وقتی بدنم میخورد به کونش لرزش کونش عالی بود هیچ کونی به کون لیلانمیرسید چند دقیقه کردمش احساس کردم اخرای کاره در اوردم دیدم کیرم یه خورده کثیف شده در کل کونش تمیز بود وقتی در اوردم یه نفس راحت کشید گفتم مونده از کون گفت جر خوردم والا گفتم ابم میخواد بیاد میخوام بریزم تو کونت اگه میخوری بدم دهنت گفت اه خفشو نمیخوام. منم تو سکس حتما در حال کردن باید خالی میشدم عادت نداشتم بریزم رو بدن طرف گفتم پس به پشت بخواب بریزم تو کونت خوش فرم که هست خوش فرم تر میشه خندید گفت عوضی بیا جرم بده …

 

خوابید پاهاشو دادم هوا گذاشتم رو شونه هام که کونش بیاد بالا اروم گذاشتم تو کونش تا اخر اه و جیغ کشید نگه داشتم دولاشدم سینه هاش رو گرفتم شروع کردم به کردن اما اروم میکردم بعدش تند کردم دوتا دیگه خیس عرق بودیم ابم داشت میومد اونم از حالتم فهمید ابم داره میاد بیشتر اه و ناله میکرد جیغ میکشید دوتایی صدامون رفت بالا تا اینکه بلاخره ابم اومد ریختم تو کونش دوتایی اه بلندی کشیدیم اون گفت کونم سوخت چه داغ من کیرم رو در اوردم افتادم روش بدجوری نفس نفس میزدم اونم ارومم کرد کمرم رو ماساژ میداد دم گوشم گفت دوست دارم جونمی همیشه میخوامت سکسمون عالی بود منم همین چیزا رو گفتم کنار هم دراز کشیدیم بدن همو میمالیدیم بعد از چند دقیقه که از اون حالو هوا اومدیم بیرون دیدم بله گند زدیم ابم ازکونش بیرون زد قبلشم که اب این اومده بود روکش تخت کثیف شد منم گفتم بیخیال فردا حلش میکنییم تو بغل هم لاس زدیم کلی حرفو با همون وضعیت خوابیدییم.تا فرداش که بره یه دور دیگه باهم سکس داشتیم
بعد از اون اتفاقایی افتاد که فکرشو نمیکردیم رابطمون دوباره شروع شد اون سکس شروع یه رابطه جدید بود البته اون یه شهر دیگه کار میکرد با خواهرش زندگی میکرد برای همین خیلی دیر به دیر همو میدیدم هر دفعه هم موقعیت جور میکردیم که سکس داشته باشیم …

 

نوشته: بهراد

بازدید از تبلیغات و سایت وبکم سکسی یادت نره! ممنون

1 دیدگاه دربارهٔ «سالهای دور از لیلا»

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پیمایش به بالا