اولین تجاوز به من تو سیزده سالگی

سلام بہ همہ دوستان  این داستان تلخ خاطرہ ےتجاوز بہ منہ اسمم صدف مستعارم نیست 18سالمہ …

***

وقتے13سالم بود بایہ پسربہ اسم نادر آشناشدم بہ ظاهرخوب و متین می آمد اما در باطنے گرگےبود کہ نقاب میش رو صورتش گذاشتہ چندماہ فقط تلفنےحرف میزدیم تااینکہ تماس هارسید بہ سکس وحرفاےسکسےمن ذاتا ادم سرد مزاجےهستم و دل بہ سکس نمیدم واسہ همینم زیاد جواب حرفاےسکسیشونمیدادم تااینکہ یہ روز گفت بیا بریم بیرون یہ تاب بخوریم منم روسادگےخودم گفتم خب لابد میخواد ازم خاستگارے کنہ یابہ خانوادش نشون بدہ ولےافسوس اواز دهل شنیدن از دور خوش است خلاصہ خوشگل کردم و رفتم کہ دیدم یہ405مشکےباشیشہ100%دودےجلوم وایساد دیدم نادر سوار شدم یکم تو شہر تاب خوردیم ودیدم دارہ میرہ سمت بیرون شہر

 

گفتم نادر نگہ دار میخوام پیادہ بشم گفت بریم بیرون شہر یہ فضاےسبزے چیزےمنم هیچےنگفتم امادیدم تواین فصل فضاےسبزکجاست اونم تو جنوب خیلےترسیدہ بودم دلہرہ واستراب داشتم تااینکہ نادر ماشین نزدیک یہ درہ پارک کرد گفت پیادہ شو من وبرد کف درہ عجب جاهم امادہ کردہ بود فہمیدم نقشہ اش ازقبل هماهنگ شدہ بودگفت بشین چاےبخور گفتم من میل ندارم بیا بریم گفت کجا تازہ داریم از هوا لذت میبرم گفتم خب زود بریم نادر گفت بشین فعلا انگار لحن حرفش بوےنامردےمیدادخیلےترسیدہ بودم رنگم زرد شدہ بود دستام میلرزید نفسم بالانمےامدگفت چتہ وقتےخربزہ میخورےپالرزشم بشین کہ یہوزد توگوشم گفت برو پشت چمنا گفتم چرا گفت برو بینم بدو

 

منم رفتم دیدم یہ پسرلخت نشستہ دست بہ کیر گفتم نادر من ببر گفت باش راضےمون کن میبرمت ب زور لباسام و دراوردن یکیش لبام یکیش سینہ هام میخورد بعدم یکیش سینہ هام یکیش کسم میمالید هرچےگریہ میکردم کتکم میزدن و باذغال قلیون میسوزوندنم بعدم نادر انگشتشو کرد تو کسم و پردمو زد و یہ خندہ ے قہقہہ کثیف زد ویکیش من نشوند سر کیرش واز زیر کیرش رو کرد تو کونم خدا راشکر کہ ازم نخواستن ساک بزنم وگرنہ حتما میمردم محکم میزدن سر کونم و سینہ هام بعدم ک ارضا شدن ابشون رو ریختن رو سینہ هام من از اون تجاوز هیچ لذتے نبردم البتہ هیچ تجاوزےلذت ندارہ …

 

بعد ازاون ماجرا تصمیم گرفتم هرگز باهیچ کس رابطہ ندارم وهرگزنادر عوضے رو نمیبخشم وامیدوارم تقاص پس بدہ ببخشید طولانے شد امیدوارم روزے برسہ کہ هیچ متجاوزے توے دنیا نباشہ.

 

 

بازدید از تبلیغات و سایت وبکم سکسی یادت نره! ممنون

3 دیدگاه دربارهٔ «اولین تجاوز به من تو سیزده سالگی»

  1. واقعا غم انگیز بود ای کاش تجاوز وجود نداشته باشه.سکسی که دو طرف مایلش باشن هم بهتره و هم قشنگ تر.مرسی امیدوارم موفق باشی

  2. امیرعلی

    خانوم های پولدار.پسر جوان و.باقدرت بالا در سکس هرسکسم یک ساعت طول میکشه ایمیل بزنن
    [email protected]
    تجریش هستم

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پیمایش به بالا