عاشق کیر

اسم من بهنامِ و 25 سالمه. تقریبا از 13 یا 14 سالگی با حامد ، پسرعموم رابطه داشتم. اوایل فقط در حد لاپایی بود ولی چهار پنج سالی میشه که کامل از کون بهش میدم. این داستان آخرین سکسمونِ که عید همین امسال اتفاق افتاد…
***

وسط تعطیلات عید، دم غروب بود که حامد پسرعموم بهم زنگ زد. گفت بهنام نظرت چیه یه حالی با هم کنیم . من که مثل همیشه از خدام بود، ولی شروع کردم به ناز کردن و گفتم نه حامد اصلا حوصله ندارم و حسش نیست. گفت باشه حالا بیا بریم یه جای خلوت دو نخ سیگار بکشیم. منم گفتم باشه میام دنبالت و قطع کردم. من که میدونستم بهش میدم، سریع رفتم دستشویی و کامل توی کونمو خالی کردم. اومدم بیرون و رفتم وازلین رو برداشتم و رفتم سوئیچ ماشین رو از بابام گرفتم و راه افتادم. رفتم دنبال حامد . با هم رفتیم یه سوپری و چند نخ سیگار گرفتیم و رفتیم سمت بیرون شهر. توی جاده کمربندی یه فرعی خاکی بود که پاتوق منو حامد بود. تا قبل از این سه بار اونجا بهش داده بودم. اونجا جای خلوتی بود و معمولا کسی نمیومد مخصوصا شب ها.

 

حالا هم دیگه شب شده بود و هوا کاملا تاریک بود. کنار یه جوی آب وایسادم. هر کدوم یه نخ سیگار برداشتیم و شروع به کشیدن کردیم. تقریبا کام های آخر سیگار بود که دست حامد رو روی پاهام احساس کردم. من به مالوندن خیلی حساسم و سریع شل میشم. دستش روی رونم و کیرم و بین پاهام حرکت میکرد. من که داشتم لذت میبردم ولی باز ناز میکردم. گفتم حامد نکنننننن الان حسش نیییییییست. حامد که میدونست من فقط دارم ناز میکنم، به کارش ادامه داد. دستشو برد زیرم و کونمو میمالید. داشتم آروم آه میکشیدم. یواش یواش دستمو بردم سمت کیرش و شروع کردم مالوندن. گفت بهنام پاشو بریم عقب. جفتمون پیاده شدیم و یخورده اطرافو نگاه کردیم که کسی نباشه و رفتیم عقب نشستیم و در ماشین رو قفل کردم. جفتمون کامل لخت شدیم و لباسارو انداختیم روی صندلی جلو.

 

حامد گفت بخورش برام. من عاشق ساک زدم و خیلی خوب ساک میزنم. کیر حامد تقریبا 20 سانت بود و کلفت. کیرشو گرفتم توی دستام و کلشو بوس کردم و آروم کردمش توی دهنم. یواش یواش توی دهنم جلو عقب میکردم و میرفتم جلو تا اینکه تونستم همه ی کیرشو توی دهنم جا کنم. تند تند براش ساک میزدم و میلیسیدم. کله ی کیرشو محکم مک میزدم که داشت دیوونه میشد. میگفت کیرمو دوس داری؟ با حرکت سر گفتم اره. گفت بهنام بکنمت؟ کیرشو از دهنم در آوردم و گفتم آره عزیزم بکن. سریع وازلین رو از داشبورد در آوردم و دادم بهش. منو روی صندلی خوابوند و پاهامو باز کرد و داد بالا. با وازلین سوراخ کونمو کامل لیز کرد، کیرش هم که براش ساک زده بودم و لیز شده بود. کله ی کیرشو گذاشت روی سوراخم و فشار داد و آروم کردش توی کونم .

 

خب هر دادنی اولش درد داره منم بدجوری دردم گرفت، کیر حامد هم خیلی کلفت بود. گفتم آی آی آیییی آخ آخ یوااااش یوااااش توروخدا یواش تر. حامد تا نصف کیرشو کرد توی کونم و همونجا نگه داشت تا دردم بخوابه. چند دقیقه که گذشت گفت ادامه بدم؟ گفتم اهوم و شروع کرد به فرو کردن بیشتر. بازم درد‌ش شروع شد ولی نه به اندازه اول و راحت قابل تحمل بود. کیرش تا ته رفته بود توی کونم. حالا آروم کیرشو عقب و جلو میکرد و منم آروم آه و ناله میکردم.
آههههههه آههههههه آییییی آیییییی حااااااااامد حامد کیرتو دوس دارم، حامد عاشق کیرتم.
حامد که خیالش راحت شده بود من دردم خوابیده. سرعتشو بیشتر کرد داشت محکم توی کونم تلمبه میزد. کیرشو عقب میاورم و محکم تا ته میکوبید توی کونم. حامد که میدونست من موقع کون دادن عاشق اینم فحش بخورم شروع کرد فحش دادن…
بهنام کوووووونی بهنام جندددددده، بچه کوووونی دارم کونتو جررررر میدم دارم پارت میکنم کونده. مادرجنده مادرکونی مامانتو گاااااااایدم زن عمورو گاااااااایدم، جنده ی کونی تو هم به همون مامان جندت رفتی که کونی شدی. مامانت هم عاشق کس و کون دادنه. خودم هزاربار از کس و کون گاااااااایدمش. چرا خفه شدی حروم زاده ی مادرجنده ؟
من که از گااااایده شدن کونم داشتم از لذت میمردم و محو فحش های خشگل حامد شده بودم یهو به خودم اومدم و گفتم، بکن عشقم کونمو جرررررر بده کونمو پاره کن من کونی تو ام من جندتم. کونم فقط واسه توه، بلند داد زدم وااااااااااای ماااااماااان کجااااایی که پسرت داره کون میده پسرت کوووونی شده. با این حرفا حامد حشری تر شد و محکم تر توی کونم تلمبه میزد، یهو گفت آبم داره میاد کجا بریزم گفتم بریز توووووووش . تلمبه آخرو زد و محکم بهم چسبید و کیرشو تا ته توی کونم نگه داشت و آبشو محکم خالی کرد. کونم یهو از گرمایی آبش دااااغ شد و داشت میسوخت. وااااای که چه حس خوبی بود موقعی که آبشو خالی کرد. تمام خستگیم در رفت…

 

 

کونشو محکم گرفتم و گفتن فعلا کیرتو در نیار. چند دقیقه همینجوری که کیرش تا ته توی کونم بود چشامو بستم و ریلکس کردم شاید بگم یکی از بهترین حس های دنیاست.
بعد دستمو از روی کونش برداشتم و اون کیرشو آروم از توی کونم در آورد. دستمال برداشت و کیرشو با کون من تمیز کرد. خودم هم بلند شدم و با دستمال افتادم به جون کونم و تمیزش کردم و با زور کردن آبشو از کونم درآوردم. وقتی که تمیز شدیم لباسامونو پوشیدیم و رفتیم جلو نشستیم. چند نخ سیگار کشیدیم و برگشتیم خونه…

نوشته: بهنام کون گلابی

3 thoughts on “عاشق کیر

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

شما می‌توانید از این دستورات HTML استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>