کون دادن واسه ی اولین بار

سلام.

این داستان مال دوسال پیشه وقتی که من اول دبیرستان بودم اون موقع من یه پسر لاغر نه زیاد سفید بدون مو بودم که هنوز به بلوغ نرسیده بودمو همخ دنبال من بودن و منو دست مالی میکردن و منم نمیدونستم برای چیاین کارو میکنن تقریبا دو ماه از مدارس میگذشت که با یکی از دوستام خیلی رفیق شده بودم همیشه پیش من میشت و اروم رون های منو میمالید منم خیلی حس خوبی بهم دست میداد و به روی خودم نمیاوردم تا وقتی که یه روز کم کم دستشو داشت میکرد تو شلوارم من بازم به روی خودم نیاوردم داشت کونم رو میمالید که یهو زنگ خورد منم بهش چیزی نگفتم اون روز گذشت چند روز بعد بهم گفت بریم استخر منم قبول کردم روز بدش باهم رفتیم استخر و دیدم که اون از همون موقع که تو رختکن بودیم و لباس در میاوردیم خودشو خیلی به من میچسبید…

 

لباس هامونو در اوردیم رفتیم تو استخر دیدم که خیلی سر هر موقعیتی دست به کونم میزد منم کونم بزرگ و سفید بود و بدون مو دقیقا مثل یه دختر بدش گفت بریم تو جگوزی تو جگوزی هیچ کس نبود استخر خیلی خلوت بوووود اونجا هی دست منو میمالید به کیر خودشو با من ور میرفت منم چون بهم حس خوبی میداد و از ته دلم خوشم میاومد هیچی نمیگفتم که یه دفه تو جگوزی شورتمو کشید پایین تا دم زانوم و نشوند رو پاش منو احساس کردم یهچیز داغ خورد به کونم اره کیرش بود کیرشو مالید به کونم منم هیچی نمیگفتم داغ داغ بود حس خوبی بود گفت بریم سونا بلند شدیم کیرش راست راست بود زود رفت تو سونا بخار تا نبیننش منم رفتم گفت میخوای ماساژت بدم منم گفتم اره منو خوابوند به شیکم و رو رونام نشست و شروع کرد به ماساژ دادن پشتم هر از گاهی هم شورتمو یکم میداد پایین تا جای رسید که کونم کاملا معلوم شده بود

 

دستشو برد لای کونم و شروع کرد به تکون دادن و مالیدن داشتم میمردم از هیجان تو اون لحظه حس فوق العاده ای بود تو سونا هم کسی نبود رفت پایین و شروع کرد به لیس زدن پام از کف پا شروع کرد و تا کونم اومد بدنم خیس خیس شده بود با زبونش با کومنم با زیمیکرد و سوراخم رو خیس میییکرد انگشتش رو گداشت دم سوراخم و فرو کرد اوش در نداشت بد یه انگشت دیگشو کرد تو اپگشت سومو که اومدبکنه تو جیغ زدم اونم جلو دهنم رو گرفت و با فشار فرو کرد داشتم میسوختم هم درد داشت هم این که انگار یه تیکه زغال رو گزاشتن رو سوراخم انگشتش رو در اورد و کیرشو اروم اروم کرد تو و در اورد بد چند بار دیگه درد نداشت…

 

همین جوری تلمبه میزد ابش نمیاومد تا یکی اومد تو سونا زود شرت خودش و منو کشید بالا تا نفهمه و شروع به ماسا ژ دادن کرد اونم چیزی نفهمید بد این که رفت منو بلند کرد گفت کیرشو بکنم تو دهنم اولش گفتم نه بدش سرمو هول داد به سمت خودش کیرش تا ته رفت تو دهنم داشتم خفه میشدم داغ داغ مثل یه انگشت بزرگ بود ولی خیلی نرم تر گفت میک بزن مثله ابنمات خیلی خوب بود سرشو مک میزدم عالی بود داشتم میمردم از هیجان که یه دفه ابش اومد و ریخت ته حلقم غلیظ بود و داغ یه دفه ناخود غورتش دادم بد مزه بود ترش و داغ بدش شررع کرد به لیس زدن گردنم و روم اوفتاد بدنش داغ بود داشت میسوخت خیلی تجربه خوبی بود این بود داستان من و امید وارم خوشتون اومده باشه

 

نوشته:‌ امیرتنگولی

2 Replies to “کون دادن واسه ی اولین بار”

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*