عشق و مستى

هنوز هوا روشن نشده,دم دماى صبحه,بدنم داغ داغه,…………………چنگ ميزنم تو موهاش,به بدنم فشار مياره ,گردنموليس ميزنه,با لباش با گوشم بازى مى کنه ,سرشو ميارم سمت لبام,محکم ميخورم,ميک ميزنم,زبونمو ميکنم تو دهنش,بعد زبونشوميکشم تو دهنم,چند لحظه با زبونم باهاش بازى ميکنم وميک ميزنم,بعد لباش ميخورم,گازهاى کوچيک ميگيرم,همزمان دستشو ميذارم رو سينه هام وبا حرکت دستم بهش حالى ميکنم فشارشون بده وبمالتشون,چند دقيقه لبهاى هموميخوريم,با عشق ولذت,لبام مي سوزه,با دست سرشو هل ميدم سمت گردنم,اونم شروع ميکنه به خوردن و ليس زدن و بوسيدن,….کس ام خيس خيسه,کيرشو لاى پاهام حس ميکنم,پاهامو حلقه ميکنم دورش وبخودم فشارش ميدم,لذتش وصف شدنى نيست…

 

شروع ميکنه به پايين اومدن رو سينه هام,با دو دستش سينمو گرفته,نوک سينم وميکنه تو دهنش ,تمام هاله قهوه اى سينم تو دهنشه,بهش ميگم گاز بگيره,با چشم خواهش ميکنم,….حرارت جفتمون رفته بالا,قلبم داره ميزنه بيرون,….ازش ميخوام بکنه توش,ميگه زوده,ميره پايينتر رو شکمم رو نافم ,ميبوسه ,ليس ميزنه ,تحمل ندارم دارم ديونه ميشم,با دستام ميارمش سمت لبام ,با پاهام رو کمرش فشار ميدم و يهو کيرش ميره تو کس ام,اخ عاشق اين لحظه ام……….(بکن توش بذار تا تهش بره,ميخوام با همه ى وجودم حسش کنم,نگهش ندار ,بزن ,تند تند)…..سينه هام زير فشار دستش له شدن ,واونم تند تند ميزنه,کيرشو در ميارم ,خودمو خشک ميکنم دوباره ميذارم بره تو عمق وجودم ,چشامو بستم ,يکى شدنمو با ولع ولذت حس ميکنم انگار تو فضاي,دارى پرواز ميکنى,با همه ى وجودم ,با ذهمنم ,روحم بهش وصلم,……….هردومون خيس عرق شديم وبه نفس نفس افتاديم,……(چه کوسى,چقدر تنگه,الهى فدات شم,قربونت بشم ,جيگرم,نفسم,اى جون دلم ,اى جونم,…..)و صداى اه اه من که بلندتر شده,کيرشو در مياره,منو برميگردونه,از پشت ميکنه تو کسم,دستاش وحلقه ميکنه دو طرف کمرم وبه خودش فشارم ميده,شروع ميکنه به زدن,…(اخ اخ ,دردم مياد,پارم کردى,يواشتر,زد از دهنم بيرون,اخ اخ بسه ديگه,……)ميگم دوباره مثل اول…

 

دوباره کيرشو درمياره واز جلو ميکنه تو کسم ,تو چشام ذل ميزنه,قربون ,صدقه ام ميره,…(الهى فدات شم که کوست اينقدر خيسه..)(داره مياد ,بياد,زود نيست عشقم,…نه بياد ماله منم داره مياد…اخ اخ اومد …کجا بريزم توش يا بيارم بيرون..)قبل از اينکه تصميم بگيره پاهامو دورش حلقه ميکنم و نميزارم در بياره,با تمام قدرتم فشارش ميدم رو خودم اونم ميفته روم و ابشو خالى ميکنه تو کسم,ضربان کيرشو تو کسم حس ميکنم,…چند لحظه وبعد سکوت,……..هردومون بيحال وساکت,روى هم افتاديم,منو غرق بوسه ميکنه,محکم رو خودش فشارم ميده,..(دوستتدارم,عشقم ,عاشقتم ,عاشقتم….)چند بار تکرار ميکنه,دستمو ميذارم رو لباش وازش ميخوام ساکت شه,اين حسو وارامشو با هيچ چيز تو دنيا عوض نميکنم,بعد چند لحظه سيگارى از روى ميز برميداره,سرمو ميذارم رو شونه اش,وبا تمام ولع غرق بوى سيگارو تنش ميشم,چقدرحال ميده سکس با عشقت,با کسى که دوستش دارى,بهش احساسى دارى……..

 

چشامو باز ميکنم,هوا هنوز روشن نشده,دم دماى صبحه,بدنم داغه وخيس عرق,……..حالم گرفته ميشه,…همه چيز چقدر واضح وشفاف بود ,حس خواستنش ,لمس کردنش ,بوييدن و بوسيدنش,حرارت بدنش,…….واى خدا,……… ……….سه سالى ميشه که تنهام گذاشته,تو يه تصادف,,,از دست دادمش,…تو اوج جوونى و عاشقى بيوه شدم,وحسرتش که برام مونده,شايد تقدير اين بوده وهرکس سرنوشتى داره,نميدونم عشق فقط يک باره يا نه,؟؟؟ولي ميدونم اين نيازه انسانه,که نميتونه تنهاى زندگى کنه,و من هنوز منتظرم,که دوباره عاشق بشم ,دلم ميخواد نيازدارم جسمم,روحم,…که با کسى باشم که منو مست خودش کنه,که عشقمو بهش بدم,…کسى که با همه وجودم بخوامش ,واونم من و بخواد,……مردى که فقط ازش عشق وارامش مي خوام,مردى با تمام معرفتش,مهربونيش,احساسش ,محبتش,عشقش,داغى تنش ,قلبش………………

 

یک دیدگاه برای “عشق و مستى

  1. ishala yeki babe meylet peyda koni; liaghatesho daryدر ضمن داستانو بی نظیر نوشتە بودی آدمو مست میکرد واقعن؛ زندە باشی؛ چند وقتە از دستشون دادید؟ سپاس

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

شما می‌توانید از این دستورات HTML استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>