تجاوز

اول از همه خودم معرفی می کنم . من کیوان 19 ساله ی سفید با کون تپل و یکم سینه . قدم 173 وزنم 67 و به همین دلایل اغلب توسط همکلاسی ها و بچه محلا مالیده می شدم ( چون تقریبا مویی نداره بدنم بچه ها مثل دوختر با من رفتار می کردن )
این اولین گی منه ( بقیه با پسر خالم و دوستش تو زیر زمین و همکارم و یک بارم توسط 2 تا از همسایه هامون که دو قلو بودن و 2 سال کوچیکتر از من و ………… )
سال سوم راهنمایی بودم توی مدرسه ی غیر انتفاعی تو سید خندان تو اونجا حتی سال پایینی ها هم من و انگشت می کردن چون واقعا کم تر می خوره سنم . مدرسه ی ما یه زن و مرد سرایدار داشت که یه پسره 20 ساله و 17 ساله داشت .

من اغلب جمعه ها با دوستم می رفتیم مدرسه با چند نفر از بچه ها با این 2 تا دادش فوتبال می زدیم . بعد ترم دوم بود که احساس سنگینی نگاه حسن ( دادش 20 ساله ) رو خودم حس می کردم . تو فوتبالم سعی می کرد خودش و به من بماله . منم
بدم نمیومد ولی از حرف بچه ها می ترسیدم …………

توی یکی از این جمعه ها بود که من تنها رفته بودم و آخراش بود که حسن بهم گفت بعد بازی بیا یه نگاهی به com بنداز ببین چشه . بعد فوتبال که رفتم رو صندلی نشسته بودم که حس کردم از پشت یکی دستشو گزاشت رو سینم . برگشتم دیدم حسن و
حسین و دوستشون کیرشونو در اووردن تا اومدم چیزی بگم حسن دهنم گرفت اون یکی ها هم ریختن سرو دست و پام بستن تنم می لرزید از ترس . بعد از اینکه لختم کردن منو رو شیکم به تخت 2 نفره فرفوژه بستن .سه نفری افتادن به جونم کیرشونو هرجا فک کونید می مالوندن یکم که گزشت . دهنمو باز کردن سرمو کج کردن با چاقو تحدید کردن که داد نزنم . حسن دهنمو نگه داشته بود اون یکیا تو دهنم دونه دونه تلمبه می زدن بع نوبت حسن شد و همشمونم کیرشونو تا آخر می کردن تو حلقم منم همش اوق می زدم . کیراشون بزرگ بود ولی واسه حسن راحت 25 سانت می شد وقتی تو دهنم بود دهنم داشت جر می خورد
وقتی اولیشون خوابید روم احساس بدی داشتم با زور کیرشو با یه تف کرد تو کونم که از درد چشام پر شد ولی از ترس چاقو داد نزدم . شروع کرد به تلمبه زدن از درد داشتم می مردم . اون یکی ام نشسته بودن دورم با من ور می رفتن .

بعد که داشت آبش میومد کشید بیرون اومد گزاشت تو دهنم ولی نه تلمبه زد نه هیچی . داداش حسن اومد دست و پام و بازکرد گفت بشین رو کیرم منم نشستم مثل جنده ها خودم بالا پایین می شدم بعد در همون حالت حسن رو تخت وایساد کیرشو کرد تو
دهنم همینجوری بودم که حسین کیرشو در اورد حسن بمن گفت برگرد 4 دست و پا بشین رو زمین کیر علی ( دوستشو ) بخور منم نشستم یهو یه کیر خر و تو کونم حس کردم از درد چشمام سیاهی رفت و شروع کردم به گریه کردن …….. بعد خوابید رو زمین منو نشوند رو کیرش . اون 2 تا هم بالا سرم بودن جق میزدن تا آبشون اومد ریختن تو صورتم . حسنم
منو بلند کرد کیرشو کرد تو حلقم همون جا آبشو ریخت . بعد منو انداخت رو تخت از درد پا هامو نمی تونستم ببندم .

یکی دو ساعت بعد منو بردن حموم اونجا هم دونه دونه میومدن می کردنم …………. تا عصر که ولم کردن واسه اطمینانم از سکس آخر فیلم گرفتن ………..

بازدید از تبلیغات و سایت وبکم سکسی یادت نره! ممنون

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پیمایش به بالا